Aktualitātes - Izglītība

Ozolnieku novada skolu audzēkņu dalība pasākumos

Interešu  izglītības pasākumi

5.- 6.kl.skolēnu erudītu konkurss 22. novembris

       Ozolnieku vidusskolas komanda (skolotāja G. Stūrmane) – 1.vieta

       Garozas pamatskolas komanda (skolotāji S.Helviga, E.Štelmahere) –  3.vieta

Tautasdziesmu dziedāšanas konkurss “Lakstīgala” – 23. janvāris

         Salgales pamatskolas  5.-7.klašu komanda (sk. A. Silgaile) – 3.vieta

Jauno vides pētnieku konkurss – 11.februāris

           4 pētījumi no Ozolnieku vidusskolas (9 dalībnieki – sk. Inta Vaškeviča, L.Meinharde), 2 godalgotas vietas ( 2. un 3.vieta)

Skolēnu vokālās mūzikas konkurss "Balsis" – 25.februāris

           Ozolnieku vidusskolas  2.- 4.klašu ansamblis  (skolotāja A.Babre) - I pakāpe, izvirzīts uz II kārtu Zemgales reģionā

Pirmsskolas vecuma bērnu deju kolektīvu koncerts “Pavasara spriņģošana”  6. martā

             PII “Zīlīte” filiāles  deju kolektīvs  (23 dalībnieki,  sk. M.Skrinda)

             PII “Bitīte” deju kolektīvs (20 dalībnieki, sk. M.Skrinda)

 

Mācību priekšmetu olimpiādes (rezultāti 2.posmā - sacenšoties savā starpā Jelgavas un Ozolnieku  skolu dalībniekiem)

Angļu valodas valsts 48.olimpiāde – 30.oktobris

Ozolnieku vidusskola – 3 dalībnieki, divas godalgotas vietas

Reģionālā angļu val.olimpiāde 6.kl. ( 2.kārta) – 30.janvāris

Ozolnieku vsk. – 2 dalībnieki, abas godalgotas vietas

Garozas psk. – 1 dalībnieks

Teteles psk.- 2 dalībnieki

Reģionālā angļu val.olimpiāde 8.kl. ( 2.kārta) – 20.februāris

Teteles psk. – 1 dalībnieks

                   Ozolnieku vsk. – 2 dalībnieki, 1 godalgota vieta

Reģionālā angļu val.olimpiāde 11.kl.( 2.kārta) – 20.februāris

Ozolnieku vsk. – 2 dalībnieki

Bioloģijas valsts 41.olimpiāde – 29.novembris

Teteles psk. – 4 dalībnieki

Ozolnieku vsk. – 8 dalībnieki, 4 godalgotas vietas

Vēstures valsts 25.olimpiāde – 11.janvāris

Ozolnieku vsk. – 8 dalībnieki, 2 godalgotas vietas

Latviešu valodas un literatūras 45.olimpiāde 8.-9.kl. – 14.janvāris

Garozas psk. – 2 dalībnieki

Ozolnieku vsk. – 5 dalībnieki, 2 godalgotas vietas

Latviešu valodas un literatūras 45.olimpiāde 11.-12.kl. – 28.janvāris

Ozolnieku vsk. – 3 dalībnieki, 1 godalgota vieta

Fizikas valsts 69.olimpiāde – 18.janvāris

Teteles psk. – 4 dalībnieki, 1 godalgota vieta

Ozolnieku vsk. – 5 dalībnieki, 3 godalgotas vietas

Ekonomikas valsts 20. Olimpiāde – 30.janvāris

Ozolnieku vidusskola – 2 dalībnieki

Matemātikas valsts 69.olimpiāde – 1.februāris

Teteles psk. -2 dalībnieki

Ozolnieku vsk. – 2 dalībnieki, 1 godalgota vieta

Matemātikas 69.olimpiāde 5.-8.klasēm – 15.februāris

Teteles psk.- 8 dalībnieki, 2 godalgotas vietas

Garozas psk. – 3 dalībnieki

Salgales psk. – 3 dalībnieki, 1 godalgota vieta

Ozolnieku vsk. – 12 dalībnieki, 4 godalgotas vietas

Ķīmijas valsts 60.olimpiāde – 5.februāris

Ozolnieku vsk. – 9 dalībnieki

Eiropas Savienības Dabaszinātņu olimpiāde – 4.februāris

Ozolnieku vsk. – 4 dalībnieki

Ģeogrāfijas valsts 36.olimpiāde – 20.februāris

Ozolnieku vsk. – 2 dalībnieki, 2 godalgotas vietas

Mūzikas olimpiāde – 26.februāris

piedalījās Ozolnieku vsk., vēl nav zināmi rezultāti

Sākumskolas olimpiāde – 7.marts

 

Mācību priekšmetu konkursi

Vēstures konkurss 9.klasei “Latvijas gadsimts” – 14.novembris

Ozolnieku vsk. komanda – 1.vieta

Konkurss ģeogrāfijā – 6.februāris

Ozolnieku vsk. komanda(2 cilv.) – 1.vieta

Vizuālās mākslas konkurss – 27.februāris

Ozolnieku vsk. – 5 dalībnieki, 5 godalgotas vietas

Salgales psk. – 3 dalībnieki

Teteles psk. – 6 dalībnieki, 3 godalgotas vietas

Garozas pamatskola – 3 dalībnieki

 

Citi raksti

Publicēts: 18.03.2019 Lasīt tālāk
Publicēts: 14.03.2019 Lasīt tālāk
Publicēts: 13.03.2019 Lasīt tālāk
Publicēts: 13.03.2019 Lasīt tālāk
Publicēts: 12.03.2019 Lasīt tālāk
Publicēts: 07.03.2019 Lasīt tālāk
Publicēts: 04.03.2019 Lasīt tālāk