Aptauja

Pašlaik nav aktīvu aptauju!

Izglītība Ozolnieku novadā

  A- A A+ Drukāt lapu  
 

Jau ilgus gadus izglītība ir bijusi viena no Ozolnieku novada domes izvirzītajām porioritātēm, kuras nodrošināšanai ik gadu tiek atvēlēti ievērojami pašvaldības budžeta līdzekļi. Piemēram, 2013. gadā izglītībai atvēlētais finansējums sastāda 51.9% no kopējā pašvaldības budžeta. Ozolnieku novada pašvaldības mērķis - nodrošinātu kvalitatīvu izglītību visiem novada bērniem.

Ozolnieku novadā darbojas četras pirmsskolas izglītības iestādes:

PII "Bitīte";

PII "Pūcīte";

PII "Saulīte";

PII "Zīlīte" un filiāle;

kā arī pirmsskolas grupas Garozas un Salgales pamatskolās.

 

Ozolnieku novadā ir trīs pamatskolas un viena vidusskola:

Garozas pamatskola;

Salgales pamatskola;

Teteles pamatskola;

Ozolnieku vidusskola.

 

Kā stāsta Ozolnieku novada domes Izglītības nodaļas vadītājs Uldis Gāle, tad "2012./2013. mācību gadā visas novada izglītības iestādes lielākā vai mazākā mērā, pamazām vai straujāk kļuva ne tikai par izglītības, bet arī par savu ciematu kultūras un brīvā laika pavadīšanas centriem. Skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs sāka un turpināja realizēt vairākas izglītības programmas, kas nodrošina individuālu pieeju katram bērnam, sniedz iespēju nodarboties interešu izglītības pulciņos un piedāvā profesionālo ievirzi. Saskaņā ar novada attīstības plānu Garozas un Salgales pamatskolās tika realizētas profesionālās ievirzes programmas mājturībā un sportā. Savu specializāciju jeb „rozīnīti” meklē un atrod arī pirmsskolas izglītības iestādes - „Zīlīte” atkārtoti saņēmusi sertifikātu, kas nodrošina tiesības izmantot pašiem un apmācīt citus alternatīvu pedagoģisko metožu izmantošanā; „Saulīte” veidojas par integrācijas centru visplašākajā nozīmē, nodrošinot iespēju apgūt pirmsskolas izglītības programmu pilnīgi visiem bērniem; „Bitītes” bērnus, skolotājas un vecākus ieinteresējusi dabas padziļināta izpēte; „Pūcītes” skolotājas ir izstrādājušas un realizē mūzikas un mākslas programmas.

 

Visās izglītības iestādēs tika un tiek veikti celtniecības un remontu darbi. Vēl vienu stāvu ir ieguvusi Ozolnieku vidusskola, pēc remontiem līdz nepazīšanai pārvērtušās Garozas pamatskola un pirmsskolas izglītības iestāde „Saulīte”, nopietni uzlabojumi bērnu un skolēnu mācīšanas kvalitātes uzlabošanā un vizuālās pievilcības nodrošināšanā veikti arī Salgales un Teteles pamatskolās, kā arī pirmsskolas izglītības iestādēs „Bitīte” un „Zīlīte”.

 

Piesaistot Eiropas fondu līdzekļus jaunatnes darba atbalstam novadā, izveidots jauniešu iniciatīvu centrs Ānē.

 

Domes deputātu izpratne ļāva nodrošināt algas palielinājumu pirmskolas izglītības skolotājām un sniedz iespēju nopelnīt papildu līdzekļus, nemitīgi uzlabojot savu darba kvalitāti.

 

Liela uzmanība tika pievērsta arī bērnu un skolēnu veselīga dzīvesveida veicināšanai – novada bērniem un skolēniem izglītības iestādēs ir iespēja saņemt logopēdu, psihologu, koriģējošās vingrošana skolotāju un pagarināto grupu skolotāju pakalpojumus. Ļoti pozitīvu atsaucību izpelnījās domes deputātu lēmums visu novada skolu sākumskolu bērniem apmaksāt peldēšanas apmācību nodarbības.

 

Pašvaldības atbalsts sniedz iespēju ar profesionālu skolotāju darbu nodrošināt bērnus, kuri septembrī uzsāks mācības 1. klasē, piedāvājot bērniem darboties „Vasaras skoliņā”. Īpašu nozīmi šis pasākums iegūst tāpēc, ka nometnes darbā kā skolotāju palīgi tiek iesaistīti Ozolnieku novada skolu skolēni. Šogad jauniešiem nodrošinātas 45 apmaksātas darba vietas galvenokārt novada izglītības iestādēs.

 

Nākošajā mācību gadā Ozolnieku novadā atkal tiek prognozēts ievērojams izglītojamo pieaugums – 116 bērni un skolēni (no 5 gadu vecuma). Vislielākais pieaugums tiek plānots Ozolnieku vidusskolā un pirmsskolas izglītības iestādēs „Bitīte” un „Saulīte”.

 

Viena no jomām, kurai saskaņā ar Ozolnieku novada attīstības plāna rīcības programmu, tiks pievērsta pastiprināta uzmanība, būs karjeras attīstības atbalsta sistēmas pilnveide un kvalitatīvas karjeras atbalsta pakalpojumu pieejamības nodrošināšana iedzīvotājiem visos dzīves posmos un sadarbības veicināšana starp karjeras atbalsta pakalpojumu īstenošanā iesaistītajām institūcijām".

 

 

 
     

Pieteikšanās

Lietotāja vārds
Parole
Pieslēgties

Meklēšana

aprīlis, 2017
Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
28
Visi notikumi

Uzņēmumu meklētājs

Laika prognoze