Izglītības nodaļa

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts
Izglītības nodaļas vadītāja Jeļena Žoide 63084701 izglitibas.nod@ozolnieki.lv
Izglītības nodaļas vadītājas vietniece Anna Sloka 63084701 anna.sloka@ozolnieki.lv

 

NOLIKUMS

Noteikumi "Ozolnieku novada izglītojamo apbalvošana"