Ozolnieku Mūzikas skola

Ozolnieku Mūzikas skolas informācija

     

Adrese: Rīgas iela 23, 
Ozolnieki,
LV-3018

Tālruņi: 29229482, 63022892  
e-pasts: muzikasskola@ozolnieki.lv

Direktore Edīte Brūniņa

 


Ozolnieku Mūzikas skola ir Ozolnieku novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestāde, kas dibināta 2007.gada vasarā.

Mācības mūzikas skolā notiek atbilstoši licencētām profesionālās ievirzes izglītības programmām:

 •  Vijoļspēle
 • Čella spēle
 • Klavierspēle
 • Akordeona spēle
 • Flautas spēle
 • Saksofona spēle
 • Trompetes spēle
 • Sitaminstrumentu spēle

Skolu beidzot audzēkņi saņem Apliecību par profesionālās ievirzes izglītību mūzikā.

 

Skolā iespējams apgūt sekojošas interešu izglītības programmas:

 • Mūzikas ābecīte ( 5- 7 gadus veciem bērniem)
 • Ģitāras spēle (bez vecuma ierobežojuma)
 • Instrumenta spēle (bez vecuma ierobežojuma)