Ozolnieku Mūzikas skolas pedagogi_2018/2019

Vārds, uzvārds Amats
Edīte Brūniņa direktore,
akordeona spēle
Natālija Stirāne direktores vietniece mācību darbā,
klavierspēle
Marita Caune direktores vietniece ārpusklases darbā,
mūzikas valoda, mūzikas literatūra
Dina Tauriņa klavierspēle
Antra Upeniece klavierspēle
Inita Kuģe klavierspēle
Helga Gūtšmite klavierspēle
Rita Barkāne vijoļspēle
Maija Andersone vijoļspēle
Agnija Lānso čella spēle
Alberts Kekļa saksofona spēle
Lauma Ilsuma flautas spēle
Vilnis Dumpis trompetes spēle
Agnese Missa sitaminstrumentu spēle
Aleksandrs Akimovs sitaminstrumentu spēle
Līva Pārupe mūzikas valoda, solfedžo
Rūta Bergmane koris, mūzikas ābecīte
Paulis Straume ģitāras spēle
(interešu izglītība)