Aptauja

Pašlaik nav aktīvu aptauju!

Pasākumu plāns

  A- A A+ Drukāt lapu  
 

JANVĀRIS

 

Datums

Laiks

Pasākums

Atbildīgais

02.01.

09:10

Pasaku rīts

“Jāņtārpiņu” grupas skolotājas

03.01.

12:00 – 17:00

Pedagoģiskā sēde

 

Vadītājas p.i. : L. Medne
Vadītājas vietniece :
I. Lekse

04.01.

09:00 – 15:00

“Bērnu tiesību aizsardzība pedagogiem”

 Vadītājas p.i. L. Medne
Skolotāja: L. Tabunova
Skolotāju palīgi:

D. Janoviča

I. Krišjāne

05.01.

09:00 – 13:30

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma

„Pozitīvi risinājumi audzināšanas darbā”

Skolotājas: L. Tabunova

I.Krišjāne

10.01.

09:30

Ziemas sporta spēles

Skolotājs: E. Janovičs

16.01.

17:30

Iestādes padomes sanāksme

Vadītājas p.i. : L. Medne

17.01.

09:00

Pieredzes apmaiņas brauciens uz PII “Saulīte”

Skolotājas: K.Sergejeva

I.Krišjāne

B. Lekse

L. Tabunova

L. Steina

17.01.

13:00

Skolotāju sapulce

Vadītājas p.i.: L. Medne

18.01.

13:15

Skolotāju palīgu sanāksme

Saimniecības daļas vadītājs : M. Eglijs

24.01.

16:00

Netradicionālo tērpu modes skate

Skolotāja : A. Smagare

24.01.

09.00

Pieredzes apmaiņas brauciens uz PII “Saulīte”

Skolotāju palīgi:
D. Smeckaja

M. Miņina
B. Klauša
B. Kacare

D. Paģe

29.01.

09:15

Leļļu teātra izrāde ”Vilks, kurš rija grāmatas”

Vadītājas vietniece:
I. Lekse

 

DECEMBRIS

 

Datums

Laiks

Pasākums

Atbildīgais

 

01.12.

 

16:00

 

Leļļu teātra izrāde

„Zvērīgais” Patriotisms

 

 

               Vadītājas vietniece: Ineta Lekse

 

04.12.

 

10:00

Pasaku rīts

               “Skudriņu” grupas skolotājas

04.12.

9:00

Higiēnas prasību ievērošanas kontrole PII “Bitīte”

Medmāsa: I.Kļaviņa

Vadītājas p.i.: L. Medne

Vadītājas vietniece: I. Lekse

05.12

10:00

Seminārs PII “Saulīte” – Kompetenču pieejas īstenošana”

                   Vadītājas p.i.: Liene Medne

Vadītājas vietniece: Ineta Lekse

06.12.

17: 00

Vecāku un bērnu radošā darbnīca “Rūķu labie darbi”

Grupu skolotājas

11.12.

09:10

Pasaku rīts

“Mārīšu” grupas skolotājas

11.12. – 15.12.

07:00 - 19:00

“Rūķu labie darbi turpinās”

Iepriecini Ozolnieku novada sociālās aprūpes centra “Zemgale” iemītniekus

Vecāku padomes pārstāvji

13.12.

9:00

Pieredzes apmaiņas brauciens uz PII “Saulīte”

Skolotājas: K. Sergejeva, I. Zemīte, Z.Vīndedze,

L. Šteina, B. Lekse

13.12.

13.00.

Seminārs “Kompetenču pieejas īstenošana”

Ozolnieku novada Izglītības nodaļas vadītājas vietniece:

Ance Jaks

14.12.

13.15

Skolotāju palīgu sanāksme

Saimniecības daļas vadītājs:

Mārtiņš Eglijs

18.12.

09.10

Pasaku rīts

“Taurenīšu” grupas skolotājas

18.12. –

22.12.

07:00 – 19.00

Piparkūku cepšana

Grupu skolotājas

18.12.

16:00

“Jāņtārpiņu” grupas Ziemassvētki

Grupas skolotājas

18.12.

17:00

“Bitīšu” grupas Ziemassvētki

Grupas skolotājas

19.12.

16:30

“Taurenīšu” grupas Ziemassvētki

                             Grupu skolotājas

20.12.

13:00

                     Skolotāju sapulce

Vadītājas p.i.: Liene Medne

Vadītājas vietniece: I. Lekse

20.12.

17:00

“Skudriņu” grupas Ziemassvētki

Grupas skolotājas

21.12.

18:00

Kolektīva Ziemassvētki

Skolotāja: Antra Jermīļina

22.12.

17:00

“Mārīšu” grupas Ziemassvētki

Grupas skolotājas

24.12.

 

PII “Bitīte” dzimšanas diena

 

27.12.

09:10

Pasaku rīts

“Bitīšu” grupas skolotājas

27.12.

09: 30

Grupu sveiciens PII “Bitīte” dzimšanas dienā

Grupu skolotājas

 

NOVEMBRIS

 

Datums

Laiks

Pasākums

Atbildīgais

08.11.

10.30

“Skudriņu” grupa sadarbībā ar “Vainu” bibliotēku dodas uzkopt pieminekli pie Skuju skolas par godu kritušajiem karavīriem.

Skolotājas:

Katrīna Sergejeva,

Antra Jermīļina

 

08.11.

17.00-19.00

Radošā darbnīca kopā ar vecākiem
“Gaismekļu izgatavošana”

Grupu skolotājas

10.11.

10.00

Mārtiņdienas svinības

Mūzikas skolotāja:
Solvita Ozoliņa

Skolotāja:
Zaiga Vīndedze

10.11.

16.00-19.00

Pašu gatavotu gaismekļu sveiciens Latvijas svētkos

Grupu skolotājas

10.11.

17.30.-19.00

Lāčplēša diena. Lāpu gājiens pa Branku ciemu

Skolotāja:
Ingrīda Zemīte

13.11.

09.00

“Berga ” foto

Vadītājas vietniece:
Ineta Lekse

14.11.

09.00

Nodarbību hospitācija “Skudriņu” grupā

Vadītājas p.i.:
Liene Medne

Vadītājas vietniece:
Ineta Lekse

15.11.

09.00

Nodarbību hospitācija “Skudriņu” grupā

Vadītājas p.i.:
Liene Medne

Vadītājas vietniece:
Ineta Lekse

15.11.

13.00

Skolotāju sapulce

         Vadītājas p.i.:

         Liene Medne

17.11.

10.00

Latvijas Republikas Proklamēšanas dienas pasākums

Solvita Ozoliņa
Baiba Lekse

17.11.

16.00

Latvijas etnogrāfisko zīmju izlikšana no svecēm

Grupu skolotājas

20.11.

9.00

Higiēnas prasību ievērošanas kontrole PII “Bitīte”

Vadītājas p.i.:
Liene Medne

Saimniecības daļas vadītājs:
Mārtiņš Eglijs
Medmāsa: Inita Kļaviņa

21.11.

9.00

Sporta nodarbību hospitācija

Vadītājas p.i.:
Liene Medne

Vadītājas vietniece:
Ineta Lekse

22.11.

9.00

Mūzikas nodarbību hospitācija

Vadītājas p.i.:
Liene Medne

Vadītājas vietniece:
Ineta Lekse

23.11.

13.15.

Skolotāju palīgu sapulce

Saimniecības daļas vadītājs: Mārtiņš Eglijs

27.11

9.00

Nodarbību hospitācija “Jāņtārpiņu” grupā

Vadītājas p.i.:
Liene Medne

Vadītājas vietniece:
Ineta Lekse

28.11

9.00

Nodarbību hospitācija “Jāņtārpiņu” grupā

Vadītājas p.i.:
Liene Medne

Vadītājas vietniece:
Ineta Lekse

29.00

13.00

Skolotāju sapulce

Vadītājas p.i.:
Liene Medne

 

OKTOBRIS

 

Datums

Laiks

Pasākums

Atbildīgais

04.10.

13.00

Skolotāju sapulce

Vadītājas p.i.
Liene Medne

04.10.

18.00

Skolotāju diena Ozolnieku Tautas namā

Ozolnieku novada dome

04.10.

10.00

Kursi skolotāju palīgiem ZRKAC

Skolotāju palīgi

06.10.

17.00

Izglītojamo un vecāku radošā pēcpusdiena
“Krāsainais rudens”

Grupu skolotājas

12.10.

13.15.

Skolotāju palīgu sapulce

Saimniecības daļas vadītājs:
M. Eglijs

 

12.10.

 

09.00

Nodarbību hospitācija “Taurenīšu” grupa

Vadītājas p.i
L. Medne

Vadītājas vietniece: I.Lekse

13.10.

09.00

Nodarbību hospitācija “Taurenīšu” grupa

Vadītājas p.i
L. Medne

Vadītājas vietniece: I.Lekse

16.10.

09.00

Instruktāža skolotājām par pirmās palīdzības sniegšanu

Medmāsa:

I.Kļaviņa

18.10.

08.30

Pieredzes apmaiņa PII “Saulīte”

Vadītājas p.i.
L. Medne

Vadītājas vietniece: I.Lekse

18.10.

13.00

Skolotāju sapulce

Vadītājas p.i.

L. Medne

19.10.

09.00

Nodarbību hospitācija “Mārīšu” grupā

Vadītājas p.i.
L. Medne

Vadītājas vietniece: I.Lekse

20.10.

9.00

   Nodarbību hospitācija “Mārīšu” grupā

 Vadītājas p.i.
L. Medne

Vadītājas vietniece: I.Lekse

20.10.

16.00

Instruktāža skolotāju palīgiem par pirmās palīdzības sniegšanu

Medmāsa:

I.Kļaviņa

23.10.

09.00

Nodarbību hospitācija “Skudriņu” grupā

Vadītājas p.i.
L. Medne

Vadītājas vietniece: I.Lekse

23.10.

16.00

Leļļu teātris “Tims”

Koncertprogramma “Notikumi virtuvē”

Vadītājas vietniece: I. Lekse

24.10.

09.00

Nodarbību hospitācija “Skudriņu” grupā

Vadītājas p.i.
L. Medne

Vadītājas vietniece: I.Lekse

25.10.

13.00 -16.00

Seminārs “Stress un profesionālā izdegšana”

Psihologs
A.Vimba

26.10.

 

 

09.00

 

 

Nodarbību hospitācija ”Bitīšu” grupā

 

 

Vadītājas p.i.
L. Medne

Vadītājas vietniece: I.Lekse

26.10

17.30

Iestādes padomes sanāksme

 

Vadītājas p.i.
L. Medne

 

27.10.

09.00

Nodarbību hospitācija “Bitīšu” grupā

Vadītājas p.i.
L. Medne

Vadītājas vietniece: I.Lekse

30.10.

09.00

Nodarbību hospitācija ”Jāņtārpiņu” grupā

Vadītājas p.i.
L. Medne

Vadītājas vietniece: I.Lekse

31.10.

09.00

Nodarbību hospitācija ”Jāņtārpiņu” grupā

Vadītājas p.i.
L. Medne

Vadītājas vietniece: I.Lekse

SEPTEMBRIS

 

Datums

Laiks

Pasākums

Atbildīgais

01.09.

17.30

Zinību dienas svinības

Vadītājas pienākumu izpildītāja
L. Medne

06.09.

13.00

Skolotāju sapulce

Vadītājas pienākumu izpildītāja
L. Medne

Vadītājas vietniece
I. Lekse

08.09.

17.30

Sportiskā Tēvu diena

Sporta skolotājs
E. Janovičs

Vadītājas vietniece
I. Lekse

13.09.

17.30

“Mārīšu” grupas vecāku sapulce

“Mārīšu” grupas skolotājas

 

14.09.

13.15

Skolotāju palīgu sanāksme

Saimniecības daļas vadītājs
M. Eglijs

20.09.

13.00

-17.00

Pedagoģiskā sēde

Vadītājas pienākumu izpildītāja
L. Medne

20.09.

17.30

“Taurenīšu” grupas vecāku sapulce

“Taurenīšu”
grupas
skolotājas

21.09.

17.30

“Bitīšu” grupas vecāku sapulce

“Bitīšu” grupas skolotājas

27.09.

10.00

Ugunsdrošības apmācība, evakuācija.

Saimniecības daļas vadītājs
M. Eglijs

27.09.

17.30

“Skudriņu” grupas vecāku sapulce

“Skudriņu” grupas skolotājas

25.09.- 29.09.

 

Vecāku un izglītojamo kopdarbs – Ziedu kompozīciju izstāde

Grupu skolotājas

28.09.

17.30

Jauno vecāku sapulce

“Jāņtārpiņu” grupa

       “Jāņtārpiņu” grupas skolotājas

29.09.

13.00

Skolotāju diena

Vadītājas pienākumu izpildītāja L.Medne

Vadītājas vietniece
I. Lekse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

Pieteikšanās

Lietotāja vārds
Parole
Pieslēgties

Meklēšana

janvāris, 2018
Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
16
Visi notikumi

Uzņēmumu meklētājs

Laika prognoze