Vai Jūsuprāt Ozolnieku ezeram ir jāpiešķir oficiālas peldvietas statuss?

Pasākumu plāns

  A- A A+ Drukāt lapu  
 

 

MAIJS

 

Datums

Laiks

Pasākums

Atbildīgais

 

02.05.

 

09.00

 

Pārgājiens “Mārītes”

 

Grupu skolotājas

 

03.05.

 

09.30

Pieredzes apmaiņa PPII “Saliņa”

Grupu skolotājas, Elīza Juste

 

04.05.

11.00

Balto galdautu svētki

PII ”Bitīte” laukumā

Vadītāja E. Juste,

08.05.-12.05.

07.00-19.00

Pieredzes apmaiņa uz Vāciju

Vadītāja E. Juste

 

10.05.

16.00

Sporta deju atskaites koncerts

 

Deju skolotāja

12.05.

17.30

Mātes dienas koncerts

S.Ozoliņa, grupu skolotājas

15.05.

07.00-19.00

Ģimenes diena grupās

 

Grupu skolotājas

 

17.05.

 

13.00

 

Skolotāju sapulce

 

Vadītāja E. Juste

 

17.05.

16.00

Atklātā nodarbība ritmikas nodarbība “Taurenīšiem”

Dejošanas skolotāja

17.05.

17.30

Vecāku sapulce “Skudriņas”

Grupu skolotājas

18.05.

 

18.00

“Jauno” vecāku sapulce

Vadītāja E. Juste, “Jāņtārpiņu” grupas skolotājas, A. Vimba

 

19.05.

19.00

Darbinieku mācību gada noslēguma KOPSAPULCE

Vadītāja E. Juste

24.05.

10.00

Ģenerālmēģinājums “Mārītes”

Grupas “Mārītes” skolotājas

 

24.05.

13.00-19.00

Pedagoģiskā sēde

Vadītāja E. Juste

25.05.

17.30

Iestādes padomes sēde

Vadītāja E. Juste

26.05.

11.00

Izlaidums “Mārītes”

Grupas “Mārītes” skolotājas

 

29.05.

17.30

Vecāku sapulce “Bitītes”

Grupu skolotājas

30.05.

17.30

Vecāku sapulce “Jāņtārpiņi”

Grupu skolotājas

31.05.

17.30

Vecāku sapulce “Taurenīši”

Grupu skolotājas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRĪLIS

 

Datums

Laiks

Pasākums

Atbildīgais

 

03.04.-07.04.

 

07.00-19.00

Ekskursiju laiks

Grupu skolotājas

 

05.04.

13.00

Skolotāju sapulce

Vadītāja E. Juste

06.04.

13.00

Skolotāju palīgu sapulce

“Bērnu tiesību ievērošana izglītības iestādē”

Vadītāja E. Juste

Saimniecības daļas Psiholoģe A.Vimba

 

06.04.

09.30

Pieredzes apmaiņa PPII “Saliņa”

Vadītāja E.Juste, Skolotāja I. Lekse

10.04.

07.00

Lasītprasmes metodikas iesniegšana

 

Skolotāja I. Zemīte

10.04.

09.00

Higiēnas prasību ievērošana grupās

Vadītāja E.Juste

12.04.

10.00-12.00

“Ciemos pie Lieldienu zaļa”

 

Mūzikas skolotāja S. Ozoliņa

 

13.04.

 

10.00

Lieldienas “Bitītē”

Mūzikas skolotāja S. Ozoliņa

 

13.04.

09.00

Seminārs Izglītības nodaļā

Vadītāja E. Juste

19.04.

13.00

Skolotāju sapulce

Vadītāja E.Juste

 

20.04.

09.00-12.00

PII ”Bitīte” viesosies PII “Gaismiņa”

Vadītāja E. Juste

22.04.

09.00

Lielā talka 2017

Vadītāja E. Juste

26.04.-12.05.

07.00-19.00

Iekšējais audits PII “Bitīte”

Vadītāja E.Juste

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MARTS

 

Datums

Laiks

Pasākums

Atbildīgais

 

01.03.

 

13.00

Skolotāju sapulce

Vadītāja E. Juste

 

03.03.

12.00

Metodiskā sanāksme PII vadītājiem. PII “Zīlīte”

Vadītāja E. Juste

06.03.

11.00

Grupa “Mārītes” viesojās Vainu bibliotēkā

Vadītāja E. Juste

06.03.-10.03.

07.00.-19.00

Atvērtās nodarbības izglītojamo vecākiem. (Pieteikties pie skolotājām)

Vadītāja E. Juste

08.03.

11.30

Grupa “Mārītes” viesojās Vainu bibliotēkā

 

Vadītāja E. Juste

 

08.03.

13.00

Kolektīva sieviešdienas svinības

Vadītāja E. Juste

10.03.

09.50

Pieredzes apmaiņa PPII “Punktiņš”

Vadītāja E. Juste, “Mārītes” grupas skolotājas

13.03.

09.30

Higiēnas prasību ievērošanas kontrole PII “Bitīte”

Vadītāja E. Juste

15.03.

09.20

Izrāde “Ceļojums uz Āfriku”

Branku teātris

15.03.

 

13.00

Skolotāju sapulce

“Dežuranta pienākumi”

Vadītāja E. Juste,

Grupu skolotājas

20.03.

09.00-17.00

Sadarbības partneru tikšanās PII “Bitīte”

Vadītāja E. Juste

21.03.

09.00-17.00

Sadarbības partneru tikšanās PII “Bitīte”

Vadītāja E. Juste

24.03.

10.00

“Pavasara spriņģošana” dejotājiem Ānes k/n

Vadītāja E. Juste

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEBRUĀRIS

 

Datums

Laiks

Pasākums

Atbildīgais

 

02.02

 

09.00-11.00

Nodarbības vērošana

grupā “Skudriņas”

Katrīna Sergejeva

Vadītāja E. Juste

Metodiķe I. Lekse

 

02.02.

17.00-19.00

Sveču diena.

Sveču liešana grupās.

Grupu skolotājas

06.02.

09.00-11.00

Nodarbības vērošana grupā “Bitītes”

Linda Šteina

Vadītāja E. Juste

07.02.

09.00-11.00

Nodarbības vērošana grupā “Skudriņas”

Ineta Lekse

Vadītāja E. Juste

 

07.02.

09.00-11.00

“Mārīšu” grupas viesošanās Teteles pamatskolā

Vadītāja E. Juste, “Mārītes” grupas skolotājas

08.02.

09.00-11.00

“Mārīšu” grupas viesošanās Ozolnieku vidusskolā

Vadītāja E. Juste,

“Mārītes” grupas skolotājas

08.02.

13.00

Skolotāju sapulce

“Vecāku aptaujas anketu apkopojums”

Vadītāja E. Juste,

Grupu skolotājas

09.02.

09.00-11.00

Nodarbības vērošana grupā “Taurenīši”

Antra Jermiļina

Vadītāja E. Juste

Metodiķe I. Lekse

10.02.

09.00-11.00

Nodarbību vērošana grupā “Mārītes”

Ilze Krišjāne

Vadītāja E.Juste

10.02.

16.00

Teātra iestudējums no mīļākās grāmatas.

Grupu skolotājas

14.02.

09.00-11.00

Nodarbību vērošana grupā “Bitītes”

Brunita Silčenkova

Vadītāja E. Juste

15.02.

13.00

Skolotāju sanāksme

 

Vadītāja E. Juste

16.02.

13.30

Skolotāju palīgu sanāksme

Saimniecības daļas vadītājs M. Eglijs

 

16.02.

17.30

Iestādes padomes sēde

 

Padomes sēdes priekšsēdētāja T. Valtere

20.02.

10.00

“Meteņi”

Ziemas sporta diena laukumā

Sporta skolotājs E. Janovičs

 

21.02.

07.00-19.00

Starptautiskā dzimtās valodas diena

Grupu skolotājas

22.02.

09.00-11.00

Nodarbību vērošana grupā “Jāņtārpiņi”

Aija Valtere, Zaiga Vīndedze

Vadītāja E. Juste

23.02.

13.00

“Vīriešu diena”

“Jāņtārpiņi “A. Valtere, Z. Učelniece

24.02.

17.30

Bērnu un vecāku talantu šovs

“Skudriņas” K. Sergejeva, I. Lekse

28.02.

09.00

Izglītojamo vasaras apmeklējuma nodošana

Grupu skolotājas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JANVĀRIS

 

Datums

Laiks

Pasākums

Atbildīgais

 

04.01

 

09.00-17.00

Tarifikāciju nodošana

Vadītāja E. Juste

 

04.01.

13.00-17.00

Pedagoģiskā sēde

 

Vadītāja E. Juste

04.01.

09.10

Atskaites koncerts

“Grupa-grupai”

Mūzikas skolotāja S.Ozoliņa

10.01

16.00

Muzikāla izrāde “Ziemas rotaļas” I. Lipska

Metodiķe I. Lekse

 

11.01.

13.00

Skolotāju sapulce

Vadītāja E. Juste

11.01.

15.00

Atbalsta personāla sapulce

Speciālais pedagogs A.Smagare

12.01.

13.00

Skolotāju palīgu sapulce

Saimniecības daļas vadītājs M.Eglijs

14.01.

18.00

“Ceļojums uz Āfriku”, Branku pakalpojuma centrā

Apvienība “Branku teātris”

18.01.

12.00-17.00

Skolotāju tālākizglītības kursi ZRKAC

 

Vadītāja E.Juste

20.01.

16.00

Netradicionāli tērpu modes skate

Skolotājas S.Ozoliņa, B. Lekse

23.01.

09.30

“Smilšu spēles”. Grupas “Skudriņas” un “Mārītes”

Vadītāja E. Juste

24.01.

09.00

Viesos pie PII “Bitīte” Ozolnieku vidusskola. Veiksmīgas pārejas realizācijai.

Vadītāja E. Juste

25.01.

16.00

Izglītības psihologu seminārs Ozolniekos.

A.Vimba

 

25.01.

13.00

Skolotāju sapulce

 

Vadītāja E. Juste

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECEMBRIS

 

Datums

Laiks

Pasākums

Atbildīgais

 

01.12

 

17.30

Vecāku radošā darbnīca “Ziemassvētku radošā darbnīca”

Grupu skolotājas

 

05.12.-23.12.

07.00-19.00

Kolektīva “slepenie rūķi”

 

Vadītāja E. Juste

05.12.

09.10

Pirmais adventes pasaku rīts

Grupa “Mārītes”

07.12.

13.00

Skolotāju sapulce

Vadītāja E. Juste

 

07.12.

18.30

R. Širikovs “Komandas saliedēšana”

Vadītāja E. Juste

08.12.

17.30

Iestādes padomes sēde

Vadītāja E. Juste

12.12.

09.10.

Otrais adventes pasaku rīts

Grupa “Taurenīši”

 

19.12.

09.10.

Trešais adventes pasaku rīts

Grupa “Bitītes”

19.12.

16.00

Ziemassvētki grupā “Jāņtārpiņi”

Skolotājas A.Valtere, S.Ozoliņa

19.12.

17.30

Ziemassvētki grupā “Bitītes”

Skolotājas B. Silčenkova, L. Šteina, S. Ozoliņa

20.12.

17.00

Ziemassvētki grupā “Taurenīši”

Skolotājas B.Lekse, A.Jermiļina, S.Ozoliņa

21.12.

17.30

Ziemassvētki grupā “Skudriņas”

Skolotājas I. Lekse, K. Sergejeva, S. Ozoliņa

22.12.

17.30

Ziemassvētki grupā “Mārītes”

Skolotājas I. Zemīte, I. Krišjāne, S. Ozoliņa

23.12.

18.00

Kolektīva Ziemassvētki

Skolotājas B.Silčenkova, L. Šteina, vadītāja E. Juste

27.12.

09.10

Ceturtais adventes pasaku rīts

Grupa “Skudriņas”

 

 

NOVEMBRIS

 

Datums

Laiks

Pasākums

Atbildīgais

 

09.11.

17.30

Radošā darbnīca kopā ar vecākiem

“Latvju zīmju radīšana”

Grupu skolotājas

10.11.

10.00

“Mārtiņdienas” svinības

Mūzikas skolotāja

Solvita Ozoliņa

11.11.

17.30

Lāčplēšu diena, lāpu gājiens

Mūzikas skolotāja

Solvita Ozoliņa

15.11.

13.00

Skolotāju sapulce

Vadītāja

Elīza Juste

17.11.

 

09.00

 

Latvijas dzimšanas dienas svinības

Mūzikas skolotāja

Solvita Ozoliņa

Vadītāja

Elīza Juste

24.11.

13.15

Skolotāju palīgu sanāksme

Saimniecības daļas vadītājs

Mārtiņš Eglijs

24.11.

13.00

Atbalsta personāla sanāksme

Vadītāja

Elīza Juste

24.11.

09.00-12.00

Sporta nodarbību hospitācija

Vadītāja

Elīza Juste

 

24.11.

16.00

“Varavīksnes deja”

Muzikāls priekšnesums

Ingūna Lipska. Ieeja 1.00 eur.

Vadītāja

Elīza Juste

30.11.

09.00-12.00

Mūzikas nodarbību hospitācija

Vadītāja

Elīza Juste

30.11.

13.00

Skolotāju sanāksme

Vadītāja

Elīza Juste

 

OKTOBRIS

 

Datums

Laiks

Pasākums

Atbildīgais

 

01.10.-30.10

07.00-19.00

Ozolnieku novada pašvaldības darbinieku novērtēšana

Vadītāja E. Juste

03.10.

09.00

Nodarbību hospitācija, grupa “Mārītes”

Vadītāja E. Juste

05.10.

09.30-11.30

“Skudriņu” grupas ekskursija

Skolotājas I. Lekse, N. Burča- Laure

05.10.

 

13.00

 

Skolotāju sapulce

Vadītāja E. Juste

05.10.

15.00

Atbalsta personāla sapulce

Vadītāja E. Juste

05.10.

17.30

“Skudriņas” vecāku sapulce

Skolotājas I. Lekse, N. Burča- Laure

06.10.

09.00

Nodarbību hospitācija, grupa “Taurenīši”

Vadītāja E. Juste

 

06.10.

16.00

I. Paura koncerts “Varavīksne”

Vadītāja E. Juste

10.10.

 

09.00

Nodarbību hospitācija, grupa “Skudriņas”

Vadītāja E. Juste

12.10.

13.00

Metodisko darbu skate Iestādes līmenī

Vadītāja E. Juste

13.10.

 

09.00

 

Nodarbību hospitācija, grupa “Bitītes”

Vadītāja E. Juste

14.10.

 

09.00

 

Nodarbību hospitācija, grupa “Bitītes”

Vadītāja E. Juste

14.10.

09.00

Berga foto

 

Vadītāja E. Juste

17.10.

09.00

Metodisko darbu nodošana

Individuāli

18.10.

09.00

Nodarbību hospitācija, grupa “Mārītes”

Vadītāja E. Juste

19.10.

13.00

Skolotāju sapulce

Vadītāja E. Juste

20.10.

13.00

Skolotāju palīgu sapulce

Saimniecības daļas vadītājs M. Eglijs

20.10.

17.30

Iestādes padomes sēde

Padomes priekšsēdētāja I. Goļikova

21.10.

09.00

Nodarbību hospitācija, grupa “Taurenīši”

Vadītāja E. Juste

24.10.

9.00

Kursi skolotājiem BTAK, ZRKAC.

Individuāli

25.10.

09.00

Nodarbību hospitācija, grupa “Skudriņas”

 

Vadītāja E. Juste

27.10.

09.00

Kursi skolotāju palīgiem BTAK, ZRKAC.

Individuāli

27.10.

09.00

Metodisko darbu skate, Jelgavas un Ozolnieku novads.

Vadītāja E. Juste

28.10.

09.00

Nodarbību hospitācija, grupa “Jāņtārpiņi”

Vadītāja E. Juste

27.10.-28.10.

07.00-19.00

Projekta dalībnieku uzņemšana

Vadītāja E. Juste

 

 

 
     

Pieteikšanās

Lietotāja vārds
Parole
Pieslēgties

Meklēšana

augusts, 2017
Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
20
Visi notikumi

Uzņēmumu meklētājs

Laika prognoze