Aptauja

Pašlaik nav aktīvu aptauju!

Aktualitātes

  A- A A+ Drukāt lapu  
 

PII "Pūcīte" apciemo SAC "Zemgale"

7. decembra viegli sniegotais rīts PII "Pūcīte" iesākās patīkami rosīgs, tāda bija arī visa iepriekšējā nedēļa. Vecāki, bērni un skolotājas grupu radošajās darbnīcās čakli darbojās, lai sarūpētu pārsteigumu Sociālās aprūpes centra "Zemgale" iemītniekiem – nelielu glīti iesaiņotu paciņu ar ģimeņu veidotu apsveikuma kartiņu. Ar saviļņojumu un nelielu uztraukumu sirdīs "Skoliņas bērni" grupas audzēkņi kopā ar skolotājām devās ciemos pie senioriem, lai dāvātu svētku sajūtu arī viņiem. Mūs sagaidīja skatītājiem pilna zāle, kas atbildības sajūtu tikai palielināja. Kad dziesmas, dejas un dzejas rindas izskanēja, bērni kopā ar skolotājām pasniedza dāvaniņas visiem skatītājiem. Tiem, kas nevarēja ierasties uz koncertu, rūķi dāvaniņas aiznesa uz istabiņām. Turpat zālē tika organizētas radošās darbnīcas. Egļu rotājumi tapa sirsnīgu sarunu gaisotnē, bērni ar prieku palīdzēja kādam, kuram bija nepieciešama palīdzība. Kāds sirmgalvis pievienojās darbnīcai, lai vienkārši parunātos un priecātos par rosīgo darbošanos. Bērni pašu gatavotos rotājumus labprāt uzdāvināja kādam no iemītniekiem. Pēc jaukās kopā būšanas sajutāmies gandarīti un pacilāti. Redzot otra prieku, saproti – bija tā vērts! Prieka sajūtai nevajag daudz! Vien nelielu uzmanības apliecinājumu! Darīsim viens otram labu, jo labais vairo labo!
Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno gadu!

 

"Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi"

Par veselīgu dzīvesveidu PII "Pūcīte"

Veselība ir fiziska, garīga un sociāla labklājība, kas lielā mērā atkarīga no cilvēka dzīvesveida. Šodien Latvijā, tāpat kā visā pasaulē, veselīgā dzīvesveida tendence kļūst arvien aktuālāka, tā popularitāte arvien pieaug.
Domājot par audzēkņu labsajūtu, PII "Pūcīte" tiek nodrošināta bērniem piemērota, droša vide, noteikts dienas ritms, vecumam atbilstošs uzturs, kā arī regulāras pastaigas svaigā gaisā un fiziskās aktivitātes. Rīts katrā grupā sākas ar rīta vingrošanu, kuru vada gan grupu skolotājas, gan sporta skolotāja un, piemēram, iestādes vecākajā grupā "Skoliņas bērni" rīta rosmi vada arī paši bērni.
Aktuālajā ziemas vīrusu laikā svarīgas ir pastaigas svaigā gaisā, tā ir dārziņa ikdienas neatņemama sastāvdaļa, protams, izvērtējot laikapstākļus. Aicinu arī vecākus katru dienu atlicināt kaut nedaudz laika pastaigām svaigā gaisā kopā ar bērnu. Mums visiem zināms, ka svaigs gaiss un kustības ne tikai stiprina ķermeni, bet arī nostiprina organisma aizsargspējas un nodrošina veselīgu miegu.
Rūpējoties par bērnu veselību, grupu telpas tiek vēdinātas pēc izstrādāta telpu vēdināšanas plāna, kā arī tiek nodrošināta grupu telpu kvarcošana. Arī mājās iesakām labi izvēdināt dzīvojamās telpas, sevišķi, ja gadījies saslimt. Visi zinām arī par tautas līdzekļa - ķiploka antibakteriālajām īpašībām. Dārziņā tie noder gan krellīšu veidā, gan izvietoti grupā.
Ikdienā "Pūcītē" mācām bērnus cītīgāk ievērot personīgo higiēnu, rosinot bērnus regulāri mazgāt rokas, no trīs gadu vecuma tīrīt zobiņus, rūpēties par savu veselību ikdienā. Bērnu izglītošanai tiek izmantotas arī mācību multfilmas, piemēram, "Man ir tīri zobi" un "Par Janča punci un tīrām rokām". Vecāku stendos regulāri tiek izvietota aktuāla informācija, piemēram, par profilaktiskajām potēm, par zobārsta apmeklējuma pieejamību bērnam, par gripas profilaksi u.c. aktuāliem jautājumiem.
Svarīgi bērnam uzturā katru dienu lietot svaigus augļus un dārzeņus. "Pūcītes" ēdinātājs bērnus ar augļiem nodrošina trīs reizes nedēļā. Bērni katru dienu ir nodrošināti ar svaigu pienu. Slāpju remdēšanai katrā grupā ir pieejams dzeramais ūdens. Ja bērns ir saslimis, mājās veseļojoties iesaku dot daudz dzert, tādējādi mazinot vīrusu vairošanos organismā. Bet svarīgāk par dienas ritma ievērošanu un pareizu uzturu, bērnam visvairāk nepieciešama harmonija ģimenē un vecāku rūpes, miers un mīlestība. Mīlēsim viens otru un būsim veseli!

 

PII "Pūcīte" medmāsa Olita Neretniece

 

Gada nogalē!

Pirmajā ziemas mēnesī "Pūcītes" mazajiem un lielajiem cilvēkiem tāpat, kā rūķīšiem ir čakli jāstrādā! Visiem kopā jāgatavo svētku rotājumi, jāsapoš "Pūcītes" māja, jāiepriecina tuvākie, jāiemācās dziesmas, dejas un rotaļas svētku koncertam, jārotā eglīte, jāiemācās dzejolis Ziemassvētku vecītim, un vēl, un vēl .... Tomēr neskatoties uz nogurumu, kas visus pārņem darba dienu vakaros, mēs esam gandarīti, jo nav lielākas laimes par to, kā būt veselam, varošam, darošam un dodošam.
Decembris atnācis ar baltām sniegpārslām un pirmo sniegavīru, ar degunā kniebēju salu un slideniem ceļiem, ar Ziemassvētku gaidīšanu un piparkūku smaržu, ar pārdomām par savu darbu...
Ikdienā esam aizņemti un steidzīgi, un ne tik bieži sanāk pateikt labus vārdus tiem, ar kuriem esam kopā. Pirms sagaidām Jauno gadu, vēlos izteikt pateicību ikviena bērna vecākam par uzticību mūsu iestādei. Ir liels prieks par mūsu kolektīva darba novērtējumu un Jūsu atbalstu ikdienā, par kritiku, ja tā ir pamatota, par spēju novērtēt un saskatīt labo.
"Pūcītē" īpaši vēlos pateikties darbiniekiem, kuru acis mirdz un domas ir tīras, kuru darbs raisās un sirds mīlestība silda katru bērnu, viņa vecākus un kolēģus.
Pateicos iestādes dibinātājam, Ozolnieku novada pašvaldībai, par atbalstu pedagogiem, kā arī par iespēju uzturēt iestādi labā materiāltehniskā nodrošinājumā.
Varbūt esam šeit, lai palīdzētu bērnam redzēt lietas citādi, iemācītu kaut ko savu, palīdzētu ieraudzīt iespējas, izvēles un ceļus?
Prieks ir starot un dalīties. Dalīties ar to, kas mums pieder, vienalga vai tā būtu doma vai sapnis, mīlestība vai siltums, labi padarīts darbs vai smaids un zināt, ka ir kāds, kas to saņem.
Lai mums vienmēr ir ko dot un vienmēr ir kāds kas to ņem!
Lai mums katram ir sava laime, gaišas domas, silta sirds, mierīgs prāts un acīs spoža dzirksts!

I.Kuzmina
PII "Pūcīte" vadītāja
Pucite Pucite f

 

Bērnu valodas un runas attīstība

Valoda nāk mums līdzi no bērnības ar mātes un tēva mīļumu, ar vecmāmiņas teikto pasaku un tautas dziesmu burvību. Tā ir saprotama, nomierinoša, labskanīga un daiļa, ja pareizi ir izrunāta ik skaņa, ik vārds.
Bērna attīstības gaitā valodas attīstībā ir vairākas valodas apguves pakāpes. Pašos pirmssākumos veidojas iemaņas dzimtās valodas skaņu izteikšanā un attīstās fonemātiskā uztvere (spēja atšķirt uztveramās skaņas). Tālāk bērns apgūst vārdu, veidojas vārdu krājums, priekšstati par teikuma veidošanos. Vēl tālāk tiek apgūta literārā valoda gan runas, gan rakstu formā.
Bērna runas attīstības pēctecības nodrošināšanā svarīga loma ir vecāku un pirmsskolas izglītības iestādes saskaņotai darbībai. Liela nozīme bērna runas un valodas attīstībā ir apstākļiem, kuros viņš aug un veidojas, kā arī paša bērna aktivitātei dažādos viņa darbības veidos.
Mūsu pirmsskolas izglītības iestādes „Pūcīte" skolotājas grupās izmanto dažādas rotaļu metodes runas un valodas attīstīšanai - pirkstiņrotaļas, muzikālās, dramatizācijas, lomu, radošās un kustību rotaļas. Grupas vide tiek papildināta ar daudzveidīgiem valodas materiāliem, kas brīvi pieejami bērniem, lai patstāvīgi darbotos attīstošajā vidē arī ārpusnodarbību laikā.
Bērni, kuri neizrunā skaņas, tās jauc vai aizstāj ar citām, apmeklē logopēda nodarbības. Nodarbības pie logopēda notiek individuāli un apakšgrupās - divi bērni. Tajās tiek vingrināta sejas muskulatūra, lūpas, mēle, veicot dažādus artikulācijas vingrinājumus. Nodarbībā ne vien iemāca izrunāt skaņu, bet arī sarunāties (veidot teikumus), tiek paplašināts vārdu krājums, apgūti gramatikas pamati, attīstīta fonemātiskā dzirde un uztvere, nostiprināts elpošanas un balss aparāts, kā arī veicināts domāšanas process. Tiek vingrināta arī pirkstu sīkā muskulatūra, kas ir tik svarīga valodas attīstībai.
Svarīga loma bērna valodas un runas attīstībā ir vecākiem. Ir jāsaprot, ka televizors, radio nevar aizstāt vecākus, tie nevar nodrošināt runājošu vidi, jo komunikācijā bērni uztver ne tikai skaņu, bet arī žestus, mīmiku, intonāciju, ļoti svarīgs ir acu kontakts. Bērns apgūst valodu, atdarinot pieaugušo. Tāpēc, mīļie vecāki, darbojieties kopā ar saviem bērniem! Lasiet savam bērnam priekšā pasakas, dzejoļus, dziediet kopā! Pārrunājiet to, ko darāt vai darīsiet! Pēc iespējas mazāk dodiet bērnam mobilo telefonu, jo īpaši tajā vecumā, kad runa tikai vēl attīstās. Pirksti slīd pa ekrānu, bet tos vajadzētu nodarbināt veidojot, zīmējot, lokot, līmējot un plēšot, griežot papīru, tādējādi stiprinot pirkstu sīko muskulatūru!
Ja ļoti vēlaties darboties ar savu mazo, bet jūtat, ka vajag speciālista ieteikumu, nāciet uz konsultāciju pie PII "Pūcīte" logopēdes, iepriekš piesakot savu vizīti. Varēsiet arī uzzināt, kā bērnam veicas logopēdijas nodarbībās. Lai mums visiem izdodas!

PII "Pūcīte" skolotāja-logopēde Irina Rutka

llogopede Pucite logopede Pucite

 

Mūzikas nozīme bērna attīstībā

Mūzika ir visaugstākā no visām mākslām, jo tā ir precīza miniatūra likumam, kas darbojas visā kosmosā- viss atrodas noteiktā ritmā. Mūzika ir labākais koncentrēšanās veids, jo mūzika, piesaistot dvēseli, notur prātu. Mūzika spēj dot enerģiju, entuziasmu, uzjundīt kaislības, saviļņot un spēcināt. Vislabāk ir dziedāt vai spēlēt mūziku katram pašam, bet arī mūzikas klausīšanās iespaido cilvēka ķermeni, prātu un dvēseli. Muzicēšana attīsta cilvēka intelektuālās spējas.
Bērnam pirmo mūzikas iespaidu sniedz mājās dzirdamā mūzika. Svarīgi dziedāt bērnam lēnas, mierīgas šūpuļdziesmas vai vecākiem mīļas dziesmas, tādējādi veidojot spēcīgu emocionālo saikni. Dziedot svarīgs ir acu kontakts un pieskārieni. Lielākam bērnam mūzika rosina ritmiskas kustības un vēlmi dejot. Nozīmīgs emociju izpausmes veids ir rotaļas ar dziedāšanu, kas sniedz prieku, veicina intelektuālo izaugsmi, veido bērnos sociālās prasmes. Mūsmājās, PII "Pūcīte", bērnus rosinām muzicēt ar vienkāršiem ritma rīkiem-kociņiem, akmentiņiem, kastaņiem, podziņām, grabulīšiem, pašdarinātiem skaņu rīkiem. 5-6 gadīgi bērni sāk interesēties un spēj spēlēt nopietnākus mūzikas instrumentus, tāpēc orķestra nodarbībās bērni apgūst metalafona un zvanu spēli. Sākam ar vienkāršu tautas dziesmu dziedāšanu un spēlēšanu, jo tas ir vistuvāk mūsu dvēselei un ir paaudzes vienojošs elements. Esam gandarīti, ka pabeidzot mūsu bērnudārzu, vairāki bērni turpina muzikāli izglītoties Ozolnieku mūzikas skolā.
Mūsdienu aktīvajā dzīves ritmā mazu bērnu skološana un audzināšana tiek uzticēta izglītības iestādēm, kur skolotāji savas zināšanas, prasmes un mīlestību dod bērniem. PII "Pūcīte" mūzikas nodarbības notiek 3 reizes nedēļā. Lepojamies, ka mūsu vidū ir pedagogi, kuri spēlē mūzikas instrumentus un var savas prasmes pielietot ikdienas darbā ar bērniem. Mūzikas skolotāja savās nodarbībās rosina bērnus dziedāt, spēlēties ar skaņām, muzicēt un ritmiski kustēties. Savukārt grupu skolotājas kopā ar bērniem apdzied ikdienas darbiņus un pirms miega dzied šūpuļdziesmas. Tomēr svarīgi arī mājās katru dienu atrast laiku, lai parunātos, paspēlētos un padziedātu. Nav nozīmes muzikālajam talantam, bet kopābūšanai un mīlestībai, ko sniedzam bērniem.

PII "Pūcīte" mūzikas skolotāja Indra Blumberga

Jaunais mācību gads PII “Pūcīte”

PII “Pūcīte” mājā jaunais mācību gads sācies ar lielu rosību – ir uzņemti jauni audzēkņi vecumā no pusotra gada “Rasas bērnu” un “Ziedu bērnu” grupās. Iesāktās bērnudārza gaitas turpina “Laimes bērni” un “Skoliņas bērni”. Katrā grupā par bērniem rūpējas trīs skolotājas. Šis darba modelis ļauj veiksmīgāk strādāt ar bērniem apakšgrupās, kā arī diferencēti.

Šajā mācību gadā iestādē ir izvirzītas sekojošas prioritātes: vērtībaudzināšana, rokas sagatavošana rakstītprasmei un vide. Gatavojoties Latvijas simtgadei un domājot par patriotisku un tikumisku cilvēku audzināšanu, akcents tiks likts uz nacionālo vērtību apzināšanu, latviskās dzīvesziņas izzināšanu caur gadskārtu svētkiem, kā arī tikumiskas izpratnes un rīcības izkopšanu, caur daiļdarbiem un ikdienas situācijām. Mācīsimies būt pieklājīgi, kā arī cienīt viens otru. Visās grupās pakāpeniski tiek apgūta pašapkalpošanās ēdienreizēs, kas paredz galda uzklāšanu, ēdiena uzlikšanu, trauku novākšanu, savas galda vietas nokopšanu. Kopā ar bērniem tiek gatavoti dažādi ēdieni un spiestas sulas. Visas iepriekšminētās prasmes stiprina bērna patstāvību, pašapziņu, kā arī veicina rokas un pirkstu attīstību. Bērniem pieejamo grupas vidi papildināsim ar daudzveidīgiem bērna patstāvību un vispusīgu attīstību veicinošiem materiāliem, kas tieši un netieši sagatavo bērna roku rakstītprasmei.

Ikdienā “Pūcītes” mājā, realizējot mūzikas programmu, tiek daudz dziedāts, ne tikai papildu mūzikas nodarbībā, bet arī gulēt ejot un darot ikdienišķus darbiņus, piemēram, kārtojot istabu, mazgājot rokas. Šajā mācību gadā “Skoliņas bērniem” tiek piedāvāta arī interešu izglītība “Orķestris”. Šajās nodarbībās bērni apgūst ritmizēšanas un mūzikas spēlēšanas prasmes. Bērnu brīvai darbībai grupās un arī iestādes gaitenī ir pieejami dažādi vienkārši un pašgatavoti skaņu instrumenti.

Šovasar skolotājas pilnveidoja savas profesionālās zināšanas un prasmes apmeklējot kursus “Iekļaujošās izglītības aspekti darbā ar pirmsskolas vecuma bērniem”. Oktobra sākumā plānots pieredzes apmaiņas brauciens uz Cēsīm. Veiksmīgākai bērna attīstībai iestādē tiek nodrošināts arī logopēda, izglītības psihologa un speciālā pedagoga atbalsts.

Bērnu vispusīgai attīstībai iestāde šogad piedāvā sekojošu interešu izglītību: angļu valoda, orķestris, māksla, tautas dejas, māla veidošana. Interešu izglītība pieejama “Skoliņas bērnu” un “Laimes bērnu” grupu audzēkņiem.

Ar jaukiem svētkiem grupu ietvaros ir aizsācies jaunais mācību gads, kopā pulcinot vecākus gan Zinību dienā, Tēvu dienā, kopīgā vingrošanā Eiropas sporta nedēļas ietvaros un arī Miķeļdienas tirdziņā. Priekšā daudz interesantu un aizraujošu kopīgu piedzīvojumu visa mācību gada laikā, tādēļ visiem novēlam labu veselību, saticību un mīlestību kopā augot un pilnveidojoties!

PII “Pūcīte” izglītības metodiķe Jolanta Kupriša

 

IMG-20160905-WA0032IMG-20160916-WA0048Skolinas berni 2Ziedu berni 2

 
     

Pieteikšanās

Lietotāja vārds
Parole
Pieslēgties

Meklēšana

janvāris, 2018
Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
17
Visi notikumi

Uzņēmumu meklētājs

Laika prognoze