Pirmsskolas izglītības iestāde "Saulīte"

 

 

  Saulite     

Jaunatnes iela 4,
Āne, Cenu pagasts, Ozolnieku novads,
LV-3043
e-pasts:saulite@ozolnieki.lv

Vadītāja Inese Jumīte
t.63055469; 25611832

Pašnovērtējuma ziņojums

NOLIKUMS

ĒTIKAS KODEKSS

Saistošie noteikumi Nr.4/2016 "Par pirmsskolas izglītības nodrošināšanu Ozolnieku novadā"

Rīcības plāns darbā ar bērnu Ozolnieku novadA PirmSskolas izglītības iestādē

 

Iestāde strādā pēc 8 IZM licencētām pirmsskolas izglītības programmām:

  • „Pirmsskolas izglītības programma” kods: 0101 11 11;
  • „Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem” kods: 0101 55 11;
  • „Pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma” kods: 0101 11 21;
  • „Speciālās pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem” kods: 0101 55 21;
  • „Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem” kods: 01015611;
  • „Speciālās pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem” kods: 01015621;
  • „Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar garīgās veselības traucējumiem” kods:01015711;
  • „Speciālās pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar garīgās veselības traucējumiem” kods:01015721.

 

 logo proj.