Vai Jūsuprāt Ozolnieku ezeram ir jāpiešķir oficiālas peldvietas statuss?

Informācija darbiniekiem

  A- A A+ Drukāt lapu  
 

Maijs

 

Datums, laiks

Aktivitāte

2.05. – 31.05.

 

 

Audzēkņu radošo darbu izstāde Iestādē

“Es savai māmiņai…”

 

9.05 – 31.05

 

 

“Bitīšu”   grupas ģimeņu radošo darbu izstāde grupā

“Es savai māmiņai kā sirsniņa azotē”

 

16.05.

Plkst. 09:15

Jelgavas un Ozolnieku novadu pirmsskolas izglītības iestāžu metodiķu seminārs Kalnciema PII "Mārīte"

 

23.05

Plkst. 10.00

Piedalīšanās Latvijas pirmsskolas izglītības iestāžu “Saulīte” salidojumā

“Ciemos pie Saulītes”

Siguldas novada PII “Saulīte”

24.05

Plkst. 13.30

Skolotāju sapulce/radošo darbu skate

(Iestādes līmenī)

30.05

Plkst. 10.00

Topošo pirmklasnieku sveikšana,

Jautrā disenīte

30.05.

Plkst. 14.30

Atbalsta personāla sapulce

31.05

Plkst. 13.30

Pedagoģiskā sēde

 

Aprīlis

Datums, laiks

Aktivitāte

 

05.04 – 28.04

 Audzēkņu radošo darbu izstāde iestādē

“Gājputni atgriežas”

 

 10.04 plkst. 9.30

 

VISC projekta

“Kompetenču pieeja mācību saturā”

iestādes vadības apmācības Rīgā

 

11.04 plkst. 9.30

VISC projekta

“Kompetenču pieeja mācību saturā”

iestādes vadības apmācības Rīgā

13.04. plkst. 9.00

Ozolnieku novada izglītības iestāžu vadītāju seminārs Tetelē

 

13.04 plkst. 10.00

 “Iešūpojam Lieldienas Saulītē”

(iestādes pagalmā)

 

18.04 – 21.04

 Lielās Talkas nedēļa

(informācija par norisi un laiku grupās)

 25.04 plkst. 14.00

 Skolotāju palīgu sapulce

 26.04 plkst. 13.30

Skolotāju sapulce

 

 

28.04 plkst. 9.00

 Atklātās nodarbības

“Kamenītēs” un “Mārītēs”.

(6gadīgo audzēkņu lasītprasmes izvērtējums – nodarbības vēro Ozolnieku novada Izglītības nodaļas pārstāvji)

 

Marts

1.03 – 31.03

Radošo darbu izstāde iestādē

“ Es veikalā”

 

1.03

plkst. 9.30

Ievadseminārs par

mācību satura aprobāciju VISC projekta

“Kompetenču pieeja mācību saturā” Rīgā

(vadītāji/vietnieki)

 

02.03 – 23.03

Piedalīšanās

Jelgavas un Ozolnieku novada Kanclera rīkotajā bērnu zīmējumu konkursā

“Jelgavas krāsainās tradīcijas”

8.03

plkst. 13.30

8. marta sveiciens iestādes darbiniecēm

Sieviešu dienā

9.03

plkst. 10.00

Ozolnieku novada izglītības iestāžu vadītāju/vietnieku seminārs Tetelē

13.03 – 17.03

plkst. 17.00 – 19.00

 

Vecāku nedēļa

 

15.03

plkst. 9.00

Atklātās nodarbības sagatavošanas grupās

“Kamenītes” un “Mārītes”

(nodarbības vēro Teteles pamatskolas pedagogi)

 15.03

plkst. 13.30

 

 Skolotāju sapulce

21.03.

plkst. 14.00

Skolotāju palīgu sapulce

22.03.

plkst. 9.00

Ozolnieku novada pirmsskolas izglītības iestāžu metodiķu/vadītāju vietnieku izglītības jomā sanāksme Ozolnieku Izglītības nodaļā

24.03

plkst. 9.00

Pieredzes apmaiņas brauciens uz

Pii “ Zīļuks” Jelgavā

Februāris

Datums, laiks

Aktivitāte

01.02. plkst. 14.20

Skolotāju sapulce

07.02 plkst. 9.15

Skolotāju palīgu sapulce

 

09.02 plkst. 13.00 – 15.00

Obligātie kursi pedagogiem

„Izglītojamo uzvedība”

(lektors K. Bikše)

10.02 plkst. 9.00

Pieredzes apmaiņas brauciens uz

Jelgavas Pii „Zīļuks”

21.02 plkst. 13.30

Seminārs – nodarbība

„Labsajūta darbā – darba kvalitātes rādītājs”

23.02 plkst. 10.00

„Meteņdiena”

 

Janvāris

Datums, laiks

Aktivitāte

02.01 – 31.01

Atklātās nodarbības grupās

9.01 plkst. 14.00

Skolotāju palīgu sapulce

10.01. plkst.13.30

Radošā darbnīca "Manu vēlmju kolāža 2017. gadam"

11.01

Plkst. 13.30 – 14.00

Plkst. 14.00 – 14.30

Sapulce ar atbalsta personāla piedalīšanos

“Mārītēm”, “Bitītēm”

“Spārītēm”, “Skudriņām”, “Jāņtārpiņiem”

12.01 Plkst. 17.30

Vecāku sapulce “Bitīšu” grupā

18.01

Plkst. 13.30 – 14.00

Sapulce ar atbalsta personāla piedalīšanos

“Taurenīšiem”, “Kamenītēm”

25.01. plkst.10.00

Ozolnieku un Jelgavas novadu Izglītības psihologu pieredzes apmaiņas seminārs (Ozolnieku vidusskolā)

 

25.01 plkst. 13.30

Skolotāju sapulce

 

Decembris

Datums, laiks

Aktivitāte

1.12 – 24.12

Slepeno rūķu Ziemassvētku darbi

1.12

plkst. 13.30

Skolotāju palīgu sapulce

 

1.12 – 9.12

Piedalīšanās labdarības akcijā

„Shoe Box”,

bērnu aprūpes centra Baldone iemītniekiem

 2.12

plkst. 8.30

„Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā izglītības iestāžu darbiniekiem”

(ZRKAC)

7.12

plkst. 13.30

Skolotāju sapulce

9.12.

plkst.10.00

Izglītības iestāžu vadītāju seminārs Tetelē

17.12

plkst. 17.00

Ziemassvētku balle darbiniekiem

(Ānes kultūras namā)

21.12

plkst. 14.00

Atbalsta personāla sanāksme

28.12

plkst. 13.30

Pedagoģiskā sēde

 

 

 

 
     

Pieteikšanās

Lietotāja vārds
Parole
Pieslēgties

Meklēšana

augusts, 2017
Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
19
Visi notikumi

Uzņēmumu meklētājs

Laika prognoze