Aptauja

Pašlaik nav aktīvu aptauju!

Pasākumu plāns

  A- A A+ Drukāt lapu  
 

Garozas pamatskolas pirmsskolas pasākumu plāns II pusgadam

Garozas pamatskolas pasākumu plāns 

APRĪLIS

Datums

Pasākums

Vieta

Atbildīgais

 03.04. – 07.04

 Joku un smieklu nedēļa

 Skola

A.Medinika

10.04.

 Leļļu teātris „Visskaistākā balss”

 Skolas zāle

A.Medinika

13.04.

 

 Lieldienu pasākums

 Skola

A.Medinika

Skolēnu pašpārvalde

17.04. – 21.04.

 Zaļā nedēļa

 Skola

A.Medinika

19.04.

 

 Vecāku diena

 Skola

 Skolas administrācija

Vecāku padome

 19.04.

 Jelgavas un Ozolnieku novadu koru skate

 

 

M.Ansonska

 21.04.

Pavasara talka

 

 Skolas apkārtne

 

 A.Medinika

 24.04. - 28.04.

Matemātikas un informātikas nedēļa

 Skola

 V.Kraukle - Veisa

 24.04. un 26.04.

 Tautas deju kolektīvu skate

 

 A.Muzikante

 

27.04.

 

Vecāku kopsapulce

 

 

Skolas

 

Skolas administrācija

Vecāku padome

Klašu audzinātāji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  APRĪLIS

 

 

N.p.k.

Datums

Pasākums

Vieta

Atbildīgais

1.

4.04.-7.04.

 

Matemātikas nedēļa

Skola

Violeta Kraukle- Veisa

2.

4.04.-15.04.

Novadu pārbaudes darbs mājturībā un tehnoloģijās 9.kl.

Skola

Olvija Ernstsone

3.

11.04.-15.04.

 

Novadu pārbaudes darbs latviešu valodā 5.kl.

 

Skola

 

Mārīte Cīrule

4.

11.04.-15.04.

 

 

Dabas zinību nedēļa

Skola

Solveiga Helviga

 

5.

18.04.-22.04.

 

Pavasara kross

Skolas teritorija

Juris Jevsins

6.

20.04.

 

6.g. grupiņa ''Pūcīte'' vēro 1.kl. stundu.

Skola

Inese Burseviča

Mārīte Vasele

 

7.

21.04

 

Vecāku kopsapulce

Skola

Skolas administrācija

8.

22.04.

 

Tautas deju kolektīvu skate.

 

Jēkabnieku kultūras nams

 

Maija Medinika

9.

 

22.04

 

Pavasara talka.

Skolas teritorija

 

Skolas administrācija, klašu audzinātāji

 

 

10.

 

25.04.

 

 

Teātris '' Sapnis par karali.''

 

Skola

 

 

Mārīte Vasele

11.

25.04.-06.05.

Novadu pārbaudes darbs mājturībā un tehnoloģijās 7.kl.

Skola

Olvija Ernstsone Mārtiņš Mašals

     12.

27.04.

6.g. grupiņa ''Pūcīte'' iepazīst 1.kl. skolnieka somu.

Skola

Inese Burseviča

Mārīte Vasele

 

13.

29.04

Vides izglītības pasākums ''Burto dabā, vidē, visumā...''

Vilces pamatskola

Mārīte Vasele

14.

29.04.

Direktoru vietnieku seminārs.

Skola

Skolas administrācija

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARTS
 

N.p.k.

Datums

Pasākums

Vieta

Atbildīgais

1.

4.03

 

Novada konkurss informātikā 6.kl

Staļģenes vidusskola

Violeta Kraukle- Veisa

2.

4.03

Skolvadības seminārs

Skola

Skolas administrācija

3.

7.03-11.03

 

E prasmju nedēļa

 

Skola

 

Violeta Kraukle- Veisa

4.

10.03

 

Novada latviešu valodas olimpiāde     2.-4.kl

Ozolnieku vidusskola

Anda Jēkabsone

 

5.

11.03

 

Sporta diena

Skolas sporta zāle

Skolas administrācija

Juris Jevsins

6.

11.03

 

Jelgavas un Ozolnieku novada krievu valodas konkurss 7.8.kl

Šķibes pamatskola

Iraīda Novicka

 

7.

14.03-18.03

 

Pavasara brīvlaiks

 

Skolas administrācija

8.

22.03-23.03

 

Atvērto durvju diena

 

Skola

 

Klašu audzinātāji un priekšmetu skolotāji

9.

 

24.03

 

Novada konkurss mājturībā un tehnoloģijās 8.kl

Ozolnieku vidusskola

 

Mārtiņš Maršals

 

 10.

 24.03

 

 Lieldienas 1.-5.kl

Raibo olu izstāde

Skola teritorija

Skolēnu pašpārvalde

     11.

28.03-1.04

Sākumskolas nedēļa

Skola

Sākumskolas skolotāji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEBRUĀRIS

N.p.k.

Datums

Pasākums

Vieta

Atbildīgais

1.

1.02-5.02

Sveču izstāde

Skola

Skolas administrācija  

2.

5.02

1.kl ciemojas Garozas ciema bibliotēkā.

Garozas ciema   bibliotēka

Skolas administrācija

1.kl audzinātāja

3.

8.02-12.02

 

Projektu nedēļa

Skola

Skolas administrācija

4.

11.02

Valentīna dienas   popiela, diskotēka

Skola

Skolas   administrācija, skolēnu pašpārvalde

5.

15.02

Draudzības diena, sešgadīgā   grupa ciemojas pie 1. kl.

Skola

1.klases skolotāja, pirmsskolas 6.g grupas audzinātāja

6.

22.02

Triku šovs

Skola

Skolas administrācija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 JANVĀRIS

N.p.k.

Datums

Pasākums

Vieta

Atbildīgais

 

1.

 

9.01.

Brauciens uz Ziemassvētku kauju 99.gadadienas atceres pasākumu

 

Ložmetējkalns

Skolas administrācija

2.

12.01.

Raimonda Paula karokes pēcpusdiena

Mūzikas kab.

Klašu audzinātāji;

Mūzikas skolotāji

3.

15.01.

Ziemas sporta diena

Skolas teritorija

Skolēnu pašpārvalde;

J.Jevsins

4.

20.01.

Barikāžu piemiņas ugunskurs

Skolas teritorija

Skolas administrācija

5.

25.- 29.01.

Krāsu nedēļa

Skola

Skolēnu pašpārvalde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DECEMBRIS

N.p.k.

Datums

Pasākums

Vieta

Atbildīgais

1.

7.12.

2. advente

Priekšzāle

Skolēnu pašpārvalde

2.

10.12.

Ziemassvētku koncerta mēģinājums

Skolas zāle

E.Štelmahere

Pulciņu vadītāji

3.

14.12.

3.advente

Priekšzāle

Skolēnu pašpārvalde

4.

14.12.

Ziemassvētku koncerta mēģinājums

Skolas zāle

E.Štelmahere

Pulciņu vadītāji

5.

15.12.

Pedagoģiskā sēde

Skolotāju istaba

Skolas administrācija

6.

17.12.

Ziemassvētku koncerts

Skolas zāle

E. Štelmahere

Pulciņu vadītāji

7.

17.12.

Ziemassvētku balle

Skolas zāle

Skolas administrācija

8.

18.12.

Svētrīts

 

Skola zāle

E .Štelmamhere

 

9.

18.12.

Klašu eglītes

Klašu telpas

Klašu audzināji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVEMBRIS

N.p.k.

Datums

Pasākums

Vieta

Atbildīgais

 

1.

 

4.11.

 

 

Evakuācijas diena

 

Skola

V.Vaznis,

Skolas administrācija

 

2.

 

10.11.

 

Mārtiņdienas   gadatirgus

 

Skolas zāle

E.Štelmahere,

Skolēnu pašpārvalde

3.

11.11.

Gājiens uz Vareļu   pieminekli

Vareļu piemineklis

Skolas administrācija

 

4.

 

12.11.

Putras programmas   noslēgums

1. - 4.klasei

 

1.klase

 

Klašu audzināji

 

5.

 

12.11.

 

Diskotēka

 

Skolas zāle

E.Štelmahere

Skolēnu pašpārvalde

 

6.

 

16.11.

Daiļlasīšanas   konkurss

1. – 4.klasei

 

Skolas zāle

 

M.Vasele

 

7.

 

17.11.

Erudītu konkurss   „Mans novads, mana skola”

1.– 9.klasei

 

Skolas zāle

 

E.Štelmahere,

Skolēnu pašpārvalde

8.

17.11.

Valsts svētku   koncerts

Skolas zāle

E.Štelmahere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OKTOBRIS

N.p.k.

Datums

Pasākums

Vieta

Atbildīgais

 

1.

 

1.10.

 

Skolotāju diena

 

Skolas zāle

Klašu telpas

 

9.klase

2.

5.10.

Drošības diena

Klašu telpas

Skolas administrācija

3.

9.10.–8.11.

Putras programma

Klašu telpas

Klašu audzinātāji

4.

23.10.

Diskotēka

Skolas zāle

E.Štelmahere

 

 

 

 

 

 

 
SEPTEMBRIS

N.p.k.

Datums

Pasākums

Vieta

Atbildīgais

 

1.

 

1.09.

 

Zinību diena

 

Skolas svinīgais laukums

 

E. Štelmahere; M. Ansonkas

 

2.

2.09.

Mācību stacijas

Garozas pamatskola

Skolotāju kolektīvs

3.

11.09.

Dzejas dienas

Skolas zālē

Latviešu valoda skolotāji

5.

14.09-18.09.

Ziedu un dārzeņu izstāde

„Rudentiņš bagāts vīrs”

 

Priekšzāle

E.Štelmahere;

Skolēnu pašpārvalde

 

6.

 

18.09.

Dzejas diena Ozolnieku novadā – poētiski literārs uzvedums „LATVIJA. SKAISTA ZIEMĀ UN APŽILBUSI NO SAULES VASARĀ”

 

 

Skolas zāle

 

 

E.Štelamhere

 

7.

 

28.09. – 2.10

 

Mācību ekskursijas

 

-

 

Klašu audzinātāji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

Pieteikšanās

Lietotāja vārds
Parole
Pieslēgties

Meklēšana

aprīlis, 2017
Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
27
Visi notikumi

Uzņēmumu meklētājs

Laika prognoze