Garozas pamatskolas bērnu vecākiem

 Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns 2017./2018. m.g.

 

Garozas pamatskolas Pirmsskolas izglītības iestādes Iekšējās kārtības noteikumi

Garozas pamatskolas iekšējās kārtības noteikumi

Garozas pamatskolas skolēnu autobusa laiku saraksts

 Skola īsteno :   

Izglītības

programmas

nosaukums

Kods

Licence

Akreditācijas termiņš

Izglītojamo skaits 2015./2016.

m. g.

Izglītojamo skaits 2016./2017.

m. g.

Izglītojamo skaits 2017./2018.

m. g.

Nr.

Datums

Sākumā

Beigās

Sākumā

Beigās

Sākumā

Beigās

Pamatizglītības profesionāli orientētā virziena programma

21014111

V-7876

02.04.

2015.

06.06.2018.

 

 

83

 

 

78

 

 

79

 

 

78

 

 

-           

 

 

-           

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem

21015611

V-7877

02.04.

2015.

06.06.2018.

 

 

5

 

 

9

 

 

8

 

 

11

 

 

 

11

 

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem

21015811

V-7878

02.04.

2015.

06.06.2018.

 

 

 

2

 

 

 

2

 

 

 

2

 

 

 

2

 

 

 

1

 

 

 

Pamatizglītības programma

21011111

V-9296

21.08.

2017.

 

 

 

-

 

-

 

-

 

-

 

74

 

 

 

Kas jauns GPS Nr.9

Kas jauns GPS Nr.8

Mātes dienas avīze (2017, maijs)

Projektu nedēļas avīze (2017, februāris)