Salgales pamatskolas kontakti

 

     

1.maija ielā 9, Emburga, Salgales pag., Ozolnieku nov., LV-3045
Tālrunis  63085743 
Mob.t. 29267789

e-pasts: salgalespsk@ozolnieki.lv

Direktore Irēna Pauloviča

Bibliotēkas e-pasts: salgalespskbibl@ozolnieki.lv