Kā Jūs vērtējat Ozolnieku novada Sociālā dienesta darbu?

Salgales pamatskolas pasākumu plāns

  A- A A+ Drukāt lapu  
 

Salgales pamatskolas pasākumu plāns februārim:

02.02.2018.

Reģionālais konkurss Lakstīgalas Rīgā

06.02.2018.

Novadu volejbola sacensības Kalnciemā

Vecāku sapulce pirmsskolā

07.02.2018.

Novadu vizuālās mākslas konkurss Zaļeniekos

08.02.2018.

Individuālo projektu sanāksme

09.02.2018.

Skolvadības kompetenču kursi Jelgavā

10.02.2018.

Skolvadības kompetenču kursi Jelgavā

19., 20.01.2018.

Skolvadības kursi kompetenču izglītībā Jelgavā

12.02.-16.02.2018.

Papildbrīvlaiks 1.klasei

14.02.2018.

Ēnu diena

Sirsniņdiena pirmsskolā

15.02.2018.

Novadu angļu valodas konkurss Elejā

16.02.2018.

Novadu matemātikas olimpiāde Staļģenē

19.02.2018.

Kopkora Asni mēģinājums

21.02.2018.

Valsts diagnosticējošais darbs latviešu valodā 6.klasei

22.02.2018.

Valsts diagnosticējošais darbs latviešu valodā 3.klasei

27.02.2018.

Valsts diagnosticējošais darbs matemātikā 6.klasei

28.02.2018.

Valsts diagnosticējošais darbs matemātikā 3.klasei

Salgales pamatskolas pasākumu plāns janvārim:

 

03.01.2018.

Dabaszinātņu skolotāju MA Jelgavā

05.01.2018.

Skolēnu kora Asni mēģinājums

Seminārs pedagogiem ar A.Poišu

11.01.2018.

Pedagoģiskās padomes sēde

Tikšanās ar attīstības centra speciālistiem

Vecāku sapulce 1.klasē

12.01.2018.

Vēstures olimpiāde 9.klasei Svētē

Vēstures un sociālo zinību skolotāju MA Svētē

Seminārs par Edurio lietošanu Ozolniekos

16.01.2018.

Novadu tautas bumbas sacensības

18.01.2018.

Latviešu valodas skolotāju MA Jelgavā

Kino 8 zvaigznes apmeklējums Ozolnieku TN

Pirmsskolas audzēkņu Svētki mežā

19., 20.01.2018.

Skolvadības kursi kompetenču izglītībā Jelgavā

22.01.2018.

Sniega svētki pirmsskolā

23.01.2018.

Novadu tautas bumbas sacensības

25.01.2018.

Direktoru vietnieku izglītības jomā seminārs Elejā

26.01.2018.

Novadu tautas dziesmu dziedāšanas konkurss Lakstīgala Salgalē

29.01.-02.02.2018.

Zīmējumu izstāde pirmsskolā Mana sapņu svece

Novadu pārbaudes darbs lasītprasmē 2.klasei

30.01.2018.

Novadu volejbola sacensības

31.01.2018.

Skolēnu kora Asni mēģinājums

 

Salgales pamatskolas pasākumu plāns decembrim:

 

01.12.2017.

Pedagogu apmācības uzdevumi.lv

05.12.2017.

Novadu matemātikas skolotāju MA Salgalē

06.12.2017.

Skolvadības seminārs Ozolniekos

Novadu mājturības konkurss Jelgavā

07.12.2017.

Novadu angļu valodas konkurss Vilcē

Pedagogu sanāksme

Vecāku sapulce 6.klasē

12.12.2017.

Skolēnu domes ciemošanās Ozolnieku sociālās aprūpes centrā

Skolas padomes sanāksme

13.12.2017.

Leļļu teātris Mēness taurenis

Ānes jauniešu teātra izrāde

14.12.2017.

Konkurss Mis Sniegpārsliņa un Mr Rūķis pirmsskolā un sākumskolā

Vecāku sapulce 3.klasē

19.12.2017.

Piparkūku darbnīca pirmsskolā

21.12.2017.

Sporta diena

Pedagoģiskās padomes sēde

Ziemassvētku pasākums pirmsskolā

22.12.2017.

Ziemassvētku pasākums skolā

27.12.2017.

Skolvadības Ziemassvētku pasākums Ozolniekos

29.12.2017.

Kolektīva Ziemassvētku pasākums

 

Salgales pamatskolas pasākumu plāns novembrim:

01.11.2017.

Direktoru vietnieku izglītības jomā sanāksme Jelgavā

Projekta Erasmus+ grupas sanāksme

02.11.2017.

1.,2.klases skolēnu ekskursija uz “Ķiploku pasauli”

Atbalsta personāla sanāksme Svētē

03.11.2017.

Mājturības skolotāju MA Ozolniekos

Skolvadības seminārs Ozolniekos

Vecāku sapulce 1.klasei

06.-10.11.2017.

Izstāde pirmsskolā Jautrais Mārtiņgailis

31.10. – 17.11.2017.

Izstāde pirmsskolā Mana māja

07.11.2017.

Novadu basketbola sacensības Platonē

Pedagogu tikšanās ar A.Strautmani

Novadu PD krievu valodā 8.klasei

08.11.2017.

Asnu mēģinājums

Vecāku padomes sanāksme

09.11.2017.

Teātra izrāde skolā Zobu feja

Pedagogu sanāksme

Veselības projekta aktivitātes 9.klasei Tetelē

10.11.2017.

Mārtiņdienas gadatirgus, pirmsskolas ķekatu gājiens

Lāpu gājiens uz Vareļu pieminekli, pasākums ar grupu Vilki

13.11.2017.

Veselības projekta aktivitātes 9.klaseiTetelē

14.11.2017.

Novadu basketbola sacensības Platonē

Es mīlu Latviju pirmsskolā

15.11.2017.

Asnu koncerts Šķibē

17.11.2017.

Konkurss “Es mīlu tevi, Latvija”, ugunskurs, svecīšu iedegšana

Svinīgs pasākums Garozā

21.11.2017.

Novadu basketbola sacensības Platonē

23.11.2017.

Sākumskolas skolotāju MA Garozā

Vecāku sapulce – radošā darbnīca pirmsskolā

24.11.2017.

Informātikas skolotāju MA Elejā

28.11.2017.

Novadu basketbola sacensības Platonē

30.11.2017.

Sporta pēcpusdiena pirmsskolā

 

Salgales pamatskolas pasākumu plāns oktobrim:

03.10.2017.

Pirmsskolas teātra izrādes apmeklējums Ozolnieku TN

04.10.2017.

Fotogrāfs skolā

Ozolnieku novada skolotāju dienas pasākums Ozolnieku TN

05.10.2017.

Pedagogu sanāksme

09.10.2017.

Dārzeņu izstāde pirmsskolā

10.10.2017.

Vēstures skolotāju MA

Rudens svētki pirmsskolā

Novadu orientēšanās sacensības Vilcē

Vecāku padomes sanāksme

11.10.2017.

Vecāku sapulce 7.klasē

Vecāku sapulce 8.klasē

12.10.2017.

Redzes pārbaude skolēniem Staļģenē

13.10.2017.

Karjeras diena zaļeniekos

16.10.2017.

Vecāku sapulce 6.klasē

17.10.2017.

NDPD angļu valodā 7.klasei

18.10.2017.

Matemātikas diena

19.10.2017.

Rudens ekskursija

20.10.2017.

Drošības diena kopā ar VUGD

23.10.2017.

Pedagogu apmācības Inovācija izglītībā

Skolēnu kora Asni mēģinājums

Sporta skolotāju MA

23.-24.10.2017.

Projekta vizīte Igaunijas PII

23.-27.10.2017.

Projekta Erasmus+ vizīte Polijā

25.10.2017.

Darbinieku pieredzes izbraukums Caunītēs

26.10.2017.

Novadu metodisko darbu skate

 

Klašu audzinātāju MA

27.10.2017.

Sporta skolotāju MA

 

Salgales pamatskolas pasākumu plāns septembrim:

 

01.09.2017.

Zinību diena

04.-07.09.2017.

Veselības nedēļa

11.-15.09.2017.

Dzejas nedēļa

18.-15.09.2017.

Ziedu nedēļa

20.09.2017.

Skolvadības seminārs Tetelē

23.-30.09.2017.

Eiropas sporta nedēļa

25.09.2017.

Rudens kross Emburgas aplis

26.09.2017.

Novadu krosa skrējiens

28.09.2017.

Sporta laureāta godināšanas pasākums

29.09.2017.

Skolotāju diena skolā

 

 

 

 

 
     

Pieteikšanās

Lietotāja vārds
Parole
Pieslēgties

Satura meklēšana

februāris, 2018
Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
23
Visi notikumi

Uzņēmumu meklētājs