Jautājumi/Ierosinājumi

Uzdotie jautājumi

 • 2021-01-04 12:08:47

  Sakiet, lūdzu, vai ir zināma informācija par ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve Aizupē privātmāju ciematā? Varbūt projekts, termiņi, utt?

  Atbild: Dome
  2021-01-04 15:10:33

  Labdien. Ozolnieku novada pašvaldības Attīstības un projektu daļas speciālisti kopā ar SIA “Ozolnieku KSDU” veic nepieciešamās iepirkumu dokumentācijas sagatavošanu. Plānots, ka iepirkumi par Aizupes ciema un Ānes ciema ūdenssaimniecības tīkliem tiks izsludināti šī gada janvārī.

 • 2020-12-28 12:15:55

  Labdien, Ir plānots kalnami izveidot kādu apgaismojumu?

  Atbild: Dome
  2020-12-28 13:03:57

  Labdien!
  Ozolnieku kalna teritorijas izgaismošanas projekts ir procesā, šobrīd tiek izstrādāta tehniskā shēma, pēc tās saskaņošanas būs iespējams organizēt apgaismojuma izbūvi.

 • 2020-12-26 12:52:28

  Labdien,kas notiek Ozolniekos????? Mums nau jáievėro pulcėšaná ierobežojumi??? Uz kalna pulcėjas ap 300 civėku viens pie otra bez maskám un tt. Ko dara paśvaldības policija??? Ozolniekos citi likumi???

  Atbild: Dome
  2021-01-07 11:14:01

  Labdien. Ozolnieku kalna teritorijā ir izvietoti atgādinājumi ar prasību ievērot 2 m distanci. Pašvaldības policija sekos līdzi distancēšanās noteikumu ievērošanai, ja kārtība joprojām netiks ievērota, pašvaldība būs spiesta pieņemt nepopulāru lēmumu – slēgt visu kalna teritoriju.

 • 2020-12-08 09:04:57

  Aizupē pie dalīto atkritumu konteineriem visu laiku aug dažādu atkritumu (tai skaitā, lielgabarīta) kalns. Ja nav iespējams kontrolēt, kas tos atved/atnes un izmet, tad varbūt tie konteineri jāaizvāc? Vai arī jāuzliek videonovērošana? Jo šobrīd tur izskatās vienkārši pēc izgāztuves.

  Atbild: Dome
  2020-12-09 12:20:08

  Labdien. Šobrīd apkārtne ir sakopta un uzstādīta novērošanas kamera.

 • 2020-11-13 13:34:13

  Pagājušonedēļ Stadiona ielas atkritumu izmešanas punktā sadega viens no konteineriem. Šāds pats liktenis var piemeklēt tur vienmēr esošo lielgabarīta atkritumus, bet aiz sienas atrodas mans īpašums garāžā. Kāpēc novada dome neierīko lielgabarīta atkritumu savkāšanas punktu sakarīgā un drošā vietā? Neesot iespējas izsekot, kurš atsāj atkritumus ārpus grafika? Pārvietojiet lielgabarīta atkritumu savākšanu tuvāk novada domes ēkai, gan jau uzreiz atradīsies līdzekļi vietas uzraudzībai.

  Atbild: Dome
  2020-11-30 16:42:53

  Labdien. 
  Šie atkritumu konteneri ir uzstādīti ievērojot ugundrošības normas. Pašvaldības policija ir informēta par notikušo un plāno minētajā vietā uzstādīt novērošanas kameru. 

 • 2020-11-12 11:16:10

  Kādi epidemioloģiskās drošības pasākumi ir ieviesti OKSDU strādājošiem?

  Atbild: Dome
  2020-11-30 16:43:50

  Labdien.

  Ar šo jautājumu aicinām vērsties SIA "Ozolnieku KSDU", zvanot pa tālruni 63050111. 

 • 2020-11-05 18:33:10

  Labdien ! Jau nedēłu nedeg ielas apgaismojums Garozā Krasta ielā 3,divas pēdējās laternas,jo bojāts elektrības kabelis pie nama Krasta ielā 5,veicot ūdensvada izbūves darbus. Lūdzu novērst bojājumu!

  Atbild: Dome
  2020-11-10 10:03:30

  Labdien. Pašvaldības Saimniecības daļa par šo ir informēta un informācija ir nodota būvuzraugam. Plānots, ka būvdarbu veicēji bojājumus novērsīs tuvāko divu nedēļu laikā. 

 • 2020-11-02 12:58:26

  Brankās, Spartaka ielā un Ausekļa ielā, sen nedeg vairāki stabu apgaismojumi. Spartaka ielā mirgojošie apgaismojumi, mirgo apmēram gadu. Kad varētu labot, šos mirgojošos stabus? Vairākas laternas ir ieskautas koku zaros, tatad neefektivas. Dazas reizes nedēļā sākot no Ausekļu ielas virzienā uz un pa Spartaka ielu nedeg neviens apgaismojums.

  Atbild: Dome
  2020-11-10 10:07:56

  Labdien. Bojātā elektrotīkla vieta Spartakā tika atrasta un traucējumi novērsti. Tuvāko divu nedēļu laikā laternas tiks atbrīvotas no koku zariem.   

 • 2020-10-26 20:42:54

  Lūgums izvietot papildu atkritumu urnu pie Ozolnieku dzezlceļa stacijas ezera puses stāvlaukuma, jo smēķētāji un ezeru apmeklējošie atpūtnieki šo stāvvietu regulāri piesārņo ar izsmēķiem un pudelēm utt. Kāpēc tieši stāvvietā pie trepēm virzienā uz dzelzceļu atkritumu urnas nav?

  Atbild: Dome
  2020-11-10 10:12:51

  Labdien. Saimniecības daļa informāciju ir saņēmusi un izvērtēs atkritumu urnas uzstādīšanas nepieciešamību. 

 • 2020-10-26 20:40:23

  Ozolnieku novada iedzīvotājiem ir pieejama lielgabarīta atkritumu izvešana, kas, protams, priecē, jo šie atkritumi nenonāk dabā kādā mežā. Tomēr, kāpēc šī atkritumu izvešana netiek organizēta tā, lai apkārtējo māju un garāžu īpašniekiem nav jādzīvo patstāvīgā atkritumu poligonā? Runa ir par Stadiona ielas lielgabarīta atkritumu novietni. Citās vietās šādus atkritumus var atstāt norādītajās vietās vien 2-3 dienas pirms izvešanas, nevis ļauj tos novietot bez jebkāda ierobežojuma.

  Atbild: Dome
  2020-11-11 08:47:54

  Labdien. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldniekam ar atkritumu apsaimniekotāju SIA "Clean R" ir vienošanās par lielgabarīta atkritumu izvešanas grafiku. Vienošanās arī paredz, ka pārvaldnieks daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas iedzīvotājiem norāda vietu, kur 2-3 dienas pirms grafikā noteiktā datuma būtu jāatstāt lielgabarīta atkritumi. Taču diemžēl iedzīvotāji šo grafiku neievēro. Lai par to stingrāk atgādinātu, pašvaldība var piesaistīt pašvaldības policiju, taču parasti šādos gadījumos nav liecinieku. Tāpēc šis jautājumā (grafika ievērošanā) liela nozīme ir pašu iedzīvotāju sirdsapziņai un godaprātam. 

 • 2020-10-13 17:07:12

  Ludzu aizberiet gar Aizupes ielu sanu malu palikuso graviti ar melnzemi. Paldies ✓

  Atbild: Dome
  2020-10-15 13:51:32

  Labdien. Lūdzu precizēt jautājumu, kas domāts ar "Aizupes iela"? Ja runa ir par  “Vidus līniju” Ozolniekos, tad šogad plānotie darbi šajā ielā ir pabeigti.

 • 2020-10-08 09:07:55

  Labdien! Kāpēc ap Ozolnieku ezeru tiek izcirsti koki? Vai tiešām tie nodaravtādu kaitējumu, ka ir izcērtami? Visur citur Latvijā tomēr runā par koku stādīšanu. Kur Ozolniekos tiks stādīti koki šo koku vietā?

  Atbild: Dome
  2020-10-27 09:13:07

  Labdien.

  Ap ezeru tiek izcirsti krūmi un tīrīts ezera krasts. Darbu gaitā noņemts viens koks, ko arborists atzina par bīstamu. 

 • 2020-09-30 12:09:05

  Labdien.Kā Atpūtas rekonstrukcija ietekmēs Sporta ielu Āne ? Jo Sporta ielas katru gadu pie lietus izviedojas liela peļķe tas ir starp daudzivokļu māju 1 un māju 1a āne.

  Atbild: Dome
  2020-10-05 11:10:15

  Labdien.
  Atpūtas ielas posma izbūves projekts neaptver Sporta ielu. Sporta ielas virsūdeņu novadīšanai jāatjauno grāvju sistēma. 

 • 2020-09-28 21:47:04

  Labdien! Brankās, sākot no Ausekļa ielas virzoties uz Spartaka ielu nedeg ļoti daudz laternu!Kad būs spuldžu nomaiņa?Spartaka ielā mirgo vismaz trīs laternas, jau vismaz gadu.Šo biju jau jautājusi apmēram gadu atpakaļ.

  Atbild: Dome
  2020-11-30 16:44:22

  Labdien.
  Bojājumi šobrīd ir novērsti. 

 • 2020-09-28 20:07:17

  Lūdzu nomainiet spuldzi laternā Klijēnu ceļā 5, šķiet lampa izdegusi - gaisma visu laiku ieslēdzas un izslēdzas. Paldies!

  Atbild: Dome
  2020-11-30 16:44:41

  Labdien.

  Bojājumi šobrīd ir novērst. 

 • 2020-09-28 10:15:05

  Sveiki. Kad sāksies Atpūtas ielas rekonstrukcija kas ir Āne.?

  Atbild: Dome
  2020-09-28 15:54:06

  Labdien.
  Plānots, ka jau nākammēnes (oktobrī) sāksies jauna Atpūtas ielas posma no Progresa ielas līdz krustojumam ar Bērzu ielu izbūve. Savukārt, ielas posma no Bērzu ielas līdz Celtnieku ielai pārbūve jāplāno kompleksi ar dzeramā ūdens, sadzīves notekūdeņu kanalizācijas un lietus ūdens tīkliem savrupmāju apbūves rajonā.

 • 2020-09-04 16:56:59

  Labdien! Kā ir plānota organizēt inteešu izglītība šogad pirmsskolā? Esmu griezusies ar šo jautājumu arī pagājušo gadu, klāsts tika papildināts, bet šogad PII ir atkal drūms piedāvājums. Vaditāja vel nezin, kādas tiešī būs. Vai nebūtu nepieciešāms arī pirmsskolas bērniem piedāvāt kaut ko kvalitatīvu, nevis tikai to, kas vispār pats ir pieteicies?Par TN klāstu esmu informēta, bet maziem bērniem (gan 2 gadniekam puisim, gan 4 gadīgam puisim) no tā izvēlēties īsti nav ko.

  Atbild: Dome
  2020-09-07 15:42:07

  Labdien.
  Lai precīzāk atbildētu, jāzina, par kuru pirmsskolas iestādi jautājat.

 • 2020-09-04 13:21:06

  Labdien. Vai varētu nomainīt salauztās betona plāksnes uz gājēju celiņa ,kas atrodas starp "Vesko"veikalu un Rīgas ielas 19 namu ?(Renovējamajā stadiona teritorijā tādu veselu plāksnīšu gana,un renovācijas procesā tās ,droši vien, šā kā tā tiks utilizētas.) Patreizējais gājēju ceļiņa posms nopietni apdraud gājēju drošību.

  Atbild: Dome
  2020-09-08 11:55:13

  Labdien.
  Informācija nodota Saimniecības daļai. Tuvāko dienu laikā notiks apsekošana. 

 • 2020-09-02 14:56:24

  Labdien, vai tuvākajā nākotnē ir plānots izbūvēt gājēju/velosipēdu celiņu gar autoceļu P100 no Krasta ielas krustoju līdz Tilta ielas krustojuma, Cenās?

  Atbild: Dome
  2020-09-03 19:03:38

  Labdien.
  P100 ir valsts autoceļš, taču pašvaldība Satiksmes ministrijai ir izteikusi šādu priekšlikumu. Tomēr arī valsts resursi ir ierobežoti, tāpēc konkrētu atbildi pagaidām neesam saņēmuši.

 • 2020-08-23 19:00:47

  Ierosinu pacelt mastā pie Ozolnieku novada domes baltkrievu baltsarkanbalto karogu.

  Atbild: Dome
  2020-10-05 10:55:57

  Paldies par ierosinājumu.

 • 2020-08-21 23:45:54

  Kā tas nākas, ka stāvvietā pie "Top" nevar saprast uzstādītas zīmes par invalīdu stāvvietu un uz bruģa atzīmētās vietas? Vienā pusē ir 18m atvēlēti invalīdiem un ir 6 stāvvietas atzīmētas uz bruģa (viss ir korekti). Tai pašai rindai otrā galā ir norādīts, ka ir tikai 8m invalīdu stāvvietas, bet uz bruģa ir atzīmētas 3 parastās stāvvietas (apmēram 6m). Vai zīmes ir nepareizi saliktas? Vai bruģis nepareizi apzīmēts?

  Atbild: Dome
  2020-09-03 13:31:09

  Labdien. Stāvlaukumu pie veikala "Top" apsaimnieko un uztur veikala īpašnieki, tāpēc lūdzam vērsties pie attiecīgā uzņēmuma. 

 • 2020-08-20 22:54:16

  Labdien, vai jūs, lūdzu, varat uzstādīt lampu uz elektrības staba krustojumā starp Upes Iela un Aveņu Iela? Teritorija tur ir ļoti tumša naktī un mudina uz laupīšanu. Paldies par jūsu palīdzību!

  Atbild: Dome
  2020-09-03 19:05:44

  Labdien.
  Paldies par ierosinājumu, jautājums nodots Saimniecības daļai risinājuma rašanai.

 • 2020-08-20 11:42:52

  Labdien! Vai, lūdzu, arborists novērtēs arī lielas liepas gar iekšējo ceļu Aizupē Ozolniekos? Vētru laikā tur vienmēr krīt lieli zari un ceļa. Zem tam arī elektrības sadales aparatūra.

  Atbild: Dome
  2020-09-03 15:45:42

  Labdien.
  Šie koki tiks sakopti rudens/ ziemas sezonas laikā. 

 • 2020-08-18 09:30:26

  Labdien! Nepieciešama gājēju celiņa ap Ozolnieku dīķi laternu spuldžu nomaiņa, vietās kur tās nedeg- it īpaši tālajā stūrī pie sliedēm.

  Atbild: Dome
  2020-09-03 15:47:43

  Paldies! Informācija nodota Saimniecības daļai. 

  Atbild: Dome
  2020-09-07 11:58:16

  Labdien.
  Laternu apsekošana un izdegušo spuldžu nomaiņa plānota šonedēļ. 

 • 2020-08-17 09:27:31

  Labdien. Dalbē, Alejas ielā stārp 7. un 9. mājam atrodas ielas apgaismojuma stabs, kuras laternu pilnība nosedz blakus stāvoša koka zari, līdz ar ko ielas apgaismojums ir neefektīvs. Vai ir iespējams nogriezt koka zarus?

  Atbild: Dome
  2020-09-03 15:49:27

  Paldies.
  Informācija nodota Saimniecības daļai. Tuvāko divu nedēļu laikā vieta tiks apsekota un koka zari apzāģeti. 

 • 2020-08-16 00:35:01

  Labvakar! Sakiet lūdzu, vai mūsu pašvaldības policija var apsekot Brankas ciematu pēc 24:00 brīvdienas. Tas jau apnika viss. Jaunieši sēž pietura, dzer, tuse, skaļi klausās mūziku. Blakus mājai mazi bērni! Nevar pagulēt!

  Atbild: Dome
  2020-08-17 09:09:40

  Labdien. Lai izsauktu pašvaldības policiju, būtu jāvēršas pašā policijā. Ozolnieku novada pašvaldības policijas iecirkņa tālruņa numurs - 20029099, e-pasts: policija@ozolnieki.lv. 

 • 2020-08-15 15:39:50

  Labdien!Man interesē,kāpēc atzīmēti visi koki pretim Rīgas ielas 19 mājas skvērā,Vai tiešām tiks nozāģēti? Un tādā gadījumā.kas būs vietā?

  Atbild: Dome
  2020-08-17 09:21:04

  Labdien.
  Šobrīd novadā norit koku inventerizācija. Katru koku apseko, novērtē un tā stāvokli dokumentāli fiksē sertificēts arborists. Sarkanais punkts ir atzīme, kas norāda, ka koks ir novērtēts. Saskaņā ar līdzšinējiem apsekošanas rezultātiem, Rīgas ielā tiks noņemti 3–4 iztrupējuši vai citu iemeslu dēļ par bīstamiem kļuvuši koki. Bīstamos kokus arboristi atzīmē ar krustiņu. 

 • 2020-08-14 14:48:42

  Kas plānots zaļajā zonā pie Meliorācijas piemiņas akmens? Vai un kāpēc plānots nozāģēt veselus ( visus) kokus ( visi atzīmēti ar sarkanu atzīmi)?????

  Atbild: Dome
  2020-08-17 09:26:34

  Labdien.
  Šobrīd novadā norit koku inventerizācija. Katru koku apseko, novērtē un tā stāvokli dokumentāli fiksē sertificēts arborists. Sarkanais punkts ir atzīme, kas norāda, ka koks ir novērtēts. Saskaņā ar līdzšinējiem apsekošanas rezultātiem, Rīgas ielā tiks noņemti 3–4 iztrupējuši vai citu iemeslu dēļ par bīstamiem kļuvuši koki. Bīstamos kokus arboristi atzīmē ar krustiņu. Meliorācijas akmens apkārtnē ir viena bīstama kļava. 

 • 2020-08-09 12:50:08

  Paldies par Upes ielas apstrādi pret putekļiem! Beidzot var taisīt logus vaļā un iet tādā karstumā ārā.

  Atbild: Dome
  2020-09-08 11:56:39

  Labdien.
  Paldies. Prieks dzirdēt (lasīt). 

 • 2020-08-07 10:20:42

  Ludzu izvietojiet pie ex-elvi veikala/garazam iztrukstosos atkritumu konteinerus

  Atbild: Dome
  2020-08-11 09:14:07

  Labdien. Ozolniekos sadzīves atkritumu apsaimniekosanu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām nodrošina apsaimniekotājs SIA "Ozolnieku KSDU". Tāpēc par šo jautājumu aicinām sazināties ar uzņēmumu. Kontakti šeit: http://oksdu.lv/kontakti

 • 2020-08-07 05:51:12

  Labrīt. Vai ir kāda iespēja sodīt vai ko citu iesākt ar Mikus ielā pie Zaļā nama tuvākās mājas īpašniekiem,kuriem pieder tie divi suņi.Cauru nakti bez apstājas rej!!! Logu nevar turēt pa nakti vaļā,pilnīgs murgs!!!!

  Atbild: Dome
  2020-08-11 09:03:49

  Labdien! Lai uzsāktu administratīvās lietvedības procesu ir nepieciešams oficiāls iesniegums, tomēr, reaģējot uz Jūsu sniegto informāciju, pašvaldības policija apsekos minēto īpašumu un veiks pārrunas ar  suņu īpašniekiem

 • 2020-08-06 14:19:46

  Vai ir pārbaudīts, vai Ozolnieku ezerā ir zilaļģes?

  Atbild: Dome
  2020-08-17 09:31:58

  Labdien.
  13. augustā saņemti Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūta „BIOR" 
  augustā veikto analīžu rezultāti, kas apliecina, ka ūdens kvalitāte Ozolnieku ezerā ir atbilstoša. Parauga ņemšanas dienā, Ozolnieku ezerā zilaļģu u.c fitoplanktona aļģu ziedēšana, naftas produkti, virsmas aktīvās vielas un piesārņojums ar citiem peldošiem atkritumiem nav konstatēts.

 • 2020-08-06 11:53:37

  Labdien! Gribētu uzzināt ,kas notiek ar sen apsolīto kapliču celtniecību Teteles kapos? 2018. gadā jūs atbildējāt, ka konkurss jau notiek. Šodien ir 2020. gada vidus, bet kapelas joprojām nav.

  Atbild: Dome
  2020-09-03 19:00:44

  Labdien. Toreiz, 2018. gadā, iepirkuma konkursā tika saņemti piedāvājumi, kas ievērojami pārsniedza budžetā paredzētos līdzekļus, tāpēc līgums netika slēgts. Izskatot 2019. un 2020. gadu budžetus, ierobežoto līdzekļu apstākļos dome lēma par līdzekļu piešķiršanu citu prioritāru jautājumu risināšanai, piemēram, papildus bērnudārza grupu iekārtošanu, gājēju celiņu izbūvi. Tāpēc kapličas jautājums šobrīd ir atlikts. 

 • 2020-08-02 12:54:40

  Labdien.Uzzināju, ka Ozolnieku vsk stadiona labiekārtošanas izmaksas sastāda 18 000€. Kas tieši bija ieplānots darīt par šo nod.maks. naudu? Pašlaik tiek saskatīta tikai uzbērta melnzeme stadiona zemei virsū.Vai plāno kaut ko vel darīt?

  Atbild: Dome
  2020-08-17 08:43:04

  Labdien! Ir noslēdzies iepirkums par Ozolnieku vidusskolas teritorijas infrastruktūras atjaunošanu, kur plānots ierīkot 3 volejbola laukumus, 2 basketbola laukumus, ieskaitot florbola laukumu ar gumijas segumu, tāllēkšanas bedri ar skrejceļu, kā arī uzstādīt jaunus vingrošanas rīkus. Līdz šim, noslēdzoties cenu aptaujai, tika veikti zālāja labiekārtošanas darbi Teteles pamatskolas, Garozas pamatskolas un Ozolnieku vidusskolas futbola laukumos.

 • 2020-08-01 16:45:39

  Labdien-Tetelē Skaru ielā tuvu kapiem nav kopta gadiem-zāle līdz ceļgaliem,krūmi visā teritorijā.Kāpēc Jūs neredzat šo nekārtību vai nevēlaties redzēt.

  Atbild: Dome
  2020-09-03 16:12:18

  Labdien.
  Minētā teritorija nav pašvaldības īpašums. Informācija tiks nodota pašvaldības policijai. 

 • 2020-07-31 10:10:40

  Jau iepriekš tiku uzdevusi šo jautājumu, atbilde bija, ka sakārtos šo jautājumu pēc līgumu noslēgšanas ar Clean R. Jautājums: vai tiek kontrolēts līgumu slēgšana par atkritumu izvešanu Aizupe? Prieks par uzstādītajiem dalīto atkritumu konteineriem, bet domāju kad piedzīvosim tādu pašu likteni kā Brankās un tikai negodīgu iedzīvotāju dēļ.

  Atbild: Dome
  2020-09-04 11:18:38

  Labdien. 
  Līgumu kontroli Ozolnieku novadā nodrošina Ozolnieku novada pašvaldības policija. Vairākums iedzīvotāju ir godīgi un atbildīgi noslēguši atkritumu apsaimniekošanas līgumu ar SIA "Clean R" un pilda līguma noteikumus.
  Bet, diemžēl, daļa iedzīvotāju ir noslēguši atkritumu apsaimniekošanas līgumu par minimālo konteinera tilpumu un izvešanas biežumu, un savu atkritumu pārpalikumus izmet vai nu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atkritumu konteineros, vai dabā.
  Liela problēma ir ar vasarnīcām, jo ir gandrīz neiespējami pierādīt, ka cilvēks tur dzīvo pastāvīgi, ja viņš īpašumā nav deklarēts. Tāpēc, ja Jūsu rīcībā ir informācija ar adresēm, kur, jūsuprāt, ir jāpārbauda noslēgtā līguma izpilde, lūdzu ziņojiet pašvaldības policijai. Pašvaldības policijas iecirkņa tālruņa nr. 20029099. E-pasts: policija@ozolnieki.lv.