Jautājumi/Ierosinājumi

Uzdotie jautājumi

 • 2019-03-18 15:15:38

  Labdien! Kad plānota Top celtniecības pabeigšana?

  Atbild: Dome
  2019-03-18 17:07:38

  Labdien!
  Informējam, ka pēc Ozolnieku pašvaldības Būvvaldes rīcībā esošās informācijas, veikala "TOP" būvniecības darbus plānots pabeigt maija beigās.

 • 2019-03-10 22:51:59

  Labdien! 1. Vēlos jautāt, kad tiks saremontēta kārtējo reizi izveidojusies bedre Skolas un Rīgas ielas krustojumā? Bedre apdraud satiksmi jau vismaz 2 nedēļas, nodarot bojājumus manai un paziņu braucamajiem! 2. Vai ir paredzēta kāda rīcība, lai novērstu uz Rīgas ielas šķembu nomalēm izbraukātās dubļu peļķes? Par šo jautājumu jau runāts Ozolnieku iedzīvotāju sapulču laikā un tika solīts to pieskatīt...

  Atbild: Dome
  2019-03-13 09:54:27

  Labdien! Informējam, ka minētās problemātiskās vietas Rīgas ielā ir VAS "Latvijas Valsts ceļi" īpašumā. Ozolnieku novada pašvaldība savu iespēju robežās veic ceļu apsekošanu un informē to īpašnieku par ceļu seguma stāvokli. Arī Jūsu informācija ir nosūtīta ceļu uzturētājam.

 • 2019-03-07 12:21:18

  Labdien! Jau kādu mēnesi laterna Dārza ielas/Lielupes ielas krustojumā raustās (deg, tad izslēdzas, atkal deg..). Kad plānots pārbaudīt? Šo jautājumu uzdevu jau 12.02., tika solīts 2 nedēļu laikā.. nekas nav mainījies.

  Atbild: Dome
  2019-03-08 10:54:14

  Labdien! SIA „Ozolnieku KSDU” elektroapgādes struktūrvienības vadītājs Māris Sabulis informē, ka apgaismojums minētajā teritorijā ir sakārtots. • 2019-03-06 14:52:18

  Apsaimniekošanas struktūras darbinieki izsaka pateicību, par ļoti ātru un operatīvu rīcību Pašvaldības Policijas darbiniekiem, palīdzot novērst radušās problēmas daudzdzīvokļu mājās.

  Atbild: Dome
  2019-03-12 10:22:08

  Labdien! Paldies par komentāru.

 • 2019-03-01 11:40:44

  Lūdzu skaidrot, kādus ar pašvaldībai nepieciešamo funkciju risināšanu, veikalā Rimi, darba laikā, kārtoja domes priekšsēdetāja vietnieks G.Akmentiņš, kas uz doto brīdi aizvieto domes priekšsēdētāju, iegādājoties olas un citus produktus.

  Atbild: Dome
  2019-03-05 10:46:32

  Informējam Jūs, ka uz deputātu, pašvaldības priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku nav attiecināms pieņēmums par 160 darba stundu skaitu mēnesī.  Minētās personas ir t.s. amata attiecībās nodarbinātas personas, un attiecībā uz viņu darbību likums nenoteic ne maksimālo, ne minimālo darba stundu skaitu. Deputāta, priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka darbībai nav piemērojams normālā darba laika režīms.

 • 2019-02-28 11:54:17

  Labdien! Pēdējā laikā sākusies liela rosība pie nepabeigtās sarkanās ēkas ( viesnīcas) Ozolnieku novada Dalbes ciematā pie Rīgas- Jelgavas ceļa.To ka tiek sakārtota vide pie izjukušās ēkas ir ļoti patīkami, bet vakar sākās skaistu koku zāģēšana attālā apkārtnē no ēkas teritorijas, rodas jautājums-Kāpēc ? Dalbes ciemats visu laiku lepojās ar savām priedēm, bet tagad ar ko lepoties?

  Atbild: Dome
  2019-02-28 18:01:03

  Informējam, ka Jūsu minētā teritorija ir privātīpašums un pašvaldībai nav tiesību iejaukties privātpersonas īpašumā notiekošā mežistrādē.

 • 2019-02-26 14:41:23

  Labdien. Kādas ir iespējas ierīkot dalīto atkritumu savākšanas vietu Aizupēs, dārziņu (nu jau privātmāju) rajonā? Tuvākā dalīto atkritumu savākšanas vieta ir pie veikala Elvi, ļoti neparocigi ir visu laiku vest tik tālu, manuprāt tiltam šajā pusē nav neviena. Ne visi abonē sev konteinerus- bet gan atved mežā un izgāž. Manuprāt ir vairākas atbilstošas vietas šeit, kur tos konteinerus varētu novietot- kaut vai tur, kur katru gadu atrodas lielās talkas konteiners. Paldies.

  Atbild: Dome
  2019-02-28 15:21:59

  Labdien! Privātmāju iedzīvotājiem, kuri vēlas noskaidrot dalīto atkritumu konteineru izvietošanas iespējas sev tuvākajā apkārtē, jāraksta pamatots iesniegums pašvaldībai ar lūgumu izskatīt iespēju izvietot šķiroto atkritumu konteinerus, norādot iecerēto dalīto atkritumu savākšanas punkta izvietošanas adresi. Pašvaldība, izvērtējot punkta saimniecisko pamatotību un  vienojoties ar atkritumu apsaimniekotāju, izskatīs iespēju to ierīkot. 

  Atgādinām, ka jebkuram atkritumu radītājam jābūt noslēgtam līgumam par sadzīves atkritumu izvešanu, kā arī jārūpējas, lai dalīto atkritumu konteineros netiktu izmesti sadzīves atkritumi. Jautājumos par šķirotajiem atkritumiem, aicinām sazināties ar Nekustamo īpašumu speciālisti Irinu Malahovsku, tālr. 29991198, e-pasts:irina.malahovska@ozolnieki.lv
  Pašvaldība aicina visus novada iedzīvotājus šķirot atkritumus un izmest tos tiem paredzētajos publiski pieejamos konteineros. Informācija par dalīto atkritumu konteineru atrašanās vietām pieejama šeit: http://ozolnieki.lv/sabiedriba/noderiga-informacija/dalito-atkritumu-konteineri.

 • 2019-02-25 09:02:40

  Labdien! Kad tiek īstenots Rīgas/Skolas/Eglaines ielas krustojuma rekonstrukcijas projekts?

  Atbild: Dome
  2019-03-06 17:09:24

  Labdien! Informējam Jūs, ka rotācijas apļa izbūve Rīgas, Skolas un Eglaines ielu krustojumā ir VAS "Latvijas Valsts ceļi" kompetencē. Pēc Ozolnieku novada pašvaldības rīcībā esošās informācijas, 07.02.2019. ir noslēdzies otrais iepirkuma konkurss apļa būvniecībai, kuru varat apskatīt te: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/15894

 • 2019-02-22 12:31:56

  Labdien! Vai ir plānota Upes ielas Ozolniekos asfaltēšana? Ja ir plānota , tad kad ?

  Atbild: Dome
  2019-03-07 10:38:39

  Labdien! Informējam Jūs, ka šogad ir plānots uzklāt cieto ceļa segumu Upes ielas posmā no Jelgavas ielas līdz Ceriņu ielai.

 • 2019-02-21 21:02:48

  Labdien, intresējos kādā darba/ attīstības stadijā ir gājēju/veloceļš no Ozolnieku stacijas uz Brankām. Pavasaris klāt, sniegs nokusis,labs laiks sākt darbus!

  Atbild: Dome
  2019-03-13 08:14:35

  Labdien! Informējam, ka Ozolnieku novada domes Iepirkumu un izsoļu komisija ir pieņēmusi lēmumu iepirkumā "Gājēju celiņa ar apgaismojumu izbūve no Ozolnieku dzelzceļa stacijas līdz Brankām", izvēloties saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu atbilstoši Nolikumā izvirzītajām prasībām. Atbilstoši normatīvo aktu prasībām, pēc pārsūdzības termiņa beigām, pašvaldība varēs slēgt iepirkumu līgumu, un pēc līguma noslēgšanas nekavējoties tiks uzsākti plānotie būvdarbi.

 • Arnis
  2019-02-16 18:50:07

  Kam butu jāsūdzās lai beidzot Rīgas iela 8 izsūknetu kanalizacijas aku, solija līdz 15.02 protams natika izdarīts.

  Atbild: Dome
  2019-02-19 15:36:17

  Labdien! SIA “Ozolnieku KSDU” valdes loceklis Andris Zābelis informē, ņemto vērā, ka piesaistītajam ārpakalpojumam salūza tehnika, sūknēšanas darbus plānots izdarīt 19. februārī (Publicēts: 19.02.2019.). • Jolanta
  2019-02-15 13:22:39

  Lūdzu vērst lielāku uzmanību Ozolnieku vidusskolas lielajām kāpnēm pie ieejas! Mans bērns vakar pamatīgi tur paslīdēja, tika cauri ar zilumiem uz rokas un kājas. Skolotāja pēc tam norādīja, ka tur esot zīme "Slidens", jābūt uzmanīgākam! Bet tie tak ir bērni, viņi ir aktīvi, viņi neaizdomājas par uzmanīšanos kā mēs pieaugušie. Viss varēja beigties daudz sāpīgāk! Lai nu kur, bet skolas kāpnēm ir jābūt ļoti rūpīgi notīrītām un nokaisītām ar sāli vai smiltīm!

  Atbild: Dome
  2019-02-19 16:44:07

  Ozolnieku vidusskolas direktore Dina Tauriņa informē, ka 14. februārī, kad notika minētais negadījums, video novērošanas kameras to ir fiksējušas un skolas vadība par to ir informēta. Minētajā dienā skolas sētnieks līdz plkst.7.00 bija uzkopis teritoriju pie ieejas skolā un arī kāpnes nokaisījis ar sāli. Tajā rītā gaisa temperatūra bija nedaudz virs 0 grādiem un no jumta uz kāpņu augšējā posma pilēja kūstošais sniegs radot situāciju, ko nebija iespējams nepārtraukti kontrolēt. Izvērtējot situāciju un skolas personāla noslogotību, tika izvēlēts uz kāpnēm novietot brīdinājuma zīmi.
  Skolas sētnieks arī turpmāk kvalitatīvi un atbildīgi pildīs savus pienākumus, skolas kāpnēm pievēršot īpašu uzmanību.

 • Guntis Upītis
  2019-02-14 20:56:24

  Labdien. Vēlētos uzzināt vai tuvākajā laikā ir paredzēts izstrādāt un realizēt kanalizācijas ūdens novadīšanas projektu, kurā būtu ietvertas Ozolnieku Rīgas ielas dzīvojamās mājas sākot no Nr.1; 1a; 3; 5 utt.?

  Atbild: Dome
  2019-02-19 16:01:49

  Labdien! Informējam, ka jautājumu par minēto Rīgas ielas dzīvojamo māju sadzīves kanalizācijas ūdens novadīšanu tiek plānots risināt būvprojekta "Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā" ietvaros.
  Privātīpašumu īpašniekus aicinām sazināties ar SIA “Ozolnieku KSDU” ūdenssaimniecības ārējo tīklu daļas vadītāju Raiti Redeliņu, tālrunis: 2632978, e-pasts: raitis@oksdu.lv.
   

 • Baiba
  2019-02-12 18:56:07

  Labdien! Jau kādu mēnesi laterna Dārza ielas/Lielupes ielas krustojumā raustās (deg, tad izslēdzas, atkal deg..). Kad plānots pārbaudīt?

  Atbild: Dome
  2019-02-12 18:56:07

  Labdien! SIA „Ozolnieku KSDU” elektroapgādes struktūrvienības vadītājs Māris Sabulis informē, ka apgaismojums uz minētā krustojum tiks apsekots un divu nedēļu laikā to plānots sakārtot (Publicēts: 13.02.2019.)

 • Monvīds
  2019-02-05 13:19:13

  Labdien! 2018.gada vasarā tika izbūvēts ielu apgaismojums ar LED lampām, ceļa posmā no Dalbes dzelzceļu stacijas līdz Dalbes baznīcai. Rudenī tās tika ieslēgtas un ~ pēc mēneša viena no lampām vairs nestrādā. Ir pagājuši vairāki mēneši, bet šis netiek novērsts. Pieļauju ka Ozolnieku Dome bija pasūtītājs, vai Domē ir kāda persona kas šo pārbaudu un iesniedz garantijas gadījumu izpildītājam ? Jau iepriekš paldies!

  Atbild: Dome
  2019-02-05 13:19:13

  Labdien! SIA „Ozolnieku KSDU” elektroapgādes struktūrvienības vadītājs Māris Sabulis informē, ka minētā apgaismojuma līnija tiks apsekota un divu nedēļu laikā to plānots sakārtot (Publicēts: 07.02.2019.)

 • Arnis
  2019-02-02 13:51:30

  Ozolnieku avīzē izlasiju, ka Ozolnieku administratīvā komisija izskatījusi pārkāpumu, kas kvakificets pēc LAPK 167. panta, tas ir sīkais huligānisms. Lūdzu skaidrojumu uz kāda likuma vai normatīvo aktu pamata administratīvā komisija bija tiesīga izskatīt šo administratīvo lietu, ja LAPK 214.1.prim.pants nosaka, ka tā izskatīšanas piekritība attiecas uz Pašvaldības policiju.

  Atbild: Dome
  2019-02-02 13:51:30

  Labdien! Ozolnieku novada domes juriste Jana Vilciņa informē – ņemot vērā, ka minētajā gadījumā administratīvo pārkāpumu bija izdarījis nepilngadīgais, policija, audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa piemērošanai, administratīvā pārkāpuma protokolu nosūtīja pašvaldības administratīvajai komisijai. APK 12.1 pants nosaka, ka nepilngadīgajiem vecumā no 14 līdz 18 gadiem par administratīvo pārkāpumu izdarīšanu piemēro audzinoša rakstura piespiedu līdzekļus, savukārt saskaņā ar APK 210.panta trešo daļu, administratīvo pārkāpumu lietas izskata un jautājumus par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu nepilngadīgajiem izlemj pašvaldību administratīvās komisijas (Publicēts: 05.02.2019.).

 • Artūrs Čepļauskis
  2019-01-30 18:08:52

  Kāpēc netiek tīrīts piebraucamais ceļš uz Garozas pamatskolu? Kāpec to jātīra privātpersonai par saviem līdzekļiem?

  Atbild: Dome
  2019-01-30 18:08:52

  Labdien! Salgales pagasta pārvaldniece Eva Segliņa informē, ka piebraucamais ceļš uz Garozas pamatskolu tiek tīrīts ar pašvaldības norīkotu traktortehniku atbilstoši laikapstākļiem un saņemtās informācijas no skolas saimnieka. Jautājumos par ielu un ceļu tīrīšanu Salgales pagastā aicinām sazināties ar Evu Segliņu t. 29166492, e-pasts: eva.seglina@ozolnieki.lv (Publicēts: 31.01.2019.).

 • Arijs
  2019-01-30 15:47:40

  Paldies shoferitim par godpratigi notirito koplietojamo iebraucamo celu no Rigas ielas uz ekam Nr12 un Nr16

  Atbild: Dome
  2019-01-30 15:47:40

  Labdien! Paldies par Jūsu informāciju!

 • Artūrs Tiltiņš
  2019-01-30 07:59:40

  Sveiki! Kapēc netiek tīrīts gājēju celiņš no Ozolnieku ezera uz Eglaines ielu 13 (perpendikulārs ezera krastam un Eglaines ielai)? Tie ir apmēram 50 metri, novada budžetā tas nevarētu iecirst lielāku robu, kā šī posma nobruģēšana.

  Atbild: Dome
  2019-01-30 07:59:40

  Labdien! SIA “Ozolnieku KSDU” informē, ka minēto atzaru plānots iztīrīt šīs dienas laikā (Publicēts: 30.01.2019.).

 • Laura
  2019-01-29 15:25:38

  Labdien. Lūgums atbildīgajiem dienestiem apsekot un notīrīt stāvlaukumu pie sporta centra un Stadiona ielā pie ledushalles, kur mašīnas atļauts novietot. Jo apstāties un nolikt mašīnu ir neiespējami. Auto katrs novieto kā rīcība atļauj. Ne šodien 29.janvārī, ne vakar nevienu tīrītāju tur nemanīja. Vai nebūtu vērts padomāt un īslaicīgi noņemt aizlieguma zīmes, kamēr veikala būvniecības dēļ stāvlaukums samazināts gandrīz uz pusi? Jo arī "apkārtējo iestāžu darbinieki", kuri savus auto novieto ilgāk par stundu, ir cilvēki parastie, nevis miljonāri, lai katru dienu maksātu 30€ par aizlieguma zonā novietotu auto. Paldies.

  Atbild: Dome
  2019-01-29 15:25:38

  Labdien! SIA “Ozolnieku KSDU” izpilddirektors Andris Zābelis informē – šobrīd daļa uzņēmuma traktortehnikas ir neplānotā remontā, tāpēc lai tuvāko divu dienu laikā no sniega iztīrītu Ozolniekos esošos stāvlaukumus, tiek meklēts ārpakalpojuma sniedzējs. Runājot par minētajām stāvēšanas aizlieguma zīmēm uz Stadiona ielas, tās tika izvietotas, lai nodrošinātu ērtāku pirmsskolas izglītības iestādes “Zīlīte” audzēkņu un viņu vecāku, kā arī pasta apmeklētāju kustību. Šobrīd ārpus pašvaldības darba laika (t.i. darba dienās no plkst.17.30 līdz 7.00 un brīvdienās) iedzīvotājiem iespējams automašīnas novietot arī pašvaldības stāvlaukumā (Publicēts: 30.01.2019.).

 • Baiba
  2019-01-29 14:57:23

  Labdien! Ir radušies 2 jautājumi? 1. Vai nav plānots vediot gājēju pāreju no Sporta skolas uz auto stāvlaukumu? Vakarā, kad tur ir aktīva satiksme, tad bērniem ir ļoti nedroša ceļa šķērsošana. 2. Tik plānost lemt par Domes stāvvietas izmantošanu pēc Domes darba laika. Kāds ir lēmums? Šobrīd veikala celtniecība ir aizņēmusi plašāku vietu (bija minēts, ka neaizņems stāvvietas teritoriju)?

  Atbild: Dome
  2019-01-29 14:57:23

  Labdien! Attīstības un projektu daļas vadītāja Inese Baumane informē, ka rūpējoties par iedzīvotāju drošību, pašvaldībā tiek strādāts pie satiksmes drošības uzlabošanas jautājumiem Stadiona ielas posmā no Skolas ielas līdz Meliorācijas ielai, paredzot arī gājēju pārejas pretī Ozolnieku Sporta skolai izbūvi 2019. gadā. Runājot par stāvlaukumu, iedzīvotājiem ārpus pašvaldības darba laika (t.i. darba dienās no plkst.17.30 līdz 7.00 un brīvdienās) iespējams automašīnas novietot arī pašvaldības stāvlaukumā (Publicēts: 31.01.2019.).

 • Baiba Vasele
  2019-01-29 12:15:12

  Labdien! Tas attiecas uz šo briesmīgo Rīgas-Eglaines-Skolas ielu krustojumu. Gribētu gan autobraucējus, gan kājāmgājējus aicināt pievērst uzmanību - rīta un vakara pusē šajā krustojumā esmu novērojusi 2 (vismaz) autovadītājus, kuri tik ļoti steidzas, ka tajā brīdī, kad tāpat jau ir grūti saprast, kā izbraukt šo krustojumu, viņi veic ļoti bīstamus manevrus, veicot apdzīšanu krustojuma vidū pa labo vai kreiso pusi un tad strauji nogriežoties pa kreisi. Pat grūti paskaidrot šo manevru. Tas ir kaut kas TĀDS, ka tajā brīdī vispār tu nesaproti, kas notiek, jo kaut ko TĀDU iedomāties nevar, ka tā vispār var kādam cilvēkam ienākt prātā izdarīt. Viens auto ir WV Golf (zināms numurs), otrs ir Audi, abi steidzas uz/no vilciena. Lūdzu pievērsīsim uzmanību (rīta pusē ap 8, vakarā ap 18) - varbūt abus šos malačus izdodas pieķert ar kādu videoreģistratoru vai ko. Tur var briesmīga katastrofa notikt, ne tikai negadījums. Paldies!

  Atbild: Dome
  2019-01-29 12:15:12

  Labdien! Paldies par Jūsu informāciju! Ozolnieku novada Pašvaldības policija savu iespēju robežās organizē dežūras un veic apsekošanu novada teritorijā, tomēr par automašīnu vadītāju pārkāpumiem uz ceļa tā nav tiesīga piemērot sodus, tāpēc aicinām griezties Ceļu policijā, rakstot un pievienojot pierādījumus (piemēram, video) uz e-pastu: kanc@zemgale.vp.gov.lv (Publicēts: 01.02.2019.).

 • Maija Jēkabsone
  2019-01-29 10:44:04

  Labdien. Otrs lūgums apsekot ceļa posmu Brankas-Baltpēteri. Pirms uzsniga sniegs, situācija uz ceļa - divas sliedes un ledus. Saslīdēšanas gadījumā mašīnu nav iespējams savaldīt, grūti saprast kādi pretslīdes līdzekļi tur kaisīti..Ir saprotams, ka ziema, jāievēro piesardzīga braukšana, bet jāsaprot arī tas, ka pa šo ceļu regulāri kursē skolēnu autobuss...

  Atbild: Dome
  2019-01-29 10:44:04

  Labdien! Inženierkomunikāciju piesaistes speciālists Guntis Žeivots informē, ka Jūsu minētais ceļš ir apsekots un tas tiek tīrīts atbilstoši laikapstākļiem un ceļu uzturēšanas prasībām. Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar G.Žeivotu, tālr. 29342722., e-pasts: guntis.zeivots@ozolnieki.lv (Publicēts: 30.01.2019.).

 • Maija Jēkabsone
  2019-01-29 10:40:03

  Labdien. Ozolnieku vidusskolas stāvlaukums. 29.01.2019 rīts. Zem sniega segas dzīvs ledus. Dēļ uzstādītās ceļazīmes autobusu pieturā, satiksme caur stāvlaukumu intensīva. Slīd automašīnas, skrienot paslīd un krīt bērni. Manuprāt situācija nepieņemama. Vai šī nebūtu viena no prioritārām vietām novadā? Lūgums nekavējoties apsekot un rīkoties.

  Atbild: Dome
  2019-01-29 10:40:03

  Labdien! SIA “Ozolnieku KSDU” izpilddirektors Andris Zābelis informē - ņemot vērā, ka šobrīd uzņēmuma traktortehnika ir salūzusi, lai izšķūrētu no sniega Ozolniekos esošos stāvlaukumus, minēto darbu veikšanai plānots meklēt ārpakalpojumu un tuvāko dienu laikā iztīrīt tos (Publicēts: 30.01.2019.).

 • Arijs
  2019-01-28 14:25:28

  Luudzu tirit no sniega koplietosanas iebraucamo celu no Rigas ielas lidz nama Rigas iela 16 kapnem, Atkal daudz sniega sanidzis , daudzaas masinas norules, izveidosies ledus , Man jau 84 gadi, pa ledu parvietoties vairs nevaru, Paldies !

  Atbild: Dome
  2019-01-28 14:25:28

  Labdien! Informācija pārsūtīta SIA “Ozolnieku KSDU” atbildīgiem speciālistiem.

 • Sarmīte, Rudaka
  2019-01-24 12:18:43

  Labdien. Varbūt varētu populārajam bērnu kalniņam, kas daudzus pulcina uz aktivitātēm, uzstādīt apgaismojumu vēlajiem vakariem , lai bērni un vecāki var redzēt kalna galotni un ,kas uz tās notiek. :) Ar cieņu

  Atbild: Dome
  2019-01-24 12:18:43

  Labdien! Attīstības un projektu daļas vadītāja Inese Baumane informē, ka šogad, strādājot pie vispārīgās kalna koncepcijas, plānota arī apgaismojuma ierīkošana minētajā objektā (Publicēts: 29.01.2019.).

 • Aldis
  2019-01-23 15:28:03

  Labdien! Cik ilgi turpināsies bezdarbība par Rīgas un Eglaines ielas pārejas sakārtošanu drošai šķērsošanai.Vai šodien 2 notriektie bērni nav beidzot signāls,lai kautko darītu.Kā var būt Domes vadībai pilnīgi pie kājas,kā iedzīvotāji droši var šķērsot ielu.Visiem cilvēkiem nav auto!Iet bērni,velosipēdi utt.Tikai vienas atrunas. Šoreiz tiks informācija pārsūtīta arī ntelevīzijai.Varbūt tas ko paātrinās.Lūdzu nekavējoši risināt šo problēmu.

  Atbild: Dome
  2019-01-23 15:28:03

  Pēc pašvaldības rīcībā esošās informācijas, Jūsu pieminētais negadījums notika uz Skolas ielas gājēju pārejas, kas ir ierīkota atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, izvietojot attiecīgās ceļa zīmes un marķējumu. Aicinām iedzīvotājus rūpēties par savu drošību - nodrošināties ar atstarojošiem elementiem, kā arī, pirms ceļa šķērsošanas, pārliecināties vai autovadītājs ir uzsācis bremzēšanu, savukārt autovadītājus aicinām pirms gājēju pārejām samazināt braukšanas ātrumu un pārliecināties vai pārejai netuvojas cilvēki (Publicēts: 25.01.2019.)

 • Ozolnieku jaunā māmiņa
  2019-01-23 14:53:29

  Labdien! Pēc 22. janvārī notikušās auto avārijas pie Tautas nama uz gājēju pārejas, kurā automašīna uzbrauca mammai ar bērniem, vēlos aicināt mūsu pilsētas šoferīšus būt īpaši piesardzīgiem, sargāt citus un sevi no nelaimes gadījumiem. Ir ziema - lūdzu, pilsētas teritorijā brauciet uzmanīgi, samaziniet ātrumu pirms gājēju pārejām un, lūdzu, kārtīgi notīrat savu mašīnu vējstilkus, lai arī gājēji jums būtu redzami no dažādiem rakursiem. Aicinu arī pašvaldību par šādiem gadījumiem runāt skaļi, publicēt vismaz informāciju, ka kas tāds ir noticis, lai liktu aizdomāties citiem iedzīvotājiem. Dažkārt ikdienā steidzamies un par drošību nedaudz piemirstam, atgādinājumi nāks tikai par labu! Žēl šoferīša un patiesi žēl mammas ar bērniem - vēlam veselību un ātru atlabšanu!

  Atbild: Dome
  2019-01-23 14:53:29

  Labdien! Paldies par Jūsu viedokli. Informējam, ka pašvaldības mājas lapā tiek publicēta informācija par Pašvaldības policijas aktualitātēm, kā arī saņemtā informācija no Valsts policijas. Tomēr jāsaprot, ka ir gadījumi, kuros informāciju nedrīkstam publiskot, lai netraucētu izmeklēšanas gaitu. Regulāri gan ar pašvaldības informatīvā izdevuma “Ozolnieku Avīze”, gan mājas lapas, gan sociālo tīklu starpniecību aicinām iedzīvotājus būt atbildīgiem un rūpēties par savu un tuvinieku drošību (Publicēts: 28.01.2019.).

 • rabo
  2019-01-22 14:13:06

  Kad tiek plānots pasniegt sudraba karotītes 18 gada otrajā pusē dzimušajiem bērniņiem?

  Atbild: Dome
  2019-01-22 14:13:06

  Labdien! Informējam, ka 2018. gada otrajā pusgadā dzimušo bērniņu un viņu vecāku sveikšanas pasākums tiek plānots 30. martā plkst.12.00, Ozolnieku Tautas namā (Publicēts: 22.01.2019.).

 • Lelde
  2019-01-21 12:32:17

  Labdien! Sakiet lūdzu, vai ir cerība arī "Aizupju" pirmās ieliņas (236-242) iedzīvotajiem saņemt to laimi, kas tikusi ieliņām uz priekšu, respektīvi uzbērtas lielās šķembas uz ceļa? Pagājušajā gadā kopā ar kaimiņiem to izdarījām par savu naudu, uz neilgi pēc tam tas bija kā pliķis sejā, kad ieraudzījām, ka pašvaldība ir uzbērusi šķembas visās citās ielās "Aizupēs", izņemot šo pirmo ielu! Sakiet lūdzu, kur ir godīgums, un kad var gaidīt līdzīgus uzlabojumus pirmajā ieliņā? šoreiz arguments, ka jums jau vairs nevajag , nebūs vietā, jo ceļš nav labā stāvoklī, to izbraukā gan atkritumu furgoni, gan pastiprināti pa šo ielu sākuši pārvietoties tur nedzīvojoši transportlīdzekļu vadītāji. Paldies!

  Atbild: Dome
  2019-01-21 12:32:17

  Labdien! Inženierkomunikāciju piesaistes speciālists Guntis Žeivots informē, ka pašvaldības pārziņā esošās ielas un ceļi regulāri tiek apsekoti un kopti atbilstoši autoceļu uzturēšanas prasībām. Iestājoties siltākiem laikapstākļiem, arī Jūsu minētā iela tiks apsekota un nepieciešamības gadījumā sakārtota. Jautājumos par novadā esošajiem ceļiem un ielām aicinām sazināties ar Gunti Žeivotu, t: 29342722 , e-pasts: guntis.zeivots@ozolnieki.lv (Publicēts: 22.01.2019.).

 • Gunta Sakne
  2019-01-17 08:27:56

  Labdien! Vai varētu apsekot Cenu pag. celu no Misas lidz Glūdam dzivais ledus ka lai parvietojas par tādu celu!! Skolenu autobus pat nevar izbraukt!!

  Atbild: Dome
  2019-01-17 08:27:56

  Labdien! Inženierkomunikāciju piesaistes speciālists Guntis Žeivots informē, ka skolēnu autobusa maršruts ir apsekots un nokaisīts ar pretslīdes materiālu. Jautājumso par ceļiem un ielām novadā aicinām sazināties ar Gunti Žeivotu pa tālruni: 29342722 vai rakstot uz e-pastu: guntis.zeivots@ozolnieki.lv (Publicēts: 17.01.2019.).

 • Ērika
  2019-01-15 09:08:16

  Labdien!Kāpēc netiek tīrīts trotuārs Celtnieku ielā c.Āne(tas ir tā pilnā garumā ) ?

  Atbild: Dome
  2019-01-15 09:08:16

  Labdien! SIA “Ozolnieku KSDU” izpilddirektors Andris Zābelis informē, ka šodien, 15. janvārī, ir veikta minētā trotuāra apsekošana konstatējot, ka tīrīšanas darbi it veikti atbilstoši prasībām un laikapstākļiem – notīrīts un nokaisīts ar pretslīdes materiālu (Publicēts: 15.01.2019.).

 • Vitauts
  2019-01-14 18:37:49

  Pie Ozolnieku vidusskolas ir uzstādīta zīme nr.301. Tomēr to neievēro ne autovadītāji, ne skolēnu autobusu vadītāji. Abi skolēnu autobusi iebrauca "zem zīmes" šorīt. Tāpat tur it atstāta 326.zīme ,kura ir bezjēdzīga. Vai tiešām dēļ 10 minūtēm, kad tur rodas sastrēgums , šitā vajadzēja izrīkoties?

  Atbild: Dome
  2019-01-14 18:37:49

  Labdien! Informējam, ka ceļa zīme “Iebraukt aizliegts” pieturā pie skolas tika izvietota, konsultējoties ar VAS “Latvijas Valsts ceļi” kā piemērotākais risinājumu satiksmes, skolēnu autobusu kustības un drošības jautājuma uzlabošanai. Tā neattiecas uz pasažieru sabiedriskajiem transportlīdzekļiem un trafarētajiem skolēnu autobusiem. Šobrīd pašvaldības policija, savu iespēju robežās, kontrolē, lai minēto zīmi ievērotu transporta līdzekļu vadītāji. (Publicēts: 17.01.2019.)

 • Evija
  2019-01-14 13:24:05

  Jautājums nr 1> Kādēļ netiek tīrīti ceļi dīķa pusē? Saules, Zvaigžņu, Nākotnes, utt. visi šie ceļi dienām netiek tīrīti. un ir knapi izbraucami, izbrienami. Māmiņas ar ratiņiem principā nevar pārvietoties! Izskatās, ka šī puse regulāri tiek aizmirsta. Jautājusm nr2>Turpinot par problemātiskajiem ceļiem (Aijas komentārs 02.01.) Nākotnes iela ir briesmīgā stāvoklī jau labu laiku,to arī derētu sakārtot. Jautājums nr3> Tā kā ir pazudusi zīme-smagajam transportam iebraukt aizliegts, tad pa Zvaigžņu ielu kursē smagais transports un fūres regulāri! Zvaigžņu ielas segums vietām ir tikai 3cm un tas nav piemērots šiem smagajiem transportlīdzekļiem. Jautājums: aizlieguma zīme pazudusi un Zvaigžņu iela agrāk vai vēlāk bus jālabo, tā jau sākusi drupt un plaisāt, tas tiks darīts par nodokļu maksātāju naudu vai Poliurs naudu, kas šo ceļu aktīvi izmanto pārvietojoties ar fūrēm.

  Atbild: Dome
  2019-01-14 13:24:05

  Labdien! Saimniecības daļas speciālists Guntis Žeivots, apsekojot minēto teritoriju, konstatēja, ka ielu stāvoklis atbilst ziemas lakapstākļiem un autoceļu uzturēšanas klasēm. Ņemot vērā, ka tur, piesaistot Eiropas Savienības līdzfinansējumu, plānots realizēt projektu "Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā", kā rezultātā paredzēta zem ielām esošo komunikāciju izbūve un ielu pamatnes, kā arī seguma izbūve, šobrīd nebūtu lietderīgi ieguldīt finansu līdzekļus ceļa seguma atjaunošanā. Tāpat projekta izstrādes un realizācijas gaitā tiks risināts arī satiksmes organizācijas jautājums. Aicinām Jūs sekot līdz aktuālai informācijai informatīvajā izdevumā “Ozolnieku Avīze”, mājaslapā www.ozolnieki.lv un sociālajos tīklos (Publicēts: 15.01.2019.)

 • Pastalnieks
  2019-01-14 10:11:16

  Dzirdēju runas, ka pašvaldība grasās izsolīt vai pārdot sev piederošās teritorijas Ozolniekos privātmāju celšanai. Kā šis jautājums ir attīstījies?

  Atbild: Dome
  2019-01-14 10:11:16

  Labdien! Tuvākajā nākotnē ir iecerēts sakārtot īpašuma tiesības vairākiem pašvaldībai piederošiem zemes gabaliem Ozolnieku novada teritorijā. Tomēr šobrīd grūti prognozēt precīzu laiku, kad tas varētu notikt, jo nepieciešami sagatavošanās darbi, gan izbūvējot infrastruktūru, gan veicot detālo plānošanu(Publicēts: 16.01.2019.).

 • Jānis
  2019-01-12 22:24:45

  Šogad Ozolnieku ielas atkal tiek tīrītas tajā "īpašajā" kvalitātē. Saules-Liepu-Zvaigžņu ielas krustojums vispār ir ekstra - paliek žēl auto. Vai šķūrētājs jau ir beidzis sagaidīt jauno gadu? Pieļauju, ka vēl vismaz gadu, 80% no mana IIN aizies cita novada pašvaldībai, kamēr Ozolniekiem neradīsies kaut kāda sajēga. Bedre nākotnes ielas malā, uz ko norādīju jau pirms aptuveni gada, tā arī palika nesalabota. Izskatās, ka ir mazliet vienalga. Neko darīt - disciplinēsim, kā mācēsim.

  Atbild: Dome
  2019-01-12 22:24:45

  Labdien! Saimniecības daļas speciālists Guntis Žeivots, apsekojot minēto teritoriju, konstatēja, ka ielu stāvoklis un krustojums atbilst ziemas lakapstākļiem un autoceļu uzturēšanas klasēm. Runājot par minēto bedri, to plānots salabot iestājoties siltākiem laikapstākļiem, kad novadā kompleksi noritēs asfaltbedrīšu remontdarbi (Publicēts: 15.01.2019.).