Jautājumi/Ierosinājumi

Uzdotie jautājumi

 • 2021-09-16 10:40:12

  Sveiki, lúdzu informēt par statusu ar tiltiņiem

  Atbild: Dome
  2021-09-16 17:29:50

  Labdien. SIA “Metāldarbnīca” pārstāvis Guntis Kalsnavs informē, ka laipu izgatavošana Ozolnieku Mežaparkam  ir aizkavējusies, ņemot vērā materiālu iztrūkumu ražošanā. Ir saņemts mutisks apliecinājums, ka uzņēmums plāno darbus paveikt oktobrī.
 • 2021-09-09 11:03:58

  Paldies par informāciju, bet tā nesniedz neatbildi uz manu jautājumu. Runa ir par gājēju celiņu STARP Vesko veikalu un Rīgas ielas 19 mājas galu.( Kā turpinājums pāri skvēram veidotajam gājēju celiņam uz Meliorācijas ielu)Varbūt vienkāršāk būtu atnākt un apskatīties, par ko iet runa? Tas tiešām ir katastrofālā stāvoklī. Varbūt vismaz dažas salauztās plāksnes varētu nomainīt?

  Atbild: Dome
  2021-09-15 13:54:02

  Labdien. Informācija ir sniegta Saimniecības daļai, kas veiks salauzto plātņu nomaiņu.

 • 2021-09-07 12:12:57

  Labdien Ozolnieku administrācija, Tātad 12.08. es vērsos ar jautājumu pie Jums, par to kāpēc neesiet informējuši iedzīvotājus, par ceļa remontdarbiem Saules un Nākotnes iela? Jūs liekat tādus ‘’LIELUS’’ notikumu, kā WC uzstādīšana pie dīķa, bet šādu iedzīvotājiem nozīmīgu informāciju nesniedziet. Mājas lapā norādīts, ka uz iedzīvotāju vēstulēm atbildi sniedz 15 d/d laikā ir pagājušas 18 d/d atbildi joprojām neesmu saņēmis.

  Atbild: Dome
  2021-09-07 12:51:31

  Labdien. Ņemot vērā to, ka Jūsu 13.08.2021. iesūtītā jautājuma teksts, lai gan šifrēti, tomēr nepārprotami satur vārdus, kas neatbilst šīs lapas saturam, atbilde Jums tika sniegta uz norādīto e-pastu. Atbildes sniegšanas datums: 13.08.2021., skaidrojot, ka abās Jūsu minētajās ielās ir izvietotas zīmes atbilstoši iesūtītajām un saskaņotajām satiksmes organizācijas shēmām, tā informējot iedzīvotājus par darbu norisi.
  Papildus plānotie ūdenssaimniecības attīstības darbu veikšanas termiņi skatāmi arī: https://ozolnieki.lv/aktualitates/aktualitates-sabiedriba/aktuala-informacija?lpp=1
  Informācija par to, ka Ozolniekos norisināsies būtiski rakšanas darbi un transporta kustība noteiktos periodos būs ierobežota, publicēta gan mājas lapā, gan informatīvajā izdevumā, aicinot iedzīvotājus būt saprotošiem. 


 • 2021-09-07 11:43:39

  Paldies par gājēju celiņa pārbūvi pāri skvēram( no veikala Vesko līdz Rīgas ielai)Vai tiks arī pārbūvēta gājēju celiņa daļa starp Vesko veikalu un Rīgas ielu 19, kas joprojām ir katastrofālā stāvoklī un ko gājēji aktīvi izmanto visos gadalaikos?

  Atbild: Dome
  2021-09-07 13:35:59

  Labdien. Informējam, ka šogad Ozolnieku administrācijas budžeta plānā nav paredzēti līdzekļi, lai atjaunotu ietves posmu no veikala “Vesko” līdz Rīgas ielai 19. Šis jautājums tiks skatīts, plānojot nākamā gada budžetu un vērtējot iespēju vienotā projektā sakārtot gan ietves posmu, gan pašvaldībai piederošo teritoriju aiz veikala Vesko.

 • 2021-08-30 10:09:33

  Labdien! Lūdzu rast risinājumu jau gandrīz nedēļu nedarbojušam ielu apgainojumam Ozolniekos privātmāju rajonā Oktobra, Rožu, Lielupes un Zemgales ielu rajonā. Mums arī gribas droši iziet uz ielas vakaros!

  Atbild: Dome
  2021-09-02 18:14:46

  Labdien! Informējam, ka apgaismojums minētajās ielās ir savests kārtībā.

 • 2021-08-18 09:09:07

  Labdien! Kāpēc Ozolniekos ir apstājušies gājēju celiņa izbūves darbi posmā no Skolas ielas - Spartaka ielas krustojuma līdz Spartaka ielas pagriezienam? Būtu bijis forši, ja līdz 1.septembrim celiņu būtu izdevies pabeigt!

  Atbild: Dome
  2021-08-20 12:43:32

  Labdien.Sakarā ar Ozolnieku pašvaldības reorganizācijas procesu, četru projektu – Tilta ielas līdz Misas tiltam esošā seguma atjaunošana, Misas tilts – Glūdas esošā seguma pastiprināšana ar cieto segumu, Spartaka ielas gājēju ietves un apgaismojuma izbūve līdz Skolas ielai, Ozolniekos un Iecavas krastmalas ielas izbūve no rotācijas apļa līdz Rīgas 29, Ozolniekos īstenošanai atkārtoti ir jāsaņem apstiprinājums no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM). Plānojam, ka, pēc pozitīva apstiprinājuma saņemšanas un visu formalitāšu sakārtošanas, darbus minētajos objektos varēs uzsākt rudenī.

 • 2021-08-17 11:50:39

  Labdien! Uz kurieni tika aizvests laukakmens, kurš atradās Iecavas krastmalā pretī bijušajai ambulancei, tagad bērnudārzam?

  Atbild: Dome
  2021-08-17 13:56:48

  Labdien. Uzsākot Rīgas ielas 29 ēkai (Ozolniekos) piegulošās teritorijas labiekārtošanas darbus, 17. jūlijā tiks veikta teritorijā esošā akmens pārvietošana pie Ozolnieku Tautas nama.

 • 2021-08-13 09:31:12

  Vai ir plānots uzlabot PII Zīlīte Skolas filiāles laukumiņu, tas būtu- seguma uzlabošana pie rotaļu inventāra, piem. mīkstā seguma izvietošana? Būtu nepieciešams arī norobežot teritoriju, lai bērniem nebūtu iespēja vieniem pašiem aizskriet uz ēkas priekšpusi (ielas pusi).

  Atbild: Dome
  2021-08-17 14:26:36

  Labdien. Jūsu ierosinājums par teritorijas nožogošanu ir nosūtīts Ozolnieku administrācijas Attīstības un projektu daļai. Papildus informējam, ka šogad PII "Zīlīte" filiāles rotaļlaukuma seguma atjaunošana nav plānota. Iecere paredz apvienot nepieciešamos darbus ar iespējamo Ozolnieku vidusskolas stadiona atjaunošanas projektu, taču šis jautājums tiks skatīts, plānojot jauno budžetu.

 • 2021-08-11 20:36:56

  Vai, lūdzu, ūdenssaimniecības attīstība Ozolniekos turpināsies? Kas ir ar projektēšanu Aizupē Ozolniekos?

  Atbild: Dome
  2021-08-12 14:22:55

  Labdien. Projektēšanas darbi Aizupēs, Druvinieku ceļā un Eglaines ielā ir uzsākti. Projektētājs - SIA "Inženiertehniskie projekti", tehniskā projekta izstrāde paredzēta līdz 2022. gada februārim. Tāpat ir uzsākti projektēšanas darbi arī Tetelē un Ānē. Projektētājs - SIA "BM-projekts", termiņš 2022. gada februāris.
 • 2021-08-09 09:15:12

  Labdien, jautājums par zāles pļaušanu Garozas teritorijā - kā redzam, ik mēnesi pļāvēju brigāde cītīgi veic viņiem ierādītās Garozas centra teritorijas appļaušanu. Tikai - kādēļ dotais darba uzdevums neaptver piem. iepretim mājas Iecavas 9 lielo zāles "mežu"? Arī laukumu aiz atkritumu urnām?

  Atbild: Dome
  2021-08-18 15:46:52

  Labdien. Zāli jautājumā minētajās teritorijās plānots nopļaut divu nedēļu laikā.

 • 2021-07-26 21:08:43

  Kad cilvēks, kas atbild uz šiem jautājumiem, tos sāks izlasīt. Tāpat lūgums izbeigt uzskatīt, ka cilvēki atkritumus apzināti met ārpus urnām? Jautājums ir par par atkritumu urnām PIE kabīnēm, nevis tām iekšā. P.S. Kabīnes ir pārāk šauras un tām redzams iekšā no sāna.

  Atbild: Dome
  2021-08-02 08:45:00

  Labdien. Saimniecības daļa informē, ka atsevišķa atkritumu urna ģērbtuvēm (ne iekšpusē, ne blakus ārpusē) nav paredzēta, jo tuvākā ir dažu metru attālumā. Atbildot uz jautājumu par ģērbtuvju skaitu, informējām, ka šogad ezera teritorijas labiekārtošanai tika paredzēti līdzekļi 3 kabīņu iegādei un uzstādīšanai. Informācija par kabīņu izmēru un iespējamo caurredzamību tiks sniegta Saimniecības daļai izvērtēšanai.
 • 2021-07-15 12:51:48

  Sveiki, kad tiks nopļauta vairāk kā metru garā zāle suņu pastaigu takā Ozolnieku mežparkā? tiltiņus arī solījāt uzlikt jūnija beigās vai tie joprojām ir plānoti?

  Atbild: Dome
  2021-07-22 18:49:52

  Labdien. Zāle Suņu pastaigu takā tiks nopļauta divu nedēļu laikā. Savukārt par tiltiņiem darbi ir procesā, diemžēl izpildītājs kavē darbu izpildi. Ir noslēgts līgums un būvnieks nav atteicies no izstrādes. Kā pamatojums tam, ka process kavējas tiek minēts - metāla deficīts un lielais darbu apjoms. Cenu aptaujā uzvarēja izpildītājs, kurš Ozolnieku vajadzībām ražoja gan jaunās ģērbtuves pie ezera, gan solus, kas tika noteiktas par prioritātēm. Secīgi jāveic arī laipu izgatavošana. Ļoti gaidām, kad laipas būs gatavas.

 • 2021-07-14 01:00:55

  2021.gada maija mēneša Ozolnieku avīzē Pašvaldības informatīvajā izdevumā nr.5(290) otrajā lapā ir sniegta informācija, par tiem Ozolnieku novada pašvaldības ielu un ceļu posmiem, kas paredzēti pretputekļu apstrādei 2021.gadā. Šajā sarakstā ir paredzēta pretputekļu apstrāde Cenu pagasta Ievu ielai 430 m garumā. Ir jau jūlija mēneša vidus, bet iepriekš minētajā ielā pretputekļu apstrāde ir veikta tikai aptuveni 80 m garumā no Ozolniku stacijas puses.

  Atbild: Dome
  2021-07-15 08:41:08

  Labdien. Lai veiktu plānā iekļauto pašvaldības ceļu apstrādi ar pretputekļu materiālu, tika gaidīti atbilstoši laika apstākļi un lietus. Šodien darbus būs iespējams uzsākt un apstrādes procesā būs iekļauts viss Jūsu norādītais ceļa posms.
 • 2021-07-12 16:16:40

  Vai skeitparks pie Tautas nama paliks? Jāizvērtē, cik komfortabli jūtas apkārtējo māju iedzīvotāji katru dienu dzīvojot kā būvlaukuma tuvumā, tikai tajos gan tik skaļi nelamājas. Ap plkst. 23-m sākas brīvdabas dzertuves variants. Varbūt apkārtējo māju iedzīvotājiem jāsavāc noteikts parakstu skaits? Paldies!

  Atbild: Dome
  2021-07-15 08:46:11

  Labdien. Veicot Ozolnieku Sporta skolas stadiona otrās kārtas izbūvi, paredzēts veidot jaunu skeitparku, izvietojot to tuvāk zonai, kur šobrīd ir basketbola laukumi. Papildus informējam, ka Jūsu sniegtā informācija nodota Pašvaldības policijai.

 • 2021-07-10 17:23:42

  Labdien! Kad gaidāmi kapu svētki Ozolnieku un Cenu pagastu kapos?

  Atbild: Dome
  2021-07-12 12:59:01

  Labdien. Šogad aicinām tuviniekus pieminēt savus mīļos katram atsevišķi, apmeklējot kapus ģimenes lokā, jo kopīgi Kapu svētku pasākumi Ozolnieku un Cenu pagastu kapos netiks organizēti. Kā ierasts veicām cenu aptauju, uzrunājot iespējamos kapu svētku organizatorus, diemžēl, pamatojoties uz epidemioloģisko situāciju un ierobežojumiem, neviens pakalpojumu sniedzējs nebija gatavs uzņemties svētku norises vadīšanu. Ļoti ceram, ka jau nākamgad varēsim nodrošināt Kapu svētkus visos pagastos kā tas bijis ierasts līdz šim. Papildu jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Saimniecības daļas speciālistu Gunti Žeivotu, kurš ir atbildīgais par kapu apsaimniekošanas jautājumiem Cenu un Ozolnieku pagastos - mob. 29342722, e-pasts: guntis.zeivots@jelgavasnovads.lv.

 • 2021-06-30 16:36:05

  1) Pie jaunajām pārģērbšanās kabīnēm pie Ozolnieku ezera nepieciešamas atkritumu urnas, jo iedzīvotāji atkritumus atstāj kabīnēs, pārģērbjoties. 2) Kāpēc uzstādītas tikai 3 kabīnes? Kabīņu skaits nav pieteikams.

  Atbild: Dome
  2021-07-22 18:56:41

  Labdien. Saimniecības daļa informē, ka atsevišķa atkritumu urna tieši ģērbtuvēs nav paredzēta, jo tuvākā ir dažu metru attālumā. Diemžēl arī atkritumu urnu daudzums negarantē to, ka tie, kuriem rūpēties par kārtību un tīrību nav ieradums, rīkosies atbildīgi. Sezonas karstumā atkritumu apsaimniekošana ezera teritorijā patiešām ir viens no lielākajiem izaicinājumiem. Ezera teritorijas labiekārtošanai tika paredzēti līdzekļi 3 kabīņu iegādei un uzstādīšanai, papildu pārģērbšanās kabīņu izvietošana šogad nav plānota.

 • 2021-06-28 11:27:20

  Sveiki, kapēc vairs netiek publicēti domēs sēžu protokoli un kārtība?

  Atbild: Dome
  2021-06-29 08:25:27

  Labdien. Informējam, ka gan domes sēžu protokoli, gan domes sēžu darba kārtības mājas lapā tiek publicētas likumā noteiktajos termiņos - domes lēmumus publicē ne vēlāk kā trešajā darbdienā pēc to parakstīšanas dienas. Paziņojumus par domes kārtējās sēdes norises laiku, vietu un darba kārtību publicē ne vēlāk kā trīs dienas pirms kārtējās sēdes.
 • 2021-06-17 14:52:54

  Labdien! Nevaru atrast informāciju par paredzamajiem kultūras pasākumiem Ozolniekos. Lūdzu palīdziet! Vai nevarētu uzzināt plānotos pasākumus ne tikai mēnesim, bet ilgākam laika posmam? Paldies!

  Atbild: Dome
  2021-06-19 08:49:09

  Labdien! Informējam, ka Kultūras nodaļa plāno pasākumus ilgākam laika periodam, piemēram, jūlijā plānoti Ozolnieku ezera svētki, augustā brīvdabas kino utml. Tomēr, ņemot vērā mainīgo situāciju un ierobežojumus valstī, šobrīd informācija tiek publicēta pakāpeniski. Par visiem plānotajiem pasākumiem kultūras jomā aicinām sazināties ar Kultūras nodaļas vadītāju Evitu Poču, tālr. 26563691, e-pasts: evita.poca@ozolnieki.lv.

 • 2021-06-17 10:04:24

  Sveiki, pagājušajā nedēļā Avenu Iela ir pabeigts darbs pie projekta, ko veica SIA Binders. Bet ceļš nav atjaunots iepriekšējā stāvoklī, zāle ir mirusi un to pārklāj zemes pārpalikumi, un iela pēc visa rakšanas nav pat izlīdzināta. Pēc projekta plāna es saprotu, ka asfalts tiks uzklāts pēc 1,5 gadiem, bet vismaz iela jāatjauno tādā pašā stāvoklī, kāda tā bija pirms projekta darba.

  Atbild: Dome
  2021-06-19 09:08:49

  Labdien! Šobrīd būvnieks ir izbūvējis apakšzemes komunikācijas, bet darbi, kas saistīti ar ceļa izbūvi turpināsies, izbūvējot ceļa pamata konstrukciju ar cieto segumu.

 • 2021-06-15 15:06:10

  Labdien! Ozolnieku mājas lapā 30.aprīli tikai ievietota informācija, ka iedzīvotājiem, kuri ik dienu šķērso tiltu, lai nokļūtu uz Ozolniekiem, iespēja pārvietoties pa tiltu remonta laikā tiks saglabāta. Kāpēc tad šobrīd ir izveidojusies situācija, ka nonākot pie tilta remontstrādnieki pasaka, ka tilta segums tiek pa posmiem mainīts un pāri tikt nav iespējams?

  Atbild: Dome
  2021-06-16 13:40:35

   Labdien! Ozolnieku novada pašvaldība sazinājās ar uzņēmēju un, atkārtoti skaidrojot situāciju, vienojās, ka iedzīvotajiem, kuri ikdienā šķērso trošu tiltu, pārvietoties būs iespējams. Ņemot vērā nesošo konstrukciju maiņu, jārēķinās, ka tas var aizņemt ilgāku laika periodu. Aicinām būt saprotošiem un maksimāli samazināt tilta lietošanu remontdarbu laikā.

 • 2021-06-09 10:23:36

  Labdien! Sakiet lūdzu,kam jāpļauj zāle starp VESKO veikalu un Rīgas ielu 19 māju.

  Atbild: Dome
  2021-06-19 08:10:54

  Labdien! Informējam, ka zāle minētajā teritorijā ir nopļauta.

 • 2021-06-03 16:31:18

  Jautājums par papildu atkritumu urnu ir ezera pusē, ne dzelzceļa pusē. Kāpēc šajā vietā netiek uzlikta papildus jo sevišķi smēķētājiem domāta atkritumu urna? Kāpēc nepatiesi apgalvojat, ka papildu atkritumu urna jau ir uzstādīta? Kopš pagājušās vasaras tur nav izmaiņu un nekādas papildu urnas šobrīd nav. Atbilde, ka cilvēki tāpat būs nekorekti un atkritumus metīs zemā ir zem katras kritikas.

  Atbild: Dome
  2021-06-09 10:50:12

  Labdien. Atvainojamies par neprecīzi sniegto atbildi. Precizējot informāciju, noskaidrots, ka dzelzceļa pusē tika samainīta viena izdemolēta urna pret jaunu, nevis uzstādīta papildu urna. Jāuzsver, ka ap ezeru izvietotās atkritumu urnas paredzētas tā sauktajiem kabatas atkritumiem, nevis sadzīves atkritumiem, ko atved ar auto. Papildus informējam, ka, apzinoties problēmas aktualitāti, ir veikts jaunu urnu piegādes pasūtījums. Plānotais piegādes termiņš - jūlija vidus.
 • 2021-06-03 16:29:19

  Vai plānots velo ceļa pagarinājums uz Cenām?

  Atbild: Dome
  2021-06-09 10:40:28

  Labdien. Velo celiņa izbūves nepieciešamība ir apzināta un celiņa izbūve perspektīvā ir plānota. Šogad ir paredzēts uzsākt projektēšanas darbus, savukārt realizācija būs atkarīga no finanšu līdzekļu pieejamības.

 • 2021-06-03 16:28:14

  Vai nebūtu prātīgi uz veloceliņa, kas savieno ar Jelgavu, vietās, kur veloceļš šķērso brauktuvi izveidot gājēju pāreju, lai autovadītāji ņemtu vērā bīstamību. Velosipēdisti, skrituļotāji bieži pilnā ātrumā šķērso šīs vietas, bet redzamība no auto šeit nav laba.

  Atbild: Dome
  2021-06-09 10:39:14

  Labdien. Pašvaldībā konkrētais jautājums tika skatīts, piesaistot CSDD satiksmes drošības speciālistus. Pamatojoties uz speciālistu sniegto viedokli, Ozolnieku novada dome pieņēma lēmumu - atstāt satiksmes organizāciju tādu, kāda tā bija paredzēta būvprojektā, nosakot, ka gājējiem un velosipēdistiem šajās vietās priekšrocības nav, lai novērstu situācijas, ka autovadītāji nepamana ātri braucošos velosipēdistus vai elektroskūteru vadītājus. Situāciju šajās vietās sarežģī apstāklis, ka gājēju un velosipēdistu celiņš atrodas tālu no krustojuma līnijas (pa vidu ir grāvis un zaļā zona), tāpēc satiksmi šeit nevar organizēt kā klasiskā krustojumā, kur ietve ir blakus brauktuvei. Iespējams, nākotnē, pieaugot velosipēdu un elektroskūteru lietotāju skaitam un uzlabojoties autovadītāju braukšanas kultūrai, jautājums būs jāskata atkārtoti.

 • 2021-06-03 16:27:09

  Labdien! Kāpēc cilvēks, kas šajā sadaļā atbild uz jautājumiem, tos pārveido, īsina un nekorekti interpretē?

  Atbild: Dome
  2021-06-09 10:37:55

  Labdien. Mājas lapas jautājumu sadaļa veidota tā, ka tehniski administratoram nav iespējams rediģēt, mainīt vai interpretēt uzdotos jautājumus. Gadījumos, kad jautājumi satur personas datus, atbildes tiek sniegtas privāti uz jautātāja norādīto e-pastu. Savukārt uz jautājumiem, kas satur necenzētus izteikumus – atbildes netiek sniegtas. Kopumā jautājumu sadaļā atbildes tiek gatavotas, saņemot informāciju no atbildīgajiem speciālistiem. Ja jautātājam ir sajūta, ka speciālistu sagatavotā atbilde šķiet nepilnīga, aicinām sazināties ar pašvaldības izpilddirektoru Anduli Židkovu, kurš ir tiesīgs sniegt atbildes uz jebkuru ar pašvaldības darbu saistītu jautājumu (tel. 63084704, 26437111, e-pasts: andulis.zidkovs@ozolnieki.lv).

 • 2021-06-03 16:25:33

  Kāda iemesla dēļ tika izcirsts mežs Spartaka ielā, Aizupēs un citos meža masīvos. Jūs ļoti labi saprotat, ka neuzdodu jautājumu par situācijām, kad tiek plānota objekta būvniecība. Vai šādā veidā pašvaldība iegūst papildu finanšu līdzekļus budžeta robu aizlāpīšanai? Kādi ir sabiedrības ieguvumi no tā?

  Atbild: Dome
  2021-06-09 10:36:57

  Labdien. Kā jau iepriekš informējām, Spartaka ielā tiek veikti plānotie gājēju celiņa un apgaismojuma izbūves darbi, kā rezultātā bija nepieciešams veikt koku zāģēšanu, kā arī tika veikta saskaņota meža kopšanas cirte, lai sakoptu meža teritoriju. Lai attīstītu novada teritoriju, ir gadījumi, kad nepieciešams pieņemt lēmumu par koku zāģēšanu, katra šī darbība tiek saskaņota ar atbildīgajiem speciālistiem, tikai saņemot atļaujas, notiek koku zāģēšanas process. Iedzīvotāji tika publiski informēti par veicamajiem darbiem pašvaldībai pieejamajos saziņas resursos. Jāpiebilst, ka ieguvums pašvaldības budžetā ir nenozīmīgs (daži tūkst. eiro). Aizupēs pašvaldība ir pasūtījusi tikai krūmu un apauguma noņemšanu pašvaldības teritorijās, pašvaldībai Aizupēs nepieder mežu teritorijas. Ņemot vērā, ka konkrēto jautājumu par koku zāģēšanu uzdodat vairākkārt, secināms, ka atbildes uzskatāt par nepilnīgām, tāpēc šajā gadījumā noteikti aicinām sazināties ar pašvaldības izpilddirektoru Anduli Židkovu, kurš ir pilnvarot sniegt atbildes uz jebkuru ar pašvaldības darbu saistītu jautājumu, un iespējams spēs precizēt neskaidrības (tel. 63084704, 26437111, e-pasts: andulis.zidkovs@ozolnieki.lv).

 • 2021-06-03 16:23:49

  Pretim futbola laukumam Stadiona ielā ir milzīgas bedres. Šajā posmā arī nepieciešama gājēju ietve, vai tas tiek plānots? Šeit pārvietojas ļoti daudz bērnu, vecāki ar ratiem, bet pie futbola laukuma novietotās mašīnas traucē tiem drošu pārvietošanos.

  Atbild: Dome
  2021-06-09 10:34:11

  Labdien. Gājēju ietves un ielas seguma atjaunošanu plānots veikt pēc ūdenssaimniecības projekta realizācijas Ozolnieku ciemā. Vispirms šajā posmā tiks veikti apakšzemes komunikāciju izbūves darbi ielu pieslēgumos, kur nepieciešams šķērsot Stadiona ielu.

 • 2021-06-03 16:19:38

  Kā un kad risināsiet smēķēšanas izskaušanu pie Ozolnieku ezera? Nereti pat mātes, kas atnākušas ar saviem bērniem uz ezera pludmali, turpat arī uzsmēķē. Vai plānots izveidot smēķētāju zonu vai kā citādi šo situāciju risināt. Policija ir naska uz sodu likšanu par neatļautu auto novietošanu pie ezera, varētu tikpat naski nākt sodīt smēķētājus.

  Atbild: Dome
  2021-06-08 10:26:21

  Labdien. Ozolnieku novada Pašvaldības policija regulāri apseko Ozolnieku ezera teritoriju un gadījumos, kad tiek fiksēti šāda veida pārkāpumi, ar cilvēkiem tiek veiktas pārrunas. Ja iedzīvotāji redz pārkāpumu, nepieciešams zvanīt uz Pašvaldības policijas dežūrnumuru: 20029099, informēt par notiekošo un būt sabiedriski atbildīgam, kļūstot par liecinieku, kurš apstiprina, ka norādītā persona ir lietojusi alkoholu vai smēķējusi. Uz liecinieka sniegtās informācijas pamata pārkāpēju var sodīt, jo nereti Pašvaldības policijai ierodoties notikuma vietā pārkāpēji jau ir pārtraukuši noteiktās darbības.

 • 2021-06-03 15:25:29

  Sveiki, iepriekš ziņojāt ka tiks izbūvēta pumptrac trase, uzstādīts apgaismojums kalnam, vai jūs varat pada līties ar datumiem?

  Atbild: Dome
  2021-06-07 09:09:22

  Labdien. Pašvaldība veic ar velotrases jeb “pump track” trases projekta izbūvi saistīto darbu skaņošanu, kā arī tiek gatavota iepirkumu dokumentācija darbu veikšanai. Arī kalna teritorijas izgaismošanas projekts ir saskaņošanas stadijā, plānojot abus projektus īstenot vienlaicīgi. Ņemot vērā veicamo darbu apjomu, projektu noslēgums orientējoši tiek plānots jūlijā/augustā.

 • 2021-05-25 12:27:37

  Vai varat lūdzu precizēt, kurš konkrēti bija tas Ceļu satiksmes noteikumu 29.panta gadījums, kurš atļāva pašavaldības policijai šī gada 15.maijā vizināties pa gājēju celiņu apkārt Ozolnieku ezeram? Kādus draudus sabiedrības drošībai un kārtībai viņi novērsa, turklāt, braucot bez ieslēgtām bākugunīm?

  Atbild: Dome
  2021-05-26 11:55:07

  Labdien. Pašvaldības policijas inspektori ir snieguši paskaidrojumus, ka 2021. gada 15. maijā darba pienākumu veikšanas laikā tika saņemta informācija par to, ka pie Ozolnieku ezera  iespējams guļ vīrietis alkohola reibumā. Lai operatīvi pārliecinātos par saņemto informāciju, darbinieki devās uz norādīto vietu, saskaņā ar Ceļu satiksmes noteikumu 29. un 30. pantā noteikto, ka: operatīvie transportlīdzekļi drīkst piedalīties ceļu satiksmē, tikai pildot neatliekamus dienesta uzdevumus, lai: 29.1. glābtu cilvēka dzīvību, materiālās vērtības vai novērstu personai smagus veselības traucējumus un kaitējumu videi; 29.2. novērstu draudus sabiedriskajai drošībai un kārtībai (arī braucot uz noziedzīga nodarījuma (notikuma) vietu); 30.pants nosaka, ka 'Šo noteikumu 29. punktā minētajos gadījumos operatīvo transport­līdzekļu vadītāji drīkst neievērot šo noteikumu prasības (ceļu satiksmes noteikumus), izņemot prasības, kas tiek noteiktas ar satiksmes regulētāja signāliem. Operatīvā transportlīdzekļa vadītājam jādara viss iespējamais, lai tiktu garantēta ceļu satiksmes drošība. Minētās tiesības un pienākumi ir arī tiem transportlīdzekļu vadītājiem, kuru transportlīdzekļus pavada operatīvie transportlīdzekļi.'

 • 2021-05-17 10:08:49

  Labdien. Vai Ozolnieku pašvaldības policijai ir kādas īpašas pilnvaras braukāt ar automašīnu pa gājējiem paredzēto bruģēto ceļiņu apkārt Ozolnieku ezeram? Šāda rīcība tika novērota sestdien (15.05.2021), a/m reg. Nr. GZ1478, kad divi pašvaldības policisti dienas laikā brauca apkārt ezeram pa gājējiem paredzēto celiņu, kur pastaigājas mazi bērni, māmiņas ar ratiem, un lika tiem atbrīvot ceļu. Vai tas ir normāli?

  Atbild: Dome
  2021-05-19 11:55:46

  Labdien.Informējam, ka konkrētai automašīnai ir piešķirts operatīvā transportlīdzekļa statuss un uz to attiecas Ceļu satiksmes noteikumu 29. pantā noteiktie gadījumi, kad operatīvo transport­līdzekļu vadītāji drīkst neievērot Ceļu satiksmes noteikumu prasības. Vienlaikus operatīvā transportlīdzekļa vadītājam jādara viss iespējamais, lai tiktu garantēta ceļu satiksmes drošība. Līdz ar to attiecībā par norādīto laiku, tiks veikta pārbaude, skaidrojot vai Pašvaldības policijas darbinieki, pildot darba pienākumus, ir ievērojuši spēkā esošās Ceļu satiksmes noteikumu prasības.
 • 2021-05-14 23:33:53

  Labdien, Vēlējos vaicāt par kādiem "īpašajiem nopelniem" ir atļauts šādi brutāli nobloķēt ceļu gar rindu mājām? Tā ir privātā teritorija? Visur Ozolniekos braukā automašīnas, arī pa Meliorācijas ielu, kur ir guļošie salikti, mēdz braukāt ātrāk kā atļauts. Tad varbūt arī šeit līdzīgi nobloķējam satiksmi, jo traucē transporta plūsma gar logiem, apdraud bērnu drošību. Šobrīd gar rindu mājām pat kājām nav vēlēšanās pastaigāties dēļ saliktajiem puķu podiem un konusiem. Tas tā paliks?

  Atbild: Dome
  2021-05-18 10:18:31

  Labdien. Ceļu fonda apsaimniekošanas komisija ir pieņēmusi lēmumu, pamatojoties uz 2020. gada 26. augustā un 2021. gada 30. aprīlī saņemtajiem iedzīvotāju iesniegumiem par nepieciešamību ierobežot transporta kustību Kastaņu ielā Ozolniekos. Izvērtējot vairākus iespējamos risinājumus, pieņemts lēmums atgriezties pie transporta kustības organizācijas, kāda tā bija pirms šī ielas posma izbūves. Informācijai - konkrētais pašvaldības ielas posms ir iznomāts juridiskai personai - teritorijas attīstīšanai, tāpēc pašvaldības budžeta resursu ieguldīšana šajā ceļa posmā, piemēram gājēju celiņa izbūvei, nav pieļaujama. Puķu podi kā transporta kustību ierobežojošs elements tiks saglabāti.


 • 2021-05-11 09:25:42

  Sveiki. Vai Ozolnieku teritorijā ir atļauts novietot automašīnas zāliena, kā tas regulāri notiek pretim rindu mājām Kastaņu ielā 12. Un vai ir kādi normatīvi, kas regulē automašīnu novietošanu ilgstošai stāvēšanai? Kastaņu ielas rajonā un piegulošajos pagalmos sāk parādīties mašinas kuras jau tur stāv mēnešim, ir bez tehniskās apskates un dažas jau līdzinās metāllūžņiem. Šādi tiek aizņemta vieta, apgrutināta piebraukšana un sāk radīt nepārak labu iespaidu par Ozolnieku centru.

  Atbild: Dome
  2021-05-12 10:46:18

  Labdien. Šādā situācijā nepieciešams sazināties ar Pašvaldības policiju (mob. 20029099). Būs nepieciešams norādīt automašīnas atrašanās vietu, kā arī informāciju par modeli, krāsu un numura zīmi. Auto evakuēt var neatkarīgi no tā vai tam ir izieta tehniskā apskate, vai nav. Saņemot no iedzīvotājiem informāciju par pamestu auto, Pašvaldības policija ieradīsies norādītajā adresē un uz konkrētā auto vējstikla atstās brīdinājumu par nepieciešamību pārvietot mašīnu. Automašīnām, kam ir derīga tehniskās apskates uzlīme, šis termiņš ir 45 dienas, savukārt bez tās – 15 dienas. Pēc attiecīgā termiņa beigām policisti pārbauda, vai transportlīdzeklis ir pārvietots. Ja auto stāv turpat, tas tiek transportēts ar evakuatoru uz  autostāvvietu. Tiem, kuri šādā veidā atstāj savas automašīnas, atgādinām, ka auto īpašniekam jāsedz visi izdevumi – gan evakuatora izmaksas par katru kilometru, gan diennakts stāvvieta. Pēc 30 dienām auto var tikt utilizēts, tomēr visbiežāk šis termiņš ir 90 dienas.

 • 2021-05-09 14:37:27

  Kāpēc netiek savākti kritušie zari, kas tiek krauti kaudzēs gadiem ilgi?

  Atbild: Dome
  2021-05-20 14:08:47

  Labdien. Saimniecības daļa informē, ka jūnijā plānots orgnizēt šo zaru savākšanu.

 • 2021-05-09 14:34:08

  Baložos ir labiekārtotas atkritumu novietnes - nožogotas, ar jumtu, ar piekļuves kodu. Kad Ozolniekos varētu ko tādu sagadīt?

  Atbild: Dome
  2021-05-19 12:04:48

  Labdien. Šāda iespēja Ozolnieku novada iedzīvotājiem ir jau šobrīd, piedaloties iedzīvotāju iniciatīvas konkursā "Es zinu, varu un daru". Konkursa kārtībā iedzīvotāji var saņemt pašvaldības atbalstu līdz 1000 eiro apmērā. Daudzdzīvokļu mājai jāpieņem mājas kopīpašnieku lēmumu, jāvienojas par dizainu, kā arī būvniecības ieceri jāsaskaņo Ozolnieku novada Būvvaldē. Sīkāk par konkursa iespējām aicinām sazināties ar Attīstības un projektu daļas vadītājas vietnieci ES projektu jautājumos Antru Pošeiku, mob. 29266464, antra.poseika@ozolnieki.lv. Konkursa nolikums: https://ozolnieki.lv/sabiedriba/es-zinu-varu-un-daru

 • 2021-05-09 14:32:18

  Kāpēc tiek ignorēts mans jautājums par jaunu koku stādīšanu novadā? Kad tiek plānots stādīt kokus, tā vietā, lai tos izcirstu masveidīgi? Piemēram, parks pie Vesko varētu tikt labiekārtots un papildināts ar jauniem kokiem un apstādījumiem. Tāpat citviet.

  Atbild: Dome
  2021-05-19 12:17:35

  Labdien. Informējam, ka "Lielās Talkas" ietvaros pašvaldība organizēja koku stādīšanu Ānē pie Ānes dīķa, Salgales pagastā pie Vareļu pieminekļa un Ozolniekos pie iebraukšanas zīmes no Jelgavas puses.