Jautājumi un atbildes

Aptauja

Pašlaik nav aktīvu aptauju!

Visi jautājumi

  A- A A+ Drukāt lapu  
 
 
Dome
Jautā:
Rihards
15.01.2018
Labdien, 17.08.2017. Ozolnieku domes sēdē tika atcelti “Iekšējie noteikumi par naudas balvu piešķiršanu Ozolnieku novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamiem un pedagogiem”, kas paredzēja katra gada maijā svinīgā pasākumā pasniegt naudas balvas, lai pateiktos izglītojamiem un viņu pedagogiem par izciliem individuāliem panākumiem mācību darbā, profesionālās ievirzes izglītībā un interešu izglītībā. Lēmums tika balstīts uz iepriekšējo noteikumu nelietderību, kā arī tika solīts līdz 2017.gada beigām sagatavot jaunu motivācijas sistēmu. Lūdzu sniegt informāciju par jaunizstrādāto motivācijas sistēmu – uz kādiem pamatprincipiem tā ir balstīta un kad to ir plānots apstiprināt, lai arī novadā dzīvojošie vecāki varētu laicīgi iepazīties ar jaunākajām tendencēm pedagoģijā un ieviest tās arī savā ikdienas jauniešu audzināšanas darbā.
Atbild:
Ozolnieku novada dome
Labdien! Izglītības nodaļas vadītājas vietniece Ance Jaks informē, ka tuvākajā (29.01.2018.) Izglītības, kultūras un veselīga dzīvesveida veicināšanas komitejas sēdē plānots prezentēt jauno motivācijas sistēmu. Pēc nolikuma apstiprināšanas domes sēdē, par tiem tiks informēta sabiedrība (Publicēts: 17.01.2018.).
Dome
Jautā:
Aina
13.01.2018
Labdien! Šobrīd daudzi ir satraukušies par to,ka centrā tiks būvēts veikals, tādējādi "sabojājot" neapbūvētu, zaļu vietu. Tomēr, šķiet,jau šobrīd tā ir pa īstam sabojāta ar skatu, kas redzams blakus esošās katlu mājas teritorijā. Mans jautājums - kad un vai vispār ir plānots sakārtot šo vietu? Pašā centrā tāds skats ar vecām mucām un pārējo nudien Ozolniekiem godu nedara.
Atbild:
Ozolnieku novada dome
Labdien! SIA “Ozolnieku KSDU” izpilddirektors Andris Zābelis informē, ka šogad plānota pakāpeniska uzņēmuma teritorijas sakārtošana, apzāģējot kokus, nomainot žogu, atjaunojot siltumizolācijas elementus siltuma akumulatora katlam (Publicēts: 17.01.2018.).
Dome
Jautā:
Juris
11.01.2018
Kāpēc uz gājēju ietvēm tādos apjomos tiek gāzta sāls (piemēram gājēju celiņš uz staciju)? Kam iesniegt pieprasījumu par sabojāto apavu kompensāciju?
Atbild:
Ozolnieku novada dome
Labdien! Informējam, ka celiņa apstrādes materiāla kaisītājam bija radusies tehniska problēma, šobrīd kaisītājs ir salabots un situācijai nevajadzētu atkārtoties (Publicēts: 12.01.2018.).
Dome
Jautā:
Rampāns
11.01.2018
Lūdzu detalizēti informēt kāds lēmums vakar tika pieņemts Attīstības un tautsaimniecības komitejas sēdē saistībā ar zemes gabala "Krogzemji" izmantošanu. Vai tika atcelts domes lēmums par veikala būvniecību uz šī zemes gabala?
Atbild:
Ozolnieku novada dome
Labdien! Informējam, ka 2018. gada 10. janvāra Attīstības un tautsaimniecības komitejas sēdē netika atcelts 2017. gada 12. oktobra Ozolnieku novada domes sēdes lēmums - pārdot rakstiskā izsolē apbūves tiesību uz zemes gabalu “Krogzemji” (Publicēts: 11.01.2018.).
Dome
Jautā:
Branku iedzīvotāja
10.01.2018
Labdien, pirms domes sēdes par budžeta apstiprināšanu vēlos atgādināt par gājēju ceļu no Ozolnieku stacijas līdz Brankām. MUMS TO ĻOTI VAJAG!!! Tumšajā laikā mati ceļas stāvus ejot šo gabalu. Ļoti lūdzu ziņot kādā stadijā ir šis projekts un vai nākamgad varam cerēt uz kādu uzlabojumu?
Atbild:
Ozolnieku novada dome
Labdien! Informējam, ka 2018.gada budžetā konkrētā gājēju celiņa izbūves darbi posmā līdz ceļam A8 tiek plānoti kā prioritāte(Publicēts: 10.01.2018.).
Dome
Jautā:
Kristīne
09.01.2018
Lūdzu sniegt skaidrojumu, kapēc mācību gada vidū tiek mainīti nosacījumi transporta izdevumu kompensēšanai izglītojamiem, kuri apmeklē Jelgavas pilsētas kolas, iegūstot vispārējo vidējo izglītību klasēs ar tādu novirzienu, ko nepiedāvā Ozolnieku pašvaldības mācību iestādes?
Atbild:
Ozolnieku novada dome
Labdien! Vēršam Jūsu uzmanību, ka Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr.10/2017 "Par braukšanas izdevumu kompensēšanu profesionālās un vispārējās izglītības iestāžu izglītojamajiem" tika pārskatīti budžeta gada ietvaros. Plānojot 2018. gada budžetu, jautājumā par transporta kompensācijām tiek ņemts vērā šī brīža stratēģiskais redzējums - maksimāli atbalstīt iespēju Ozolnieku novadā deklarētajiem bērniem iegūt kvalitatīvu un konkurētspējīgu izglītību Ozolnieku noavada teritorijā. Sīkāka informācija par transporta kompensāciju izmaksāšanas kārtību, zvanot Izglītības nodaļas vadītājas vietniecei Ancei Jaks m.29217196, e-pasts: ance.jaks@ozolnieki.lv (Publicēts: 10.01.2018.).
Dome
Jautā:
Baiba
09.01.2018
Labdien! 1) Sakiet lūdzu, kāpēc Ozolnieku novadā tika likvidēta Jaunsargu darbošanās? 2) Ierosinājums - Ozolnieku mājaslapā izveidot kādu forumu vai diskusiju sadaļu, kur paši var izplēsties savā starpā, citādi ļoti neglīti tiek mazgāta mūsu netīrā veļa pa citām lapām, piemēram, zz.lv, kur pie rakstiem iespējams komentēt katram, kurš vēlas. Paldies.
Atbild:
Ozolnieku novada dome
Labdien! Paldies par Jūsu jautājumiem! 1)Informējam, ka Jaunsargu kustība Ozolnieku novadā netiek likvidēta. 2018. gadā Jaunsargu kustība pāries jaunā kvalitātē, veidojot sadarbību ar Jaunsardzes un informācijas centru, kas Aizsardzības ministrijas vadībā vienotā skatījumā pilda dažādas ar jaunsardzes darbību saistītās funkcijas, piemēram, izglīto jaunatni valsts aizsardzības jomā; veicina jaunatnes pilsonisko apziņu un patriotismu; īsteno sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām valsts aizsardzības jomā, utt. 2)Mājas lapa www.ozolnieki.lv ir pašvaldības oficiālā informācijas vietne un tai ir jāatbilst MK noteikumiem "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā". Būtiski, ka tā nedrīkst saturēt necenzētus izteikumus vai cilvēku cieņu aizskarošas frāzes, kas diemžēl, bet kā rāda pieredze, ir neizbēgamas anonīmu komentāru forumos. Pašvaldība atbalsta iedzīvotāju iniciatīvu un iesaistīšanos novadā notiekošajos procesos, nodrošinot jautājumu un atbilžu sadaļu, kurā tiek sniegtas atbildes arī uz anonīmiem jautājumiem, ja tie atbilst mājas lapas lietošanas noteikumiem (Publicēts: 09.01.2018.).
Dome
Jautā:
Vecaki
09.01.2018
Labdien! berno darza PII Saulite no 1 septembra tika atceltas latviešu valodas nodarbibas krievu grupas. Vecaku sapulce,macibu gada sakuma gaja runa ar direktoru par latviešu valodas nodarbibas atjaunošanu. Kad tas beidzot tiks izdarits?
Atbild:
Ozolnieku novada dome
Labdien! Paldies par Jūsu jautājumu! Informējam, ka šobrīd tiek meklēts atbilstošs speciālists, kurš, ievērojot Ozolnieku novada domes saistošos noteikumus par "Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību", būtu gatavs licencēt interešu izglītības programmu tās īstenošanai pirmsskolas izglītības iestādē "Saulīte". Ja Jums ir zināms speciālists ar atbilstošu izglītību un velmi licencēt interešu izglītības programmu, aicinām sūtīt informāciju uz e-pastiem: eliza.juste@ozolnieki.lv ​vai inese.jumite@ozolnieki.lv (Publicēts: 09.01.2018.).
Dome
Jautā:
mamma
08.01.2018
Cik ilgi Ozolnieku skola būs bez direktora?
Atbild:
Ozolnieku novada dome
Labdien! Paldies par Jūsu jautājumu! Izglītības nodaļas vadītājas vietniece Ance Jaka informē, ka Ozolnieku vidusskolā šobrīd direktores pienākumus sekmīgi izpilda Everita Borisova, kopā ar visu skolas administrācijas darbinieku komandu, nodrošinot pilnvērtīgu skolas darbu. Plānots, ka jauns Ozolnieku vidusskolas direktora vakances konkurss varētu tikt izsludināts šī gada pavasarī/vasarā, kad konkursā būs ieinteresēti pieteikties vairāk kandidāti, kuri varētu uzsākt pilnvērtīgu darbu skolā jau pirms jaunā mācību gada sākuma (Publicēts: 09.01.2018.).
Dome
Jautā:
Solvita
08.01.2018
Labdien! Izlasīju šeit vairākus komentārus par Ozolnieki sporta centra telpu un aprīkojuma stāvokli. Tā kā arī manai ģimenei nav nekādas vēlmes sportot Ozolnieku sporta centrā tieši tā bēdīgā stāvoklī esošo telpu un aprīkojuma dēļ, tad sportot iekštelpās esam spiesti doties uz Jelgavu. Uzskatu,ka Ozolniekos tiešām ļoti trūkst laba sporta centra, tāpēc jāmeklē privātie investori šajā jomā, nevis kārtējie veikali. Vieta Krogzemji būtu daudz piemērotāka tāda veida apbūvei,bet noteikti ne veikalam. Pašvaldība tapat pietiekami ātri nespēs pārveidot šī brīža Ozolnieku sporta centru ,lai tas atbilstu mūsdienu sportotgribētāju prasībām. Kāpēc gan neielaist kādu uzņēmumu, kas uzbūvētu sporta klubu? Pieprasījums pēc tā noteikti ir pietiekami liels. Neizniekojiet pašvaldības zemi! Iepriekšējā dome jau to izdarīja, ļaujot celt veikalu uz pašvaldības zemes pie paša ezera, kas ir tam pilnīgi neatbilstoša vietā. Ļoti ceru,ka reiz arī Ozolniekos būs iespēja baudāmi sportot iekštelpās,un nebūs jābrauc uz citu pilsētu uz sporta nodarbībām,bet reizi nedēļā izbraukt iepirkties uz Jelgavu vai Rīgu itin nekas slikta nav.
Atbild:
Ozolnieku novada dome
Labdien! Paldies par Jūsu jautājumu! Komentējot plānotos Ozolnieku Sporta centra uzlabošanas darbus, informējam, ka 2018. gada budžeta projektā ir iekļautas vairākas pozīcijas, lai uzsāktu OSC attīstību, kas saistīta ne tikai ar trenažieru zāles pilnveidošanu, bet arī apkures, ventilācijas un elektroinstalācijas sistēmas uzlabojumus visam OSC. Ņemot vērā to, ka nepieciešamo darbu apjoms ir liels, saprotams, ka visu nebūs iespējams realizēt viena budžeta gada ietvaros. Darbi ir saplānoti vairākiem gadiem uz priekšu, un OSC vadība pakāpeniski realizēs ieceres, piešķirtā budžeta ietvaros. Aicinām iedzīvotājus iesaistīties OSC darbībās uzlabošanā, sniedzot ierosinājumus Ozolnieku Sporta centra vadībai – direktors Kārlis Kalniņš, Mob.t.: 26520497 e-pasts: karlis.kalnins@ozolnieki.lv, kā arī rosināt sportisko aktivitāšu un pasākumu dažādošanu, sazinoties ar Veselīga dzīvesveida un sporta nodaļas vadītāju Svetlanu Krūmiņu (m.29450547, e-pasts: svetlana.krumina@ozolnieki.lv) (Publicēts: 09.01.2018.).
Dome
Jautā:
Kristīne Pole
08.01.2018
Labdien! Man ir privatizēts dzīvoklis, bet māja atrodas Ozolnieku apsaimniekošanā.kad ārā līst lietus, vai ir liels mitrums, dzīvoklī pa ārsienām sāk tecēt ūdens. Uz ārsienām ir izveidojies pelējums. Apskatot mājas ārpusi, tika secināts, ka ūdens tek iekšā tajās vietās, kur ir mājas šuves, kuras dažviet nav aizstaisītas ciet. Vai mājas šuves remontējot, tiek iekasēti papildus naudas no mājas iedzīvotājiem, vai šis remonts būtu izmantots balstoties uz mājas/kāpņutelpas iekrāto kapitālu, kurš veidojas maksājot apsaimniekošanas maksu Ozolniekiem?
Atbild:
Ozolnieku novada dome
Labdien! Paldies par Jūsu jautājumu! Lai sīkāk komentētu jautājumu, nepieciešama papildu informācija - konkrēta mājas adrese, tāpēc aicinām sazināties ar Ozolnieku novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciālisti Irinu Malahovsku un precīzi pārrunāt Jūsu aprakstīto situāciju (t. 63084713, m. 29993538, e-pasts: irina.malahovska@ozolnieki.lv). (Publicēts: 09.01.2018.).
Dome
Jautā:
Upes ielas iedzīvotājs
08.01.2018
Jau gadiem runāts, bet tiešām nevarētu nopietni pievērst uzmanību Upes ielas, Garozā ceļam, lai tas tiktu kārtīgi salabots. Ik pa laikam jau paši iedzīvotāji, viens ar materiālu, otrs ar darbu jau veica ceļa sakārtošanu, bet vai tiešām tas jādara pašiem iedzīvotājiem, vai tomēr pievērstu nopietnu uzmanību šī ceļa sakārtošanai no asfalta ceļa seguma, līdz Upes ielas galam? Ielas iedzīvotāji protestē par iedzīvotāju, kas bojā ceļu smagas kategorijas transporta dēļ, bet tieši šis iedzīvotājs ir materiāli atbalstījis ceļa sakārtošanu, kas neliekas man pareizi, galu galā mēs visi maksājam nodokļus, vēl jo vairāk būt uzņēmējam ar Latvijas politiku ir tiešām liels izaicinājums...
Atbild:
Ozolnieku novada dome
Labdien! Saimniecības daļas speciālists G. Šeivots informē, ka Upes ielas galā tiks uzstādīta ceļa zīme "Kravas automobīļiem braukt aizliegts" un, iestājoties labvēlīgiem laika apstākļiem, ielas segumam tiks noņemts ceļa apaugums, uzbērta grants un izveidots profils (Publicēts: 11.01.2018.).
Dome
Jautā:
Jautajums
08.01.2018
Sveicinati! 14 decemri, domes sede, tika pienemts lemums par konkursa izsludinašanu Anes ciemā sporta kompleksa Malzeme, kabineta izirešanu. Pagaja gandriz menesis, kapec ozolnieki.lv majaslapā vel joprojam nav publiceta informacija par konkursu!?
Atbild:
Ozolnieku novada dome
Labdien! Paldies par Jūsu jautājumu! Informējam, ka ar 2017. gada 24. decembra Ozolnieku novada domes sēdes lēmumu Iepirkumu un izsoļu komisijai tika uzdots organizēt izsoles norisi, atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.515 “Noteikumi par publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” noteiktajā kārtība. Pamatojoties uz augstāk minētā normatīvā akta prasībām, informācija par nomas objektu tiek publicēta pēc Iepirkumu un izsoļu komisijas ietvaros izstrādātajiem, izskatītajiem un apstiprinātajiem nomas noteikumiem, normatīvo aktu noteiktajā laikā, kārtībā un apjomā. Pašlaik norit darbs komisijas ietvaros un tiklīdz informācija būs pieejama, tā tiks publicēta (Publicēts: 09.01.2018.).
Dome
Jautā:
Iveta B
07.01.2018
Labdien! Sakiet kāpēc Ozolnieku novadā pie Salgales baznīcas kapiem nav novietots konteineris, kur izmest piem. plastmasas iepakojumus no izdegušajām svecītēm? Viss tiek mests grāvmjmalā aiz kapiem-viens tur mest ziedus,lapas, bet citus atkritumus? Varbūt ir iespēja to atrisināt?
Atbild:
Ozolnieku novada dome
Labdien! Paldies par Jūsu jautājumu! Informājam, ka 1.1m3 atkritumu konteiners mēneša laikā tiks uzstādīts teritorijā aiz Salgales baznīcas kapiem (Publicēts: 09.01.2018.).
Dome
Jautā:
Solvita
07.01.2018
Labdien! Tā kā bērnudārzā skolotājas saka, ka bērniem nav bezmaksas papildus piena pauzes, tad es gribētu noskaidrot, vai tiešām PII "Zīlīte" filiālē bērni nesaņem papildus pienu un augļus vai dārzeņus Lauka atbalsta dienesta programmas “Piens un augļi skolai” ietvaros?
Atbild:
Ozolnieku novada dome
Labdien! PII "Zīlīte" vadītāja Maira Ezermane informē, ka piena programma iestādē ir 3x nedēļā, taču pēc jaunākajiem noteikumiem ēdinātājs drīkst iekļaut pienu arī ēdienreizēs, kā tas tiek darīts. Augļi ir katru dienu (Publicēts: 11.01.2018.).
Dome
Jautā:
Jānis
05.01.2018
Vēlreiz vēlos atgādināt, ka Nākotnes un Saules ielā nav aiztaisītas bedrītes, kas ar katru dienu palielinās! Saprotu, ka daudz naudas tika izšauts salūtā, bet varbūt kaut kas ir palicis nabaga NĪN maksātāju piebraucamo ceļu salāpīšanai? Vēršu Jūsu uzmanību, ka sabojājot šādā bedrē savu transporta līdzekli, tā īpašnieks ir tiesīgs piedzīt zaudējumus no attiecīgā ceļa pārvaldītāja, kas šajā gadījumā esat Jūs.
Atbild:
Ozolnieku novada dome
Labdien! Paldies par Jūsu jautājumu! Plānots, ka bedres konkrētajā vietā tiks aizbērtas šīs nedēļas laikā (Publicēts: 08.01.2018.).
Dome
Jautā:
Pēteris Stepiņš
05.01.2018
Atbilstoši publicētajam "Krogzemju" izsoles nolikuma prasībām, izsoles dalībniekam kopā ar pieteikumu jāiesniedz neatsaucams nodrošinājums izsoles sākumcenas apmērā(nosacītā cena saskaņā ar šo Noteikumu 39.punktu), kas ir EUR 50 000,- (piecdesmit tūkstoši euro). Tātad,jautājums vai Pretendenti ir izpildījuši nolikuma prasības un veikuši iemaksu Ozolnieku novada pašvaldības kontā, kā to pieprasa Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 16.pants. Vai Ozolnieku novada dome savā atbildē 04.01.2018 Jānim samelojās un izplata nepatiesu informāciju iedzīvotājiem. Vai izsoli var uzskatīt par nenotikušu, ja pretendenti nav iesnieguši nodrošinājumu likumā noteiktā kārtībā. Vai iedzīvotājiem jāvēršās Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā par nelikumībām, kuras notiek šīs izsoles sakarā!
Atbild:
Ozolnieku novada dome
Labdien! Paldies par Jūsu jautājumu! Iepirkumu un izsoļu komisija informē, ka abi izsolē pieteikušies pretendenti ir izpildījuši Nolikuma prasības, atbilstoši Nolikuma 4.pielikuma formai, kur ir norādīts pretendentu iesniedzamo dokumentu saraksts. Atbilstoši 3.punktam, viens no pretendentiem ir iesniedzis kredītiestādes izsniegtu neatsaucamu nodrošinājumu, bet otrs pretendents ir veicis iemaksu Ozolnieku novada pašvaldības kontā. Gadījumā, ja kāds no pretendentiem nebūtu iesniedzis prasītos dokumentus, viņš tiktu izslēgts no dalības izsolē. Šobrīd komisija izvērtē abu pretendentu piedāvājumus un plānots, ka lēmums tiks pieņemts 2018. gada 11. janvārī (Publicēts: 08.01.2018.).
Dome
Jautā:
Kristīne
05.01.2018
Runājot par trenažieru zāli, ir sajūta, ka tur ir citas prioritātes un iedzīvotāji vēl ilgi būs spiesti meklēt iespējas Jelgavā nodarboties ar fiziskajām aktivitātēm. Zinu, ka ir cilvēki, kas nopirka abonamentu un no redzētā ir šokā un vienkārši uz Ozolnieku zāli neiet. Nauda ir veltīgi iztērēta. Ir saprotams, ka visam nauda nepietiek, bet jautājums vai vaijag celt baseinu, ja nevar uzturēt vienu normālu trenažieru zāli? Vai baseina uzturēšanai nauda pietiks?
Atbild:
Ozolnieku novada dome
Paldies par Jūsu jautājumu! Informējam, ka 2017. gada rudenī mainījās Ozolnieku Sporta centra vadība un viens no pirmajiem direktora uzdevumiem bija apzināt esošos centra stāvokli un tehnisko nodrošinājumu. Apsekojot telpas, atklājās vairākas būtiskas saimnieciskas lietas, ko nepieciešams operatīvi novērst, viena no tām – daļējs jumta remonts, kad tas būs paveikts, ir plānots organizēt arī kosmētiskos remontus atsevišķās telpās un rast iespēju papildināt treniņiem pieejamo aprīkojumu. Jāsaprot, ka trenažieru zāle ir tikai viena no Ozolnieku Sporta centra (OSC) sastāvdaļām un 2018. gada budžeta projektā ir iekļautas vairākas pozīcijas, lai uzsāktu ne tikai trenažieru zāles pilnveidošanu, bet arī apkures, ventilācijas un elektroinstalācijas sistēmas uzlabojumus visam OSC. Ņemot vērā to, ka nepieciešamo darbu apjoms ir liels, saprotams, ka visu nebūs iespējams realizēt viena budžeta gada ietvaros. Darbi ir saplānoti vairākiem gadiem uz priekšu, un OSC vadība pakāpeniski realizēs ieceres, piešķirtā budžeta ietvaros. Plānots, ka 2018. gada 18. janvāra sēdē domes deputāti balsos par jauno pašvaldības budžeta plānu, atbilstoši tam, tiks organizēti arī OSC uzlabošanas darbi 2018. gadam. Aicinām iedzīvotājus iesaistīties OSC darbībās uzlabošanā, sniedzot ierosinājumus Ozolnieku Sporta centra vadībai – direktors Kārlis Kalniņš, Mob.t.: 26520497 e-pasts: karlis.kalnins@ozolnieki.lv (Publicēts: 08.01.2018.).
Dome
Jautā:
Sports
04.01.2018
Veselīga dzīvesveida un sporta nodaļa!!! Kur sacensības Ozolnieku novada iedzīvotajam? Agrāk bija problēmas, bet tagad vis par nav....
Atbild:
Ozolnieku novada dome
Labdien! Paldies par Jūsu jautājumu! Veselīga dzīvesveida un sporta nodaļas vadītāja Svetlana Krūmiņa informē, ka visi zolītes interesenti un spēlētgribētāji tiek aicināti uz pirmajiem mačiem Ozolnieku Sporta centra 2. stāvā Atpūtas telpā, trešdien, 10. janvārī, plkst. 18:30, lai sākotnēji pārrunātu šī gada izspēles kārtību un noteikumus, kā arī vienotos par turpmākajiem izspēļu datumiem. Tāpat ir plānots, ka 21. janvārī norisināsies Pasaules sniega diena 2018, kur aicināti visi novadnieki! Ja nesagaidīsim sniegu, tad aktivitātes norisināsies Ozolnieku Sporta centrā. Savukārt 28, janvārī visā novadā iecerēts organizēt "Slēpošanas maratonu - 2018", ja sniega nebūs, tad pasākums tiks aizvietots ar citām sporta aktivitātēm (Publicēts: 08.01.2018.).
Dome
Jautā:
Jānis
04.01.2018
2017.gada 29.decembra BEZ TABU raidījumā Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs Liepiņs TV kameras priekšā apgalvoja, ka izsoles uz apbūves tiesībām uz zemes gabala "Krogzemji" dalībnieki ir jau depozītā iemaksājuši lielas naudas summas, kas ir viens būtiskajiem argumentiem, kapēc viņš vairs personiski neredz nozīmi sabiedriskajai apspriešanai. Savukārt, šodien Ozolnieku mājas lapā ir sniegts skaidrojums, ka nekādi maksājumi depozītā vēl nav veikti un tas būs jādara 3 mēnešu dienā pēc līguma ar uzvarētāju noslēgšanas. Jautājums - kāpēc domes priekšsēdētājs publiski melo un sniedz nepatiesu informāciju, maldina iedzīvotājus?
Atbild:
Ozolnieku novada dome
Labdien! Paldies par Jūsu jautājumu! Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs Dainis Liepiņš atvainojas par TV sižetā neprecīzi noformulēto domu, kā rezultātā ir radies šis pārpratums. Intervijas laikā par depozīta maksājumiem tika nosaukti izsoles dalībnieku ieguldījumi, kas ir bijuši nepieciešami, lai piedalītos Ozolnieku novada pašvaldības Iepirkumu un izsoļu komisijas sagatavotajā izsolē, piemēram, apmaksājot objekta vizualizācijas skiču sagatavošanu un juridiskos pakalpojumus. Atkārtoti informējam, ka Ozolnieku novada dome nav saņēmusi depozīta maksājumus no izsoles dalībniekiem, atbilstoši Ozolnieku novada domes sēdē apstiprinātajiem izsoles noteikumiem, vienreizēja iemaksa, ne mazāk kā 50 000 eiro apmērā, izsoles uzvarētājam būs jāsamaksā Ozolnieku novada pašvaldībai ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no līguma par apbūves tiesību piešķiršanu noslēgšanas dienas (Publicēts: 04.01.2018.).
1 - 20 / 1472 Nākamā lapa
 
     

Pieteikšanās

Lietotāja vārds
Parole
Pieslēgties

Meklēšana

janvāris, 2018
Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
17
Visi notikumi

Uzņēmumu meklētājs

Laika prognoze