Jautājumi un atbildes

Kā Jūs vērtējat Ozolnieku novada Būvvaldes darbu?

Visi jautājumi

  A- A A+ Drukāt lapu  
 
 
Dome
Jautā:
Laura
21.03.2018
Labdien. Rudenī uzdevu jautājumu par bērnu laukumiņa salabošanu,uzlabošanu Aizupēs. Jautājums vēljoprojām ir aktuāls- Kad tas tiks darīts? Vai kāds no atbildīgajiem ir apsekojis?
Atbild:
Ozolnieku novada dome
Labdien! Saimniecības daļas vadītājs Artūrs Semjonovs informē, ka konkrētais laukums ir apsekots un ir pieņemts lēmums to demontēt, vietā uzstādot jaunus bērnu rotaļlaukuma elementus. Darbu veikšanai nepieciešamie finanšu līdzekļi ir ieplānoti 2018. gada budžetā (Publicēts: 23.03.2018.).
Dome
Jautā:
Laura
20.03.2018
Labdien. Rudenī uzdevu jautājumu par bērnu laukumiņa salabošanu,uzlabošanu Aizupēs. Jautājums vēljoprojām ir aktuāls- Kad tas tiks darīts? Vai kāds no atbildīgajiem ir apsekojis?
Atbild:
Ozolnieku novada dome
Labdien! Saimniecības daļas vadītājs Artūrs Semjonovs informē, ka konkrētais laukums ir apsekots un ir pieņemts lēmums to demontēt, vietā uzstādot jaunus bērnu rotaļlaukuma elementus. Darbu veikšanai nepieciešamie finanšu līdzekļi ir ieplānoti 2018. gada budžetā (Publicēts: 23.03.2018.).
Dome
Jautā:
Anna
18.03.2018
Vēlos uzrunāt visus suņu īpašniekus, kas ved pastaigās savu suni Ozolnieku novada teritorijā. Lūdzu, ievērojiet noteikumus, kas nosaka, ka suns, neatkarīgi no tā izmēra, pastaigās IR jāved pie pavadas. Ozolnieku Veselības takā to vešana ir aizliegta!!! Šeit ir CILVĒKU pastaigas takas, nevis suņu kakātava un brīvu pastaigu laukums. Mēs, apkārtējie, ļoti labi saprotam, ka Jums ir vismīļākais un jaukākais dzīvnieks, bet, ja Jūs to palaižat bez pavadas, tas pieskrien klāt pie kāda bērna, kurš varbūt ir tikai nedaudz lielāks kā Jūsu suns vai vēl sliktāk - mazāks kā Jūsu suns, un pārbīstas tā, ka pēc tam līdz mūža galam cīnās ar Jūsu kā suņa saimnieka pieļauto psiholoģisko traumu bērnam! Jums liekas, ka Jūsu sunītis samīļo svešu bērnu, bet šim svešajam bērnam Jūsu suns patiesībā rada milzīgu izbīli un dziļu pārdzīvojumu par savu drošību, jo viņš nepazīst Jūsu suni, bet, ja suns pēkšņi pieskrien brīvi klāt, bērns uztver to kā briesmīgu, nepazīstamu radījumu un viennozīmīgu apdraudējumu sev. Iejūtieties šo bērnu "ādā" un sāciet taču saprast, ka Jūsu suns VAR būt biedējošs, pat ja tas ir neliels un jūsmājās mīļš un draudzīgs dzīvnieks. Apkārtējie nepazīst un negrib pazīt Jūsu suni, tāpēc priecājieties par viņu, ievērojot Jums likumā noteiktās prasības un neradiet apdraudējumu citu cilvēku fiziskajai un psiholoģiskajai veselībai! Vediet savu suni pastaigās PIE PAVADAS, SAVĀCIET suņa fekālijas un izmetiet tās atkritumu urnās! Cieniet citus uz ielas, un citi cienīs arī Jūs!
Atbild:
Ozolnieku novada dome
Labdien! Informējam, ka šobrīd, sadarbojoties juristiem un Pašvaldības policijai, norisinās darbs pie Ozolnieku novada domes saistošo noteikumu Nr.6/2010 „Ozolnieku novada sabiedriskās kārtības noteikumi" papildināšanas. Plānots, ka noteikumos tiks ietverta kārtība, kas noteiks arī stingrākus suņu staidzināšanas noteikumus un skaidrot suņu saimnieku pienākumus (Publicēts: 19.03.2018.).
Dome
Jautā:
Mamma
18.03.2018
Labdien! Šodien ar bērniem apmeklējot skeitparku stadionā, konstatēju, ka tas ir visnotaļ nolietots un pat bīstams. Kurš ir atbildīgs par to, lai šīs nedrošās konstrukcijas nebūtu par iemeslu kādam nelaimes gadījumam?
Atbild:
Ozolnieku novada dome
Labdien! Ozolnieku Sporta centra direktors Kārlis Kalniņš informē, ka skeitpars ir Ozolnieku Sporta centra sastāvdaļa. Tas tika apsekots 2017. gada nogalē, secinot, ka atsevišķi elementi ir bojāti un ir nepieciešams veikt to remontu. Skeitparka elementu renovācija ir plānota tiklīdz gaisa temperatūra būs siltāka un darbi būs tehniski iespējami (Publicēts: 19.03.2018.).
Dome
Jautā:
Andis
17.03.2018
Labdien! Ir pavasara sākums un daudz kur novadā atklājas negodprātīgu suņu īpašnieku atstāti nesmukumi - visu ietvju malas ir mēslos. Turklāt arī daudzi suņu saimnieki ir pakikuši pavisam nekaunīgi. Suņi tiek vesti bez pavadas, aiz viņiem netiek savākts, tie skrien klāt bērniem, biedējot un apdraudot tos, bet saimnieki uz to nekādi nereaģē, pat nikni atcērt, ja viņiem par to tiek aizrādīts. Esošos ierobežojumus arī neviens neņem vērā! Piemēram, Veselības takā, kur ar suņiem staigāt ir aizliegts, suņus bez pavadas var satikt katru dienu! Vai domei ir kads plāns, kā ierobežot šo anarhiju?
Atbild:
Ozolnieku novada dome
Labdien! Informējam, ka šobrīd, sadarbojoties juristiem un Pašvaldības policijai, norisinās darbs pie Ozolnieku novada domes saistošo noteikumu Nr.6/2010 „Ozolnieku novada sabiedriskās kārtības noteikumi" papildināšanas. Plānots, ka noteikumos tiks ietverta kārtība, kas noteiks arī stingrākus suņu staidzināšanas noteikumus un skaidrot suņu saimnieku pienākumus (Publicēts: 19.03.2018.).
Dome
Jautā:
Agnese
17.03.2018
Labdien, paskaidrojiet, lūdzu, kā tiek organizēta skolēnu nokļūšana uz Ozolnieku vidusskolu no Ānes. Paldies.
Atbild:
Ozolnieku novada dome
Labdien! Skolēniem ir iespēja nokļūt uz Ozolnieku vidusskolu ar sabiedrisko transportu un Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr.10/2017 „Par braukšanas izdevumu kompensēšanu profesionālās un vispārējās izglītības iestāžu izglītojamiem” paredz, ka Ozolnieku novadā deklarētajiem izglītojamajiem ir tiesības saņemt braukšanas izdevumu kompensāciju 100% apmērā – ja izglītojamais, izmantojot sabiedrisko transportu, apmeklē Ozolnieku novada vispārējās izglītības iestādes 1.-12.klasi (Publicēts: 20.03.2018.).
Dome
Jautā:
Baiba
16.03.2018
Labdien. Kas tā par kameru, kas uzstādīta iebraucot Ozolniekos no Jelgavas puses?
Atbild:
Ozolnieku novada dome
Labdien! Informējam, ka šonedēļ Ozolniekos ir uzsākts video novērošanas kameru uzstādīšanas process. Ņemot vērā iedzīvotāju ierosinājumus un jomas profesionāļu viedokli, šobrīd izvēlēti septiņi stratēģiski svarīgi punkti, kas ļaus sekot līdzi vispārējai kustībai ciema teritorijā: Rīgas iela (iebraucot no Jelgavas un iebraucot no Rīgas), Jelgavas ielas un Klijēnu ceļa krustojums, pie Ozolnieku vidusskolas, krustojumā pie PII “Pūcīte”, Upes ielā un Eglaines ielā (Publicēts: 16.03.2018.).
Dome
Jautā:
Dagija Liepiņa
14.03.2018
Labdien, Ozolnieku novada Pašvaldības policijas aktualitātēs lasīju, ka Ozolnieku Veselības takā par suņu palaišanu bez pavadas ir uzsākta administratīva lietvedība. Cik zinu-MK noteikumi Labturības prasības mājas dzīvnieku turēšanai nosaka,ka suni bez pavadas saimnieka redzes lokā drīkst laist zaļajā zonā,ja pašvaldība nav aizliegusi suņu pastaigu šajā teritorijā. Ozolnieku novada saistošajos noteikumos neatradu,ka Veselības takā būtu kādi ierobežojumi. Jautājums-par ko tika uzsākta administratīvā lietvedība un kur lai suņu saimnieki Ozolnieku pagastā izlaiž pastaigā savus mīluļus(suņus) bez pavadas? Un vēl-vai Pašvaldības policijai ir kādas maģiskas spējas paredzēt pārkāpumus? Kā lasu Pašvaldības policijas aktualitātēs 7.03.2018 tiek ziņots par pārkāpumiem kādi notiks 9.03.2018 un 13.03.2018.
Atbild:
Ozolnieku novada dome
Labdien! Informējam, ka administratīvā lietvedība ir uzsākta pamatojoties uz privātu iesniegumu (Publicēts: 19.03.2018.).
Dome
Jautā:
Viktorija
13.03.2018
Mājas lapā ir informācija, ka veselības veicināšanas projekts turpināsies līdz 2019. gada beigām. http://www.ozolnieki.lv/aktualitates/25-aktualitates-sporta/5950-ozolnieku-novada-pasvaldiba-uzsak-istenot-projektu-novada-iedzivotaju-veselibas-veicinasanai-un-slimibu-profilaksei Sakiet, kur var redzēt pasākumu plānu 2018. gadam?
Atbild:
Ozolnieku novada dome
Labdien! Informācija par 2018. gada aktivitātēm tiks sniegta pakāpeniski par katru plānoto pasākumu. Šobrīd ir jānoslēdz uzsāktie semināri par garīgās veselības tēmām, bet plānots, ka arī šogad jūnijā un jūlijā norisināsies laivošana, tāpat tiks organizēti nūjošanas koptreniņi un turpināsies lekciju kursi par tēmām, kas saistītas ar veselību un slimību profilaksi. Tiklīdz ar treneriem un organizatoriem būs vienošanās par precīziem pasākuma norises laikiem, informācija tiks sniegta gan pašvaldības mājas lapā, gan izdevumā "Ozolnieku Avīze", tāpat iedzīvotājiem ir iespēja sazināties ar projektu vadītāju Daci Mauliņu t. 66047857, e-pasts: dace.maulina@ozolnieki.lv, paužot ierosinājumus par iespējamajām aktivitātēm un pasākumu norisi (Publicēts: 14.03.2018.).
Dome
Jautā:
Gatis
13.03.2018
Viss jau izklausās skaisti – jauns bērnudārzs, bet kas maksās par būvniecību un cik projekti būs jāaptur, lai atrastu naudu šīs skaļās idejas realizācijai? Bērnudārzu novadā pietiek, labāk paskatieties kāda ir ceļu kvalitāte.
Atbild:
Ozolnieku novada dome
Labdien! Ozolnieku novadā šobrīd ir 311 bērni, kuri netiek nodrošināti ar vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē (PII). Informējam, ka jaunas pašvaldības PII būvniecības plāns ir veidots, pamatojoties uz aprēķiniem, kas veikti, ņemot vērā līdzšinējo izdevumu slogu, nodrošinot līdzfinansējumu un apmaksājot ēdināšanu novada bērniem, kuri apmeklē privātās PII, kā arī maksājot ikmēneša pabalstus vecākiem, kuru bērni netiek nodrošināti ar vietu pašvaldības PII un tiek pieskatīti mājās. 2017. gadā šo izmaksu kopsummu veidoja 341 432 EUR, no tiem 271 606 EUR tika tērēti tieši privāto PII līdzfinansēšanai. Lai būvētu jaunu pašvaldības PII Ozolnieku novadā, pašvaldība plāno ņemt aizņēmumu Valsts kasē un zināms, ka aizņēmuma procentu maksājums gadā būs mazāks kā šobrīd nepieciešamais finansējums, uzturot privātās iestādes, līdz ar to nav plānots ekonomēt uz citu prioritāro nozaru attīstību. Vēršam uzmanību, ka pašvaldības prioritāšu sarakstā ir arī ceļu infrastruktūras sakārtošana, un pakāpeniski ik gadu tiek veikti gan lauku ceļu sakārtošanas darbi, gan uzlabots ielu segums ciemu centros (Publicēts: 14.03.2018.).
Dome
Jautā:
Oskars Tautietis
13.03.2018
Labdien! Šodien Latvijas Avīzē izlasīju, ka Smiltenes pusē cilvēki tiek informēti par Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma prasībām un ko tas nozīmē ūdens apgādes sistēmas lietotājiem, tostarp - privātmāju īpasniekiem. Likums nosaka, ka "Ja pakalpojumu lietotāja ūdenssaimniecības sistēmā nav izbūvēts komercuzskaites mēraparāta mezgls, pakalpojumu lietotājs nodrošina tā izbūvi komercuzskaites mēraparāta uzstādīšanai ne vēlāk kā četru gadu laikā pēc šā likuma spēkā stāšanās dienas." Likums stājies spēkā 01.01.2016. Tātad līdz brīdim, kad pie privātmājām ir jābūt izbūvētam komercuzskaites mēraparāta mezglam, ir palikuši nepilni divi gadi. Lūdzu informējiet par to: 1) vai Ozolnieku novadā tiks rīkoti informatīvie semināri, vai ir plānota iedzīvotāju informēšana ar novada laikraksta palīdzību? 2) Kādas darbības būtu jāveic privātmāju īpašniekiem? 3) Vai Ozolniekos ar likuma normas izpildi saistītās aktivitātes jau ir uzsāktas? Ar cieņu, Oskars Tautietis
Atbild:
Ozolnieku novada dome
Labdien! SIA "Ozolnieku KSDU" informē, ka saskaņā ar 2016. gada 1. janvāra grozījumiem Ūdenssaimniecības pakalpojuma likumā, kas nosaka komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvi piederības robežā vai - normatīvajos aktos noteiktos gadījumos - ārpus piederības robežas, SIA "Ozolnieku KSDU" norāda, ka pakalpojumu ņēmējiem, kuri līdz 2016. gadam nav uzstādījuši komercuzskaites mēraparātu ir jāveic komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūve līdz 2020. gadam. Pakalpojumu ņēmējiem, kuri savos īpašumos ir uzstādījuši komercuzskaies mēraparātu, šīs darbības nav jāveic. Plānots, ka SIA "Ozolnieku KSDU" atsevišķi sazināsies ar attiecīgajiem pakalpojumu ņēmējiem, kuriem tas ir aktuāli un sniegs precīzu informāciju par to kādas turpmākās darbības ir jāveic. Informatīvs paziņojums tiks publicēts arī izdevumā "Ozolnieku Avīze" (Publicēts: 19.03.2018.).
Dome
Jautā:
Andris
12.03.2018
Labdien! Bieži vien pamanu dažādus pārākumus (piemēram, alkohola lietošana uz ielas sabiedriskā vietā, suņu izkārnījumu nesavākšana, āra vingrošanas rīku bojāšana u.tml.) Ozolnieku teritorijā vakara stundās un brīvdienās. Zvanot uz pašvaldības policijas norādīto telefona numuru, kāda sieviete atbild, ka dežūras nav un neviens policists nedosies uz vietu, kur fiksēts kāds pārkāpums. Ļoti nepatīkami, jo reāli pārkāpējiem ir brīvas rokas ārpus darba laika - dari, ko gribi, policisti jau atpūšas. Tā kā uz policijas telefonu atbild, kas neko citu kā tikai pateikt, ka policisti nav pieejami, nevar (vismaz ieteiktu tad, kā rīkoties, lai pārkāpumu apturētu), tad vēlos šeit uzdot jautājumu, kā rīkoties, ja vakarā vai brīvdienās ieraugu kāda pārkāpumu, par ko soda administratīvi un kas ir pašvaldības policijas kompetencē?
Atbild:
Ozolnieku novada dome
Labdien! Informējam, ka Ozolnieku novada Pašvaldības policijas iecirkņa tālruņa numuru ir piesaistīts darbinieku dežūrgrafikam, līdz ar to nav iespējams precīzi noteikt diennakts stundas, kad tas ir aktīvs, jo dežūrgrafiks policijas darba specifikas dēļ nav publiskojams. Iedzīvotāji šo numuru aicināti lietot kā prioritāru, lai sazvanītu Pašvaldības policiju darba laikā un dežūru laikā, bet, ja, zvanot iecirkņa numurs nav sasniedzams, tad, pamanot pārkāpumus Ozolnieku novada teritorijā, noteikti jāzvana uz Valsts policijas numuru 110 (Publicēts: 13.03.2018.).
Dome
Jautā:
Branku iedzivotājs
12.03.2018
Labdien. Gar Iecavas upes krastu Brankās ir saliktas atzīmes ik pēc 100 metriem. Vai plānotas kādas meliorācijas darbības. Zemes īpašniekiem nav informācijas par šādām aktivitātēm. Paldies
Atbild:
Ozolnieku novada dome
Labdien! Informējam, ka Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” šobrīd izstrādā tehnisko projektu Iecavas upes ūdensnotekas atjaunošanai un veiktās atzīmes ir piketa mietiņi, kas tiek izvietoti ik pēc 100 m un ir nepieciešami upes šķērsprofilu mērīšanai, lai projektā varētu izrēķināt nepieciešamos gultnes tīrīšanas darbu apjomus. Projekta izstrādātāji lūdz iedzīvotājus mietiņus neaiztikt un saglabāt izvietotajās vietās (Publicēts: 12.03.2018.).
Dome
Jautā:
apgaismojums
12.03.2018
Labdien! Kāpēc Āne no piektdienas 9.03.18 nedeg ceļa apgaismojums un kas par to Ānes c. atbildīgais?
Atbild:
Ozolnieku novada dome
Labdien! Informējam, ka ielu apgaismojums nedarbojās tehniska iemesla dēļ, ko izdevās novērst pirmdien (12.03.2018.) un šobrīd apgaismojumam ir jādarbojas (Publicēts: 14.03.2018.).
Dome
Jautā:
Atis Putniņš
09.03.2018
Vēlētos izteikt “pateicību” Ozolnieku novada domei un Ozolnieku novada domes Izglītības, kultūras un sporta daļas Izglītības nodaļas vadītājas p.i., par 08.02.2018. lēmumu Nr.7 “Iekšējie noteikumi “Ozolnieku novada izglītojamo apbalvošana””. Šis lēmums nešaubīgi “veicinās Ozolnieku novada skolēnu piederības sajūtu novadam, motivētu un kvalitatīvu mācīšanos un mērķtiecīgu izaugsmi, novērtējot skolēnu sasniegumus vispārējā un profesionālās ievirzes izglītībā, akcentējot mācību un radošas darbības, līdzdalību, lojalitāti un līderību demonstrējošas iniciatīvas nozīmīgumu”, kā arī ir lielisks piemērs, ka “mainīt spēles noteikumus spēles laikā” ir pieņemama lieta un tas noteikti viņiem noderēs turpmākajās dzīves gaitās.
Atbild:
Ozolnieku novada dome
Labdien! Jūsu komentārs ir nosūtīts atbildīgajiem speciālistiem (Publicēts: 14.03.2018.).
Dome
Jautā:
Jānis
09.03.2018
Labdien! Vai ir jau progress Ozolnieku PP dokumentācijas kārtošanā un transporta kontroles vienības noformēšanā? Būtu ļoti labi, ja kāds Saules 9 mājas iedzīvotājiem atgādinātu 326. ceļa zīmes nozīmi un tiem retajiem, kas izmanto viņiem paredzēto un uzbūvēto stāvvietu - pamācītu kā iebraut tajā, lai trešdaļa auto nepaliek uz ielas. Iespējams, var sākt ar brīdinoši-audzinošo darbu kāpļu telpu informācijas stendos, jo, ja nemaldos, šajā ēkā dzīvoja arī kādsa no PP darbiniekiem. Arī citās vietās reizi pa reizei šoferiem aizmirstās CSN un daži pat uz aizrādījumu atbild, ka liek kā vēlas, jo nav jau kas disciplinē.
Atbild:
Ozolnieku novada dome
Labdien! Informējam, ka turpmāk Ozolnieku novada Pašvaldības policija aktīvi kontrolēs arī autotransporta stāvēšanas noteikumu ievērošanu, jo Pašvaldības policija šonedēļ ir saņēmusi nepieciešamās veidlapas, lai uzsāktu autotransporta stāvēšanas noteikumu kontroli Ozolnieku novada teritorijā (Publicēts: 19.03.2018.).
Dome
Jautā:
Foto
06.03.2018
Labdien! Vai izglītības iestādēs pirms bērnu fotogrāfiju publicēšanas portālos nav jāprasa bērnu vēcāku atļauja? Vai tas nav datu aizsardzības pārkāpums?
Atbild:
Ozolnieku novada dome
Labdien! Informējam, ka mājas lapā un sociālajos tīklos publicētā informācija tiek saskaņota ar iestāžu vadītājiem, kuri ir atbildīgi, lai katras izglītības iestādes iekšējo normatīvo dokumentu ietvaros tiek saskaņota bērnu fotogrāfiju izmantošana (Publicēts: 09.03.2018.).
Dome
Jautā:
Aivars
05.03.2018
2018. gada 14. februārī sociālajos portālos un Ozolnieku mājas lapā tika publicēts, ka Jelgavas prokuratūrā ir iesniegts lūgums izvērtēt Pētera Veļecka darbību, pildot Ozolnieku novada domes priekšsēdētāja pienākumus. Ziņu portāls Zemgales ziņas pārpublicēja ziņu ar piebildi, ka līdz 15.februāra darbdienas beigām Liepiņa iesniegumu prokuratūra nebija saņēmusi. Vai būtu iespējams informēt Ozolnieku iedzīvotājus par to, vai iesniegums tika iesniegts, vai tas tika pieņemts izskatīšanai un kāda ir Jelgavas prokuratūras atbilde, ja tāda ir saņemta.
Atbild:
Ozolnieku novada dome
Labdien! Informējam, ka Jelgavas prokuratūra ir saņēmusi Ozolnieku novada domes priekšsēdētāja D.Liepiņa iesniegumu ar lūgumu veikt pārbaudi par Pētera Veļecka veiktajām darbībām, noskaidrojot vai viņa rīcībā nav saskatāms noziedzīga nodarījuma sastāvs, kā arī noteikt citu SIA “Ozolnieku KSDU” darbinieku atbildību Audita ziņojumā minēto iespējamo pārkāpumu veikšanā un 2018. gada 16. februārī pārsūtījusi Zemgales reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas biroja Organizētās noziedzības un noziegumu ekonomikas jomā apkarošanas nodaļai, kas ir uzsākusi resorisko pārbaudi (Publicēts: 06.03.2018.).
Dome
Jautā:
Zolmanis
04.03.2018
Paldies par publicētajiem zolītes rezultātiem. Bet - vai nu es nemāku rēķināt, vai aŗī kaut ko līdz galam nesaprotu. Kā 6.vietai var būt 20punkti, bet tālāk seko 7.vieta ar 22punktiem, 8.vieta ar 21punktu utt.. Izskatās, ka kopvērtējumā tomēr nav izņemta ārā sliktākā kārta. Vai to būtu iespējams salabot? Un tīri no cilvēciskā viedokļa vai Exceli pirms pārveidot par pdf varētu sasortēt pēc vietām? Paldies un uz tikšanos nākamajos zoles mačos.
Atbild:
Ozolnieku novada dome
Labdien! Informējam, ka mājas lapā ir ievietota precizētā “Zolītes turnīra 2018” rezultātu tabula: http://www.ozolnieki.lv/aktualitates/25-aktualitates-sporta/6785-zolites-turnira-2018-rezultatu-kopsavilkums(Publicēts: 6.03.2018.).
Dome
Jautā:
Baiba
28.02.2018
Labdien! 6.februārī publicējāt informāciju par iespēju interesēties par jaunsargu kustību Ozolniekos pie Oskara Karla, t.26165811. Diemžēl šis numurs neatbild vispār vai atsūta SMS, ka esot dikti aizņemts, protams arī nepūlas vēlāk atzvanīt. Vārdu sakot, mēneša laikā šo cilvēku nav izdevies sazvanīt. Ludzu sniedziet kādu informāciju, kāda tur situācija ar tiem jaunsargiem Ozolniekos.
Atbild:
Ozolnieku novada dome
Labdien! Informējam, ka organizatoriskie jautājumi ir atrisināti un plānots, ka 7. martā jaunsardze uzsāks savas aktivitātes. Papildus informējam, ka kontakttālrunis ir korekts un tas ir paredzēts saziņai ar atbildīgo personu (Publicēts: 01.03.2018.).
1 - 20 / 1552 Nākamā lapa
 
     

Pieteikšanās

Lietotāja vārds
Parole
Pieslēgties

Satura meklēšana

marts, 2018
Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
24
Visi notikumi

Uzņēmumu meklētājs