Kur Jūsuprāt Ozolnieku novadā ir nepieciešams uzstādīt papildu video novērošanas kameras?

Domes sēdes darba kārtība

  A- A A+ Drukāt lapu  
 

    Ozolnieku novada domes
 sēde notiks
2017.gada 14. septembrī plkst.17.00
Stadiona ielā 10, Ozolniekos


Darba kārtība:

1. Par Ozolnieku Sporta centra direktora apstiprināšanu amatā (D.Liepiņš).

2. Informācija par Valsts jaunatnes programmas projektu Ozolnieku novada Jauniešu domes atjaunošanai (D.Mauliņa).

3. Par telpu nomas līguma pagarināšanu Salgales MMS vajadzībām (J.Vilciņa).

4. Par Valsts budžeta mērķdotācijas ekonomijas sadali (E.Juste).

5. Par grozījumiem Ozolnieku novada pašvaldības 2017.gada štatu sarakstā (E.Juste).

6. Par Ozolnieku novada Sporta profesionālās ievirzes izglītības iestādes izveidošanu (E.Juste).

7. Par grozījumiem Ozolnieku novada domes saistošajos noteikumos Nr.6/2013 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ozolnieku novadā" (J.Vilciņa).

8. Par grozījumiem SAC "Zemgale" nolikumā (Z.Izkalna).

9. Par zvērināta revidenta uzaicināšanu (L.Upeniece).

10. Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz nekustamo īpašumu Pavasara iela 14, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads (J.Vilciņa).

11. Grozījumi Ozolnieku novada pašvaldības administrācijas, struktūrvienību un iestāžu darba kārtības noteikumos (I.Grundmane).

12. Par dzīvokļa Nr. 18 daudzdzīvokļu mājā Spartaka ielā 13, Brankās, Cenu pagastā, Ozolnieku novadā, nodošanu atsavināšanai (I.Malahovska).

13. Par nekustama īpašuma „Pantiņi", Salgales pagastā, Ozolnieku novadā, nodošanu atsavināšanai (I.Malahovska).

14. Par dzīvokļa Nr. 64 daudzdzīvokļu mājā Celtnieku ielā 2, Ānē, Cenu pagastā, Ozolnieku novadā, nodošanu atsavināšanai (I.Malahovska).

15. Par dzīvokļa Nr. 1 daudzdzīvokļu mājā „Aizupes 4", Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā, nodošanu atsavināšanai (I.Malahovska).

16. Par zemes īpašuma Celtnieku ielā 10, Āne, Cenu pagastā, Ozolnieku novadā, iznomāšanu (I.Malahovska).

17. Par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesību nodošanu (I.Malahovska).

Iesniegumi.

18. Maijas Šmites iesnieguma izskatīšana – par atbrīvošanu no Administratīvās komisijas locekļa pienākumu pildīšanas (J.Vilciņa).

19. VAS "Latvijas valsts ceļi" iesnieguma izskatīšana – par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5444 003 0246 sadalīšanu (A.Plotņikova).

Domes priekšsēdētājs                                                                                                                                   D.Liepiņš

 

 

 

 

 
     

Pieteikšanās

Lietotāja vārds
Parole
Pieslēgties

Meklēšana

septembris, 2017
Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
26
Visi notikumi

Uzņēmumu meklētājs

Laika prognoze