Vai Jūs piedalāties Ozolnieku novada 8. spartakiādes pasākumos?

Domes sēdes darba kārtība

  A- A A+ Drukāt lapu  
 

 

 

Ozolnieku novada domes
 sēde notiks
2017.gada 21. februārī plkst.17.00
Stadiona ielā 10, Ozolniekos


Darba kārtība:

 

1. Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par administrācijas darbu (J.Počs).

2. Par Ozolnieku novada pašvaldības pamatbudžeta un speciālā budžeta izpildi 2016.gadā (L.Upeniece).

3. Saistošie noteikumi Nr.2/2017 „Par Ozolnieku novada pašvaldības budžetu 2017.gadam" (J.Počs).

4. Bāriņtiesas priekšsēdētāja apstiprināšana amatā (J.Vilciņa).

5. Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka apstiprināšana amatā (J.Vilciņa).

6. Salgales pamatskolas nolikuma apstiprināšana (J.Vilciņa).

7. Par pašvaldības 2017.gada 1.pusgada audita plāna apstiprināšanu (J.Markota).

8. Par Ozolnieku novada pašvaldības štatu saraksta grozījumiem (J.Počs).

9. Par Ozolnieku Sporta centra izcenojumu apstiprināšanu (G.Rozītis).

10. Par dzīvokļa Jelgavas ielā 30-5, Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā, nodošanu atsavināšanai (I.Malahovska).

11. Par dzīvokļa Spartaka iela 14-13, Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā, nodošanu atsavināšanai (I.Malahovska).

12. Par katlu mājas nodošanu nomā (J.Počs).

13. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu (J.Počs).

14. Par zemes gabalu Tilta iela 3, Cena, Cenu pagasts, Ozolnieku novads (A.Plotņikova).

 

Iesniegumi.

15. SIA "G.R.B. Investīcijas" iesnieguma izskatīšana - par nekustama īpašuma Viktorijas iela 34, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, nodošanu atsavināšanai (A.Plotņikova).

16. SIA "G.R.B. Investīcijas" iesnieguma izskatīšana - par nekustama īpašuma Viktorijas iela 36, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, nodošanu atsavināšanai A.Plotņikova).

17. SIA "G.R.B. Investīcijas" iesnieguma izskatīšana - par nekustama īpašuma Viktorijas iela 32, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, atsavināšanu A.Plotņikova).

18. SIA „Jelgavas ūdens" iesnieguma izskatīšana – par pilnvarojumu sniegt sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus (P.Veļeckis).

19. SIA „LLKC" iesnieguma izskatīšana – par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi (J.Vilciņa).

20. SIA „G.R.B.Investīcijas" iesnieguma izskatīšana - par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi (J.Vilciņa).

21. SIA „Prima Pick" un V iesniegumu izskatīšana – par zemes nomas pārjaunojumu un apakšnomu(J.Vilciņa).

22. M iesnieguma izskatīšana - par pašvaldības pabalsta piešķiršanu (J.Vilciņa).

23. Jelgavas Amatu vidusskolas iesnieguma izskatīšana – par finansējumu stipendijām (J.Počs).

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                                                                       P.Veļeckis

 

 

 
     

Pieteikšanās

Lietotāja vārds
Parole
Pieslēgties

Meklēšana

februāris, 2017
Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
28
Visi notikumi

Uzņēmumu meklētājs

Laika prognoze