Kuru no minētajiem sporta veidiem vajadzētu iekļaut profesionālās ievirzes izglītības iestādes (Ozolnieku sporta skolas) programmu sarakstā (veidojot jaunas audzēkņu grupas)?

Domes sēdes darba kārtība

  A- A A+ Drukāt lapu  
 

    Ozolnieku novada domes
 sēde notiks
2017.gada 9. novembrī plkst.17.00
Stadiona ielā 10, Ozolniekos


Darba kārtība:

1. Par Ozolnieku Tautas nama direktora iecelšana amatā (E.Juste).

2. Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.5/2017 "Par licencētajām zemūdens medībām Lielupē" (A.Ozoliņš).

3. Konkursa „Ozolnieku novada Gada cilvēks" nolikuma apstiprināšana (E.Kairiša).

4. Par pakalpojuma līguma slēgšanu ar SIA "Ozolnieku KSDU"(D.Liepiņš).

5. Par Ozolnieku novada bāriņtiesas locekļa atbrīvošanu no amata (R.Skruļa).

6. Grozījumi 2014.gada 14.oktobra Ozolnieku novada domes saistošajos noteikumos Nr.8/2014 "Ozolnieku novada pašvaldības pabalsti" (D.Liepiņš).

7. SAC „Zemgale" uzturēšanās maksas apstiprināšana (Z.Izkalne).

8. Grozījumi noteikumos "Ozolnieku novada pirmsskolas pedagoģisko darbinieku mēnešalgas noteikšanas un darba slodžu sadales kārtība" (E.Juste).

9. Par Ozolnieku novada domes pārstāvja iekļaušanu pirmsskolas izglītības iestādes "Pūcīte" padomes sastāvā (E.Juste).

10. Par Ozolnieku novada domes pārstāvja iekļaušanu pirmsskolas izglītības iestādes "Bitīte" padomes sastāvā (E.Juste).

11. Par grozījumiem Izglītības, kultūras un sporta daļas struktūrā (E.Juste).

12. Par Ozolnieku novada autoceļu uzturēšanas klasēm 2017./2018.gada ziemas sezonā (G.Žeivots).

13. Par pilnvarojumu Ozolnieku novada pašvaldības policijai (D.Liepiņš).

14. Ozolnieku novada pašvaldības mājokļu politikas vadlīnijas 2018.-2023.gadam (I.Malahovska).

15. Par finansējumu dalībai biedrībā Zemgales reģionālajā enerģētikas aģentūrā (D.Liepiņš).

Iesniegumi.
16. D. iesnieguma izskatīšana - par nekustama īpašuma Priežu iela 3, Dalbe, Cenu pagasts, nodošanu atsavināšanai (A.Plotņikova).

17. SIA "Reģionālie projekti" iesnieguma izskatīšana - par zemes vienības „Veclieknas", Cenu pagasts, lokālplānojuma redakcijas un vides pārskata projekta nodošanu sabiedriskajai apspriešanai (A.Račinskis).

18. N. iesnieguma izskatīšana par dzīvokļa Spartaka ielā 4-6, Brankās kopīpašuma domājamās daļas pirkšanu vai pārdošanu.

19. I. atsavināšanas ierosinājums par dzīvokļa Nr. 4 „Lielupes", Garozā, Salgales pagastā, Ozolnieku novadā.

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                                                       D.Liepiņš

 

 

 

 
     

Pieteikšanās

Lietotāja vārds
Parole
Pieslēgties

Meklēšana

novembris, 2017
Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
18
Visi notikumi

Uzņēmumu meklētājs

Laika prognoze