Aptauja

Pašlaik nav aktīvu aptauju!

Domes sēdes darba kārtība

  A- A A+ Drukāt lapu  
 

    Ozolnieku novada domes
 sēde notiks
2018. gada 15. martā plkst. 17.00
Stadiona ielā 10, Ozolniekos


Darba kārtība:

1. Ozolnieku novada izglītības iestāžu izdevumu tāmju apstiprināšana savstarpējiem norēķiniem (L.Upeniece).

2. Par Ozolnieku novada pašvaldības izglītības iestāžu vidējām izmaksām un pašvaldības atbalstu vienam izglītojamajam pirmsskolas izglītības programmā 2018.gadā (L.Upeniece).

3. Par grozījumiem Ozolnieku novada domes 2016.gada 12.aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 4/2016 „Par pirmsskolas izglītības nodrošināšanu Ozolnieku novadā" (J.Vilciņa).

4. Par Grozījumiem Ozolnieku novada domes 2013.gada 09.jūlija saistošajos noteikumos Nr.6/2013 "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ozolnieku novadā" (J.Vilciņa).

5. Par izmaiņām Dzīvokļu komisijas sastāvā (J.Vilciņa).

6. Par Ozolnieku novada pašvaldības galvojumu projekta "Centrālās siltumapgādes pārvaldes un sadales sistēmas rekonstrukcija Ozolniekos" finansējumam (L.Upeniece).

7. Par dalību lauku partnerības „Lielupe" izsludinātajā projektu konkursā (A.Pošeika).

8. Par dalību Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu projektā (A.Pošeika).

9. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Celtnieku ielā 7, Ānē, Cenu pagastā, Ozolnieku novadā, pārvaldīšanas tiesību nodošanu (I.Malahovska).

10. Par dzīvokļa Nr. 9 daudzdzīvokļu mājā Spartaka ielā 9, Brankās, Cenu pagastā, Ozolnieku novadā, atsavināšanu (I.Malahovska).

11. Par nekustamā īpašuma "GRAUDI", Cenu pagastā, nodošanu atsavināšanai (J.Vilciņa).

12. Par izmaiņām Sociālo jautājumu komitejā.

IESNIEGUMI

13. Iesnieguma izskatīšana – par zemes nomu (J.Vilciņa).

14. Par atteikumu nodot atsavināšanai dzīvokli Spartaka ielā 4-1, Brankās (I.Malahovska).

15. Par atteikumu nodot atsavināšanai nedzīvojamās telpas Celtnieku ielā 12, Ānē (I.Malahovska).

16. Iesnieguma izskatīšana Par atļauju nostiprināt pircēja īpašuma tiesības zemesgrāmatā (I.Malahovska).

17. Iesnieguma izskatīšana Par 2017.gada 26.aprīļa pirkuma līguma Nr.192 pārjaunojumu (I.Malahovska).

18. Iesnieguma izskatīšana – par NĪN atvieglojumu piešķiršanu SIA „Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs" (J.Vilciņa).

19. Iesnieguma izskatīšana – par NĪN atvieglojumu piešķiršanu SIA "G.R.B. Investīcijas" (J.Vilciņa).

 

Domes priekšsēdētājs Dainis Liepiņš

 

 
     

Pieteikšanās

Lietotāja vārds
Parole
Pieslēgties

Satura meklēšana

marts, 2018
Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
20
Visi notikumi

Uzņēmumu meklētājs