Aptauja

Pašlaik nav aktīvu aptauju!

Domes sēdes darba kārtība

  A- A A+ Drukāt lapu  
 

    Ozolnieku novada domes
 sēde notiks
2018. gada 21. jūnijā plkst. 17.00
Stadiona ielā 10, Ozolniekos


Darba kārtība:

 

1. Pašvaldības izpilddirektora A.Židkova pārskats par administrācijas darbu.

2. Ozolnieku novada domes 2017.gada publiskā pārskata apstiprināšana (D.Liepiņš).

3. Saistošie noteikumi Nr.7/2018 "Ozolnieku novada teritorijas uzturēšana un kopšana"(J.Vilciņa).

4. Saistošie noteikumi Nr.11/2018 "Ozolnieku novada sabiedriskās kārtības noteikumi"(J.Vilciņa).

5. Par grozījumiem Ozolnieku novada pašvaldības 2018.gada štatu sarakstā (A.Židkovs).

6. Ozolnieku novada Dzimtsarakstu nodaļas nolikuma apstiprināšana (L.Gasparoviča).

7. Par telpu nomas līguma pagarināšanu Salgales MMS vajadzībām (A.Židkovs).

8. Par grozījumiem SIA "Ozolnieku KSDU" deleģēšanas līgumā par pakalpojumu sniegšanu Ānes un Teteles ciemos (A.Židkovs).

9. Par Ozolnieku novada attīstības programmas 2019. – 2025.gadam izstrādi (I.Baumane).

10. Par Ozolnieku novada Energoplāna apstiprināšanu (I.Baumane).

11. Par ELFLA līdzfinansētu lauku ceļu izbūvi (A. Pošeika)

12. Par Ozolnieku skeitparku (S.Krūmiņa).

13. Par izmaiņām pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāvā (J.Vilciņa).

14. Par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesību nodošanu SIA „Āne EP" (I.Malahovska).

15. Par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesību nodošanu SIA „Ozolnieku KSDU" (I.Malahovska).

16. Par rīcību ar daudzdzīvokļu dzīvojamām mājam funkcionāli nepieciešamiem zemes gabaliem (I.Malahovska).

17. Par būvvaldes atzinumu daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai "Viduči", Jaunpēterniekos, Cenu pagastā (I.Malahovska).

18. Par būves domājamo daļu atsavināšanu zemes īpašniekam "Lejas-Bēnūži", Cenu pagastā (I.Malahovska).

19. Par ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu, Ozolnieku novada Cenu pagasta Raubēnu ciemā, nodošanu SIA "Ozolnieku KSDU" (A.Židkovs).

20. Par projekta pieteikumu „Ozolnieku novada bērnu un jauniešu vasaras nometnēm" konkursa rezultātiem (A.Jaks).

Iesniegumi.

21. Par dzīvojamo telpu maiņu speciālistam (I.Malahovska).

22. Par nekustamā īpašuma "Vilciņi", Cenu pagastā, Ozolnieku novadā, atsavināšanu (A.Plotņikova).

23. Par dzīvokļa Nr. 7 daudzdzīvokļu mājā „Strauti", Cenu pagastā, atsavināšanu (I.Malahovska).

24. Par dzīvokļa Nr. 4 daudzdzīvokļu mājā „Dzelmītes", Jaunpēterniekos, Cenu pagastā, atsavināšanu (I.Malahovska).

25. Par dzīvokļa Spartaka iela 12-4, Brankas, nodošanu atsavināšanai (I.Malahovska).

26. Par atbalstu Latvijas politiski represēto salidojumam (J.Vilciņa).

27. Par zemes vienības Saules iela 11, Ozolniekos, nodošanu atsavināšanai (A.Plotņikova).

 

Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs                                                                               D.Liepiņš

 

 

 

 

 
     

Pieteikšanās

Lietotāja vārds
Parole
Pieslēgties

Satura meklēšana

jūnijs, 2018
Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
20
Visi notikumi

Uzņēmumu meklētājs