Kura pagasta īpašumu un saimnieku šogad pieteiksiet nominācijai "Gada saimnieks savā sētā"? (anketu jāaizpilda līdz 1. jūlijam)

Domes sēdes darba kārtība

  A- A A+ Drukāt lapu  
 

  Ozolnieku novada domes
 sēde notiks
2017.gada 16. maijā plkst.17.00
Stadiona ielā 10, Ozolniekos


Darba kārtība:

 

1. Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par administrācijas darbu (J.Počs).

2. Ozolnieku novada domes 2016.gada publiskā pārskata apstiprināšana (E.Kairiša).

3. Grozījumi domes 2017.gada 17.janvārā lēmumā Nr.4 "Par Ozolnieku novada pašvaldības izglītības iestāžu vidējām izmaksām un pašvaldības atbalstu vienam izglītojamajam pirmsskolas izglītības programmā 2017.gadā" (J.Vilciņa).

4. Grozījumi Ozolnieku novada domes 2016.gada 12.aprīļa saistošo noteikumu Nr. 4/2016 „Par pirmsskolas izglītības nodrošināšanu Ozolnieku novadā" 28.punktā (J.Vilciņa).

5. Par precizējumiem saistošajos noteikumos Nr.3/2017 "Par pašvaldības atbalstu energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās" (J.Vilciņa)

6. Bērnu un jauniešu interešu izglītības programmu īstenošanas un finansējuma sadales kārtības nolikums (L.Šmite).

7. Bāriņtiesas ētikas kodeksa apstiprināšana (J.Vilciņa).

8. Par ilgtermiņa aizņēmumu (L.Upeniece).

9. Par Ozolnieku novada bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu konkursa rezultātiem (S.Tuherma).

10. Par pārvaldes uzdevumu deleģēšanu SIA „Ozolnieku KSDU".

11. Par dzīvokļa Nr. 21 Saules iela 9, Ozolniekos , Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novada atsavināšanu (I.Malahovska).

12. Par dzīvokļa Nr. 8 Iecavas iela 9, Garoza , Salgales pagastā, Ozolnieku novada atsavināšanu (I.Malahovska).

13. Par pašvaldības līdzfinansējumu LVAF projektam „Šķiro liels un mazs" (A.Pošeika).

14. Par priekšfinansējuma nodrošināšanu projekta „Slimību profilakses un veselības veicināšanas pasākumi Ozolnieku novadā" īstenošanai (A.Pošeika).

Iesniegumi

15. D iesnieguma izskatīšana - par nekustama īpašuma Viktorijas iela 32, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, atsavināšanu (A.Plotņikova).

16. D iesnieguma izskatīšana - par nekustama īpašuma Viktorijas iela 34, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, atsavināšanu (A.Plotņikova).

17. M iesnieguma izskatīšana - par nekustama īpašuma Viktorijas iela 36, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, atsavināšanu (A.Plotņikova).

18. L iesnieguma izskatīšana - par nekustama īpašuma Viktorijas iela 38, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, atsavināšanu (A.Plotņikova).

19. SIA "LODE" iesnieguma izskatīšana - par bieži satopamo derīgo izrakteņu ieguves izsniegšanu (A.Plotņikova).

20. VSIA "LVĢMC" iesnieguma izskatīšana - zemes vienības daļas iznomāšanu (A.Plotņikova).

21. Dzīvojamās mājas Rīgas iela 19, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, dzīvokļu īpašnieku iesnieguma izskatīšana - par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības (A.Plotņikova).

22. SIA "ATAGO" iesnieguma izskatīšana - par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu (A.Plotņikova).

23. SIA „Prima Pick" iesnieguma izskatīšana – par būves īpašumu "Ezerkrasti un zemes nomu (J.Vilciņa).

24. Par atbalstu politiski represēto personu salidojumam (J.Vilciņa).

                                                                                                                        
                                                                                                               Domes priekšsēdētājs P.Veļeckis

 

 

 
     

Pieteikšanās

Lietotāja vārds
Parole
Pieslēgties

Meklēšana

maijs, 2017
Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
30
Visi notikumi

Uzņēmumu meklētājs

Laika prognoze