Domes sēžu protokoli

Domes sēdes

Datums Nosaukums Faili
2021-01-11 Janvāra ārkārtas domes sēde
2021-01-13 Janvāra ārkārtas domes sēde
2021-01-28 Janvāra domes sēde
2021-02-04 Februāra ārkārtas domes sēde
2021-02-25 Februāra domes sēde
2021-03-04 Marta ārkārtas domes sēde
2021-03-25 Marta domes sēde
2021-03-30 Marta ārkārtas domes sēde
2021-04-12 Aprīļa ārkārtas domes sēde