Domes sēžu protokoli

Domes sēdes

Datums Nosaukums Faili
2020-01-09 Janvāra ārkārtas domes sēde
2020-01-23 Janvāra domes sēde
2020-02-28 Februāra atkārtotā sēde
2020-02-28 Februāra ārkārtas domes sēde
2020-03-12 Marta ārkārtas domes sēde