Domes sēžu protokoli

Domes sēdes

Datums Nosaukums Faili
2019-01-24 Janvāra domes sēde
2019-01-02 Atkārtota domes sēde
2019-02-21 Februāra domes sēde
2019-03-21 Marta domes sēde
2019-04-18 Aprīļa domes sēde
2019-05-30 Maija domes sēde
2019-06-20 Jūnija domes sēde
2019-07-18 Jūlija domes sēde
2019-08-01 Augusta ārkārtas domes sēde
2019-08-15 Augusta domes sēde
2019-09-26 Septembra domes sēde
2019-10-17 Oktobra domes sēde
2019-11-21 Novembra domes sēde