Domes sēžu protokoli

Domes sēdes

Datums Nosaukums Faili
2020-01-09 Janvāra ārkārtas domes sēde