Domes sēžu protokoli

Domes sēdes

Datums Nosaukums Faili
2019-01-24 Janvāra domes sēde
2019-01-02 Atkārtota domes sēde