Kura pagasta īpašumu un saimnieku šogad pieteiksiet nominācijai "Gada saimnieks savā sētā"? (anketu jāaizpilda līdz 1. jūlijam)

Ozolnieku novada komisijas

  A- A A+ Drukāt lapu  
 

 

Ozolnieku novada domes iepirkumu un izsoles komisija
(apstiprināta Ozolnieku novada domes 13.08.2013.sēdē, protokols Nr.)

ZANDA OŠA - komisijas priekšsēdētāja, pašvaldības administrācijas juriste

KOMISIJAS LOCEKĻI:

EVA SEGLIŅA - komisijas sekretāre, Salgales pagasta pārvaldes vadītāja; 

ILGVARS LECIS - domes deputāts;

RUSLANS VROBĻEVSKIS - domes deputāts;

ĢIRTS NEIJA - domes deputāts.

Iepirkumu komisija nodrošina iepirkumu procedūras dokumentu izstrādāšanu, protokolē iepirkuma procesa gaitu un ir atbildīga par iepirkuma procedūras norisi. Iepirkuma komisija atlasa kandidātus un vērtē pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus. Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs organizē un vada komisijas darbu.
Izsoles komisija nodrošina pašvaldības rīkotās izsoles dokumentu izstrādāšanu, protokolē izsoles procesa gaitu un ir atbildīga par izsoles procedūras norisi. Izsoles komisija atlasa kandidātus un vērtē izsoles pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus. Izsoles komisijas priekšsēdētājs organizē un vada komisijas darbu.

Vēlēšanu komisija

IVETA STRĒLNIECE - komisijas priekšsēdētāja, Ozolnieku novada pašvaldības Bāriņtiesas priekšsēdētāja

KOMISIJAS LOCEKĻI:

VALENTĪNA LINDE- komisijas sekretāre, Ozolnieku novada pašvaldības sekretāre

INGA KERUS - Ozolnieku novada pašvaldības Sociālā dienesta lietvede

SANTA OZOLA -Zemgales plānošanas reģiona administrācijas vadītāja

INETA FREIMANE - Jelgavas novada pašvaldības Izglītības pārvaldes metodiķe

IEVA BRIĢE - Ozolnieku novada pašvaldības Sociālā dienesta sociālā pedagoģe

ILONA BUTKUS - Ozolnieku novada pašvaldības Būvvaldes lietvede.

 

Ozolnieku novada domes ceļu fonda apsaimniekošanas komisija 
(apstiprināta Ozolnieku novada domes 13.08.2013.sēdē, protokols Nr.)

JĀNIS VĪGANTS – komisijas priekšsēdētājs, domes deputāts

KOMISIJAS LOCEKĻI:

ILGVARS LECIS – attīstības un tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs;

GUNTIS ROZĪTIS – domes priekšsēdētāja vietnieks;

EVA SEGLIŅA – Salgales pagasta pārvaldes vadītāja;

ANTONS RAMPĀNS – būvvaldes vadītāja vietnieks;

GUNTIS ŽEIVOTS – sekretārs, saimniecības daļas vadītājs. 

Saskaņā ar prognozēto Satiksmes ministrijas autoceļu fonda mērķdotāciju sadalījumu un ikgadējo vienošanos atrap Satiksmes ministriju un Latvijas Pašvaldību Savienību plāno šos līdzekļus novadavajadzībām;
Izstrādā un apstiprina kritērijus fonda līdzekļu sadalīšanai novadā;
Reizi pusgadā publicē novada laikrakstā fonda izlietojumu.  


Ozolnieku novada domes administratīvā komisija

(apstiprināta Ozolnieku novada domes 13.08.2013.sēdē, protokols Nr.)

JANA VILCIŅA - komisijas priekšsēdētāja, novada domes juriste

KOMISIJAS LOCEKĻI:

ARNIS JOMA - novada pašvaldības policijas priekšnieks;

EVA SEGLIŅA - Salgales pagasta pārvaldes vadītāja;

IEVA BRIĢE - novada sociālā dienesta speciāliste;

LARISA VEIPA - Ānes pakalpojumu centra vadītāja;

IVETA STRĒLNIECE - bāriņtiesas priekšsēdētāja

Komisija izskata administratīvo pārkāpumu lietas LR likumdošanas aktos noteiktā kārtībā. Kontrolē administratīvo pārkāpumu lietās pieņemto lēmumu pareizību un savlaicīgu izpildi. Izstrādā un sniedz priekšlikumus juridiskām un fiziskām personām izdarīto administratīvo pārkāpumu cēloņu un to veicinošo apstākļu novēršanai.


Ozolnieku novada pašvaldības ētikas komisija
(apstiprināta Ozolnieku novada sēdē 13.08.2013., protokols Nr.)

JANA VILCIŅA - domes juriste

KOMISIJAS LOCEKĻI:

ANNA LECE – pedagogs;

ANDA SILGAILE - Salgales MMS direktora vietniece

 

Ozolnieku novada domes apbalvojumu komisija
(apstiprināta Ozolnieku novada sēdē 13.08.2013., protokols Nr.)

PĒTERIS VEĻECKIS - komisijas priekšsēdētājs, domes priekšsēdētājs

KOMISIJAS LOCEKĻI:

GUNTIS ROZĪTIS - domes priekšsēdētāja vietnieks

DINA ŠTELMAHERE - Garozas skolas direktore

 

Ozolnieku novada domes pedagoģiski medicīniskā komisija
(apstiprināta Ozolnieku novada sēdē 13.08.2013., protokols Nr.)

MARIKA IZKALNE - komisijas priekšsēdētājs, Teteles pamatskola, logopēde

KOMISIJA LOCEKĻI:

ILVA VANAGA - Jelgavas vakaru maiņu vidusskola, psiholoģe;

ANITA STĀVAUSE - logopēde, Jelgavas 1.internātskolas logopēde, Jelgavas novada logopēdu metodiskās apvienības vadītāja

ILONA EKMANE - Speciālās izglītības skolotāja

 

Deklarētās dzīvesvietas anulēšanas komisija
(apstiprināta Ozolnieku novada sēdē 13.08.2013., protokols Nr.)

ZANDA OŠA - komisijas priekšsēdētāja, pašvaldības administrācijas juriste

KOMISIJA LOCEKĻI:

KASPARS ROZĪTIS - pašvaldības policijas inspektors;

VALENTĪNA LINDE - pašvaldības administrācijas sekretāre


Ozolnieku novada pašvaldības medību koordinācijas komisija
(apstiprināts Ozolnieku novada domes sēdē 09.09.2014., protokols Nr.9)

Jānis Vīgants – komisijas priekšsēdētājs, Ozolnieku novada domes deputāts

KOMISIJAS LOCEKĻI:

Rihards Zandovskis – Zemgales virsmežniecības Jelgavas nodaļas mežzinis;

Vitālijs Grunda – Lauku atbalsta dienesta Zemgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Kontroles un uzraudzības daļas vecākais inspektors;

Zigmārs Zaķis – Latvijas Mednieku asociācijas pārstāvis;

Gints Grīnvalds - Medību kolektīva pārstāvis;

Romāns Ūbelis - Medību kolektīva pārstāvis.
 

 
     

Pieteikšanās

Lietotāja vārds
Parole
Pieslēgties

Meklēšana

maijs, 2017
Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
30
Visi notikumi

Uzņēmumu meklētājs

Laika prognoze