Aptauja

Pašlaik nav aktīvu aptauju!

Ozolnieku novada komisijas

  A- A A+ Drukāt lapu  
 

Vēlēšanu komisija

IVETA STRĒLNIECE - komisijas priekšsēdētāja

KOMISIJAS LOCEKĻI:

VALENTĪNA LINDE- komisijas sekretāre, Ozolnieku novada pašvaldības sekretāre

ANITA BĪBERE - Ozolnieku novada domes sekretāre

SANTA OZOLA -Zemgales plānošanas reģiona administrācijas vadītāja;

ILONA BUTKUS - Ozolnieku novada pašvaldības Būvvaldes lietvede;

ILZE MANGUSA - bāriņtiesas priekšsēdētāja;

JĀNIS RĒDIŅŠ - LLKC programmētājs

Administratīvā komisija
(apstiprināta Ozolnieku novada domes 11.07.2017. sēdē, protokols Nr. 8)

JANA VILCIŅA - komisijas priekšsēdētāja, novada domes juriste

KOMISIJAS LOCEKĻI:

EVA SEGLIŅA - Salgales pagasta pārvaldes vadītāja;

MĀRTIŅŠ PRĪSIS

JURIS ANTONOVS

IEVA BRIĢE - novada sociālā dienesta speciāliste;

ILZE MANGUSA - bāriņtiesas priekšsēdētāja

Komisija izskata administratīvo pārkāpumu lietas LR likumdošanas aktos noteiktā kārtībā. Kontrolē administratīvo pārkāpumu lietās pieņemto lēmumu pareizību un savlaicīgu izpildi. Izstrādā un sniedz priekšlikumus juridiskām un fiziskām personām izdarīto administratīvo pārkāpumu cēloņu un to veicinošo apstākļu novēršanai.

Administratīvo aktu strīdu komisija

DAINIS LIEPIŅŠ - komisijas priekšsēdētājs

KOMISIJA LOCEKĻI:

JANA VILCIŅA - domes juriste

GUNTARS AKMENTIŅŠ - novada domes priekšsēdētāja vietnieks

ANDULIS ŽIDKOVS - pašvaldības izpilddirektors

Pašvaldības iepirkumu un izsoļu komisija

(apstiprināta Ozolnieku novada domes 11.07.2017. sēdē, protokols Nr. 8)

SVETLANA KRŪMIŅA - komisijas priekšsēdētāja

KOMISIJAS LOCEKĻI:

DINA TAURIŅA - Ozolnieku Mūzikas skolas direktore

ZIGMĀRS BABČUKS - Ozolnieku novada domes deputāts

ERVINS VĒVERIS - Ozolnieku novada domes deputāts

LINDA BAUMANE - Ozolnieku novada pašvaldības juriste

Deklarētās dzīves vietas anulēšanas komisija

(apstiprināta Ozolnieku novada sēdē 11.07.2017., protokols Nr. 8)

LINDA BAUMANE - komisijas priekšsēdētāja, Ozolnieku novada pašvaldības juriste

KOMISIJA LOCEKĻI:

IRINA MALAHOVSKA - pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste;

VALENTĪNA LINDE - pašvaldības administrācijas sekretāre

Pedagoģiski medicīniskā komisija

(apstiprināta Ozolnieku novada sēdē 13.08.2013., protokols Nr.)

MARIKA IZKALNE - komisijas priekšsēdētājs, Teteles pamatskola, logopēde

KOMISIJA LOCEKĻI:

ILVA VANAGA - Jelgavas vakaru maiņu vidusskola, psiholoģe;

ANITA STĀVAUSE - logopēde, Jelgavas 1.internātskolas logopēde, Jelgavas novada logopēdu metodiskās apvienības vadītāja

ILONA EKMANE - Speciālās izglītības skolotāja

Lauksaimniecības zemes komisija

(apstiprināts Ozolnieku novada sēdē 17.08.2017., protokols Nr. 17)

ANDULIS ŽIDKOVS - komisijas priekšsēdētājs, pašvaldības izpilddirektors

KOMISIJAS LOCEKĻI:

JANA VILCIŅA - Ozolnieku novada domes juriste;

ANTRA PLOTŅIKOVA - zemes ierīcības inženiere;

EVA SEGLIŅA - Salgales pagasta pārvaldes vadītāja;

ILOBA BUTKUS - būvvaldes lietvede

 

 

 

 

 
     

Pieteikšanās

Lietotāja vārds
Parole
Pieslēgties

Meklēšana

janvāris, 2018
Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
17
Visi notikumi

Uzņēmumu meklētājs

Laika prognoze