Kurai konkursa "Ozolnieku novada Gada cilvēks" nominācijai Jūs pieteiksiet savu kandidātu?

Ozolnieku novada Bāriņtiesa

  A- A A+ Drukāt lapu  
 

Adrese:    Ozolnieku novada dome, 13. kab., Stadiona ielā 10, Ozolniekos, Ozolnieku pagastā,  Ozolnieku  novadā, LV-3018

Tālrunis:   Ozolniekos     63084714, fakss: 63050868
                 Emburgā     63085677, fakss: 63086914

Mobilais tālrunis:    29288473 (priekšsēdētājai)

                               28611570 (priekšsēdētājas vietniecei)

E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.


Bāriņtiesas priekšsēdētāja:                                 Ilze Mangusa         


Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece:                Ieva Spalva


Bāriņtiesas locekļi:                                               Ginta Strade
                                                                             Liene Šmite
                                                                             Ilze Makarova-Makaronoka

                                                                             


Bāriņtiesas sekretāre:                                           Ligita Romānova

 

Ozolnieku novada bāriņtiesas darba laiks:

Pirmdiena          8.00. – 17.00.           
Otrdiena           8.00. – 17.00.       
Trešdiena          8.00. – 17.00.       
Ceturtdiena       9.00. – 19.00. 

Pusdienas pārtraukums 13.00. - 13.45.

Piektdiena            8.00. – 14.00.
   
Bāriņtiesas priekšsēdētāja apmeklētājus pieņem:

Pirmdienā                 8.00. – 13.00.        14.00. – 17.00.   
Ceturtdienā              9.00. – 12.00.          14.00. – 19.00.

 

UZMANĪBU!

BĀRIŅTIESAS SĒDES LAIKĀ APMEKLĒTĀJUS NEPIEŅEM!

Bāriņtiesas vispārīgie pienākumi:

 • aizstāvēt bērna vai aizgādnībā esošas personas personiskās un mantiskās intereses un tiesības;- izskatīt iesniegumus un sūdzības, to skaitā iesniegumus un sūdzības par vecāku, aizbildņa, aizgādņa vai audžuģimenes rīcību;
 • piedalīties lietas izskatīšanā tiesā un sniegt atzinumu, ja likums nosaka vai tiesa atzīst bāriņtiesas piedalīšanos lietas izskatīšanā par nepieciešamu;
 • sadarboties ar citām bāriņtiesām, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, veselības aprūpes un izglītības iestādēm, sociālajiem dienestiem, policijas iestādēm un Valsts probācijas dienestu, lai nodrošinātu bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību un interešu aizstāvību;
 • informēt pašvaldības sociālo dienestu vai citu atbildīgo institūciju par ģimenēm, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana un kurām nepieciešama palīdzība;
 • neizpaust informāciju, kas jebkādā veidā varētu kaitēt bērnam vai aizgādnībā esošai personai;
  sniegt palīdzību bērnam vai aizgādnībā esošai personai, kura pēc palīdzības vērsusies bāriņtiesā;
 • Kriminālprocesa likumā noteiktajos gadījumos pārstāvēt bērnu vai aizgādnībā esošu personu kriminālprocesā.
   

Gadījumi, kuros jebkurai personai ir pienākums vērsties Bāriņtiesā:

 • Ja ir pamatotas aizdomas, ka bērns cieš no vecāku vai citu personu vardarbības;
 • Ja bērns atrodas viņa veselībai un dzīvībai bīstamos apstākļos;
 • Ja bērns palicis bez vecāku aprūpes un gādības.

Bāriņtiesa Civillikumā un Bāriņtiesu likumā noteiktajos gadījumos, Ozolnieku novada iedzīvotājiem sniedz palīdzību mantojuma lietu kārtošanā, gādā par mantojuma apsardzību, kā arī izdara apliecinājumus un pilda citus uzdevumus, kas juridiskā spēka ziņā pielīdzināmi notariālajiem apliecinājumiem, par kuriem valsts nodevas tiek iemaksātas novada domes kasē Ozolniekos vai Salgales pagastā.
Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 60. pantu, apliecinājumus un citus uzdevumus pilda bāriņtiesas priekšsēdētāja.

 •  darījuma akta projekta sagatavošana, ja darījuma summa nepārsniedz € 8537,-(valsts nodeva € 11,38);
 •  darījuma akta apliecināšana, ja darījuma summa nepārsniedz € 8537,- (valsts nodeva € 7,11);
 •  testamenta sastādīšana vai atsaukšana ( valsts nodeva € 18,50);
 •  testamenta pieņemšana glabāšanā (valsts nodeva € 34,15);
 •  pilnvaras (izņemot universālpilnvaru) vai pilnvaras atsaukuma sagatavošana (valsts nodeva € 4,27);
 •  pilnvaras apliecināšana (valsts nodeva € 2,85);
 •  paraksta īstuma apliecināšana uz dokumenta (valsts nodeva € 2,85);
 •  dokumenta kopijas apliecināšana (valsts nodeva € 0,43 par katru lappusi);
 •  nostiprinājuma lūguma sastādīšana Zemesgrāmatai (valsts nodeva € 7,11);
 •  paraksta apliecināšana uz nostiprinājuma lūguma (valsts nodeva € 4,27);
 •  mantojuma saraksta sastādīšana pēc tiesas vai notāra pieprasījuma (valsts nodeva € 48,38).


Personas, kuras vēršas Bāriņtiesā, lai veiktu kādu no augstākminētajiem pakalpojumiem, uzrāda pasi un nepieciešamos dokumentus.


Bāriņtiesas darbības teritorija ir Ozolnieku novada administratīvā teritorija. Bāriņtiesas darbu vada bāriņtiesas priekšsēdētāja. Bāriņtiesas priekšsēdētājas prombūtnes laikā viņas pienākumus pilda bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece. Bāriņtiesa lietas izskata un lēmumus pieņem koleģiāli bāriņtiesas sēdē. Sēdi vada bāriņtiesas priekšsēdētāja vai bāriņtiesas priekšsēdētājas vietnieks un tajā piedalās vismaz divi bāriņtiesas locekļi.

Bāriņtiesa prioritāri nodrošina bērna vai aizgādnībā esošas personas tiesību un tiesisko interešu aizsardzību, tādēļ, atkarībā no noslogotības, dokumentu noformēšana un izsniegšana var nenotikt pieprasījuma izdarīšanas dienā. 

Bāriņtiesas darbs 2015.gadā

 

 

 
     

Pieteikšanās

Lietotāja vārds
Parole
Pieslēgties

Meklēšana

augusts, 2017
Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
24
Visi notikumi

Uzņēmumu meklētājs

Laika prognoze