Ozolnieku novada Būvvalde

Veidlapas

Statistika - Būvniecības informācijas sistēma (BIS)

Teritorijas plānojums

 

Apmeklētāju pieņemšanas laiks:
Pirmdienās no plkst. 9:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 17:00
Ceturtdienās no plkst. 13:00 līdz 19:00

Adrese:
Ozolnieku novada pašvaldība
Stadiona ielā 10, 2.stāvs
Tālrunis: 63099200, 20218362
E-pasts: ilona.butkus@ozolnieki.lv

 

• Pašvaldības nodevu apmērus par Būvatļaujas izsniegšanu skatīt šeit
• Maksas pakalpojumu cenrādi skatīt šeit

INFORMĀCIJAI!
• Iesniedzot būvvaldē būvprojektu un būvniecības ieceri uz akceptēšanu, būvvaldes eksemplāram ir jābūt iesietam (lapām iestiprinātām) vākos ar cieto muguru. Būvvaldes eksemplārs, kas iesiets spirālē vai ātršuvēja vākos, netiek pieņemts.

• Lai nodrošinātu Būvniecības informācijas sistēmas uzturēšanu un pilnveidošanu, būvprojektus un būvniecības ieceres būvvaldei iesniegt arī elektroniski.

• Būvprojektus uz akceptēšanu būvvaldē var iesniegt darba laikā, izskatīšana notiek vienu reizi nedēļā būvvaldes sēdē.