Vai plānojat iesniegt savu projektu konkursā "Es zinu, varu un daru?"

Noslēgtie iepirkuma līgumi 2017.gadā

  A- A A+ Drukāt lapu  
 

 

 

Līguma priekšmets Iepirkuma identifikācijas numurs Paziņojuma publikācijas datums iepirkumu uzraudzības birija mājas lapā Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņš Piegādātaja nosaukums Līgumcena bez PVN Līguma izpildes termiņš
Par dzīvokļa īpašuma Nr. 21 Celtnieku iela 4, Āne, Cenu pagasts, Ozolnieku novads pārdošanu x x x Irina Jankoviča 8614,- 2022.28.02.
POS termināļu patapinājuma un maksājumu karšu pieņemšanas līgums X X x AS SEB banka  x  x
par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem X X x Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde Jelgavas izglītības pārvalde  x  2017.31.12.
par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem X X x Tukuma novada Izglītības pārvalde  x  2017.31.12.
par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem X X x Rundāles novada dome  x  2017.31.12.
Par pašvaldības artbalstu PII "Ketes Māja" X X x SIA "Ketes Māja"  x  x
Iegādāties degvielu-dīzeļdegvielu un benzīnu ar oktānskaitli 95 E X
X
X
SIA Astarte Nafta   2017.31.12.
Par muzikālo noformējumu laulību ceremoniju laikā X
X
X
SIA "Ceremoniju meistars" 2500,-
2017.21.03.
Veikt Ozolnieku sporta centra stadiona tribīņu Stadiona ielā 5 pamatu atsegšanu, uzmērīšanu un nestspējas aplēses X
X
X
Cerkazi G 1000,-
2017.29.12.
Aizdevuma līgums - aizdevuma summa 500000,- X
X
X
VALSTS KASE
500 000,-
 
Nekustamā īpašuma Celtnieku iela 20 pārdošana X
X
X
SIA "Zebrus noma" 8010,-
 
Par tiesībām izmantot autoru muzikālus darbus publiskā izpildījumā, demonstrējot filmas X
 X X
Biedrība Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra /Latvijas Autoru apvienība AKKA/LAA  X
 
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem  X X
X
Olaines novada pašvaldība  X  
Veikt mentora pienākumus projekta Proti un Dari ietvaros  X  X  X Sintija Ciša X 2018.10.31.
Zemes noma X  X  X Gaida Juberte  X  
Par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu Ozolnieku novadā  X X X SIA "Jelgavas ūdens"  X  
Veic PII Saulīte ,kas atrodas Jaunatnes ielā 4, Ānē, Cenu pagastā sētas izbūves darbus  X X X SIA Uzars Bruģēšana 5567.99 01.06.2017.
Par mērķdotācijas pašvaldības pasākumam piešķirtā fiannsējuma pārskaitīšanas kārtību un izlietojuma uzraudzību - Velosipēdu novietne pie Teteles pamatskolas X  X X Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 4365.- 2017.12.31.
Par mērķdotācijas pašvaldības pasākumam piešķirtā fiannsējuma pārskaitīšanas kārtību un izlietojuma uzraudzību - Gājēju tilta pār Iecavas upi pie Garozas pamatskolas Salgales pagastā būvniecība  X X  X Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 30000.- 2017.12.31.
Ozolnieku novada Sieviešu vokalā ansambļa " Madara" vadītāja pienākumu veikšana  X  X X Ginta Āriņa 363.-gadā 2017.12.31.
 Veikt Ozolnieku novada amatierteātra vadītāja pienākumus X
X
X
Dace Vilne   363.-gadā  2017.12.31.
 Veikt Ozolnieku novada Senioru tautas deju kolektīva vadītāsjas pienākumus X  X X Mārīte Skrinda   363.-gadā  2017.12.31.
 Veikt Ozolnieku novada jauktā kora Līga kolektīva vadītāja pienākumus  X  X  X Vilhelms Georgs Vācietis   363.-gadā 2017.12.31.
 Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības Rīgas iela 8-5 X
 X X
Eva Roze Puja   X  
 Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības Rīgas iela 8-1  X  X  X Arnis Joma   X  
Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības Rīgas iela 8-2 X
X
X
Arnis Joma X
 
Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības Rīgas iela 8-4 X
X
X
Arnis Joma X
 
Maksājumu karšu pieņemšanas līgums X
X
X
AS Citadele banka X
 
2015. gada 28. janvāra Nomas līguma Nr. 20 pārjaunojuma līgums - par z.g. Ozolnieku ezers nomu ūdensslēpošanas trases darbībai X X X SIA  Feliiz, SIA Prima Pick X
par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem X
X
X
Dobeles novada Izglītības pārvalde   2017.31.12.
sniegt angļu valodas nodarbības pieaugušajim Teteles pamatskolā X X X Māra Pūre 2017.05.31.
pārdot kompensējamos medikamentus un medicīnas preces SAC Zemgale iemītniekiem un par to  ir izsniegta attiecīgā ģimenes ārsta recepte X X X SIA Ozolnieku aptieka nepārsniedzot  EUR 9999,- 2018.06.30.
Vienošanās par elektroietaišu būvprojekta izstrādi Apškungi 1, Salgales pagasts, Pieteikums Nr. 102484171 X X X AS Sadales tīkls
Vienošanās par elektroietaišu būvprojekta izstrādi Priežu iela 1, Dalbe Cenu pagasts, Pieteikums Nr. 102483172 X X X AS Sadales tīkls
Vienošanās par elektroietaišu būvprojekta izstrādi Draudzības iela 2, Emburga, Salgales pagasts, Pieteikums Nr. 102481174 X X X AS Sadales tīkls
par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem X X X Riebiņu novada dome 2017.31.12.
par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem X X X Jaunpiebalgas novada dome 2017.31.12.
Izstrādāt būvprojektu "  Gājēju tilta pārbūve pār Iecavas upei pie Grozas skolas"  X X  X SIA DDP  3560.- 10.05.2017. 
Apmācība izglītības progtammā "Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā izglītības iestāžu darbiniekiem"  8 mācību stundu apjomā X X X Jelgavas pilsētas pieaugušo izglītības iestāde Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs 12.- 30.03.2017.
Par mākslas filmas " Melānijas hronika"  izrādīšanu Ozolnieku vidusskolā, 24.03.2017. X X X SIA Mistrus Media 150.- 24.03.2017.
Par zemes vienības daļas nodošanu pašvaldībai bezatlīdzības lietošanā,līgums Nr. 2017/18-S/N X X X Latvijas Valsts mežzinātnes institūts Silava
Par mākslas filmas "Svingeri" izrādīšanu Ozolnieku Tautas namā,  08.03.2017. X X X Biedrība Kultūrpunkts 08.03.2017.
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem X X X  Iecavas novada dome  2017.31.12.
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem X
 X X
Daugavpils pilsētas dome    2017.31.12. 
           

 

 

 
     

Pieteikšanās

Lietotāja vārds
Parole
Pieslēgties

Meklēšana

marts, 2017
Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
27
Visi notikumi

Uzņēmumu meklētājs

Laika prognoze