Izglītības, kultūras un sporta daļa

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts
Izglītības nodaļas vadītāja Jeļena Žoide 63084701; 29539159 jelena.zoide@jelgavasnovads.lv
Izglītības nodaļas vadītājas vietniece Rota Greiškalne 63084701; 29539159 rota.greiskalne@jelgavasnovads.lv
Jaunatnes lietu nodaļas vadītājs Valters Siksna 28263171 valters.siksna@jelgavasnovads.lv
Ozolnieku Bērnu un jauniešu iniciatīvu centra vadītāja Sanita Višņauska 20073969 sanita.visnauska@jelgavasnovads.lv
Kultūras nodaļas vadītāja  Evita Poča 63050144, 26563691 evita.poca@jelgavasnovads.lv
Ozolnieku Tautas nama direktore Madara Griba 63050144, 20311974 madara.griba@jelgavasnovads.lv
Kultūras pasākumu organizators Anda Plikša 29109265 anda.pliksa@jelgavasnovads.lv
Ānes kultūras nama direktors Raivis Zigmunds 63048184, 26121516 raivis.zigmunds@jelgavasnovads.lv
Vēstures ekspozīcijas krājuma glabātājs Aigars Stillers 29132901, 29478678 aigars.stillers@jelgavasnovads.lv
Ozolnieku novada centrālās bibliotēkas vadītāja Ingrīda Krieķe 63050184, 29855309 biblioteka.ozolnieki@jelgavasnovads.lv
Ānes bibliotēkas vadītāja Jevgēnija Noreiko 63055605 jevgenija.noreiko@jelgavasnovads.lv
Garozas bibliotēkas vadītāja Larisa Batkauske 26583230 larisa.batkauske@jelgavasnovads.lv
Vainu bibliotēkas vadītāja Maija Sproģe 63057074 maija.sproge@jelgavasnovads.lv
Ārējās apkalpošanas punkta Emburgā speciāliste Daina Užule 27015785 daina.uzule@jelgavasnovads.lv
Veselīga dzīvesveida un sporta nodaļas vadītājs Kārlis Trankalis 20084087 karlis.trankalis@jelgavasnovads.lv
Ozolnieku Sporta skolas direktors Raivis Duplinskis 63050526, 29604712 raivis.duplinskis@jelgavasnovads.lv
Sporta kompleksa "Mālzeme" direktors; Sporta pasākumu organizators Ānē un Tetelē Rimants Štopis 26402025 rimants.stopis@jelgavasnovads.lv
Sporta pasākumu organizators Emburgā Armands Baumanis 26048010 armandsbaumanis@inbox.lv
Sporta pasākumu organizators Garozā Juris Jevsins 29257841 jevsins@inbox.lv

2021.gada 1.jūlijā spēkā stājās Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums, kā rezultātā Ozolnieku novads tika apvienots ar Jelgavas novadu, izveidojot Jelgavas novadu, kurš ietver abu bijušo novadu administratīvās teritorijas.

Visa aktuālā ar jaunizveidotā Jelgavas novada darbu saistītā informācija ir apskatāma http://www.jelgavasnovads.lv

Mājas lapa www.ozolnieki.lv kādu laiku vēl pildīs ziņu arhīva funkciju un te būs lasāmas ar bijušās Ozolnieku novada pašvaldības darbu saistītā ziņas, kas publicētas līdz 2021. gada 30. jūnijam.