Sociālais dienests

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts
Sociālā dienesta vadītāja Sarmīte Strode  63084705, 26110405  sarmite.strode@ozolnieki.lv
Sociālā dienesta vadītājas vietniece Sanda Apsīte 27057015, 63099201 sanda.apsite@ozolnieki.lv
Lietvede Daiga Dreimane-Kakstiņa 66047859 daiga.dreimane.kakstina@ozolnieki.lv
Psihologs Evita Sondora 20024706 evita.sondora@ozolnieki.lv
Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem Villija Pakalne  63084715, 26472022  villija.pakalne@ozolnieki.lv
Sociālais pedagogs Ieva Briģe  63099202; 26330940 ieva.brige@ozolnieki.lv
Sociālā darbiniece Daiva Grauduma 63084716, 20427704 daiva.grauduma@ozolnieki.lv
Sociālā darbiniece darbam ar personām ar funkcionāliem traucējumiem Svetlana Voznesenska 27047898 svetlana.voznesenska@ozolnieki.lv
Sociālā darbiniece Daina Ivulāne 66047897, 25402922 daina.ivulane@ozolnieki.lv
Sociālā darbiniece Līga Krūmiņa 26385805 liga.krumina@ozolnieki.lv
Sociālais aprūpētājs Inga Krugolauža 29420936 inga.krugolauza@ozolnieki.lv
Sociālais aprūpētājs Sandra Zvejniece 66047869 sandra.zvejniece@ozolnieki.lv
Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem Inguna Bergmane 29227584, 63085664 inguna.bergmane@ozolnieki.lv
Sociālā darbiniece Maija Āriņa 20001949 maija.arina@ozolnieki.lv

Ozolnieku novada Sociālais dienests
Tālrunis: 63084705
e-pasts: soc.dienests@ozolnieki.lv
Adrese: Parka iela 4, Brankas, Cenu pagasts, Ozolnieku novads, LV-3042

Rīcības plāns darbā ar bērnu Ozolnieku novadā

Pielikums