Kā Jūs vērtējat Ozolnieku novada Būvvaldes darbu?

Paziņojums par lokālplānojuma "Veclieknas" 1.redakcijas un Vides pārskata projekta publisko apspriešanu

  A- A A+ Drukāt lapu  
 

Saskaņā ar Ozolnieku novada domes 09.11.2017. lēmumu (sēdes protokols Nr.12, 17.§) publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai nodota Ozolnieku novada Cenu pagasta Raubēnu ciema nekustamā īpašuma "Veclieknas" lokālplānojuma 1.redakcija un Vides pārskata projekts.

Lokālplānojuma un Vides pārskata publiskās apspriešanas termiņš noteikts četras nedēļas – no 27.11.2017. līdz 25.12.2017. Lokālplānojuma dokumenti būs pieejami publiskās apspriešanas laikā Ozolnieku novada pašvaldības būvvaldes telpās Stadiona ielā 10, Ozolniekos un internetā – pašvaldības mājaslapā www.ozolnieki.lvun portālā www.geolatvija.lv.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 18.12.2017. plkst. 15:00, būvvaldes telpās, Stadiona ielā 10, Ozolnieki, Ozolnieku novads. Sanāksme, kur tiks izskatīti publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi notiks 15.01.2018., plkst.15:00, būvvaldes telpās, Stadiona ielā 10, Ozolnieki, Ozolnieku novads.

Apmeklētāju pieņemšanas laiks Ozolnieku novada pašvaldības būvvaldē Stadiona ielā 10, Ozolniekos – pirmdienās no plkst.9:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 17:00 un ceturtdienās no plkst. 13:00 līdz 19:00. Rakstiskus priekšlikumus iespējams iesniegt līdz 25.12.2017., sūtot pa pastu vai iesniedzot Ozolnieku novada pašvaldībā, Stadiona iela 10, Ozolnieki, Ozolnieku novads, LV-3018.

 

Lokālplānojums (PDF)

Vides pārskats (PDF)

Pārskats par lpokālplānojuma izstrādi (PDF)

 

 

 
     

Pieteikšanās

Lietotāja vārds
Parole
Pieslēgties

Satura meklēšana

marts, 2018
Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
25
Visi notikumi

Uzņēmumu meklētājs