Pasākumi

Tuvākie pasākumi No: 05.11.2020

ATCELTS! Muzikāla programma “Stāstu dziesmas” ar aktieriem Juri Hiršu un Normundu Bērzu Ozolnieku Tautas namā

ATCELTS!
6. novembrī plkst. 19.00 Muzikāla programma “Stāstu dziesmas” ar aktieriem Juri Hiršu un Normundu Bērzu
. Mirklis romantikai, mīļām atmiņām un sirsnīgiem smiekliem.
Ieejas maksa 14,00 EUR.
Vietu skaits ierobežots! Iepriekšēja pieteikšanās!

Disku golfa sacensības Garozā

7. novembrī plkst. 11.00 Disku golfa sacensības Garozā

Piedalies konkursā un iegūsti kliņģeri

1) Sev tīkamākā pārvietošanās veidā (pastaiga, skrējiens, braukšana ar velosipēdu vai skrejriteni u.c.) un izmantojot jebkuru aktivitāšu lietotni (Endomondo, Strava, Nike Run Club u.c.) veic distanci, kuras kontūra līdzinās Latvijas kartei;

2) no 11. līdz 18. novembrim plkst. 12.00 iesūti foto vai ekrānšāviņu uz tālruņa numuru 29604712.

Trīs uzvarētāji, kuri saņems kliņģeri svētku galdam tiks noteikti izlozējot.

Konkursu rīko pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta daļa.

 • 11.11.2020 01:40 - 18.11.2020 12:00
 • Bezmaksas

Attīstības un tautsaimniecības komitejas sēde_12.11.2020.

12.11.2020. plkst. 16.00 Attīstības un tautsaimniecības komitejas sēde

Ņemot vērā, ka sēde ir atklāta, interesenti, kuri vēlas attālināti piedalīties sēdes norisē, var pieteikties izmantojot e-pastu: ozolnieki@ozolnieki.lv.
Pieteikties var ne vēlāk kā iepriekšējā dienā pirms sēdes norises. Uz norādīto e-pastu tiks nosūtīta saite, ar kuras palīdzību varēs pieslēgties sēdei.

Valsts svētku pasākumi Ozolnieku novadā

 

 

 • 18.11.2020 11:00
 • Bezmaksas

Ozolnieku Lielā viktorīna tiešsaistē 18. novembrī

Ozolnieku novada pašvaldība sadarbībā ar Lielā viktorīna LIVE organizē bezmaksas "Ozolnieku lielo viktorīnu" tiešsaistē 18. novembrī plkst. 12.00.

Viktorīnā iespējams pieteikties ikvienam individuāli un pārbaudīt savas zināšanas aizraujošos 62 jautājumos 10 raundu garumā (viktorīnas kopējais ilgums aptuveni 2 h).
Būs iekļauti jautājumi par Ozolnieku novadu, Latviju, kā arī citi interesanti jautājumi, atbildot būs nepieciešama atjautība un attapība, bet mazāk akadēmisku zināšanu.
Lai piedalītos, nepieciešams dators/planšete, mobilais telefons un interneta pieslēgums!

Pieteikšanās un sīkāka informācija: facebook.com/lielaviktorina vai info@viktorina.lv.

 • 18.11.2020 12:00
 • Bezmaksas

Apvienotā Izglītības, kultūras, veselīga dzīvesveida veicināšanas komitejas, Sociālo jautājumu un Finanšu jautājumu komiteju sēde_19.11.2020.

19.11.2020. plkst. 16.00 Apvienotā Izglītības, kultūras, veselīga dzīvesveida veicināšanas komitejas, Sociālo jautājumu un Finanšu jautājumu komiteju sēde

Ņemot vērā, ka sēde ir atklāta, interesenti, kuri vēlas attālināti piedalīties sēdes norisē, var pieteikties izmantojot e-pastu: ozolnieki@ozolnieki.lv.
Pieteikties var ne vēlāk kā iepriekšējā dienā pirms sēdes norises. Uz norādīto e-pastu tiks nosūtīta saite, ar kuras palīdzību varēs pieslēgties sēdei.

Basketbola vakars Emburgā

20. novembrī plkst. 19.00 basketbola vakars

Ozolnieku novada domes sēde_26.11.2020.

Ozolnieku novada domes
sēde tiek sasaukta
2020. gada 26. novembrī plkst.16.00 (attālināti)

Darba kārtība:

1.    Pašvaldības izpilddirektora A.Židkova  pārskats par administrācijas darbu.
2.    Par dzīvokļa īpašumu „Liepkalni”-1, Cenu pagastā, nodošanu atsavināšanai (I.Malahovska).
3.    Par dzīvokļa īpašuma „Garozas stacija 3”-3, Salgales pagastā, atsavināšanu (I.Malahovska).
4.    Par 24.09.2020. Ozolnieku novada domes lēmuma Nr.4, prot. Nr.17, atcelšanu (A.Plotņikova).
5.    Par nekustama īpašuma ar kadastra Nr.54660010596 nodošanu atsavināšanai (A.Plotņikova).
6.     Par nekustama īpašuma ar kadastra Nr.54440050335 nodošanu atsavināšanai (A.Plotņikova).
7.    Par rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes vienību atzīšanu par piekrītošu Ozolnieku novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Ozolnieku novada pašvaldības vārda (A.Plotņikova).
8.    Par nekustama īpašuma ar kadastra Nr.54660010251 nodošanu atsavināšanai (A.Plotņikova).
9.    Par nekustama īpašuma ar kadastra Nr.54440050239 atsavināšanu (A.Plotņikova).
10.    Par nekustama īpašuma ar kadastra Nr.54780040273 atsavināšanu (A.Plotņikova).
11.    Par nekustama īpašuma ar kadastra Nr.54660011069 atsavināšanu (A.Plotņikova).
12.    Par  ciemu statusa atcelšanu (A.Plotņikova).
13.    Par Grozījumiem Ozolnieku novada domes 2020.gada 24.septembra saistošajos noteikumos Nr.20/2020 „Par Ozolnieku novada pašvaldības līdzfinansējumu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai” J.Vilciņa).
14.    Par SIA “Global Results” 2015.gada 05.augustā noslēgtā zemes nomas Līguma Nr.350  nomas platības apjoma samazināšanu un nomas līguma termiņa pagarināšanu, Eglaines ielā 17A, Ozolnieki, Ozolnieku novads, LV-3018  (A.Bāliņš).
15.    Par detālplānojuma nekustamā  īpašumā “Dīķmales” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 54440070166, Cenu pagastā, Ozolnieku novadā, izstrādes turpināšanu atbilstoši spēkā esošajam Ozolnieku novada teritorijas plānojumam un darba uzdevuma D-2-2019 precizēšanu (K.Tumova).
16.    Par Grozījumiem 2017.gada 17.augusta noteikumos “Ozolnieku novada pirmsskolas pedagoģisko darbinieku mēnešalgas noteikšanas un darba slodžu sadales kārtība” (R.Greiškalne, J.Vilciņa).
17.    Par Grozījumiem Ozolnieku novada domes saistošajos noteikumos Nr.3/2020 “Par pirmsskolas izglītības nodrošināšanu Ozolnieku novadā”, kā arī līguma starp Pirmsskolas izglītības iestādi un bērna likumisko pārstāvi prezentēšana/ apstiprināšana (R.Greiškalne).
18.    Jelgavas Invalīdu biedrības iesniegums (J.Vilciņa).
19.    Par kustamās mantas – kokmateriālu, Salgales  pagastā, Ozolnieku novadā,  nodošanu atsavināšanai (S.Krūmiņa).
20.    Par agrīnās intervences multimodālās programmas “STOP 4-7” realizāciju Ozolnieku novadā, sadarbībā ar Jelgavas novada pašvaldību un Jelgavas pilsētu (R.Greiškalne).
21.    Nedzīvojamo telpu grupas Stadiona ielā 5, Ozolniekos nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšana (S.Krūmiņa).
22.    Par finansējuma piešķiršanu SIA “Ozolnieku KSDU” jumta seguma nomaiņai daudzdzīvokļu mājai Celtnieku iela 24, Ānē, Cenu pagastā, Ozolnieku novadā (A.Židkovs).


Novada domes priekšsēdētājs                            A.Ozoliņš


Ņemot vērā, ka sēde ir atklāta, interesenti, kuri vēlas attālināti piedalīties sēdes norisē, var pieteikties, izmantojot e-pastu: ozolnieki@ozolnieki.lv.
Pieteikties var ne vēlāk kā iepriekšējā dienā pirms sēdes norises. Uz norādīto e-pastu tiks nosūtīta saite, ar kuras palīdzību varēs pieslēgties sēdei.

 

Sacensības spiningošanā no krasta ar mākslīgo mānekli

28. novembrī no plkst. 8.30 līdz 14.00 sacensības spiningošanā no krasta ar mākslīgo mānekli.

Sacensību norises vieta: Ozolnieku novads, Garozas pamatskola, Iecavas upe no “Velna grāvis” uz augšu līdz mājām “Segļi”.

Pieteikšanās notiek elektroniski, aizpildot pieteikuma anketu: https://form.jotform.com/203200887644354

NOLIKUMS

 • 28.11.2020 08:30 - 28.11.2020 14:00
 • velnagrāvis
 • Bezmaksas

Spiningošanas sacensības no krasta ar mākslīgo mānekli 2. posms

5. decembrī no plkst. 8.30 līdz 15.30 spiningošanas sacensības no krasta ar mākslīgo mānekli.

Sacensību nolikumu skatīt šeit...

 • 05.12.2020 08:30 - 05.12.2020 15:30
 • Iecavas upe
 • Bezmaksas

Attīstības un tautsaimniecības komitejas sēde_7.12.2020.

7.12.2020. Attīstības un tautsaimniecības komitejas sēde

Apvienotā Izglītības, kultūras, veselīga dzīvesveida veicināšanas komitejas un Sociālo jautājumu komitejas sēde_8.12.2020.

08.12.2020. Apvienotā Izglītības, kultūras, veselīga dzīvesveida veicināšanas komitejas un Sociālo jautājumu komitejas sēde

 

Finanšu komitejas sēde_10.12.2020.

10.12.2020. Finanšu komitejas sēde

 

Ozolnieku novada online zolītes turnīrs

13. decembrī plkst. 15.00 līdz 20.00 Ozolnieku novada online zolītes turnīrs.

Sacensību nolikumu skatīt šeit.

 

 • 13.12.2020 15:00 - 13.12.2020 20:00
 • Bezmaksas

Apvienotā Attīstības un tautsaimniecības, Izglītības, kultūras, veselīga dzīvesveida veicināšanas, Sociālo jautājumu un Finanšu komitejas sēde_15.12.2020.

15.12.2020. plkst. 15.00 apvienotā Attīstības un tautsaimniecības, Izglītības, kultūras, veselīga dzīvesveida veicināšanas, Sociālo jautājumu  un Finanšu komitejas sēde