Pasākumi

Tuvākie pasākumi No: 12.12.2019

Apvienotā Attīstības un tautsaimniecības komitejas un Finanšu komitejas sēde_12.12.2019.

12. decembrī plkst.17.00 Apvienotā Attīstības un tautsaimniecības komitejas un Finanšu komitejas sēde

Ziemassvētku koncerts “Ticot. Cerot. Mīlot. Interpretējot.” Ozolnieku Tautas namā

13.  decembrī plkst. 19.00 Ziemassvētku koncerts “Ticot. Cerot. Mīlot. Interpretējot.” Sakrālā kora mūzika džeza izpildījumā. Koncertā piedalās Ozolnieku Tautas nama jauktais koris “Līga, Iļģuciema kultūras centra jauktais koris “Muklājs”, Jelgavas novada un pilsētas jauniešu BigBends un soliste Santa Šillere. Ieeja bez maksas.

Ozolnieku novada iedzīvotājus aicina uz bezmaksas publisko slidošanu decembrī

​​Decembra mēnesī katru piektdienu Ozolnieku novada pašvaldība novadniekus aicina uz bezmaksas publisko slidošanu.

Plānotās dienas un laiki: 6., 13., un 20. decembrī no plkst. 20.30 līdz 22.00, savukārt 27. decembrī no plkst.12.30 līdz 14.00.

IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI! Biežo slidu zādzību dēļ, kas notikušas publisko bezmaksas slidošanu laikā, sākot no decembra, bērni un jaunieši līdz 18 gadu vecumam slidas varēs iznomāt tikai pieaugušo pavadībā vai uzrādot personu apliecinošu dokumentu ar fotogrāfiju (skolēnu apliecība, pase, ID-karte), kas būs jānodod glabāšanā līdz inventāra atgriešanas brīdim!

 

Radošā darbnīca ģimenēm ar bērniem "Ziemassvētku burvju kartīte" Ozolnieku novada Centrālajā biliotēkā

14. decembrī plkst.10:00 - 12:00 radošā darbnīca ģimenēm ar bērniem "Ziemassvētku burvju kartīte" Ozolnieku novada Centrālajā biliotēkā. Nāc un uzmeistaro savu Ziemassvētku kartīti!

Novusa turnīrs Ozolnieku Sporta skolā 15. decembrī

15. decembrī plkst. 10.00 noslēdzošais "Ozolnieku novada sporta spēles 2019" 10. posms - Novusa turnīrs Ozolnieku Sporta skolas telpās, Stadiona iela 5, Ozolnieki.

Sīkāka informācija pa tālruņa numuru: 20084087.

Nolikums

Vokālā ansambļa "Procesā" koncerts Ozolnieku luterāņu baznīcā 15. decembrī

3. Adventes svētdienā, 15. decembrī, plkst. 11.00 Ozolnieku Tautas nama vokālā ansambļa "Procesā" koncerts Ozolnieku luterāņu baznīcā.

Kaspars Zemītis un Elīna Zālīte Ziemassvētku koncertā "Pār mazo ciemu ielejā" Ozolnieku Tautas namā

15. decembrī plkst. 16.30 Kaspars Zemītis un Elīna Zālīte Ziemassvētku koncertā "Pār mazo ciemu ielejā". Ieejas maksa: 8,00; 6,00 EUR. Biļešu iepriekšpārdošana TN kasē un Biļešu paradīzē.

Ozolnieku novada domes ārkārtas sēde_16.12.2019.

16. decembrī plkst.17.00 Ozolnieku novada domes ārkārtas sēde

Ozolnieku Mūzikas skolas audzēkņu koncerts "Ziemassvētku vēlējums"

16. decembrī plkst. 18.00 Ozolnieku Mūzikas skolas audzēkņu koncerts "Ziemaassvētku vēlējums" Ozolnieku Tautas nama lielajā zālē.

Ieeja bez maksas.

Regulatora uzklausīšanas sanāksme par jaunajiem siltuma tarifiem

17. decembrī plkst. 12.00 Ozolnieku novada domes sēžu zālē Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija rīko uzklausīšanas sanāksmi novada iedzīvotājiem ar mērķi informēt sabiedrisko pakalpojumu lietotājus par tarifu projektiem un tajā ietvertajām izmaksām, nepieciešamību mainīt tarifus, sniegt atbildes uz sabiedrisko pakalpojumu lietotāju jautājumiem un uzklausīt lietotāju ieteikumus un priekšlikumus par tarifu projektiem.
Piedāvātie tarifi varētu stāties spēkā ar 2020. gada 1. februāri. Tarifu izmaiņas Ozolniekos ir saistītas ar SIA “Ozolnieku KSDU” siltumenerģijas ražošanas un tirdzniecības pakalpojumu sniegšanas uzsākšanu Ānes ciemā, Cenu pagastā, Ozolnieku novadā, kas par vairāk kā 10% izmaina tarifa aprēķinam izmantoto prognozēto siltumenerģijas apjomu, kā arī ar elektrības ražošanas koģenerācijā pārtraukšanu.
Saistībā ar Ozolnieku novada domes 2019. gada 18.jūlija sēdes lēmumu (prot. Nr. 8, 21.p.), jaunie projekti paredz atsevišķu maksu par MWh katrā no Ozolnieku novada ciemiem, nevis vienotu, kā tas bijis iepriekš.
Iepazīties ar tarifu projektos ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifu projektiem lietotājs var Kastaņu ielā 2, Ozolniekos šādā laikā: pirmdienās no plkst. 17.00 līdz 18.00 un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 10.00, iepriekš sazinoties ar SIA „Ozolnieku KSDU” ekonomisti Jeļenu Kovaļonoku pa tālruni numurs 63084562.
Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA „Ozolnieku KSDU” Kastaņu 2, Ozolniekos, info@oksdu.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, vai tās reģionālās struktūrvienības adresē) e-pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas normatīvajos aktos noteiktajā kartībā.

Sīkāka informācija par plānotajiem tarifiem: http://ozolnieki.lv/aktualitates/aktualitates-sabiedriba/sia-ozolnieku-ksdu-pazinojums-par-tarifu-projektiem

Ozolnieku novada domes sēde_19.12.2019.

19. decembrī plkst.17.00 Ozolnieku novada domes sēde

Ziemas balle kopā ar Jāni Krūmiņu Ānes kultūras namā 20. decembrī

20. decembrī plkst.20:00 - 02:00 Ziemas balle kopā ar Jāni Krūmiņu Ānes kultūras namā. 
Iepriekšēja galdiņu rezervēšana pie kultūras nama direktora.
Ieeja: 4.00 EUR, pensionāriem 2.00 EUR.

 

Ziemassvētku pasākums “Ciemos pie eglītes” Ozolnieku novada bērniem no 1,5 gadu vecuma, kuri neapmeklē pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes

21. decembrī plkst. 11.00 Ozolnieku novada bērniem vecumā no 1,5 gadiem līdz skolas vecumam, kuri neapmeklē Ozolnieku pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes (bērnu dārzus). Dāvanā saldumu paciņas. Obligāta pieteikšanās līdz 19. decembrim Ozolnieku pašvaldības kancelejā vai pa tālruņiem 63050241, 28652208.

 

Ziemassvētku pasākums bērniem “Ciemos pie eglītes” Ozolnieku Tautas namā

21. decembrī plkst. 13.30 Ziemassvētku pasākums bērniem “Ciemos pie eglītes”. Ieejas maksa 2.50 eur no cilvēka. Biļešu iegāde un dāvaniņu atnešana uz Ozolnieku TN kasi līdz 20. decembrim ar skaidri uzrakstītu bērna vārdu un uzvārdu.