Pasākumi

Tuvākie pasākumi No: 19.05.2020

Finanšu komitejas sēde videokonferences režīmā_21.05.2020.

21.05.2020. plkst. 17.00 Finanšu komitejas sēde videokonferences režīmā
 

Individuāli pārgājieni un izbraucieni Ozolnieku novada velotūres ietvaros

Aizstājot ikgadējo Ozolnieku novada velotūri, šogad rīkojam individuālos braucienu, pārgājienu pa saplānotu maršrutu, ievērojot valdības noteiktos distancēšanās noteikumus.
No 28. - 31. maijam aicinām izbaudīt "Jelgavas reģonālā tūrisma centra" izstrādāto velomaršrutu nr. 419 "Gar Iecavas un Misas krastiem un cauri Dalbes mežiem" (kopumā ap 28 km.)
Šo pašu maršrutu varat arī izskriet vai iziet ar nūjām.
Kartē maršruts nr. 419 apskatāms šeit:
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?ll=56.68665352715074%2C23.908726749999914&hl=lv&z=10&mid=1rmEBrlXnU4ime0-ZbgVel9rzmfY&fbclid=IwAR0P60pagUFo1T00ZomSgloLww887PA8tmpf9mE-IVVwB8FMwuq3SLKg2Mw

Distances ceļmalās būs izvietotas astoņas plāksnītes ar QR kodiem. Lejuplādējot savā tālrunī QR kodu lasīšanas aplikāciju un skenējot ceļmalās izvietotos kodus, atvērsies uzdevums, kas jāizpilda, lai braucienu padarītu jautrāku.
Starts - Ozolnieku centra kalns, noslēgums - Ozolnieku ezera vingrošanas rīku laukums.
Uzmanību! Pārvietojoties ar velosipēdu apkārt Ozolnieku ezeram, lūdzam ņemt vērā, ka tas primāri ir gājēju celiņš. Ievērojot noteikumus, visdrošāk pa šo celiņu velosipēdu ir stumt.

 

Ozolnieku novada domes sēde videokonferences režīmā_28.05.2020.

Ozolnieku novada domes
sēde videokonferences režīmā tiek sasaukta
2020. gada 28. maijā plkst.17.00

Darba kārtība:

1.    Pašvaldības izpilddirektora A.Židkova  pārskats par administrācijas darbu.
2.    Par grozījumiem Ozolnieku novada saistošajos noteikumos Nr.2/2020 “Mežaparka apsaimniekošanas noteikumi” (J.Vilciņa, K.Tumova).
3.    Par nekustama īpašuma ar kadastra Nr.54440020212 atsavināšanu (A.Plotņikova).
4.    Par nekustama īpašuma ar kadastra Nr.54660010507 atsavināšanu (A.Plotņikova).
5.    Par nekustama īpašuma ar kadastra Nr.54780090092 atsavināšanu (A.Plotņikova).
6.    Par nekustama īpašuma ar kadastra Nr.54440050048 nodošanu atsavināšanai (A.Plotņikova).
7.    Par nekustama īpašuma ar kadastra Nr.54440080124 nodošanu atsavināšanai (A.Plotņikova).
8.    Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54780070085 sadalīšanu (A.Plotņikova).
9.    Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54440050228 sadalīšanu (A.Plotņikova).
10.    Par grozījumiem zemes vienību sastāvos (A.Plotņikova).
11.    Par Ozolnieku novada izglītojamo apbalvošanas pasākumu pārcelšanu (J.Žoide).
12.    Par Ozolnieku novada bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu konkursa rezultātiem (J.Žoide).
13.    Par grozījumiem Ozolnieku novada pašvaldības bērnu un jauniešu interešu izglītības programmu īstenošanas un finansējuma sadales kārtības nolikumā (J.Žoide).
14.    Par grozījumiem Ozolnieku novada domes saistošajos noteikumos Nr.6/2016 „Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība” (J.Žoide).
15.    Par grozījumiem Ozolnieku novada domes Budžeta komisijas nolikumā (J.Vilciņa).
16.    Par Budžeta komisijas sastāvu (A.Ozoliņš).
17.    Augsburgas ticības apliecības Ozolnieku luterāņu draudzes iesnieguma izskatīšana (S.Krūmiņa).
18.    Grozījumi Ozolnieku novada domes 2017.gada 17.augustā apstiprinātajā Ozolnieku novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku darba samaksas un sociālo garantiju nolikumā  (J.Vilciņa, E.Gudaviča).
19.    Par grozījumiem Ozolnieku novada pašvaldības 2020. gada amatu vietu sarakstā (I.Grundmane, A.Židkovs).
20.    Par transporta līdzekļu atsavināšanu (A.Semjonovs).
21.    Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā  īpašuma ar kadastra numuru 54660011246 sastāvā reģistrētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 54660010328, Jelgavas ielā 37, Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā (K.Tumova).
22.    Par pašvaldības investīciju projektiem, kuriem iespējams saņemt valsts aizņēmumu (I.Baumane, A.Židkovs).
23.     Par nodomu protokolu ar SIA “Bārs Meka” par jaunas zemes vienības iegādi (A.Židkovs, S.Krūmiņa).
24.    Par nomas tiesību izsoli telpu grupai nekustamajā īpašumā Stadiona ielā 5 (A.Židkovs, S.Krūmiņa).


Domes priekšsēdētājs                                                                                                                         A.Ozoliņš

 

 

Attīstības un tautsaimniecības komitejas sēde_11.06.2020.

11.06.2020. plkst. 16.00 Attīstības un tautsaimniecības komitejas sēde domes sēžu zālē 11.06.2020.

Līgo konkurss Ānes kultūras nama sociālā tīkla Facebook kontā

Sākot no pirmdienas, 15. jūnija, līdz piektdienai, 19. jūnijam, Ānes kultūras nama sociālā tīkla Facebook kontā tiks publicētas dzejas rindas, savukārt konkursa dalībniekiem Komentāros būs jāieraksta turpinājums publicētajām dzejas rindām.

Radošākais autors tiks pie pārsteiguma balvas.

 

 

 

 

 • 15.06.2020 09:40 - 19.06.2020 23:50
 • Bezmaksas

Izglītības, kultūras, veselīga dzīvesveida veicināšanas komitejas sēde_15.06.2020.

15.06.2020. plkst.16:00 Izglītības, kultūras, veselīga dzīvesveida veicināšanas komitejas sēde Ozolnieku novada dome

Sociālo jautājumu komitejas sēde_16.06.2020.

16.06.2020. plkst.16:00 Sociālo jautājumu komitejas sēde Ozolnieku novada domē

Finanšu komitejas sēde_17.06.2020.

17.06.2020. plkst.16:00 Finanšu komitejas sēde Ozolnieku novada domē

Piedzīvojumu sacensības "Nakts manevrs" 19. jūnijā

19. jūnijā plkst. 20.00 Ozolnieku novada iedzīvotāju komandu sacensības "Nakts manevrs" pie Ozolnieku ezera.
Dalībnieku skaits komandā: 2 - 4 cilvēki.
Pieteikšanās līdz 18. jūnijam plkst. 12.00, reģistrējoties šeit: https://ej.uz/naktsmanevrs2020

Nolikumu skatīt šeit: https://ej.uz/naktsmanevrsnolikums

Pasākumu rīko: Ozolnieku novada Jaunatnes lietu nodaļa sadarbībā ar Veselīga dzīvesveida un sporta nodaļu.

 

Skrējēju klubs "Ozolnieki" aicina piedalīties sacensībās “Ielūdz Ozolnieki”

21. jūnijā pie Ozolnieku ezera notiks skrējienu seriāla “Ielūdz Ozolnieki” 1. (pārceltā) kārta. Starts un finišs netālu no veikala “Elvi”.

Plānotās distances:

 • bērnu distance (bērniem līdz 7 gadu vecumam) – ap 300 m;
 • 2 km – viens aplis;
 • 6 km – 3 apļi;
 • 10 km – 5 apļi.


Skrējienu starta laiki:

 • bērniem 300 m distance plkst. 10.45;
 • 2 km, 6 km un 10 km distances plkst. 11.00.

Dalībnieku numuri tiks izsniegti starta-finiša zonā, netālu no veikala “Elvi” no plkst. 9:30 līdz 10:30.

Uzmanību! Ģērbtuves nebūs pieejamas. Sacensībām jāpiesakās iepriekš šeit: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKBP3y7stgTXmncjWhWS7jWS1Nz5mfgoQm1JCJNXHSZCqq5w/viewform
Sakarā ar valstī noteiktajiem ierobežojumiem, dalībnieku skaits sacensībās ne vairāk kā 250.  Sīkāka informācija par skrējienu šeit: skozolnieki.wordpress.com/ieludz-ozolnieki
Sacensības notiks, ievērojot visus valstī noteiktos ierobežojumus. Sargāsim sevi un citus.

Skrējēju klubs "Ozolnieki"

Līgo svētku izaicinājums Ozolnieku novada iedzīvotājiem

No 2020. gada 22. jūnija plkst. 9.00 līdz 25. jūnija plkst. 23.59 konkurss Ozolnieku novada iedzīvotājiem, lai veicinātu izpratni par saulgriežiem un Līgo svētkiem.

Katru rītu (no 22. līdz 25. jūnijam) plkst.9:00 uz reģistrējoties norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīts “Līgo izaicinājuma” uzdevums, kas jāizpilda un foto jānosūta uz e-pastu: jauniesi@ozolnieki.lv.

Nolikumu skatīt šeit: https://ej.uz/izaicinajumsnolikums

Pieteikšanās un reģistrēšanās līdz 21. jūnijam plkst. 23.59 šeit: https://webanketa.com/forms/68wk8dsr6rqk4rhm71j38eb2/

Pasākumu rīko: Ozolnieku novada Jaunatnes lietu nodaļa.

 

 • 22.06.2020 09:00 - 25.06.2020 17:20
 • Bezmaksas

Līksmu līgošanu savā sētiņā

 

 

 • 23.06.2020 06:00 - 24.06.2020 10:50
 • Bezmaksas

Bezmaksas volejbola nodarbības bērniem un jauniešiem

Sākot no 29. jūnija (pirmdienās un ceturtdienās) Ozolnieku Sporta skolas volejbola laukumos plānotas pludmales volejbola nodarbības bērniem (no 7 līdz 12 gadiem) un jauniešiem (no 13 līdz 16 gadiem).

Sīkāka informācija, zvanot pa tālruņa numuru 29294524.

 

 

Mākslinieku plenērs Garozas pamatskolā

No 30. jūnija līdz 2. jūlijam plkst. 10.00 - 18.00 aicinām piedalīties mākslinieku plenērā Garozas pamatskolā, ko vadīs māksliniece Inta Vilks.

Lūgums iepriekš pieteikties līdz 29. jūnijam, zvanot pa tālruņa numuru 29109265.

Dalības maksa 6 EUR.

 

Brīvdabas koncerts pie Garozas pamatskolas

2. jūlijā plkst.18.00 pie Garozas pamatskolas muzicēs novadnieces - Alise Bētiņa un Anda Silgaile.
Balss un flauta - Alise Bētiņa, pavadījums un balss - Anda Silgaile.
Pasākums brīvā dabā. Līdzi jāņem sedziņa vai paklājiņš sēdēšanai.
 

 

Skrējienu seriāla “Ielūdz Ozolnieki” 2. kārta

5. jūlijā skrējienu seriāla “Ielūdz Ozolnieki” 2. kārta. Sacensības notiks Ozolniekos pa skriešanas trasi, kas iet ap Ozolnieku ezeru. Starts un finišs netālu no veikala “Elvi”.
Plānotās distances:

 • bērnu (līdz 7 gadu vecumam) – ap 300 m;
 • 2 km – viens aplis;
 • 6 km – 3 apļi;
 • 10 km – 5 apļi.

Ģērbtuves nebūs pieejamas. Numuru izsniegšana notiks turpat starta-finiša zonā, netālu no veikala “Elvi”.

Skrējienu starta laiks:

 • plkst. 10:45 bērniem 300 m distance
 • plkst. 11:00 2 km, 6 km un 10 km distances

Numuru izsniegšana sacensību dienā no plkst. 9:30 līdz 10:30.

Sakarā ar COVID-19 ierobežojumiem, noteikts dalībnieku ierobežojums - 250 dalībnieki. Pieteikšanās sacensībām, informācija par dalības maksām un vecuma grupām šeit: skozolnieki.wordpress.com/ieludz-ozolnieki. 
Aicinām būt atbildīgiem, ievērot visus valstī noteiktos ierobežojumus un sacensībām pieteikties atbildīgi, kā arī paziņot, ja pieteiktais dalībnieks nepiedalīsies.