Pasākumi

Tuvākie pasākumi No: 19.02.2020

Atkārtotas kārtējās domes sēdes darba kārtība_28.02.2020.

Ozolnieku novada domes
atkārtota kārtējā sēde notiks
2020. gada 28. februārī plkst. 10.00
Stadiona ielā 10, Ozolniekos

Darba kārtība:

 1. Pašvaldības izpilddirektora A.Židkova  pārskats par administrācijas darbu.
 2. Par dzīvokļa īpašuma „Nameji”-6, Emburgā,  atsavināšanu (I.Malahovska).
 3. Par dzīvokļa Iecavas ielā 2-2, Brankās nodošanu atsavināšanā (I.Malahovska).
 4. Par dzīvokļa Spartaka ielā 4-4, Brankās nodošanu atsavināšanā (I.Malahovska).
 5.  Par domes lēmumu atcelšanu (I.Malahovska).
 6. Uģa Skrupska iesnieguma izskatīšana - par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54660011068 atsavināšanas ierosināšanu (A.Plotņikova).
 7. Par nekustama īpašuma ar kadastra Nr.544400500205 atsavināšanu (A.Plotņikova).
 8. Irinas Kurmanes iesnieguma izskatīšana - par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54440070389 daļas nomu (A.Plotņikova).
 9. Par nekustamā īpašuma “Arāji”, Salgales pagasts, Ozolnieku novads, kadastra numurs 54780050247, nodošanu atsavināšanai (K.Tumova).
 10. Par nekustamā īpašuma “Gundegas 2” Ozolnieki, Salgales  pagasts, Ozolnieku novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu (S.Krūmiņa).
 11. Par izmaiņām Ozolnieku novada domes komisiju sastāvā (S.Krūmiņa).
 12. Par uzturēšanās maksas noteikšanu SAC “Zemgale” (A.Šteinbergs).
 13. Par NĪN atlaides piešķiršanu SIA “Uppe” (J.Vilciņa).
 14. Par NĪN atlaides piešķiršanu SIA “G.R.B.Investīcijas” (J.Vilciņa).
 15. Projektu konkursa “Zinu, Varu, Daru” nolikuma apstiprināšana (A.Pošeika).
 16. Par līdzfinansējumu projektam labiekārtotas brīvā laika pavadīšanas teritorijas izveidei (A.Pošeika)
 17. Par grozījumiem Ozolnieku novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku darba samaksas un sociālo garantiju nolikumā (J.Vilciņa).
 18. Ozolnieku novada pašvaldības administrācijas nolikuma apstiprināšana (A.Židkovs).
 19. Ozolnieku novada pašvaldības 2020. gada iepirkumu plāns (S.Krūmiņa).
 20. Par precizējumiem Ozolnieku novada domes saistošajos noteikumos Nr. 3/2020 „Par pirmsskolas izglītības nodrošināšanu Ozolnieku novadā” (J.Vilciņa).
 21. Par  piekrišanu Jelgavas pilsētas pašvaldības  nekustamā īpašuma  Dobeles šosejā 4A, Jelgavā, atsavināšanai (A.Židkovs).
 22. Ozolnieku novada domes priekšsēdētāja Daiņa Liepiņa atbrīvošanu no amata.
 23. Ozolnieku novada domes priekšsēdētāja vēlēšanas.

 

Domes priekšsēdētājs                                                       D.Liepiņš

 

Ozolnieku novada domes sēde_20.02.2020.

20.02.2020. plkst. 15.00 Ozolnieku novada domes sēde

Meteņu dienai veltīts pasākums "Pankūku ballīte"

21. februārī plkst. 18.00 Meteņu dienai veltīts pasākums "Pankūku ballīte" kopā ar deju kopa "Garroze" Garozas pakalpojumu centrā "Eži".
Meteņu dienas ticējumi, dejas, mīklu minēšana, pankūku cepšana un dekorēšana. Dalība bez maksas.
 

Dereka Benfīlda komēdija "Ne viss ir tā, kā izskatās"

22. februārī plkst. 18.00 Dereka Benfīlda komēdija "Ne viss ir tā, kā izskatās" Ānes kultūras namā. Režisors Voldemārs Šoriņš. Ieejas maksa 4.00 EUR.

 

Ozolnieku vidusskolas teātra grupas izrāde "Sniega karaliene"

Ozolnieku vidusskolas teātra grupas izrāde "Sniega karaliene" pēc H. K. Andersena pasakas motīviem Ozolnieku Tautas namā. Ieeja brīva. Režisore Agnese Čīka.

28. februārī plkst. 18.30;
3. martā plkst. 18.30;
4. martā plkst.13.30;
6. martā plkst. 13.30;
9. martā plkst. 13.30.

Skolēni un skolotāji uz vienas skatuves! Uz tikšanos izrādēs!

Bezmaksas publiskā slidošana Ozolnieku novada iedzīvotājiem februārī

Atsaucoties uz iedzīvotāju ierosinājumiem, turpmāk bezmaksas publiskās slidošanas būs pieejamas visiem Ozolnieku novada iedzīvotājiem šādos laikos:
14., 21., 28. februārī no plkst. 20.30 līdz plkst.22.00;

Vēršam iedzīvotāju uzmanību, ka biežo slidu zādzību dēļ, kas, diemžēl, notikušas publisko bezmaksas slidošanu laikā, bērni un jaunieši līdz 18 gadu vecumam slidas varēs iznomāt tikai pieaugušo pavadībā vai uzrādot personu apliecinošu dokumentu ar fotogrāfiju (piemēram, skolēnu apliecība), kas būs jānodod glabāšanā līdz inventāra atgriešanas brīdim.

 

 

Ozolnieku Meliorācijai – 70

29. februārī Ozolnieku Meliorācijai – 70
16.45 atceres brīdis pie Melioratoru akmens Ozolniekos
17.00 Svinīgs koncerts “Meliorācijai – 70” Ozolnieku Tautas namā. Piedalās Ozolnieku novada amatiermākslas kolektīvi.  

Pēc koncerta saviesīgas sarunas pie kafijas galda.
Pieteikšanās un dalības maksa 5,00 EUR līdz 25.02. Ozolnieku Tautas nama kasē.

Ozolnieku Mūzikas skolas koru koncerts "Tāltālā zeme"

2. martā plkst. 18.00 Ozolnieku Mūzikas skolas koru koncerts "Tāltālā zeme" Ozolnieku Tautas namā. Ieeja brīva.

Individuālo dabīgo smaržu meistarklase ar aromterapeiti Agritu Jērumu

5. martā plkst. 18.00 individuālo dabīgo smaržu meistarklase ar aromterapeiti Agritu Jērumu. Dalības maksa 19,00 EUR. Cenā iekļauti materiāli. Pieteikšanās līdz 04.03. tautasnams@ozolnieki.lv, norādot savu mob.nr., vai pa tālr. 28810322.

Tuvāk iepazīsiet ēteriskās eļļas, uzzināsiet par augu ēterisko eļļu enerģijas spēku un dabīgas smaržas būtību, kā arī gūsiet ieskatu smaržu vēsturē un dabīgas smaržas kompozīcijas izveides pamatprincipos. Pagatavosiet praktiski savu individuālo  dabīgo smaržu un uzzināsiet smaržas kompozīcijā iekļauto ēterisko eļļu skaidrojumu smalkajā plānā. Nodarbības ilgums 2-2,5h.

Filma “Klases salidojums 2”

6. martā plkst. 19.00 filma “Klases salidojums 2”. Visiem trīs draugiem ir jāpaspēj gan doties uz bērēm, gan sarīkot Tomam vecpuišu balli, kā arī paspēt uz Toma kāzām. Personīgās problēmas, "draugu būšana" un ciešais laika nogrieznis ievelk trīs draugus trakos piedzīvojumos.

Režisors Andrejs Ēķis. Lomās Juris Kaukulis, Ainārs Anševskis, Imants Strads, Elza Gauja, Ginta Grāvelis u.c.
Filmas ilgums 97 min.
Vecuma ierobežojums 16+
Ieejas maksa 3,00 EUR. Biļetes iepriekšpārdošanā Tautas nama kasē.

Koncertprogramma “Tās ir likteņlīnijas” ar Kasparu Antesu un grupu

7. martā plkst. 18.00 koncertprogramma “Tās ir likteņlīnijas” ar Kasparu Antesu un grupu. Kaspars Antess, pianists Anatolijs Livča, ģitārists Arturs Kutepovs, kontrabasists Viktors Veļičko un bundzinieks Miķelis Vīte.

Programmā populārākie Kaspara Antesa autordarbi - “Likteņlīnijas”, “Neskaties atpakaļ”, “Saldā dzīve” u.c. Neizpaliks dziesmas mūziķa dzimtajā čigānu valodā, tostarp skaņdarbi no kinofilmas “Tabors aiziet debesīs”, kā arī Latvijā un pasaulē populāri romantiskie hīti kā īpašs veltījums dāmām.

Ieejas maksa: 8,00, 6,00 EUR. Biļešu iepriekšpārdošana Biļešu paradīzē un Tautas nama kasē.

Ozolnieku novada amatierteātra izrāde Liliana Helmane ,,VIENĪGĀ (dzīve)”

10. martā plkst. 19.00 Ozolnieku novada amatierteātra izrāde Liliana Helmane ,,VIENĪGĀ (dzīve)”. Režisore Dace Vilne.
Tā ir vienīgā. Citas nebūs. Vienīgā, kuru tu dzīvo. Vienīgā, kuru vari sabojāt, vai ļaut, lai to sabojā kāds cits. Vienīgā izvēle ir jāizdara tev – tavā vienīgajā (dzīvē).

Lomās: Inese Augstkalne, Ilze Beķere, Inese Bunce, Agnese Čīka, Ineta Freimane, Evelīna Šulca, Kristīne Zirdziņa, Ralfs Cimermanis, Ivars Mozga, Mārtiņš Strazdiņš, Ingus Vidiņš. 

Ieejas maksa 3,00 EUR. Biļešu iepriekšpārdošana TN kasē.

Jaunsvirlaukas amatierteātra izrāde "Sapņu grāmata"

14. martā plkst.18:00 Jaunsvirlaukas amatierteātra izrāde "Sapņu grāmata" Ānes kultūras namā. Režisore Inese Segliņa. Ieejas maksa 2,00 EUR.

Latvijas Nacionālā teātra viesizrāde “Mollija saka Jā!”

16. martā plkst. 19.00 Latvijas Nacionālā teātra viesizrāde “Mollija saka Jā!”. Monoizrāde vienā daļā.

Nav liela māksla pateikt, ka Džeimsa Džoisa “Uliss” ir lielvalsts. Pat gandrīz kontinents. Daži to lasa gadiem, citi apceļo kājām nepārtraukti, vēl citi, kā mēs (izrādes veidotāji), aizskrien uz vienu no 18 nodaļām un priecīgi par to stāsta citiem. Rakstnieks Dzintars Sodums ir piešķīris visiem latviešiem bezmaksas vīzu uz "Ulisu" augstākās klases tulkojumā. Stāsts par Molliju ir stāsts par sievieti, kuras galvā haotiski, paradoksāli, spilgti, brīžiem melīgi, bet brīžiem līdz pēdējam dvēseles plikumam skarbi un neķītri lēkā viņas dzīves kumosi.
2013./2014. g. sezonas Spēlmaņu nakts nominācija Marijai Bērziņai - Gada aktrise.
11. Starptautiskā Mazo teātra formu festivāla Zvaigzne Grand Prix  par „emocionāli spilgto dvēseles atklāsmi izrādē Mollija saka jā!”

Lomās Marija Bērziņa
Režisors Pēteris Krilovs
Muzikālais noformējums Jānis Līde
Video un digitālās instelācijas Voldemārs Dūdums, Linda Ģībiete
Scenogrāfe un kostīmu māksliniece Kristīne Abika
Tulkojums Dzintars Sodums
Gaismu māksliniece Lienīte SlišāneProducente Ilze Blauberga
Režisora asistente Inese Araide
Izrādes ilgums 1h 35 min.
Ieejas maksa: 8.00 un 6.00 EUR. Biļetes pieejamas arī Ozolnieku Tautas namā kasē.

Ozolnieku novada amatierteātra izrāde Robērs Tomā “8 SIEVIETES”

20. martā plkst. 19.00 Ozolnieku novada amatierteātra izrāde Robērs Tomā “8 SIEVIETES”
Izrādē darbojas dažāda vecuma sievietes, katra ar savu dzīves pieredzi un kaut ko slēpjamu apkārtējai pasaulei…
Režisore Dace Vilne. Ozolnieku TN kamerzālē. Vietu skaits ierobežots. Iepriekš pieteikties. Ieejas maksa 3,00 EUR.

 

Koru sadraudzības koncerts “Zaļā zeme”

28. martā plkst. 18.00 koru sadraudzības koncerts “Zaļā zeme”. Piedalās Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Kultūra” jauktais koris “Mītava”, mākslinieciskais vadītājs Staņislavs Semjonovs, RKTMC “Mazās ģildes” vīru koris “Frachori", mākslinieciskais vadītājs Ingus Leilands, diriģents Andrejs Mūrnieks, Ainažu kultūras centra jauktais koris “Krasts”, mākslinieciskais vadītājs Reinis Mauritis, Ozolnieku Tautas nama jauktais koris “Līga”, mākslinieciskais vadītājs Jānis Liepiņš, Latvijas Diplomātiskais koris, mākslinieciskā vadītāja Katrīna Jēkabsone. Ieeja bez maksas.