Daudzbērnu ģimeņu biedrība

Daudzbērnu ģimeņu biedrība

Ozolnieku novada daudzbērnu ģimeņu biedrība
Reģ. Nr. 40008229241
Konts: LV33 UNLA 0050 0225 9766 8
Adrese: Stadiona iela 10, Ozolnieki,
Ozolnieku pag., Ozolnieku nov., LV-3018

E-pasta adrese: daudzberni@ozolnieki.lv

Valdes sastāvs:

Valdes priekšsēdētājs – Raimonds Zariņš;

Valdes locekle – Lelde Šantere;

Valdes locekle - Marika Strazdiņa;

Valdes locekle – Anda Grīnberga;

Valdes locekle – Dina Tauriņa.


Dibināšanas lēmumu skatīt šeit...


Lēmumu par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu skatīt šeit... (1. lapa, 2. lapa)

Iestāšanās iesniegumu skatīt šeit...

 

Saistošie noteikumi 8/2014 "Ozolnieku novada pašvaldības pabalsti"

Iesniegumu par pabalstu biļļu iegādei skatīt šeit...

Iesniegumu par pabalstu individuālo mācību piederumu iegādei skatīt šeit...

Iesniegumu par pabalstu vakcinācijai skatīt šeit...

Iesniegums par pabalstu profesionālās ievirzes vai interešu izglītības programmu dalības maksai skatīt šeit...Atbalsts norēķiniem par elektrību
skatīt šeit...