Kurai konkursa "Ozolnieku novada Gada cilvēks" nominācijai Jūs pieteiksiet savu kandidātu?

Vakances

  A- A A+ Drukāt lapu  
 

bilde 876

Ozolnieku novada dome aicina darbā Izglītības, kultūras un Sporta daļas Sporta un veselīga dzīves veida nodaļas vadītāju

Prasības pretendentiem:

•augstākā izglītība sporta zinību nozarē;
•vismaz 3 gadu pieredze sporta jomā;
•labas organizatora dotības, prasme uzstāties publikas priekšā;
•iemaņas komunikācijā sociālos tīklos un darbā ar biroja tehniku;
•precizitāte, augsta atbildības sajūta un pašiniciatīva;
•prasme racionāli organizēt savu darbu;
•valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vismaz  vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanas profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā (sazināties, kā arī izmantot dokumentus un literatūru darba pienākumu izpildei);
•vadības prasmes, spējas motivēt un strādāt komandā;
•labas zināšanas personālvadības jomā;
•organizatora spējas, precizitāte un augsta atbildības sajūta, laba saskarsmes kultūra;
•izpratne par budžeta veidošanos un tā plānošanu.

Galvenie pienākumi pretendentam:
 
•īstenot valsts un pašvaldības veselīga dzīves veida un sporta politiku Ozolnieku novadā;
•sniegt organizatorisko un metodisko palīdzību sporta jautājumos novada institūcijām, sabiedriskajām sporta organizācijām un citām iestādēm;
•organizēt novada čempionātus, sporta sacensības un dažādus pasākumus veselīga dzīves veida un sporta jomā;
•izstrādāt normatīvos aktus un citus dokumentus atbilstoši kompetencei;
•organizēt novada amatierkolektīvu skates, konkursus, festivālus un citus pasākumus;
•piedalīties projektu izstrādē un īstenošanā;
•organizēt novada čempionātus, sporta sacensības un dažādus pasākumus veselīga dzīves veida un sporta jomā;
•kontrolēt piešķirto pašvaldības finanšu līdzekļu racionālu izmantošanu.


Darba laiks: Pilna slodze
Dzīves aprakstu (CV) un motivācijas vēstuli, kā arī izglītību apliecinošo dokumentu kopijas, iesniegt Ozolnieku novada domes kancelejā (2.kabinets), Stadiona ielā 10, Ozolniekos vai sūtīt uz e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. līdz 5. septembrim. Uzziņas pa tālruni: 63050241.

 

bilde 876

Ozolnieku novada dome aicina darbā Izglītības, kultūras un Sporta daļas Jaunatnes lietu nodaļas vadītāju

Prasības pretendentiem:

•augstākā izglītība;
•vismaz 3 gadu pieredze darbā ar jauniešiem;
•labas organizatora dotības, prasme uzstāties publikas priekšā;
•iemaņas komunikācijā sociālos tīklos un darbā ar biroja tehniku;
•precizitāte, augsta atbildības sajūta un pašiniciatīva;
•prasme racionāli organizēt savu darbu;
•valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vismaz  vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanas profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā (sazināties, kā arī izmantot dokumentus un literatūru darba pienākumu izpildei);
•vadības prasmes, spējas motivēt un strādāt komandā;
•labas zināšanas personālvadības jomā;
•organizatora spējas, precizitāte un augsta atbildības sajūta, laba saskarsmes kultūra;
•izpratne par budžeta veidošanos un tā plānošanu.

Galvenie pienākumi pretendentam:  

•organizēt darbu ar jaunatni Ozolnieku novadā, ievērojot jaunatnes politikas stratēģijas, jaunatnes likuma un jaunatnes politikas valsts programmas noteiktos virzienus;
•koordinēt novada jauniešu centru un jaunatnes darbinieku darbu, nosakot novada prioritātes jaunatnes darbā;
•koordinēt vietējo brīvprātīgo darbu Ozolnieku novada domē, Eiropas brīvprātīgo darba projektos;
•plānot un organizēt jaunatnes darbinieku, pašpārvalžu vadītāju un aktīvo jauniešu kompetenču pilnveidi;
•nodrošināt Ozolnieku novada pašvaldības piešķirto finanšu līdzekļu vienlīdzīgu sadali;
•sniegt priekšlikumus par pašvaldības īpašumā un valdījumā esošo un plānoto jauniešu centru racionālu izmantošanu, to materiāli tehnisko nodrošinājumu;
•izstrādāt normatīvos aktus un citus dokumentus atbilstoši Daļas kompetencei jaunatnes lietu sfērā. Atbildēt par izdoto pašvaldības saistošo noteikumu un lēmumu izpildi;
•kontrolēt piešķirto pašvaldības finanšu līdzekļu racionālu izmantošanu.

Darba laiks: Pilna slodze
Dzīves aprakstu (CV) un motivācijas vēstuli, kā arī izglītību apliecinošo dokumentu kopijas, iesniegt Ozolnieku novada domes kancelejā (2.kabinets), Stadiona ielā 10, Ozolniekos vai sūtīt uz e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. līdz 5. septembrim. Uzziņas pa tālruni: 63050241.

 

bilde 876

Ozolnieku novada dome aicina darbā Izglītības, kultūras un Sporta daļas Kultūras nodaļas vadītāju

Prasības pretendentiem:

• augstākā vai vidējā speciālā izglītība kultūras vadībā, kultūras pasākumu menedžmentā;
• izpratne par kultūras pasākumu organizēšanu, kultūras jomu reglamentējošu normatīvo dokumentu pārzināšana, orientēšanās kultūras aktualitātēs Latvijā un ārvalstīs;
• vismaz 3 gadu pieredze kultūras jomā;
• labas organizatora dotības, prasme uzstāties publikas priekšā;
• iemaņas komunikācijā sociālos tīklos un darbā ar biroja tehniku;
• precizitāte, augsta atbildības sajūta un pašiniciatīva;
• prasme racionāli organizēt savu darbu;
• valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vismaz  vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanas profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā (sazināties, kā arī izmantot dokumentus un literatūru darba pienākumu izpildei);
• vadības prasmes, spējas motivēt un strādāt komandā;
• labas zināšanas personālvadības jomā;
• organizatora spējas, precizitāte un augsta atbildības sajūta, laba saskarsmes kultūra;
• izpratne un padziļināts redzējums par Ozolnieku novada stratēģiju un attīstību kultūras jomā;
• izpratne par budžeta veidošanos un tā plānošanu.

Galvenie pienākumi pretendentam:  
•īstenot valsts kultūrpolitiku Ozolnieku novadā;
•uzturēt latvisku kultūru un sekmēt citu tautu kultūras attīstību, veicinot kultūras mantojuma saglabāšanu un tā mērķtiecīgu izmantošanu;
•sekmēt kultūras dzīves norišu daudzveidību, tautas mākslas attīstību, profesionālās mākslas un mūzikas pieejamību;
•organizēt novada amatierkolektīvu skates, konkursus, festivālus un citus pasākumus;
•kontrolēt piešķirto pašvaldības finanšu līdzekļu racionālu izmantošanu;
•analizēt un uzraudzīt pašvaldības kultūras iestāžu un bibliotēku darbību, uzraudzīt procesu kvalitāti, izrādāt priekšlikumus darba uzlabošanai, nodrošināt normatīvo aktu ievērošanu;
•veidot un uzturēt kultūras informācijas apriti, koordinēt novada kultūras pasākumu kalendārā plāna izstrādi.

Darba laiks: Pilna slodze

Dzīves aprakstu (CV) un motivācijas vēstuli, kā arī izglītību apliecinošo dokumentu kopijas, iesniegt Ozolnieku novada domes kancelejā (2.kabinets), Stadiona ielā 10, Ozolniekos vai sūtīt uz e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. līdz 5. septembrim. Uzziņas pa tālruni: 63050241.

 

Bite logo

 

Prasības pretendentiem:
• izglītība atbilst Izglītības likumā un Ministru kabineta noteikumos par pedagogiem nepieciešamo izglītību, profesionālo kvalifikāciju un profesionālās pilnveides kārtību noteiktajām prasībām;
• vismaz 3 gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības darbā, par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze pirmsskolas izglītības vadībā;
• zināšanas par izglītības iestādi reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;
• valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanas profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
• spējas motivēt un strādāt komandā;
• labas zināšanas personālvadības jomā;
• organizatora spējas, precizitāte un augsta atbildības sajūta, laba saskarsmes kultūra;
• izpratne un padziļināts redzējums par Ozolnieku novada izglītības jomas attīstību.

Galvenie pienākumi pretendentam:
• vadīt pirmsskolas izglītības iestādi un tās darbiniekus, saskaņā ar Latvijas Republikas izglītības jomu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, nodrošinot pirmsskolas izglītības iestādi ar atbilstošas kvalifikācijas pedagogiem un darbiniekiem;
• nodrošināt iestādes iekšējo normatīvo aktu izstrādi un ievērošanu;
• nodrošināt pirmsskolas izglītības iestādes intelektuālo, finanšu un materiālo līdzekļu efektīvu un racionālu izmantošanu;
• nodrošināt pirmsskolas izglītības programmas īstenošanu.

Darba laiks: Pilna slodze

Dzīves aprakstu (CV) un motivācijas vēstuli, kā arī izglītību apliecinošo dokumentu kopijas, iesniegt Ozolnieku novada domes kancelejā (2.kabinets), Stadiona ielā 10, Ozolniekos vai sūtīt uz e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. līdz 4. septembrim. Uzziņas pa tālruni: 63050241.

 

**********************************

bilde 796

Ozolnieku novada Salgales pamatskola aicina darbā pirmsskolas skolotāju Salgales pamatskolas pirmsskolas grupā (2 vakances).

Prasības: atbilstoša izglītība un kvalifikācija, labas saskarsmes prasmes, radoša un iniciatīvas bagāta personība.

Pieteikšanās līdz 25.08.2017., sūtot ziņu uz e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. vai zvanot 29267789.

**********************************

Garozas pamatskola aicina darbā angļu valodas skolotāju.

Prasības:
- atbilstoša kvalifikācija;
- labas prasmes un spējas strādāt komandā;
- skolēnu sagatavošana olimpiādēm, konkursiem, motivēšana mācību līmeņa paaugstināšanai;
- ētikas normu ievērošana;
- darboties ārpusklases organizētajos pasākumos;
- iemaņas audzināšanas darbā.

Pretendentus aicinām pieteikties e-pastā, nosūtot pieteikuma vēstuli un CV: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. vai pa t. 26185548.

***********************
ozvsk logo col

Ozolnieku vidusskola aicina darbā bioloģijas pedagogu pilnam darba laikam.

Izglītība un nepieciešamās kompetences pedagogam: 

- augstākā pedagoģiskā izglītība konkrētajā mācību priekšmetā atbilstoši Valsts izglītības standartam;

- augsta saskarsmes kultūra, spēja strādāt komandā un veidot lietišķu sadarbību ar iestādes darbiniekiem, izglītojamiem un viņu vecākiem;

- spēja reaģēt uz izglītojamo vajadzībām;

- motivēt izglītojamos darbam.

Pretendentus aicinām pieteikties e-pastā, nosūtot pieteikuma vēstuli un CV: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. Tālr.: 20217310

Pieteikšanās līdz 25.08.2017.

 

 

 
     

Pieteikšanās

Lietotāja vārds
Parole
Pieslēgties

Meklēšana

augusts, 2017
Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
24
Visi notikumi

Uzņēmumu meklētājs

Laika prognoze