Izglītības iestādes

OZOLNIEKU NOVADS Ozolnieku novada pašvaldība PII “Zīlīte” PII “Pūcīte” PII “Saulīte” PII “Bitīte” PI grupas Garozas pamatskola Salgales pamatskola Teteles pamatskola Ozolnieku Sporta skola Salgales Mūzikas un mākslas skola Ozolnieku Mūzikas skola PI grupas Ozolnieku vidusskola Izglītības nodaļa