Kontakti

Ozolnieku novada dome

Domes vadība

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts
Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs Andris Ozoliņš 63028876, 26344777 andris.ozolins@ozolnieki.lv
Pieņemšanas laiki Ozolnieku novada pašvaldībā, Stadiona 10, Ozolniekos
Pirmdienās no plkst. 08.00 - 12.00 un 12.45 - 17.00

Ozolnieku novada domes priekšsēdētāja vietnieks Pēteris Veļeckis 29275763 peteris.veleckis@ozolnieki.lv
Pieņemšanas laiki Ozolnieku novada pašvaldībā, Stadiona 10, Ozolniekos
Pirmdienās no plkst. 08.00 - 13.00.

Izpilddirektors Andulis Židkovs 63084704, 26437111 andulis.zidkovs@ozolnieki.lv
Pieņemšanas laiki Ozolnieku novada pašvaldībā, Stadiona 10, Ozolniekos
Pirmdienās no plkst. 08.00 - 12.00 un 12.45 - 17.00
Kancelejas vadītāja Dina Didrihsone 63099201 dina.didrihsone@ozolnieki.lv
Iekšējā auditore Eva Gudaviča 63050843 eva.gudavica@ozolnieki.lv
Salgales pagasta Pārvaldes vadītāja Eva Segliņa 63085677, 29166492 eva.seglina@ozolnieki.lv
Pieņemšanas laiki  Garozas pakalpojumu centrā "Eži", Garozā, Salgales pagastā
Pirmdienās no plkst. 8.00 - 12.00 

Cenu pagasta pārvaldniece Evita Lapsenberga 63048077 29797970 evita.lapsenberga@ozolnieki.lv
Pieņemšanas laiki Branku pakalpojumu centrā (4.kab), Parka ielā 4, Brankās
Pirmdienās no plkst. 14.00 - 17.00

Pieņemšanas laiki Ānes kultūras namā, Celtnieku 12b, Ānē
Otrdienās: no plkst. 14.00 - 17.00 
Ceturtdienās: no plkst. 8.00 - 12.00 un 12.45 - 19.00
Klientu apkalpošanas speciāliste Branku pakalpojumu centrā Lidija Žukovska 63057762 lidija.zukovska@ozolnieki.lv
Personāla speciāliste Iveta Grundmane 63084718 29998480 iveta.grundmane@ozolnieki.lv
Personālvadības konsultante Laila Mežale 63084718 laila.mezale@ozolnieki.lv
Datu aizsardzības speciālists Artūrs Mezītis 27753113 datu.specialists@ozolnieki.lv

Kanceleja

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts
Kancelejas vadītāja Dina Didrihsone 63099201 dina.didrihsone@ozolnieki.lv
Domes sekretāre Anita Bībere 63084721 anita.bibere@ozolnieki.lv
Klientu apkalpošanas speciāliste Valentīna Linde 63050241 valentina.linde@ozolnieki.lv

Attīstības un projektu daļa

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts
Attīstības un projektu daļas vadītāja Inese Baumane 26516231 inese.baumane@ozolnieki.lv
Daļas vadītājas vietniece ES projektu jautājumos Antra Pošeika 66047857, 20042150 antra.poseika@ozolnieki.lv
Projektu vadītāja Liene Krasovska 66047857 liene.krasovska@ozolnieki.lv
Projektu vadītāja Vita Rozenfelde 66047857 vita.rozenfelde@ozolnieki.lv
Nekustamo īpašumu speciāliste Irina Malahovska 63084713, 29991198 irina.malahovska@ozolnieki.lv
Zemes ierīcības inženiere Krista Tumova 22334212 krista.tumova@ozolnieki.lv
Būvniecības projektu vadītājs Māris Ozols 26399830 maris.ozols@ozolnieki.lv
Būvniecības projektu vadītāja Aļona Virviča 26399830 alona.virvica@ozolnieki.lv
Zemes ierīcības inženiere Antra Plotņikova 63084707, 27055704 antra.plotnikova@ozolnieki.lv

Sabiedrisko attiecību un informācijas daļa

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts
Sabiedrisko attiecību un informācijas daļas vadītāja Madara Ābeltiņa 63084702, 26184346 madara.abeltina@ozolnieki.lv
Sabiedrisko attiecību speciāliste Līga Tamberga 63085179 liga.tamberga@ozolnieki.lv
www.ozolnieki.lv administrēšana
Izdevuma "Ozolnieku Avīze" redaktore Solvita Cukere 29448482 avize@ozolnieki.lv

Finanšu un grāmatvedības daļa

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts
Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja Daiga Liepa 66047879 daiga.liepa@ozolnieki.lv
Finanšu un grāmatvedības daļas vadītājas vietniece Ira Lavrenova 66047855 ira.lavrenova@ozolnieki.lv
Grāmatvede Inta Pilūna 63084720 inta.piluna@ozolnieki.lv
Algu grāmatvede Linda Gūtmane 63084719 linda.gutmane@ozolnieki.lv
Algu grāmatvede Līga Husko 63084719 liga.husko@ozolnieki.lv
Grāmatvede Alla Maļceva 63084703 alla.malceva@ozolnieki.lv
Grāmatvede Daina Andersone 63084703 daina.andersone@ozolnieki.lv
Kasiere Olita Dūmiņa 63084717 olita.dumina@ozolnieki.lv
Grāmatvede Silvija Baumane 63099203 silvija.baumane@ozolnieki.lv
Grāmatvede Ranta Ančeva 63099203 ranta.anceva@ozolnieki.lv
Nekustamā īpašuma nodokļa administratore Lidija Žukovska 63057762 lidija.zukovska@ozolnieki.lv
Nekustamā īpašuma nodokļa administratore Margarita Katkova margarita.katkova@ozolnieki.lv
Nekustamā īpašuma nodokļa administratore Biruta Petrokaite 63085680, 29209283 biruta.petrokaite@ozolnieki.lv

Izglītības, kultūras un sporta daļa

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts
Izglītības, kultūras un sporta daļas vadītāja Elīza Juste 63084701 eliza.juste@ozolnieki.lv
Izglītības nodaļas vadītāja Jeļena Žoide 63084701 izglitibas.nod@ozolnieki.lv
Ānes Jauniešu iniciatīvu centra vadītāja Mārīte Zigmunde 25996199 anesjauniesi@ozolnieki.lv
Kultūras nodaļas vadītāja  Evita Poča 63050144, 26563691 evita.poca@ozolnieki.lv
Ozolnieku Tautas nama direktore Madara Griba 63050144, 20311974 madara.griba@ozolnieki.lv
Salgales kultūras darba speciāliste Anda Plikša 29109265 anda.pliksa@ozolnieki.lv
Ānes kultūras nama vadītājs Raivis Zigmunds 63048184, 26121516 raiviszigmunds@ozolnieki.lv
Vēstures ekspozīcijas krājuma glabātājs Aigars Stillers 29132901, 29478678 aigars.stillers@ozolnieki.lv
Ozolnieku novada centrālās bibliotēkas vadītāja Ingrīda Krieķe 63050184, 29855309 biblioteka@ozolnieki.lv
Veselīga dzīvesveida un sporta nodaļas vadītājs Kārlis Trankalis 20084087 karlis.trankalis@ozolnieki.lv
Ozolnieku Sporta skolas direktors Kārlis Kalniņš 26520497 karlis.kalnins@ozolnieki.lv
Sporta kompleksa "Mālzeme" direktors Rimants Štopis 26402025 rimants.stopis@ozolnieki.lv
Lietvede Sintija Akmane 63084701 iks.lietvedis@ozolnieki.lv

Iepirkumu un juridiskā daļa

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts
Iepirkumu un juridiskās daļas vadītāja Svetlana Krūmiņa 63084708 svetlana.krumina@ozolnieki.lv
Juriste Jana Vilciņa 66047852 jana.vilcina@ozolnieki.lv
Juriste Signe Šmite 66047852 signe.smite@ozolnieki.lv

Būvvalde

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts
Būvvaldes vadītājs Arvīds Račinskis 66047856, 20016983 arvids.racinskis@ozolnieki.lv
Pirmdienās 9.00 - 12.00 un 13.00 - 17.00
Ceturtdienās 13.00 - 19.00
Būvinspektors Olga Ozoliņa 63084706, 20036140 olga.ozolina@ozolnieki.lv
Pirmdienās 9.00 - 12.00 un 13.00 - 17.00
Ceturtdienās 13.00 - 19.00
Būvinspektora palīgs Ilona Butkus 63099200, 20218362 ilona.butkus@ozolnieki.lv
Pirmdienās:    plkst. 8:00 - 17:00
Otrdienās:      plkst. 8:00 - 17:00
Trešdienās:    plkst. 8:00 - 17:00
Ceturtdienās:  plkst. 8:00 - 19:00

Pusdienas pārtraukums: 12.00 - 12.45

Saimniecības daļa

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts
Saimniecības daļas vadītājs Artūrs Semjonovs 29766177 arturs.semjonovs@ozolnieki.lv
Inženierkomunikāciju piesaistes speciālists Guntis Žeivots 29342722 guntis.zeivots@ozolnieki.lv
Atbildīgais par kapu apsaimniekošanas jautājumiem
Saimniecības daļas drošības jautājumu speciālists Aivars Strods 26132486 aivars.strods@ozolnieki.lv
Saimniecības darbu vadītājs Jānis Krugolaužs 20054301 janis.krugolauzs@ozolnieki.lv
Saimniecības strādnieks Matīss Kellerts matiss.kellerts@ozolnieki.lv

Sociālais dienests

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts
Sociālā dienesta vadītāja Sarmīte Strode  63084705, 26110405  sarmite.strode@ozolnieki.lv
lietvede Dina Dinija Zonberga 66047859 dina.zonberga@ozolnieki.lv
Psihologs Evita Sondora 20024706 evita.sondora@ozolnieki.lv
Sociālais pedagogs Ieva Briģe  63099202; 26330940 ieva.brige@ozolnieki.lv
Sociālā darbiniece Daiva Grauduma 63084716, 20427704 daiva.grauduma@ozolnieki.lv
Sociālā darbiniece darbam ar personām ar funkcionāliem traucējumiem Svetlana Voznesenska 27047898 svetlana.voznesenska@ozolnieki.lv
Sociālā darbiniece Daina Ivulāne 66047897, 25402922 daina.ivulane@ozolnieki.lv
Sociālā darbiniece Līga Krūmiņa 26385805 liga.krumina@ozolnieki.lv
Sociālā darbiniece Maija Āriņa 20001949 maija.arina@ozolnieki.lv
Sociālā darbiniece darbam ģimenēm ar bērniem Karīna Ineta Kokina 63099202; 26472022 karina.ineta.kokina@ozolnieki.lv
Sociālais darbinieks ģimenēm ar bērniem Ānē Inita Gaidlazda 28801173 inita.gaidlazda@ozolnieki.lv
Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem Inguna Bergmane 29227584, 63085664 inguna.bergmane@ozolnieki.lv
Sociālais aprūpētājs Inga Krugolauža 29420936 inga.krugolauza@ozolnieki.lv
Sociālais aprūpētājs Sandra Zvejniece 66047869 sandra.zvejniece@ozolnieki.lv

Bāriņtiesa

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts
Bāriņtiesas priekšsēdētāja Ilze Mangusa 63084714, 29288473 barintiesa@ozolnieki.lv
Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece Ieva Spalva 66047860, 28611570 barintiesa@ozolnieki.lv
Bāriņtiesas locekle Inese Belicka inese.belicka@ozolnieki.lv
Bāriņtiesas sekretāre Ligita Romānova 66047860 barintiesa@ozolnieki.lv

Pašvaldības policija

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts
Pašvaldības policijas priekšnieks Vidmants Rinkuns 63050102, 29249265 vidmants.rinkuns@ozolnieki.lv
Pašvaldības policijas vecākais inspektors Sandris Miezis 29426441 sandris.miezis@ozolnieki.lv
Pašvaldības policijas vecākais inspektors Pāvels Mozaļevs 27000850 pavels.mozalevs@ozolnieki.lv
Pašvaldības policijas inspektors (Salgalē) Viktors Kurlovičs 63050102 viktors.kurlovics@ozolnieki.lv
Pašvaldības policijas inspektors (Brankās) Juris Antonovs 29397365 juris.antonovs@ozolnieki.lv
Pašvaldības policijas inspektors (Ozolniekos) Edgars Rečs 27034189 edgars.recs@ozolnieki.lv
Pašvaldības policijas inspektors (Salgalē) Māris Cimdars 20380507 maris.cimdars@ozolnieki.lv
Pašvaldības policijas inspektors (Ānē) Juris Voitehovskis 28374404 juris.voitehovskis@ozolnieki.lv
Pašvaldības policijas lietvede Aiva Grosbārte 63050102 policija@ozolnieki.lv
Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Jelgavas iecirkņa Kārtības policijas nodaļas inspektors - atbild par Cenu pagastu Igors Svjatskis 20293433, 63004211 policija@ozolnieki.lv
Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Jelgavas iecirkņa Kārtības policijas nodaļas inspektors - atbild par Ozolnieku un Sagales pagastiem Dainis Ameters 63004275 policija@ozolnieki.lv

Dzimtsarakstu nodaļa

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts
Dzimtsarakstu nodaļas vadītājs Ēriks Pozemkovskis 63084709 dzimts@ozolnieki.lv
Pirmdienās: 9:00 – 12.00 un 13.00 - 17:00
Otrdienās: 9:00 - 12:00
Trešdienās: 9:00 - 12:00
Ceturtdienās: 9:00 - 12:00 un 13:00 – 19:00
Piektdienās, sestdienās, svētdienās:   slēgts
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja vietniece Andra Vecmane 63085741 salgale@ozolnieki.lv

Kultūras nodaļa

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts
Kultūras nodaļas vadītāja Evita Poča 63050144, 26563691 evita.poca@ozolnieki.lv
Ozolnieku Tautas nama direktore Madara Griba 63050144 20311974 madara.griba@ozolnieki.lv
Ānes kultūras nama vadītājs Raivis Zigmunds 63048184; 26121516 raiviszig@inbox.lv
Salgales kultūras darba speciāliste Anda Plikša 29109265 anda.pliksa@ozolnieki.lv
Vēstures ekspozīcijas krājumu glabātājs Aigars Stillers 29132901 29478678 aigars.stillers@ozolnieki.lv
Ozolnieku novada centrālās bibliotēkas vadītāja Ingrīda Krieķe 63050184 29855309 biblioteka@ozolnieki.lv
Ānes bibliotēkas vadītāja Jevgēnija Noreiko 63055605 jevgenija.noreiko@ozolnieki.lv
Garozas bibliotēkas vadītāja Dace Beire 26583230 garozasbibl@ozolnieki.lv
Vainu bibliotēkas vadītāja Maija Sproģe 63057074 maija.sproge@ozolnieki.lv

Izglītības nodaļa

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts
Izglītības nodaļas vadītāja Jeļena Žoide 63084701 izglitibas.nod@ozolnieki.lv

Veselīga dzīvesveida un sporta nodaļa

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts
Veselīga dzīvesveida un sporta nodaļas vadītājs Kārlis Trankalis 20084087 karlis.trankalis@ozolnieki.lv
Ozolnieku Sporta skolas direktors Kārlis Kalniņš 63050516, 26520497 sportaskola@ozolnieki.lv

Ozolnieku novada dome

Adrese: Stadiona iela 10, Ozolnieki, Pasta Indekss: LV-3018
Tālrunis: 66047876, 63084721
Epasts: ozolnieki@ozolnieki.lv
Mājaslapa: ozolnieki.lv

 

E-iesniegumi

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus:

-informatīvai saziņai un ar e-parakstu* parakstītu dokumentu iesniegšanai, rakstot uz e-pastu: ozolnieki@ozolnieki.lv

-iesniedzot iesniegumus iestādei, izmantojot portālu www.latvija.lv. E-pakalpojumā „E-iesniegums iestādei” iesniedzot dokumentu, kur ietverts pašvaldības kompetencē esošs lūgums, sūdzība, priekšlikums vai jautājums, atbilstoši Iesniegumu likumam.

-uzdodot jautājumus Ozolnieku novada domei, izmantojot mājas lapas piedāvāto iespēju sadaļā Jautājumi/ierosinājumi/atbildes. Uzdodot jautājumus, korekti jānorāda personas vārds, uzvārds un e-pasta adrese.


*ar e-parakstu parakstītus dokumentus jānoformē atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumiem Nr. 473 „Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” un jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu. Pašvaldība vienas darbdienas laikā nosūta paziņojumu par elektroniskā dokumenta saņemšanu.

Pašvaldības policijas iecirkņa tālruņa Nr. 20029099