Kontakti

Ozolnieku pagasts

Domes vadība

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts
Cenu un Ozolnieku pagasta apvienības pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāja/Būvniecības projektu vadītāja Aļona Virviča-Jansone 26460551 alona.virvica@jelgavasnovads.lv
Personāla speciāliste Aija Rundvalde 63084718 29998480 aija.rundvalde@jelgavasnovads.lv

Kanceleja

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts
Klientu apkalpošanas speciāliste Valentīna Linde 63050241 valentina.linde@jelgavasnovads.lv

Finanšu un grāmatvedības daļa

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts
Finanšu un grāmatvedības daļas vadītājas vietniece Ira Lavrenova 66047855 ira.lavrenova@jelgavasnovads.lv
Grāmatvede Inta Pilūna 66047855 inta.piluna@jelgavasnovads.lv
Algu grāmatvede Linda Gūtmane 63084719 linda.gutmane@jelgavasnovads.lv
Algu grāmatvede Līga Husko 63084719 liga.husko@jelgavasnovads.lv
Grāmatvede Alla Maļceva 63084703 alla.malceva@jelgavasnovads.lv
Grāmatvede Daina Andersone 63084703 daina.andersone@jelgavasnovads.lv
Kasiere Olita Dūmiņa 63084717 olita.dumina@jelgavasnovads.lv
Grāmatvede Silvija Baumane 63099203 silvija.baumane@jelgavasnovads.lv
Grāmatvede Ranta Ančeva 63099203 ranta.anceva@jelgavasnovads.lv
Nekustamā īpašuma nodokļa administratore Lidija Žukovska 63057762 lidija.zukovska@jelgavasnovads.lv

Nekustamā īpašuma nodokļa administratore Margarita Katkova
Prombūtnē
margarita.katkova@jelgavasnovads.lv
Nekustamā īpašuma nodokļa administratore Biruta Petrokaite 63085680, 29209283 biruta.petrokaite@jelgavasnovads.lv

Izglītības, kultūras un sporta daļa

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts
Izglītības nodaļas vadītāja Jeļena Žoide 63084701; 29539159 jelena.zoide@jelgavasnovads.lv
Izglītības nodaļas vadītājas vietniece Rota Greiškalne 63084701; 29539159 rota.greiskalne@jelgavasnovads.lv
Jaunatnes lietu nodaļas vadītājs Valters Siksna 28263171 valters.siksna@jelgavasnovads.lv
Ozolnieku Bērnu un jauniešu iniciatīvu centra vadītāja Sanita Višņauska 20073969 sanita.visnauska@jelgavasnovads.lv
Kultūras nodaļas vadītāja  Evita Poča 63050144, 26563691 evita.poca@jelgavasnovads.lv
Ozolnieku Tautas nama direktore Madara Griba 63050144, 20311974 madara.griba@jelgavasnovads.lv
Kultūras pasākumu organizators Anda Plikša 29109265 anda.pliksa@jelgavasnovads.lv
Ānes kultūras nama direktors Raivis Zigmunds 63048184, 26121516 raivis.zigmunds@jelgavasnovads.lv
Vēstures ekspozīcijas krājuma glabātājs Aigars Stillers 29132901, 29478678 aigars.stillers@jelgavasnovads.lv
Ozolnieku novada centrālās bibliotēkas vadītāja Ingrīda Krieķe 63050184, 29855309 biblioteka.ozolnieki@jelgavasnovads.lv
Ānes bibliotēkas vadītāja Jevgēnija Noreiko 63055605 jevgenija.noreiko@jelgavasnovads.lv
Garozas bibliotēkas vadītāja Larisa Batkauske 26583230 larisa.batkauske@jelgavasnovads.lv
Vainu bibliotēkas vadītāja Maija Sproģe 63057074 maija.sproge@jelgavasnovads.lv
Ārējās apkalpošanas punkta Emburgā speciāliste Daina Užule 27015785 daina.uzule@jelgavasnovads.lv
Veselīga dzīvesveida un sporta nodaļas vadītājs Kārlis Trankalis 20084087 karlis.trankalis@jelgavasnovads.lv
Ozolnieku Sporta skolas direktors Raivis Duplinskis 63050526, 29604712 raivis.duplinskis@jelgavasnovads.lv
Sporta kompleksa "Mālzeme" direktors; Sporta pasākumu organizators Ānē un Tetelē Rimants Štopis 26402025 rimants.stopis@jelgavasnovads.lv
Sporta pasākumu organizators Emburgā Armands Baumanis 26048010 armandsbaumanis@inbox.lv
Sporta pasākumu organizators Garozā Juris Jevsins 29257841 jevsins@inbox.lv

Saimniecības daļa

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts
Inženierkomunikāciju piesaistes speciālists Guntis Žeivots 29342722 guntis.zeivots@jelgavasnovads.lv
Atbildīgais par kapu apsaimniekošanas jautājumiem
Saimniecības daļas drošības jautājumu speciālists Aivars Strods 26132486 aivars.strods@jelgavasnovads.lv
Saimniecības darbu vadītājs Jānis Krugolaužs 20054301 janis.krugolauzs@jelgavasnovads.lv
Saimniecības strādnieks Matīss Kellerts matiss.kellerts@jelgavasnovads.lv

Pašvaldības policija

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts
Pašvaldības policijas iecirkņa tālruņa numurs 20029099 policija@jelgavasnovads.lv
Pašvaldības policijas priekšnieks Arnis Joma 63050102, 20037073 arnis.joma@jelgavasnovads.lv
Pašvaldības policijas vecākais inspektors Pāvels Mozaļevs 27000850 pavels.mozalevs@jelgavasnovads.lv
Pašvaldības policijas inspektors Viktors Kurlovičs 63050102, 25916896 viktors.kurlovics@jelgavasnovads.lv
Pašvaldības policijas inspektors Juris Antonovs 29397365 juris.antonovs@jelgavasnovads.lv
Pašvaldības policijas inspektors Edgars Rečs 27034189 edgars.recs@jelgavasnovads.lv
Pašvaldības policijas inspektors Juris Voitehovskis 28374404 juris.voitehovskis@jelgavasnovads.lv
Pašvaldības policijas inspektors Raitis Dovguško 20380507 raitis.dovgusko@jelgavasnovads.lv
Pašvaldības policijas lietvede Aiva Grosbārte 63050102 policija@jelgavasnovads.lv
Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Jelgavas iecirkņa Kārtības policijas nodaļas inspektors - atbild par Cenu pagastu Igors Svjatskis 20293433, 63004211 policija@jelgavasnovads.lv
Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Jelgavas iecirkņa Kārtības policijas nodaļas inspektors - atbild par Ozolnieku un Sagales pagastiem Dainis Ameters 63004275 policija@jelgavasnovads.lv

Dzimtsarakstu nodaļa

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Laura Gasparoviča 63084709 laura.gasparovica@jelgavasnovads.lv

Kultūras nodaļa

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts
Kultūras nodaļas vadītāja Evita Poča 63050144, 26563691 evita.poca@jelgavasnovads.lv
Ozolnieku Tautas nama direktore Madara Griba 63050144 20311974 madara.griba@jelgavasnovads.lv
Ozolnieku Tautas nams:
Ānes kultūras nama direktors Raivis Zigmunds 63048184; 26121516 raivis.zigmunds@jelgavasnovads.lv
Ānes kultūras nama:

Kultūras pasākumu organizators Anda Plikša 29109265 anda.pliksa@jelgavasnovads.lv
Kultūra Salgalē:
https://ozolnieki.lv/kultura/tautas-nami/salgales-pasdarbibas-kolektivi

Vēstures ekspozīcijas krājumu glabātājs Aigars Stillers 29132901 29478678 aigars.stillers@jelgavasnovads.lv
Ozolnieku novada centrālās bibliotēkas vadītāja Ingrīda Krieķe 63050184 29855309 biblioteka.ozolnieki@jelgavasnovads.lv


Ānes bibliotēkas vadītāja Jevgēnija Noreiko 63055605 jevgenija.noreiko@jelgavasnovads.lv
Ānes bibliotēka:

Garozas bibliotēkas vadītāja Larisa Batkauske 26583230 larisa.batkauske@jelgavasnovads.lv
Garozas bibliotēka:
https://ozolnieki.lv/kultura/bibliotekas/garozas-biblioteka


Vainu bibliotēkas vadītāja Maija Sproģe 63057074 maija.sproge@jelgavasnovads.lv
Vainu bibliotēka:
https://ozolnieki.lv/kultura/bibliotekas/vainu-biblioteka

Ārējās apkalpošanas punkta Emburgā speciāliste Daina Užule 27015785 daina.uzule@jelgavasnovads.lv
Ārējās apkalpošanas punkts:
https://ozolnieki.lv/kultura/bibliotekas/ozolnieku-novada-centrala-biblioteka/emburga-biblioteka

Kultūras tūrisma gids Ineta Freimane 26392154 ineta.freimane@jelgavasnovads.lv

Izglītības nodaļa

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts
Izglītības nodaļas vadītāja Jeļena Žoide 63084701; 29539159 jelena.zoide@jelgavasnovads.lv
Izglītības nodaļas vadītājas vietniece Rota Greiškalne 63084701; 29539159 rota.greiskalne@jelgavasnovads.lv

Veselīga dzīvesveida un sporta nodaļa

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts
Veselīga dzīvesveida un sporta nodaļas vadītājs Kārlis Trankalis 20084087 karlis.trankalis@jelgavasnovads.lv
Sporta pasākumu organizators Garozā Juris Jevsins 29257841 jevsins@inbox.lv
Sporta pasākumu organizators Emburgā Armands Baumanis 26048010 armandsbaumanis2@inbox.lv
Sporta kompleksa "Mālzeme" direktors; Sporta pasākumu organizators Ānē un Tetelē Rimants Štopis 63055102, 26402025 rimants.stopis@jelgavasnovads.lv

Ozolnieku pagasts

Adrese: Stadiona iela 10, Ozolnieki, Pasta Indekss: LV-3018
Tālrunis: 66047876, 63084721
Epasts: ozolnieki@jelgavasnovads.lv
Mājaslapa:

2021.gada 1.jūlijā spēkā stājās Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums, kā rezultātā Ozolnieku novads tika apvienots ar Jelgavas novadu, izveidojot Jelgavas novadu, kurš ietver abu bijušo novadu administratīvās teritorijas.

Visa aktuālā ar jaunizveidotā Jelgavas novada darbu saistītā informācija ir apskatāma http://www.jelgavasnovads.lv

Mājas lapa www.ozolnieki.lv kādu laiku vēl pildīs ziņu arhīva funkciju un te būs lasāmas ar bijušās Ozolnieku novada pašvaldības darbu saistītās ziņas, kas publicētas līdz 2021. gada 30. jūnijam.

E-iesniegumi

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus:
-informatīvai saziņai un ar e-parakstu* parakstītu dokumentu iesniegšanai, rakstot uz e-adresi vai e-pastu: ozolnieki@jelgavasnovads.lv. Gadījumos, kad nepieciešams nodot fiziskās personas datus, komercinformāciju un citu aizsargājamu informāciju, aicinām izmantot e-adresi.

-uzdodot jautājumus Ozolnieku novada domei, izmantojot mājas lapas piedāvāto iespēju sadaļā Jautājumi/ierosinājumi/atbildes. Uzdodot jautājumus, korekti jānorāda personas vārds, uzvārds un e-pasta adrese vai lūgums atbildēt e-adresē, ja tāda ir izveidota.

-izmantojot portālu www.latvija.lv, e-pakalpojumā „Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana” iesniedzot dokumentu, kur ietverts pašvaldības kompetencē esošs lūgums, sūdzība, priekšlikums vai jautājums, atbilstoši Iesniegumu likumam.”

*ar e-parakstu parakstītus dokumentus jānoformē atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumiem Nr. 473 „Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” un jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu. Pašvaldība vienas darbdienas laikā nosūta paziņojumu par elektroniskā dokumenta saņemšanu.

 

Pašvaldības policijas iecirkņa tālruņa Nr. 20029099