Kontakti

Ozolnieku pagasts

Domes vadība

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts
Jelgavas novada Plānošanas un attīstības departamenta vadītājs/ Ozolnieku administrācijas vadītājs Andulis Židkovs 63084704, 26437111 andulis.zidkovs@jelgavasnovads.lv
Pieņemšanas laiki Ozolnieku novada pašvaldībā, Stadiona 10, Ozolniekos
Pirmdienās no plkst. 08.00 - 12.00 un 12.45 - 17.00
Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektora vietniece juridiskajos jautājumos Marianna Dreja 20031028 marianna.dreja@jelgavasnovads.lv
Juriste Ilze Birkenfelde 28440610 ilze.birkenfelde@jelgavasnovads.lv
Salgales pagasta Pārvaldes vadītāja Eva Segliņa 63085677, 29166492 eva.seglina@jelgavasnovads.lv
Pieņemšanas laiki  Garozas pakalpojumu centrā "Eži", Garozā, Salgales pagastā
Pirmdienās no plkst. 8.00 - 12.00 

Klientu apkalpošanas speciāliste Branku pakalpojumu centrā Lidija Žukovska
Prombūtnē
63057762 lidija.zukovska@jelgavasnovads.lv
Par NIN zvanīt Birutai Petrokaitei, t: 63085680, 29209283
Personāla speciāliste Aija Rundvalde 63084718 29998480 aija.rundvalde@jelgavasnovads.lv

Kanceleja

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts
Kancelejas vadītāja Anita Bībere 63084721 anita.bibere@jelgavasnovads.lv
Klientu apkalpošanas speciāliste Valentīna Linde 63050241 valentina.linde@jelgavasnovads.lv

Attīstības un projektu daļa

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts
Daļas vadītājas vietniece ES projektu jautājumos Antra Pošeika 66047857, 20042150 antra.poseika@jelgavasnovads.lv
Projektu vadītāja Liene Krasovska 66047857 liene.krasovska@jelgavasnovads.lv
Projektu vadītāja Vita Rozenfelde 66047857 vita.rozenfelde@jelgavasnovads.lv
Nekustamo īpašumu speciāliste Irina Malahovska 63084713, 29991198 irina.malahovska@jelgavasnovads.lv
Zemes ierīcības inženiere Krista Tumova 22334212 krista.tumova@jelgavasnovads.lv
Būvniecības projektu vadītājs Māris Ozols 26399830 maris.ozols@jelgavasnovads.lv
Būvniecības projektu vadītāja Aļona Virviča 26460551 alona.virvica@jelgavasnovads.lv
Zemes ierīcības inženiere Antra Plotņikova 63084707, 27055704 antra.plotnikova@jelgavasnovads.lv

Sabiedrisko attiecību un informācijas daļa

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts
Sabiedrisko attiecību un informācijas daļas vadītāja Evita Kairiša 63084702, 26184346 evita.kairisa@jelgavasnovads.lv
Sabiedrisko attiecību speciāliste Līga Tamberga 63085179 liga.tamberga@jelgavasnovads.lv

Finanšu un grāmatvedības daļa

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts
Finanšu un grāmatvedības daļas vadītājas vietniece Ira Lavrenova 66047855 ira.lavrenova@jelgavasnovads.lv
Grāmatvede Inta Pilūna 66047855 inta.piluna@jelgavasnovads.lv
Algu grāmatvede Linda Gūtmane 63084719 linda.gutmane@jelgavasnovads.lv
Algu grāmatvede Līga Husko 63084719 liga.husko@jelgavasnovads.lv
Grāmatvede Alla Maļceva 63084703 alla.malceva@jelgavasnovads.lv
Grāmatvede Daina Andersone 63084703 daina.andersone@jelgavasnovads.lv
Kasiere Olita Dūmiņa 63084717 olita.dumina@jelgavasnovads.lv
Grāmatvede Silvija Baumane 63099203 silvija.baumane@jelgavasnovads.lv
Grāmatvede Ranta Ančeva 63099203 ranta.anceva@jelgavasnovads.lv
Nekustamā īpašuma nodokļa administratore Lidija Žukovska
Prombūtnē
63057762 lidija.zukovska@jelgavasnovads.lv
Par NIN zvanīt Birutai Petrokaitei, t: 63085680, 29209283
Nekustamā īpašuma nodokļa administratore Margarita Katkova
Prombūtnē
margarita.katkova@jelgavasnovads.lv
Nekustamā īpašuma nodokļa administratore Biruta Petrokaite 63085680, 29209283 biruta.petrokaite@jelgavasnovads.lv

Izglītības, kultūras un sporta daļa

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts
Izglītības, kultūras un sporta daļas vadītājas p.i. Ance Jaka 29217196 ance.jaks@jelgavasnovads.lv
Izglītības nodaļas vadītāja Jeļena Žoide 63084701; 29539159 jelena.zoide@jelgavasnovads.lv
Izglītības nodaļas vadītājas vietniece Rota Greiškalne 63084701; 29539159 rota.greiskalne@jelgavasnovads.lv
Jaunatnes lietu nodaļas vadītājs Valters Siksna 28263171 valters.siksna@jelgavasnovads.lv
Ozolnieku Bērnu un jauniešu iniciatīvu centra vadītāja Sanita Višņauska 20073969 sanita.visnauska@jelgavasnovads.lv
Kultūras nodaļas vadītāja  Evita Poča 63050144, 26563691 evita.poca@jelgavasnovads.lv
Ozolnieku Tautas nama direktore Madara Griba 63050144, 20311974 madara.griba@jelgavasnovads.lv
Kultūras pasākumu organizators Anda Plikša 29109265 anda.pliksa@jelgavasnovads.lv
Ānes kultūras nama direktors Raivis Zigmunds 63048184, 26121516 raivis.zigmunds@jelgavasnovads.lv
Vēstures ekspozīcijas krājuma glabātājs Aigars Stillers 29132901, 29478678 aigars.stillers@jelgavasnovads.lv
Ozolnieku novada centrālās bibliotēkas vadītāja Ingrīda Krieķe 63050184, 29855309 biblioteka.ozolnieki@jelgavasnovads.lv
Ānes bibliotēkas vadītāja Jevgēnija Noreiko 63055605 jevgenija.noreiko@jelgavasnovads.lv
Garozas bibliotēkas vadītāja Larisa Batkauske 26583230 larisa.batkauske@jelgavasnovads.lv
Vainu bibliotēkas vadītāja Maija Sproģe 63057074 maija.sproge@jelgavasnovads.lv
Ārējās apkalpošanas punkta Emburgā speciāliste Daina Užule 27015785 daina.uzule@jelgavasnovads.lv
Veselīga dzīvesveida un sporta nodaļas vadītājs Kārlis Trankalis 20084087 karlis.trankalis@jelgavasnovads.lv
Ozolnieku Sporta skolas direktors Raivis Duplinskis 63050526, 29604712 raivis.duplinskis@jelgavasnovads.lv
Sporta kompleksa "Mālzeme" direktors; Sporta pasākumu organizators Ānē un Tetelē Rimants Štopis 26402025 rimants.stopis@jelgavasnovads.lv
Sporta pasākumu organizators Emburgā Armands Baumanis 26048010 armandsbaumanis@inbox.lv
Sporta pasākumu organizators Garozā Juris Jevsins 29257841 jevsins@inbox.lv
Lietvede Sintija Akmane 63084701; 29539159 iks.lietvedis@jelgavasnovads.lv

Būvvalde

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts
Būvvaldes vadītājs Arvīds Račinskis
Prombūtnē
20016983 arvids.racinskis@jelgavasnovads.lv
Konsultāciju laiki:
Pirmdienās:
9.00-12.00 un 12.45-17.00
Ceturtdienās: 15.00-19.00

Būvinspektors Olga Ozoliņa 20036140 olga.ozolina@jelgavasnovads.lv
Konsultāciju laiki:
Pirmdienās:
9.00-12.00 un 12.45-17.00
Ceturtdienās: 15.00-19.00

Lietvedības sekretāre Agnese Lejniece 20218362 agnese.lejniece@jelgavasnovads.lv
Konsultāciju laiki:
Pirmdienās:
9.00-12.00 un 12.45-17.00
Ceturtdienās: 15.00-19.00

Saimniecības daļa

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts
Saimniecības daļas vadītājs Artūrs Semjonovs 29766177 arturs.semjonovs@jelgavasnovads.lv
Inženierkomunikāciju piesaistes speciālists Guntis Žeivots 29342722 guntis.zeivots@jelgavasnovads.lv
Atbildīgais par kapu apsaimniekošanas jautājumiem
Saimniecības daļas drošības jautājumu speciālists Aivars Strods 26132486 aivars.strods@jelgavasnovads.lv
Saimniecības darbu vadītājs Jānis Krugolaužs 20054301 janis.krugolauzs@jelgavasnovads.lv
Saimniecības strādnieks Matīss Kellerts matiss.kellerts@jelgavasnovads.lv

Sociālais dienests

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts
Sociālā dienesta vadītāja Sarmīte Strode 63084705, 26110405  sarmite.strode@jelgavasnovads.lv
Pieņemšanas laiki Sociālajā dienestā, Parka ielā 4, Brankās, Cenu pagastā, Ozolnieku novadā,
2. stāvs 6. kabinets
Pirmdienās 8.00-12.00 un 12.45-17.00;
Ceturtdienās 8.00-12.00 un 12.45-19.00

Lietvede Dina Dinija Zonberga 66047859 dina.zonberga@jelgavasnovads.lv

Sociālā darbiniece personām ar garīga rakstura traucējumiem Svetlana Vozņesenska 27047898 svetlana.voznesenska@jelgavasnovads.lv
Pieņemšanas laiki Sociālajā dienestā, Parka ielā 4, Brankās, Cenu pagastā, Ozolnieku novadā,
2. stāvs 4. kabinets
Pirmdienās 8.00-12.00 un 12.45-17.00;
Ceturtdienās 8.00-12.00 un 12.45-19.00

Sociālā darbiniece sociālās palīdzības jomā Ozolniekos Daina Ivulāne 66047897, 25402922 daina.ivulane@jelgavasnovads.lv
Pieņemšanas laiki Ozonieku novada domē, Stadiona ielā 10, Ozolniekos,
7. kabinets

Pirmdienās 8.00-12.00 un 12.45-17.00;
Ceturtdienās 8.00-12.00 un 12.45-19.00

Sociālā darbiniece sociālās palīdzības jomā Ānē Līga Krūmiņa 26385805 liga.krumina@jelgavasnovads.lv
Pieņemšanas laiki Ānes pakalpojumu centrā, Celtnieku ielā 12b, Āne, Cenu pagastā, Ozolnieku novadā
Pirmdienās 8.00-12.00 un 12.45-17.00;
Ceturtdienās 8.00-12.00 un 12.45 - 19.00

Sociālā darbiniece sociālās palīdzības jomā Brankās un Salgalē Maija Āriņa 20001949 63084716 maija.arina@jelgavasnovads.lv
Pieņemšanas laiki Ozolnieku novadā:
Pirmdienās 13.00-17.00 ("Vīgriezes", Emburga, Salgales pag.);
Otrdienās 8.00-17.00 (Parka iela 4, Brankas, 2.stāvs 5. kabinets) - pēc iepriekšēja pieraksta;
Ceturtdienās 8.00-12.00 ("Eži", Garoza, Salgales pag.)

Sociālā darbiniece darbā ģimenēm ar bērniem Ozolniekos Karīna Ineta Kokina 63084715; 26472022 karina.ineta.kokina@jelgavasnovads.lv
Pieņemšanas laiki Ozolnieku novada domē, Stadiona ielā 10, Ozolniekos,
7. kabinets
Pirmdienās 8.00-12.00 un 12.45-17.00;
Ceturtdienās 8.00-12.00 un 12.45-19.00

Sociālais darbinieks darbā ģimenēm ar bērniem Ānē Inita Gaidlazda 28801173 inita.gaidlazda@jelgavasnovads.lv
Pieņemšanas laiki Ānes pakalpojumu centrā, Celtnieku ielā 12b, Āne, Cenu pagastā, Ozolnieku novadā
Pirmdienās 8.00-12.00 un 12.45-17.00;
Ceturtdienās 8.00-12.00 un 12.45-19.00

Sociālais aprūpētājs Inga Krugolauža 29420936 inga.krugolauza@jelgavasnovads.lv
Pieņemšanas laiki Sociālajā dienestā, Parka ielā 4, Brankās, Cenu pagastā, Ozolnieku novadā,
2. stāvs 6.kabinets - pēc iepriekšēja pieraksta

Sociālais aprūpētājs Sandra Zvejniece 63085680, 27057015 sandra.zvejniece@jelgavasnovads.lv
Pieņemšanas laiki "Vīgriezes", Emburga, Salgales pag.
Pirmdienās, otrdienās, trešdienās 8.00-12.00 un 12.45-17.00;
Ceturtdienās 8.00-12.00 un 12.45-19.00;
Piektdienās 8.00-13.00

Sociālo pakalpojumu centra "Zīle" vadītāja Ieva Briģe 26330940 ieva.brige@jelgavasnovads.lv
Pieņemšanas laiki Sociālo pakalpojumu centrā "Zīle", Celtnieku ielā 12, Āne
Pirmdienās 8.00-12.00 un 12.45-17.00;
Ceturtdienās 8.00-12.00 un 12.45 - 19.00

Sociālais pedagogs Jana Punga 63099202; 27017601 jana.punga@jelgavasnovads.lv
Pieņemšanas laiki Sociālajā dienestā, Parka ielā 4, Brankās, Cenu pagastā, Ozolnieku novadā,
2. stāvs 3. kabinets
Pirmdienās, otrdienās, trešdienās 8.00-12.00 un 12.45-17.00;
Ceturtdienās 8.00-12.00 un 12.45-19.00

Ānes higiēnas centra darbinieks Dzidra Bicēna 27003648 dzidra.bicena@jelgavasnovads.lv
Ānes pakalpojumu centrā, Celtnieku ielā 12, Ānē, Cenu pagastā, Ozolnieku novadā - pēc iepriekšēja pieraksta

Bāriņtiesa

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts
Bāriņtiesas priekšsēdētāja Ilze Mangusa 63084714, 29288473 barintiesa.ozolnieki@jelgavasnovads.lv
Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece Ieva Spalva
Prombūtnē
66047860, 28611570 barintiesa.ozolnieki@jelgavasnovads.lv
Bāriņtiesas locekle Inese Belicka
Prombūtnē
27038445 barintiesa.ozolnieki@jelgavasnovads.lv
Bāriņtiesas sekretāre Ligita Romānova 66047860 barintiesa.ozolnieki@jelgavasnovads.lv

Pašvaldības policija

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts
Pašvaldības policijas iecirkņa tālruņa numurs 20029099 policija@jelgavasnovads.lv
Pašvaldības policijas priekšnieks Arnis Joma 63050102, 20037073 arnis.joma@jelgavasnovads.lv
Pašvaldības policijas vecākais inspektors Pāvels Mozaļevs 27000850 pavels.mozalevs@jelgavasnovads.lv
Pašvaldības policijas inspektors Viktors Kurlovičs 63050102, 25916896 viktors.kurlovics@jelgavasnovads.lv
Pašvaldības policijas inspektors Juris Antonovs 29397365 juris.antonovs@jelgavasnovads.lv
Pašvaldības policijas inspektors Edgars Rečs 27034189 edgars.recs@jelgavasnovads.lv
Pašvaldības policijas inspektors Juris Voitehovskis 28374404 juris.voitehovskis@jelgavasnovads.lv
Pašvaldības policijas inspektors Raitis Dovguško 20380507 raitis.dovgusko@jelgavasnovads.lv
Pašvaldības policijas lietvede Aiva Grosbārte 63050102 policija@jelgavasnovads.lv
Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Jelgavas iecirkņa Kārtības policijas nodaļas inspektors - atbild par Cenu pagastu Igors Svjatskis 20293433, 63004211 policija@jelgavasnovads.lv
Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Jelgavas iecirkņa Kārtības policijas nodaļas inspektors - atbild par Ozolnieku un Sagales pagastiem Dainis Ameters 63004275 policija@jelgavasnovads.lv

Dzimtsarakstu nodaļa

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts
Dzimtsarakstu nodaļas vadītājs Ēriks Pozemkovskis 63084709 eriks.pozemkovskis@jelgavasnovads.lv
Pirmdienās: 9.00-12.00 un 13.00-17.00
Otrdienās: 9.00-12.00
Trešdienās: 9.00-12.00
Ceturtdienās: 9.00-12.00 un 13.00-19.00
Piektdienās, sestdienās, svētdienās: slēgts
Pakalpojumi klātienē tiek sniegti tikai pēc iepriekšējā pieraksta
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja vietniece Andra Vecmane 63085741 salgale@jelgavasnovads.lv

Kultūras nodaļa

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts
Kultūras nodaļas vadītāja Evita Poča 63050144, 26563691 evita.poca@jelgavasnovads.lv
Ozolnieku Tautas nama direktore Madara Griba 63050144 20311974 madara.griba@jelgavasnovads.lv
Ozolnieku Tautas nams:
Ānes kultūras nama direktors Raivis Zigmunds 63048184; 26121516 raivis.zigmunds@jelgavasnovads.lv
Ānes kultūras nama:

Kultūras pasākumu organizators Anda Plikša 29109265 anda.pliksa@jelgavasnovads.lv
Kultūra Salgalē:
https://ozolnieki.lv/kultura/tautas-nami/salgales-pasdarbibas-kolektivi

Vēstures ekspozīcijas krājumu glabātājs Aigars Stillers 29132901 29478678 aigars.stillers@jelgavasnovads.lv
Ozolnieku novada centrālās bibliotēkas vadītāja Ingrīda Krieķe 63050184 29855309 biblioteka.ozolnieki@jelgavasnovads.lv


Ānes bibliotēkas vadītāja Jevgēnija Noreiko 63055605 jevgenija.noreiko@jelgavasnovads.lv
Ānes bibliotēka:

Garozas bibliotēkas vadītāja Larisa Batkauske 26583230 larisa.batkauske@jelgavasnovads.lv
Garozas bibliotēka:
https://ozolnieki.lv/kultura/bibliotekas/garozas-biblioteka


Vainu bibliotēkas vadītāja Maija Sproģe 63057074 maija.sproge@jelgavasnovads.lv
Vainu bibliotēka:
https://ozolnieki.lv/kultura/bibliotekas/vainu-biblioteka

Ārējās apkalpošanas punkta Emburgā speciāliste Daina Užule 27015785 daina.uzule@jelgavasnovads.lv
Ārējās apkalpošanas punkts:
https://ozolnieki.lv/kultura/bibliotekas/ozolnieku-novada-centrala-biblioteka/emburga-biblioteka

Kultūras tūrisma gids Ineta Freimane 26392154 ineta.freimane@jelgavasnovads.lv

Izglītības nodaļa

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts
Izglītības nodaļas vadītāja Jeļena Žoide 63084701; 29539159 jelena.zoide@jelgavasnovads.lv
Izglītības nodaļas vadītājas vietniece Rota Greiškalne 63084701; 29539159 rota.greiskalne@jelgavasnovads.lv

Veselīga dzīvesveida un sporta nodaļa

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts
Veselīga dzīvesveida un sporta nodaļas vadītājs Kārlis Trankalis 20084087 karlis.trankalis@jelgavasnovads.lv
Sporta pasākumu organizators Garozā Juris Jevsins 29257841 jevsins@inbox.lv
Sporta pasākumu organizators Emburgā Armands Baumanis 26048010 armandsbaumanis2@inbox.lv
Sporta kompleksa "Mālzeme" direktors; Sporta pasākumu organizators Ānē un Tetelē Rimants Štopis 63055102, 26402025 rimants.stopis@jelgavasnovads.lv

Ozolnieku pagasts

Adrese: Stadiona iela 10, Ozolnieki, Pasta Indekss: LV-3018
Tālrunis: 66047876, 63084721
Epasts: ozolnieki@jelgavasnovads.lv
Mājaslapa: ozolnieki.lv

 

E-iesniegumi

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus:

-informatīvai saziņai un ar e-parakstu* parakstītu dokumentu iesniegšanai, rakstot uz e-pastu: ozolnieki@jelgavasnovads.lv

-iesniedzot iesniegumus iestādei, izmantojot portālu www.latvija.lv. E-pakalpojumā „E-iesniegums iestādei” iesniedzot dokumentu, kur ietverts pašvaldības kompetencē esošs lūgums, sūdzība, priekšlikums vai jautājums, atbilstoši Iesniegumu likumam.

-uzdodot jautājumus Ozolnieku novada domei, izmantojot mājas lapas piedāvāto iespēju sadaļā Jautājumi/ierosinājumi/atbildes. Uzdodot jautājumus, korekti jānorāda personas vārds, uzvārds un e-pasta adrese.


*ar e-parakstu parakstītus dokumentus jānoformē atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumiem Nr. 473 „Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” un jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu. Pašvaldība vienas darbdienas laikā nosūta paziņojumu par elektroniskā dokumenta saņemšanu.

Pašvaldības policijas iecirkņa tālruņa Nr. 20029099