Kultūra

Kultūras nodaļa

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts
Kultūras nodaļas vadītāja Evita Poča 63050144, 26563691 evita.poca@ozolnieki.lv
Ozolnieku Tautas nama direktore Madara Griba 63050144 20311974 madara.griba@ozolnieki.lv
Ānes kultūras nama vadītājs Raivis Zigmunds 63048184; 26121516 raiviszig@inbox.lv
Salgales kultūras darba speciāliste Anda Plikša 29109265 anda.pliksa@ozolnieki.lv
Vēstures ekspozīcijas krājumu glabātājs Aigars Stillers 29132901 29478678 aigars.stillers@ozolnieki.lv
Ozolnieku novada centrālās bibliotēkas vadītāja Ingrīda Krieķe 63050184 29855309 biblioteka@ozolnieki.lv
Ānes bibliotēkas vadītāja Jevgēnija Noreiko 63055605 jevgenija.noreiko@ozolnieki.lv
Garozas bibliotēkas vadītāja Dace Beire 26583230 garozasbibl@ozolnieki.lv
Vainu bibliotēkas vadītāja Maija Sproģe 63057074 maija.sproge@ozolnieki.lv

 

NOLIKUMS

Noteikumi par pašvaldības atbalstu kultūras attīstības veicināšanai Ozolnieku novadā

Ozolnieku Tautas nama NOLIKUMS

Ānes kultūras nama NOLIKUMS

Ozolnieku novada svētku NOLIKUMS

 

 

Lielākie Kultūras nodaļas organizētie pasākumi 2019. gadā

Barikāžu atceres dienas pasākums

20.01.

Jaundzimušo sveikšana I.daļa

30.03.

Lieldienu pasākumi

21.04. un 22.04.

Baltā galdauta svētki

04.05.

Muzeju vakars   

18.05.

Līgo pasākumi Salgalē, Ānē, Ozolniekos Jāņu pļavā

23.06.

Ozolnieku Novada svētki  

20.07.

Jaundzimušo sveikšana  II.daļa

28.09.

Kultūras sezonas atklāšana

05.10.

Valsts svētku pasākumi

11., 16., un 18.11.