Bāriņtiesa

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts
Bāriņtiesas priekšsēdētāja Ilze Mangusa 63084714, 29288473 barintiesa.ozolnieki@jelgavasnovads.lv
Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece Ieva Spalva
Prombūtnē
66047860, 28611570 barintiesa.ozolnieki@jelgavasnovads.lv
Bāriņtiesas locekle Inese Belicka
Prombūtnē
27038445 barintiesa.ozolnieki@jelgavasnovads.lv
Bāriņtiesas sekretāre Ligita Romānova 66047860 barintiesa.ozolnieki@jelgavasnovads.lv

 

Bāriņtiesas locekļi: Ginta Strade, Inese Belicka, Liene Šmite.

 

Adrese: 13.kabinets, Stadiona ielā 10, Ozolniekos,
Ozolnieku pagastā, Jelgavas novadā, LV-3018