Finanšu un grāmatvedības daļa

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts
Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja Daiga Liepa 66047879 daiga.liepa@ozolnieki.lv
Finanšu un grāmatvedības daļas vadītājas vietniece Ira Lavrenova 66047855 ira.lavrenova@ozolnieki.lv
Grāmatvede Inta Pilūna 63084720 inta.piluna@ozolnieki.lv
Algu grāmatvede Linda Gūtmane 63084719 linda.gutmane@ozolnieki.lv
Algu grāmatvede Līga Husko 63084719 liga.husko@ozolnieki.lv
Grāmatvede Alla Maļceva 63084703 alla.malceva@ozolnieki.lv
Grāmatvede Daina Andersone 63084703 daina.andersone@ozolnieki.lv
Kasiere Olita Dūmiņa 63084717 olita.dumina@ozolnieki.lv
Grāmatvede Silvija Baumane 63099203 silvija.baumane@ozolnieki.lv
Grāmatvede Ranta Ančeva 63099203 ranta.anceva@ozolnieki.lv
Nekustamā īpašuma nodokļa administratore Lidija Žukovska 63057762 lidija.zukovska@ozolnieki.lv
Nekustamā īpašuma nodokļa administratore Margarita Katkova margarita.katkova@ozolnieki.lv
Nekustamā īpašuma nodokļa administratore Biruta Petrokaite 63085680, 29209283 biruta.petrokaite@ozolnieki.lv