Finanšu un grāmatvedības daļa

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts
Finanšu un grāmatvedības daļas vadītājas vietniece Ira Lavrenova 66047855 ira.lavrenova@jelgavasnovads.lv
Grāmatvede Inta Pilūna 66047855 inta.piluna@jelgavasnovads.lv
Algu grāmatvede Linda Gūtmane 63084719 linda.gutmane@jelgavasnovads.lv
Algu grāmatvede Līga Husko 63084719 liga.husko@jelgavasnovads.lv
Grāmatvede Alla Maļceva 63084703 alla.malceva@jelgavasnovads.lv
Grāmatvede Daina Andersone 63084703 daina.andersone@jelgavasnovads.lv
Kasiere Olita Dūmiņa 63084717 olita.dumina@jelgavasnovads.lv
Grāmatvede Silvija Baumane 63099203 silvija.baumane@jelgavasnovads.lv
Grāmatvede Ranta Ančeva 63099203 ranta.anceva@jelgavasnovads.lv
Nekustamā īpašuma nodokļa administratore Lidija Žukovska
Prombūtnē
63057762 lidija.zukovska@jelgavasnovads.lv
Par NIN zvanīt Birutai Petrokaitei, t: 63085680, 29209283
Nekustamā īpašuma nodokļa administratore Margarita Katkova
Prombūtnē
margarita.katkova@jelgavasnovads.lv
Nekustamā īpašuma nodokļa administratore Biruta Petrokaite 63085680, 29209283 biruta.petrokaite@jelgavasnovads.lv