Izglītības, kultūras un sporta daļa

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts
Izglītības, kultūras un sporta daļas vadītājas p.i. Ance Jaka 29217196 ance.jaks@jelgavasnovads.lv
Izglītības nodaļas vadītāja Jeļena Žoide 63084701; 29539159 jelena.zoide@jelgavasnovads.lv
Izglītības nodaļas vadītājas vietniece Rota Greiškalne 63084701; 29539159 rota.greiskalne@jelgavasnovads.lv
Jaunatnes lietu nodaļas vadītājs Valters Siksna 28263171 valters.siksna@jelgavasnovads.lv
Ozolnieku Bērnu un jauniešu iniciatīvu centra vadītāja Sanita Višņauska 20073969 sanita.visnauska@jelgavasnovads.lv
Kultūras nodaļas vadītāja  Evita Poča 63050144, 26563691 evita.poca@jelgavasnovads.lv
Ozolnieku Tautas nama direktore Madara Griba 63050144, 20311974 madara.griba@jelgavasnovads.lv
Kultūras pasākumu organizators Anda Plikša 29109265 anda.pliksa@jelgavasnovads.lv
Ānes kultūras nama direktors Raivis Zigmunds 63048184, 26121516 raivis.zigmunds@jelgavasnovads.lv
Vēstures ekspozīcijas krājuma glabātājs Aigars Stillers 29132901, 29478678 aigars.stillers@jelgavasnovads.lv
Ozolnieku novada centrālās bibliotēkas vadītāja Ingrīda Krieķe 63050184, 29855309 biblioteka.ozolnieki@jelgavasnovads.lv
Ānes bibliotēkas vadītāja Jevgēnija Noreiko 63055605 jevgenija.noreiko@jelgavasnovads.lv
Garozas bibliotēkas vadītāja Larisa Batkauske 26583230 larisa.batkauske@jelgavasnovads.lv
Vainu bibliotēkas vadītāja Maija Sproģe 63057074 maija.sproge@jelgavasnovads.lv
Ārējās apkalpošanas punkta Emburgā speciāliste Daina Užule 27015785 daina.uzule@jelgavasnovads.lv
Veselīga dzīvesveida un sporta nodaļas vadītājs Kārlis Trankalis 20084087 karlis.trankalis@jelgavasnovads.lv
Ozolnieku Sporta skolas direktors Raivis Duplinskis 63050526, 29604712 raivis.duplinskis@jelgavasnovads.lv
Sporta kompleksa "Mālzeme" direktors; Sporta pasākumu organizators Ānē un Tetelē Rimants Štopis 26402025 rimants.stopis@jelgavasnovads.lv
Sporta pasākumu organizators Emburgā Armands Baumanis 26048010 armandsbaumanis@inbox.lv
Sporta pasākumu organizators Garozā Juris Jevsins 29257841 jevsins@inbox.lv
Lietvede Sintija Akmane 63084701; 29539159 iks.lietvedis@jelgavasnovads.lv

NOLIKUMS