Kanceleja

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts
Kancelejas vadītāja Anita Bībere 63084721 anita.bibere@jelgavasnovads.lv
Klientu apkalpošanas speciāliste Valentīna Linde 63050241 valentina.linde@jelgavasnovads.lv