Pasākumi

Tuvākie pasākumi No: 29.10.2020

Ozolnieku novada domes sēde_29.10.2020.

Ozolnieku novada domes
 sēde tiek sasaukta
2020. gada 29. oktobrī plkst. 16.00
Darba kārtība:

 

1.    Pašvaldības izpilddirektora A.Židkova  pārskats par administrācijas darbu.

2.    Par dzīvokļa īpašumu „Garozas stacija 3”-3, Salgales pagastā, nodošanu atsavināšanai (I.Malahovska).

3.    Par dzīvojamās telpas maiņu speciālistam (I.Malahovska).

4.    Par dzīvojamās telpas izīrēšanu speciālistam (I.Malahovska).

5.    Par nekustama īpašuma ar kadastra Nr.54440050239 nodošanu atsavināšanai (A.Plotņikova).

6.    Par nekustama īpašuma ar kadastra Nr.54780040273 nodošanu atsavināšanai (A.Plotņikova).

7.    Par nekustama īpašuma ar kadastra Nr.54660011069 nodošanu atsavināšanai (A.Plotņikova).

8.    Par nekustama īpašuma ar kadastra Nr.54660010788 atsavināšanu (A.Plotņikova).

9.    Par nekustama īpašuma ar kadastra Nr.54780070264 atsavināšanu (A.Plotņikova).

10.    Par Ozolnieku novada domes 2018.gada 16.augusta lēmuma Nr.1 (prot. Nr.8) precizēšanu (A.Plotņikova).

11.    Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamam īpašumam ar kadastra numuru 54440060297 “Grantiņi” un nekustamam īpašumam ar kadastra numuru 54440060261 “Viskaļi”, Brankās, Cenu pagastā, Ozolnieku novadā (K.Tumova).

12.    Par nekustamā īpašuma Rīgas ielā 24, Ozolniekos, Ozolnieku  pagastā, Ozolnieku novadā  izsoli (S.Krūmiņa).

13.    Par nekustamā īpašuma Atpūtas iela 6, Ānē, Cenu pagastā, Ozolnieku novadā, izsoles  rezultātiem (S.Krūmiņa).

14.    Par nekustamā īpašuma Atpūtas iela 6A, Ānē, Cenu pagastā, Ozolnieku novadā, izsoles  rezultātiem (S.Krūmiņa).

15.    Par nekustamā īpašuma Atpūtas iela 6B, Ānē, Cenu pagastā, Ozolnieku novadā, izsoles  rezultātiem (S.Krūmiņa).

16.    Par nekustamā īpašuma Celtnieku iela 11B, Ānē, Cenu pagastā, Ozolnieku novadā, izsoles  rezultātiem (S.Krūmiņa).

17.    Par nekustamā īpašuma “Sūknīši”, Cenu pagastā, Ozolnieku novadā, izsoles  rezultātiem (S.Krūmiņa).

18.    Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr.21/2020 “Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.4/2020 “Par Ozolnieku novada pašvaldības budžetu 2020.gadam”” (D.Liepa).

19.    Par  debitoru parāda dzēšanu (D.Liepa).

20.    Par zvērināta revidenta uzaicināšanu (D.Liepa).

21.    Par grozījumiem Ozolnieku novada Sociālā dienesta nolikumā (S.Strode).

22.    Par Ozolnieku novada politiski represēto personu sveikšanu. (A.Ozoliņš).

23.    SIA “Aniva” iesniegums - par turpmāko ēdināšanas pakalpojumu darba organizēšanu (A.Židkovs).

24.    Par grozījumiem Ozolnieku novada bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu konkursa nolikumā (R.Greiškalne).

25.    Par detālplānojuma nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 54660011246 sastāvā reģistrētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 54660010328, Jelgavas ielā 37, Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā, apstiprināšanu (K.Tumova).

 


Novada domes priekšsēdētājs                            A.Ozoliņš

 

Helovīns Ozolniekos

31. oktobrī plkst. 18.00 Ozolnieku Veselības takā tiks demonstrēta šausmu filma "Māja ar pulksteni sienās" (The House with a Clock in Its Walls (2018)).

Filmas vecuma ierobežojums: 7+.

Pirms pasākuma apmeklējuma, būsim atbildīgi un izvērtēsim savu veselības stāvokli!

 

ATCELTA ikgadējās iedzīvotāju sapulce Ozolnieku Tautas namā_4.11.2020.

ATCELTA!

4. novembrī plkst. 18.00 Ikgadējās iedzīvotāju sapulce ar Jelgavas novada pašvaldības pārstāvju līdzdalību Ozolnieku Tautas namā.

!!!Saistībā ar vīrusa izplatības ierobežošanas noteikumiem publiskajos pasākumos, pirms ieiešanas iedzīvotāju sapulču zālēs, apmeklētājiem obligāti jāpiereģistrējas pie reģistratora, norādot savu vārdu, uzvārdu un tālr. nr.
Aicinām apmeklētājus būt sociāli atbildīgiem, ievērot 2 metru distanci un roku higiēnu. Pirms došanās uz sapulci lūdzam kritiski izvērtēt savu veselības stāvokli un nedoties uz to, ja izjūtat elpceļu infekcijas slimību simptomus.
Lūdzam nedoties uz sapulcēm arī tad, ja jums noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai citi stingras izolācijas pasākumi.

 

Sejas maskas izgatavošanas darbnīca ar Janu Gabrāni Ozolnieku Tautas namā

5. novembrī plkst. 18.00 Sejas maskas izgatavošanas darbnīca ar Janu Gabrāni. Ieejas maksa 3,00 EUR. Materiāli iekļauti cenā. 
Vietu skaits ierobežots! Iepriekšēja pieteikšanās!
 

Muzikāla programma “Stāstu dziesmas” ar aktieriem Juri Hiršu un Normundu Bērzu Ozolnieku Tautas namā

6. novembrī plkst. 19.00 Muzikāla programma “Stāstu dziesmas” ar aktieriem Juri Hiršu un Normundu Bērzu. Mirklis romantikai, mīļām atmiņām un sirsnīgiem smiekliem.
Ieejas maksa 14,00 EUR.
Vietu skaits ierobežots! Iepriekšēja pieteikšanās!

Disku golfa sacensības Garozā

7. novembrī plkst. 11.00 Disku golfa sacensības Garozā

Atcelta radošās apvienības “Sapnīca” auduma maisiņu apgleznošanas darbnīca Ozolnieku Tautas namā

ATCELTS! 12. novembrī plkst.18.00 Radošās apvienības “Sapnīca” auduma maisiņu apgleznošanas darbnīca. Nāc un izveido maisiņu ikdienai ar savu dizainu!
Dalības maksa 7,00 EUR. Materiāli iekļauti cenā.
Vietu skaits ierobežots! Iepriekšēja pieteikšanās.

Basketbola vakars Emburgā

20. novembrī plkst. 19.00 basketbola vakars

Vakara sarunas “Degt, bet neizdegt” kopā ar Zani Jankovsku Ozolnieku Tautas namā

26. novembrī plkst. 18.30 Vakara sarunas “Degt, bet neizdegt”. Vai es esmu izdedzis? Kā to pamanīt? Kā degt par savu darbu un neizdegt, un citi aktuāli jautājumi ar psiholoģi, personīgās izaugsmes treneri Zani Jankovsku.
Ieejas maksa 7,00 EUR.
Vietu skaits ierobežots! Iepriekšēja pieteikšanās.

Ānes ciemata turnīrs futbolā

27. novembrī plkst. 17.30 Ānes ciemata turnīrs futbolā

Ānes ciemata pasākums "Jautras stafetes"

11. decembrī plkst. 17.30 Ānes ciemata pasākums "Jautras stafetes"

Ziemas skriešanas sacensības "Noskrien ziemu"

2021. gada 10. janvārī Ozolniekos notiks viens no ziemas skriešanas sacensību "Noskrien ziemu" posmiem. 

Sacenības notiks 3 distancēs:
* Tautas ~10 km gara
* Sporta ~20 km gara
* Pārgājiens/nūjošana ~3 h : 30 min

Sacensību nolikums būs pieejams novembrī šeit: https://www.noskrienziemu.lv/
Online reģistrācija tiks atvērta decembrī.

  • 10.01.2021 09:00
  • Bezmaksas