Pasākumi

Tuvākie pasākumi No: 16.03.2020

Sociālo jautājumu komitejas sēde_17.03.2020.

17.03.2020. plkst. 17.00 Sociālo jautājumu komitejas sēde

Finanšu komitejas sēde_19.03.2020.

19.03.2020. plkst. 17.00 Finanšu komitejas sēde

Ozolnieku novada domes sēde_26.03.2020.

26.03.2020. kārtējā Ozolnieku novada domes sēde

Attīstības un tautsaimniecības komitejas sēde videokonferences režīmā_09.04.2020.

09.04.2020. plkst. 17.00 Attīstības un tautsaimniecības komitejas sēde videokonferences režīmā

Apvienotā Izglītības, kultūras, veselīga dzīvesveida veicināšanas komitejas un Sociālo jautājumu komitejas sēde videokonferences režīmā_15.04.2020.

15.04.2020. plkst. 17.00 Apvienotā Izglītības, kultūras, veselīga dzīvesveida veicināšanas komitejas un Sociālo jautājumu komitejas sēde

 

Finanšu komitejas sēde videokonferences režīmā_16.04.2020.

16.04.2020. plkst. 17.00 Finanšu komitejas sēde

Ozolnieku novada domes sēde videokonferences režīmā_23.04.2020.

23.04.2020. plkst. 17.00 Ozolnieku novada domes sēde

Attīstības un tautsaimniecības komitejas sēde videokonferences režīmā_14.05.2020.

14.05.2020. plkst. 17.00 Attīstības un tautsaimniecības komitejas sēde videokonferences režīmā
 

Muzeju vakars 2020

16. maijā no plkst. 15.00 līdz 20.00 piedāvājam pastaigu pa Ozolnieku novada muzeju dārziem "Billītēs" un "Aučos". 
"Dzejas dārzā" Edvarta Virzas un Elzas Stērstes memoriālajās mājās "Billītes" varēs izbaudīt un sajust dzejas elpu, pabūt ar sevi ziedošajā dārzā un gremdēties izcilo rakstnieku daiļrades noskaņās.
"Mākslas dārza" Jāņa Čakstes dzimtas mājās “Auči” varēs baudīt īstu mākslas plenēru. Vērot mākslinieku darbu, apskatīt gatavo gleznu izstādi kā arī iemēģināt roku daiļrades procesā. Protams, arī izbaudīt “Auču” vēsturisko noskaņu divvientulībā vai kopā ar ģimeni plašajā Čakstu dzimtas dārzā.
Dārzu apmeklējumos ievērosim šobrīd aktuālos distancēšanās noteikumus.

  • 16.05.2020 15:00 - 16.05.2020 20:00
  • Bezmaksas

Izglītības, kultūras, veselīga dzīvesveida veicināšanas komitejas sēde videokonferences režīmā_18.05.2020.

18.05.2020. plkst. 17.00 Izglītības, kultūras, veselīga dzīvesveida veicināšanas komitejas sēde videokonferences režīmā
 

Sociālo jautājumu komitejas sēde videokonferences režīmā_19.05.2020.

19.05.2020. plkst. 17.00 Sociālo jautājumu komitejas sēde videokonferences režīmā
 

Finanšu komitejas sēde videokonferences režīmā_21.05.2020.

21.05.2020. plkst. 17.00 Finanšu komitejas sēde videokonferences režīmā
 

Individuāli pārgājieni un izbraucieni Ozolnieku novada velotūres ietvaros

Aizstājot ikgadējo Ozolnieku novada velotūri, šogad rīkojam individuālos braucienu, pārgājienu pa saplānotu maršrutu, ievērojot valdības noteiktos distancēšanās noteikumus.
No 28. - 31. maijam aicinām izbaudīt "Jelgavas reģonālā tūrisma centra" izstrādāto velomaršrutu nr. 419 "Gar Iecavas un Misas krastiem un cauri Dalbes mežiem" (kopumā ap 28 km.)
Šo pašu maršrutu varat arī izskriet vai iziet ar nūjām.
Kartē maršruts nr. 419 apskatāms šeit:
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?ll=56.68665352715074%2C23.908726749999914&hl=lv&z=10&mid=1rmEBrlXnU4ime0-ZbgVel9rzmfY&fbclid=IwAR0P60pagUFo1T00ZomSgloLww887PA8tmpf9mE-IVVwB8FMwuq3SLKg2Mw

Distances ceļmalās būs izvietotas astoņas plāksnītes ar QR kodiem. Lejuplādējot savā tālrunī QR kodu lasīšanas aplikāciju un skenējot ceļmalās izvietotos kodus, atvērsies uzdevums, kas jāizpilda, lai braucienu padarītu jautrāku.
Starts - Ozolnieku centra kalns, noslēgums - Ozolnieku ezera vingrošanas rīku laukums.
Uzmanību! Pārvietojoties ar velosipēdu apkārt Ozolnieku ezeram, lūdzam ņemt vērā, ka tas primāri ir gājēju celiņš. Ievērojot noteikumus, visdrošāk pa šo celiņu velosipēdu ir stumt.

 

Ozolnieku novada domes sēde videokonferences režīmā_28.05.2020.

Ozolnieku novada domes
sēde videokonferences režīmā tiek sasaukta
2020. gada 28. maijā plkst.17.00

Darba kārtība:

1.    Pašvaldības izpilddirektora A.Židkova  pārskats par administrācijas darbu.
2.    Par grozījumiem Ozolnieku novada saistošajos noteikumos Nr.2/2020 “Mežaparka apsaimniekošanas noteikumi” (J.Vilciņa, K.Tumova).
3.    Par nekustama īpašuma ar kadastra Nr.54440020212 atsavināšanu (A.Plotņikova).
4.    Par nekustama īpašuma ar kadastra Nr.54660010507 atsavināšanu (A.Plotņikova).
5.    Par nekustama īpašuma ar kadastra Nr.54780090092 atsavināšanu (A.Plotņikova).
6.    Par nekustama īpašuma ar kadastra Nr.54440050048 nodošanu atsavināšanai (A.Plotņikova).
7.    Par nekustama īpašuma ar kadastra Nr.54440080124 nodošanu atsavināšanai (A.Plotņikova).
8.    Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54780070085 sadalīšanu (A.Plotņikova).
9.    Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54440050228 sadalīšanu (A.Plotņikova).
10.    Par grozījumiem zemes vienību sastāvos (A.Plotņikova).
11.    Par Ozolnieku novada izglītojamo apbalvošanas pasākumu pārcelšanu (J.Žoide).
12.    Par Ozolnieku novada bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu konkursa rezultātiem (J.Žoide).
13.    Par grozījumiem Ozolnieku novada pašvaldības bērnu un jauniešu interešu izglītības programmu īstenošanas un finansējuma sadales kārtības nolikumā (J.Žoide).
14.    Par grozījumiem Ozolnieku novada domes saistošajos noteikumos Nr.6/2016 „Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība” (J.Žoide).
15.    Par grozījumiem Ozolnieku novada domes Budžeta komisijas nolikumā (J.Vilciņa).
16.    Par Budžeta komisijas sastāvu (A.Ozoliņš).
17.    Augsburgas ticības apliecības Ozolnieku luterāņu draudzes iesnieguma izskatīšana (S.Krūmiņa).
18.    Grozījumi Ozolnieku novada domes 2017.gada 17.augustā apstiprinātajā Ozolnieku novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku darba samaksas un sociālo garantiju nolikumā  (J.Vilciņa, E.Gudaviča).
19.    Par grozījumiem Ozolnieku novada pašvaldības 2020. gada amatu vietu sarakstā (I.Grundmane, A.Židkovs).
20.    Par transporta līdzekļu atsavināšanu (A.Semjonovs).
21.    Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā  īpašuma ar kadastra numuru 54660011246 sastāvā reģistrētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 54660010328, Jelgavas ielā 37, Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā (K.Tumova).
22.    Par pašvaldības investīciju projektiem, kuriem iespējams saņemt valsts aizņēmumu (I.Baumane, A.Židkovs).
23.     Par nodomu protokolu ar SIA “Bārs Meka” par jaunas zemes vienības iegādi (A.Židkovs, S.Krūmiņa).
24.    Par nomas tiesību izsoli telpu grupai nekustamajā īpašumā Stadiona ielā 5 (A.Židkovs, S.Krūmiņa).


Domes priekšsēdētājs                                                                                                                         A.Ozoliņš

 

 

Attīstības un tautsaimniecības komitejas sēde_11.06.2020.

11.06.2020. plkst. 16.00 Attīstības un tautsaimniecības komitejas sēde domes sēžu zālē 11.06.2020.

Līgo konkurss Ānes kultūras nama sociālā tīkla Facebook kontā

Sākot no pirmdienas, 15. jūnija, līdz piektdienai, 19. jūnijam, Ānes kultūras nama sociālā tīkla Facebook kontā tiks publicētas dzejas rindas, savukārt konkursa dalībniekiem Komentāros būs jāieraksta turpinājums publicētajām dzejas rindām.

Radošākais autors tiks pie pārsteiguma balvas.

 

 

 

 

  • 15.06.2020 09:40 - 19.06.2020 23:50
  • Bezmaksas