Sociālais dienests

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts
Sociālā dienesta vadītāja Sarmīte Strode 63084705, 26110405  sarmite.strode@ozolnieki.lv
Pieņemšanas laiki Sociālajā dienestā, Rīgas ielā 29, Ozolniekos, 2. kabinets
Pirmdienās 08:00 - 12:00 un 12:45 - 17:00;
Ceturtdienās 08:00 - 12:00 un 12:45 - 19:00

lietvede Dina Dinija Zonberga 66047859 dina.zonberga@ozolnieki.lv

Sociālais pedagogs Ieva Briģe  63099202; 26330940 ieva.brige@ozolnieki.lv
Pieņemšanas laiki Sociālo pakalpojumu centrā "Zīle", Celtnieku ielā 12, Āne
Pirmdienās 08.00 - 12.00 un 12.45 - 17.00;
Ceturtdienās 08:00 - 12:00 un 12:45 - 19:00

Sociālā darbiniece ar pensijas vecumu sasniegušām personām; valsts un pašvaldības sociālās aprūpes pakalpojumu izvērtēšana (SIVA, VDEĀK, asistenti) Daiva Grauduma 63084716, 20427704 daiva.grauduma@ozolnieki.lv
Pieņemšanas laiki Sociālajā dienestā, Rīgas ielā 29, Ozolniekos, 10. kabinets
Pirmdienās 08:00 - 12:00 un 12:45 - 17:00;
Ceturtdienās 08:00 - 12:00 un 12:45 - 19:00

Sociālā darbiniece personām ar garīga rakstura traucējumiem Svetlana Voznesenska 63084716, 27047898 svetlana.voznesenska@ozolnieki.lv
Pieņemšanas laiki Sociālajā dienestā, Rīgas ielā 29, Ozolniekos, 10, kabinets
Pirmdienās 08:00 - 12:00 un 12:45 - 17:00;
Ceturtdienās 08:00 - 12:00 un 12:45 - 19:00

Sociālā darbiniece sociālās palīdzības jomā Ozolniekos Daina Ivulāne 66047897, 25402922 daina.ivulane@ozolnieki.lv
Pieņemšanas laiki Sociālajā dienestā, Rīgas ielā 29, Ozolniekos
Pirmdienās 08.00 - 12.00 un 12.45 - 17.00;
Ceturtdienās 08:00 - 12:00 un 12:45 - 19:00

Sociālā darbiniece Līga Krūmiņa 26385805 liga.krumina@ozolnieki.lv
Pieņemšanas laiki Ānes pakalpojumu centrā, Celtnieku ielā 12b, Āne
Pirmdienās 08.00 - 12.00 un 12.45 - 17.00;
Ceturtdienās 08:00 - 12:00 un 12:45 - 19:00

Sociālā darbiniece sociālās palīdzības jomā Brankās un Salgalē Maija Āriņa 20001949 maija.arina@ozolnieki.lv
Pieņemšanas laiki Ozolnieku novadā:
Pirmdienās 13:00 - 17:00 ("Vīgriezes", Emburga, Salgales pag.);
Otrdienās 08:00 - 12:00 (Parka iela 4, Brankas);
Ceturtdienās 08:00 - 12:00 ("Eži", Garoza, Salgales pag.)

Sociālā darbiniece darbā ģimenēm ar bērniem Ozolniekos Karīna Ineta Kokina 26472022 karina.ineta.kokina@ozolnieki.lv
Pieņemšanas laiki Sociālajā dienestā, Rīgas ielā 29, Ozolniekos
Pirmdienās 08:00 - 12:00 un 12:45 - 17:00;
Ceturtdienās 08:00 - 12:00 un 12:45 - 19:00

Sociālais darbinieks darbā ģimenēm ar bērniem Ānē Inita Gaidlazda 28801173 inita.gaidlazda@ozolnieki.lv
Pieņemšanas laiki Ānes pakalpojumu centrā, Celtnieku ielā 12b, Āne
Pirmdienās 08:00 - 12:00 un 12:45 - 17:00;
Ceturtdienās 08:00 - 12:00 un 12:45 - 19:00

Sociālais darbinieks darbam ģimenēm ar bērniem Salgalē Inguna Bergmane 29227584 inguna.bergmane@ozolnieki.lv
Pieņemšanas laiki "Vīgriezes", Emburga, Salgales pag.
Pirmdienās 08:00 - 12:00 un 12:45 - 17:00;
Ceturtdienās 08:00 - 12:00 un 12:45 - 19:00

Sociālais aprūpētājs; Higiēnas centra darbiniece Inga Krugolauža 29420936 inga.krugolauza@ozolnieki.lv
Pieņemšanas laiki Ānes pakalpojumu centrā, Celtnieku ielā 12b, Āne
Pirmdienās 08:00 - 12:00 un 12:45 - 17:00;
Ceturtdienās 08:00 - 12:00 un 12:45 - 19:00

Sociālais aprūpētājs Sandra Zvejniece 63085680, 27057015 sandra.zvejniece@ozolnieki.lv
Pieņemšanas laiki "Vīgriezes", Emburga, Salgales pag.
Pirmdienās, otrdienās, trešdienās 08:00 - 12:00 un 12:45 - 17:00;
Ceturtdienās 08:00 - 12:00 un 12:45 - 19:00:
Piektdienās 08:00 - 13:00

Ozolnieku novada Sociālā dienesta kontakti
Tālrunis: 66047859
E-pasts: soc.dienests@ozolnieki.lv

Darba laiks:
Pirmdien, otrdien, trešdien 8:00 - 12:00 un 12:45 - 17:00
Ceturdien 8:00 - 12:00 un 12:45 - 19:00
Piektdien 8:00 - 13:00

Ozolnieku novada sociālais dienests @OzolniekuSD